Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkos teisė

  Poveikio aplinkai vertinimas. Neigiamo poveikio aplinkai ribojimas. Ypatingosios ekologinės situacijos. Teisės aktai, reglamentuojantys ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Aplinkai pavojingų medžiagų naudojimas. Atliekų tvarkymo reguliavimas. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Nuosavybės santykiai. Teisės subjektai. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Rūšys. Teisės subjektai. Teisės objektas. Teisės turinys. Naudojimo teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Žemės naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Žemės nuosavybė. Valstybinės institucijos, reguliuojančios žemės santykius. Pagrindinė tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka. Valstybinės žemės suteikimas naudotis ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Žemės naudojimo teisės esmė. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Žemės servitutai. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. ŽG naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. ŽG sudėtis. ŽG naudojimo teisės pasibaigimas. ŽG apsaugos teisinės priemonės. AO naudojimo ir apsaugos objektas. AO naudojimas gamybinėms reikmėms. AO naudojimas teršiančių medžiagų išmetimui. AO apsaugos uždaviniai. AO teršimo prevencija. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas. Mobilių AO teršimo šaltinių teršimo mažinimo priemonės. AO apsauga nuo tolimų atmosferos teršalų pernašų. Ozono sluoksnio apsauga. Poveikio orui ir klimatui reguliavimas. Vandens naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Vandens ištekliai. Vandens išteklių sudėtis. Valstybinis vandenų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Vandens naudojimo teisės esmė. Vandens naudojimo rūšys. Vandens naudojimo teisės turinys. Vandens naudojimo teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Vandens apsaugos teisinės priemonės. Miškų ir kitos augalijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Miškų nuosavybė. Valstybinės miškų valdymo institucijos. Miškų kadastras. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. Miško naudojimo teisės esmė. Naudotojų teisės ir pareigos. Privačių miškų teisinio režimo ypatybės. Miškų apsaugos teisinės priemonės. Gyvūnijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Gyvūnijos naudojimo teisės sąvoka ir rūšys. Gyvūnijos naudojimo teisės subjektai. Naudotojų teisės ir pareigos. Gyvūnijos naudojimo teisės nutraukimas. Medžioklės objektas. Žūklės rūšys. Kitų gyvūnijos naudojimo rūšių teisinis reguliavimas. Teisinės gyvūnijos apsaugos esmė. Atskirų gyvūnijos apsaugos priemonių teisinis reguliavimas. Saugomų rūšių gyvūnų ir jų bendrijų apsauga. ST naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas.
  Teisė, špera(7 puslapiai)
  2005-10-14
 • Atmosferos tyrimas

  Atmosferos tyrimo istorija. Meterologija. Meterologijos elementai. Atmosferos taršos istorija. Ozonas. Atmosferos struktūra. Troposfera. Tropopauzė. Stratosfera. Mezosfera. Termosfera. Egzosfera. Cheminė oro sudėtis. Atmosferos vanduo. Atmosferos cirkuliacija. Vėjas. Oro masės. Atmosferos vanduo. Debesys. Atmosferos priemaišos ir tarša.
  Biologija, špera(18 puslapių)
  2005-10-03
 • Dirvotyra (2)

  Dirvotyros mokslo tikslai ir uždaviniai. Dirvožemis. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemis ir žmogus. Dirvotyra ir kiti mokslai. Dirvotyros raida pasaulyje ir Lietuvoje. Dirvožemiai: jų susidarymas, tipai, reikšmė ir erozija. Dirvodara. Dirvožemių morfologija: fazinė sudėtis, genetiniai horizontai, profilis ir jo sandara, granuliometrinė sudėtis, struktūra, susiklojimas, intarpai. Cheminė dirvožemio mineralinės dalies sudėtis. Organinė dirvožemio dalis: humuso susidarymas ir reikšmė. Dirvožemio gyvieji organizmai. Derlingumas. Žemdirbystės sistemos, sėjomainos, agrotechnika ir jų reikšmė dirvožemio tausojimui. Geros žemdirbystės kodeksas. Racionalus įvairių dirvožemių naudojimas ir turtingumas. Dirvožemio grupių apibūdinimas. Ekologinės žemdirbystės (agroekologija) samprata ir atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių plėtros tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje. Teisės, reguliuojantys ekologinį ūkininkavimą. Reikalavimai ekologinei žemdirbystei. Ekologinio ūkio sertifikavimas ir organizavimas. Desertifikavimas. Reikalavimai aplinkos sąlygoms ir taršos dydžiui. Reikalavimai augalininkystės produkcijai: sėjomainos ir augalų parinkimas, žemės dirbimas, sėklininkystė, augalų priežiūra, tręšimas, apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių ekologinėje žemdirbystėje. Reikalavimai gyvulininkystės produkcijai: gyvulių veisimas, laikymas, priežiūra, šėrimas, gydymas, pervežimas. Bitininkystė ekologiniame ūkyje. Ekologinė natūralioji produkcija. Ekologinė žuvininkystė. Ekologinės produkcijos sertifikavimas, perdirbimas, pakavimas, ženklinimas, laikymas, gabenimas ir prekyba. Trąšos, augalų apsaugos priemonės, pašarai ir jų priedai, vaistai ir sanitarinės medžiagos, leidžiami naudoti ekologiniame ūkyje.
  Geologija, špera(8 puslapiai)
  2006-01-12