Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitos tvarka: periodiškai apskaitomos atsargos UAB "Kivi"

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėt apskaitos tvarką prekybinėje įmonėje, naudojant periodiškai apskaitomą atsargų būdą. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. 2 atvejai. UAB "Kivi" atsargų apskaita. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(10 puslapių)
  2010-03-18
 • Aristotelis "Apie sielą" (2)

  Įvadas. Knygos aprašymas. Maitinančioji arba gimdančioji siela. Aktyvusis protas. Pasyvusis protas. Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-01
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis UAB "Bikuvos prekyba"

  Darbo įmonėje UAB "Bikuvos prekyba" baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Praktikos tikslas – susipažinti su UAB "Bikuvos prekyba" įmonės apskaitos organizavimo tvarka. Įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų buhalteriui tvarkant įmonės finansinę apskaitą. Apie įmonę. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos politikos keitimas. Verslo segmentai. Geografiniai segmentai. Turto įkainavimo būdai. Esminės klaidos, jų taisymo būdai. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Pinigų apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Nuosavas kapitalas. Lizingo (finansinės nuomos), kitų panašių įsipareigojimų apskaita. Piniginių srautų apskaita. Operacijų užsienio valiuta apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Sąskaitų planas. Vidaus apskaitos dokumentai. Finansinė atskaitomybė. Verslo jungimų apskaita, investicijų į asocijuotas įmones apskaita. Konsoliduota finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2010-03-02
 • Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"

  Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti AB "Stumbro" finansinę analizę. AB "Stumbro" charakteristika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išplėstiniai pelningumo rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas ir gamybos svertas. Nenuostolingo lūžio taškas. Gamybos svertas.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-02
 • Darbo sauga ir darbuotojų sveikatos apsauga: statyba, apdaila ir rekonstrukcijų darbai IĮ "Lėjsta"

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti darbo saugos ir darbuotojų sveikatos apsaugos užtikrinimą įmonėje IĮ "Lėjsta". Darbo sauga ir darbuotojų sveikatos apsauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė vertinimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba. Darbo sauga individualioje įmonėje "Lėjsta". Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų darbų statybvietėse sąrašas. Kritimo iš aukščio ir griūvimo pavojus statybvietėse. Darbas statiniuose. Asmeninės apsaugos priemonės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-03-02
 • Ekologiškų maisto produktų poreikio tyrimas: Utenos miestas

  Ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimą. Ekologiškų maisto produktų poreikio Utenos mieste tyrimas. 1 marketingo tyrimų reikšmė. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimo procesas. Ekologiškų maisto produktų tyrimas. Kas yra ekologiški produktai? Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Darbe atlikto tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2010-03-02
 • Eksporto prekių gabenimo dokumentai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti eksporto prekių gabenimo dokumentus. Eksporto prekių gabenimo dokumentai. Prekybinė sąskaita. Sąskaitos - faktūros. Pakavimo lapas. Sąskaita specifikacija. Muitinės dokumentai. Muitinės deklaracija. Sąskaitos, licenzijos ir garantijos. Prekių sertifikatai. Draudimo dokumentai. Transporto draudimas. Prekių draudimas. Krovinių gabenimo geležinkeliu dokumentai, Krovinių gabenimo automobilio transportu dokumentai. Krovinių gabenimo jūrų transportu dokumentai. Krovinių gabenimo oro transportu dokumentai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2010-03-03
 • Finansinė analizė: AB "Grigiškės"

  Įvadas. Akcinės Bendrovės "Grigiškės" charakteristika. Horizantalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas ir gamybos svertas. AB "Grigiškės" nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas. AB "Grigiškės" gamybos sverto skaičiavimas. AB "Grigiškės" finansinio bei bendrojo sverto skaičiavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-03-01
 • Finansinė analizė: alaus darykla AB "Gubernija"

  Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti AB "Gubernija" finansinę analizę. AB "Gubernija" charakteristika. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Vertikalioji AB "Gubernija" analizė. Horizontalioji AB "Gubernija" analizė. Santykinių rodiklių analizė. Nenuostolingo lūžio taškas. AB "Gubernija" gamybos sverto skaičiavimas. AB "Gubernija" išplėstinių pelningumo rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2010-03-03
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti finansinės analizės teorinius pagrindus ir remiantis AB "Vilkyškių pieninė" pavyzdžiais atskleisti finansinių rezultatų bei finansinių operacijų efektyvumo analizės metodus ir būdus. Bendros žinios apie įmonę. AB "Vilkyškių pieninė" finansinės būklės analizė. Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" balanso analizė (2005-2006 metų) Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2005-2006 metų). Santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Nenuostolingo lūžio taško nustatymas. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-03-02
 • Gyvenimas po mirties (2)

  Filosofinis esė apie mirtį ir pomirtinį gyvenimą.
  Filosofija, esė(5 puslapiai)
  2010-03-01
 • Krovinių pakavimas ir markiravimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti krovinių įpakavimą ir markiravimą. Krovinių įpakavimas. Gabenamų krovinių įpakavimas. Pakavimo funkcijos. Krovinių transportiniai paketai. Pakuotės tobulinimas. Krovinių markiravimas. Gabenamų krovinių markiravimas Ženklinimo tvarka. Kiti pasikeitimai. Manipuliaciniai ženklai. Naujas ženklinimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2010-03-02
 • Kūno kalba (10)

  Įvadas. Kūno kalbos samprata. Gestų kilmė. Kūno kalbos falsifikavimas. Svarbiausi kūno gestai. Veido lytėjimas rankomis. Rankų barjerai ir plaštakų gestai. Kojų barjerai. Kaip išmokti kūno kalbą. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-04-23
 • Mokomosios praktikos ataskaita: prekyba statybinėmis medžiagomis UAB "Orfis"

  Susipažinimas su įmone (įmonės steigimo tvarka, juridinis statusas, valdymo struktūra, veikla ir tikslai). Juridinis įmonės statusas. Valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės (padalinio) darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Įmonės (padalinio) perspektyvų analizės (stipriosios ir silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės). Įmonės (padalinio) veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Marketingo tyrimai įmonėje. Įmonės marketingo strategija ( produkto kainodaros, pateikimo ir rėmimo strategija). Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas. Susipažinimas su darbuotojų pareiginiais nuostatais. Įmonės pildomi pirminiai apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderiai). Įmonėje taikomos kompiuterinės buhalterinės apskaitos programos. Įmonėje rengiama metinė finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, paaiškinamasis raštas).
  Vadyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2010-03-02
 • Monetarinė politika (8)

  Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Konfliktai tarp monetarinės politikos tikslų. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų diskontavimas. Atsargų normos reglamentavimas. Monetarinės politikos sukeliamos problemos. Palūkanų normos traktavimas. Stabdančioji ir skatinančioji monetarinė politikos. Skatinančioji monetarinė politika. Stabdančioji monetarinė politika. Monetarinė politika ir euro įvedimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-23
 • Praktikos ataskaita: Utenos regioninė tarnyba UAB "Rytra"

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su verslo įmonės steigimo tvarka, įmonės veikla ir valdymo struktūra, atlikti marketingo tyrimą ir gautus duomenis išanalizuoti bei pateikti ataskaitoje. Nustatyti įmonės strategiją, atlikti įmonės įvertinimą, išsiaiškinti kokybės kontrolės būdus. Supažindinimas su UAB "Rytra" URT (Utenos regionine tarnyba). Uždarosios akcinės bendrovės UAB "Rytra" steigimas. UAB "Rytra" juridinis įmonės statusas. UAB "Rytra" veiklos apibūdinimas. UAB "Rytra" padaliniai. UAB "Rytra" 2007 metų pagrindiniai tikslai. UAB "Rytra" URT valdymo struktūra. UAB "Rytra" taikomos kompiuterinės. Buhalterinės apskaitos programos. UAB "Rytra" perspektyvų analizė. UAB "Rytra" SWOT analizė. UAB "Rytra" Utenos regioninės tarnybos. Paslaugų kokybės tyrimas. Anketos klausimų sudarymas. Respondentų atranka ir jos procedūros. Gautų rezultatų analizė. Marketingo tyrimo išvados ir rekomendacijos. UAB "Rytra" marketingo strategija. Paslaugų ir kainų strategijos. Paslaugų paskirstymo strategija. Paslaugų rėmimo strategija. UAB "Rytra" darbuotojų priėmimas. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka. Personalo adaptavimo sistema UAB "Rytra". Darbo vertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Įmonėje pildomi pirminiai apskaitos dokumentai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2010-03-03
 • Skalbėjos dirbančios buitinėmis skalbimo mašinomis darbų saugos instrukcija

  Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Jų poveikis sveikatai, būtinos saugos priemonės. Skalbėj0s veiksmai prieš darbo pradžią. Skalbėjos veiksmai darbo metu. Skalbėjos veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Skalbėjos veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-03-02
 • Strateginio marketingo formavimo ypatumai: gyvenamųjų namų, komercinės paskirties objektų statyba UAB "Perlas"

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti strateginį marketingo formavimą UAB "Perlas". Strateginio marketingo formavimo ypatumai. strateginio marketingo formavimo sąvokų analizė. Strateginio marketingo planavimo proceso planavimo etapai. Strateginių tikslų nustatymas. Perspektyvų tyrimas. Marketingo komplekso elementų funkcinės strategijos. UAB "Perlas" strateginis marketingo formavimas. įmonės UAB "Perlas" veikla. Įmonės UAB "Perlas" misija. Įmonės UAB "Perlas" tikslai. UAB "Perlas" perspektyvų tyrimas. UAB "Perlas" marketingo tikslai. UAB "Perlas" marketingo strategija. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2010-03-02
 • Vairuotojo, vežančio keleivius ir krovinius tarptautiniais maršrutais, saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(8 puslapiai)
  2010-03-02
 • Viešųjų institucijų darbuotojų ugdymas ir motyvavimas

  Įvadas. Darbo tikslas - Išsiaiškinti darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmę, svarbą ir principus. Darbuotojų motyvacijos ir ugdymo reikšmė. Darbuotojų profesinio ugdymo reikšmė. darbuotojų motyvacijos reikšmė. Valstybės tarnautojų ugdymo ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybės tarnautojų veiklos motyvai ir motyvavimo svarba. Valstybinių įstaigų darbuotojų motyvavimo sistema. Darbuotojų motyvacijos elementai viešajame administravime. Straipsniai apie valstybės tarnautojų motyvavimą ir ugdymą. Priedai ir priemokos motyvuoja. Apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-03
Puslapyje rodyti po