Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ateities sandoriai. Rizikos valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su ateities sandoriais ir jų praktiniu panaudojimu. Ateities sandoriai. Ateities sandorio sąvoka. Ateities sandorių sudarymas ir rūšys. Ateities sandorių atsiradimas. Hedžingas. Hedžingo sąvoka. Hedžingo praktinis panaudojimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2010-04-08
 • Darbo vietų išplanavimas, apšvietimo sistemos parinkimas

  Įvadas. Biuro interjeras. Rekomenduojamos kai kurių darbų apšvietimo normos. Patalpų aprašymas. Darbo priemonės. Darbo stalai. Darbo kėdės. Kompiuterizuota darbo vieta. Darbo patalpos. Grindys. Lubos. Sienos. Langai. Durys. Darbo aplinka. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Triukšmas. Apšvietimas. Pasirinktų šviestuvų kiekis ir tipas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-01
 • Įmonės veiklos efektyvumas: UAB "Aluontinfra"

  UAB "Aluotinfra" charakteristika. Analitinių rodiklių skaičiavimas. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo/sumažėjimo tempas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-08
 • Kūrybiškumas ir vaizduotė

  Įvadas. Kūrybiškumas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ištakos. Skirtingi požiūriai į kūrybiškumą. Požiūriai į kūrybiškumą lemiančius veiksnius. Kūrybinio mąstymo savybės. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo programos. Kūrybinių užduočių tipai. Kūrybinių užduočių pavyzdžiai. Vaizduotė. kas yra vaizduotė? Du pagrindiniai vaizduotės tipai. Išvados. Išnašos.
  Asmenybės psichologija, referatas(18 puslapių)
  2008-06-06
 • Lietuvos ir Nyderlandų tarpusavio prekyba

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Lietuvos ir Nyderlandų (Olandijos) tarptautiniais ekonominiais bei politiniais santykiais, pristatyti individualius šalių užsienio prekybos pagrindinius bruožus, papasakoti esmines tarpusavio užsienio prekybos tendencijas iki 2003 m. bei po 2003 m. Lietuvos užsienio prekybos pristatymas. Nyderlandų užsienio prekybos pristatymas. Lietuvos ir Olandijos tarptautinių politinių santykių pristatymas. Lietuvos ir Olandijos užsienio prekyba iki 2003 m. Lietuvos ir Olandijos tarptautiniai ekonominiai santykiai po 2003 m. Olandijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos Olandijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-08
 • Mąstymo psichologija

  Įvadas. Mąstymo samprata istorijoje. Froido teorija. Piaget mąstymo psichologijos teorija. Mąstymo ir jutimų sąveika. Mąstymo procesas. Mąstymo rūšys ir operacijos. Mąstymo klaidos. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-06-06
 • Nedarbas Lietuvoje (19)

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-01
 • Profesijos psichologija

  Įvadas. Savęs ir darbo pasaulio pažinimo svarba planuojant karjerą. Savęs pažinimas. Darbo pasaulio pažinimas. Kodėl turime dirbti? Psichologinė darbo ir profesijos reikšmė. Kodėl renkamės dirbti tai, ką dirbame? Žinios apie galimybes. Rinkos sąlygos. Šeimos nuostatos, tradicijos ir lūkesčiai. Artimumo veiksniai. Socialinė padėtis. Pašaukimas. Profesijos pasirinkimo problemos sprendimas. Ar teisingai pasirenkame? Profesijų klasifikacija. Profesinio apsisprendimo turinys. Profesinio apsisprendimo raidos etapai. Profesijos pasirinkimo skirtumai priklausomai nuo lyties. Išvados.
  Psichologija, referatas(20 puslapių)
  2008-06-06
 • Religija (4)

  Įvadas. Religijos esmė. Religija ir jos elementai. Religijos elementai. Tikėjimas. Šventenybė. Kultas ir ritualai. Religinė patirtis. Magija. Religijos paskirtis. Religinės organizacijos. Bažnyčia. Denominacija. Sekta. Kultas. Individualus religinis atsivertimas. Religijos kaitos tendencijos. Sekuliarizacija. Ekumenizmas. Religija kaip sociologų tyrinėjimo objektas. Religija vaiko gyvenime. Šeimos įtaka. Lietuvos gyventojų religijos ir jų paplitimas.
  Religija, referatas(10 puslapių)
  2010-04-08
 • Studentų nuomonių tyrimas: religija

  Studentų nuomonių tyrimo metodika. Tyrimas buvo atliktas internetu, naudojant internetinės apklausos programas, apklausa buvo atlikta 2008 metais. Anketą sudarė dvidešimt klausimų, kurie turėjo padėti atskleisti žmonių požiūrį į religiją, tikėjimą. Išsiaiškinti apklaustųjų religiją, bei požiūrį į kitą religiją išpažįstančius žmones, taip pat buvo siekiama išsiaiškinti žmonių nuomonę apie religines sektas. Tyrimo rezultatų aptarimas.
  Religija, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-04-08
 • Šeimos piešinio tyrimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti vaiko esamus santykius šeimoje, teigiamų ir neigiamų emocijų buvimą ir nebuvimą. Šeimos piešinio tyrimas. Laimučio šeimos piešinio analizė. Šeimos piešinio protokolas. Apklausa. Dovilės šeimos piešinio analizė. Šeimos piešinio protokolas . Apklausa. Apibendrinimas.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-01
 • Vyriausybės sektoriaus išlaidų analizė 2004-2007 metais Europos Sąjngoje (ES)

  Santrauka. Įvadas.Valstybės biudžeto išlaidų samprata. Valstybės išlaidų klasifikacija. Europos Sąjungos (ES) valstybių išlaidos. Kitimo tempas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2010-04-08