Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Amplitudinio moduliatoriaus tyrimas (5)

  Signalų ir grandinių laboratorija. 2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti bazinio amplitudinio moduliatoriaus fizikinius procesus. Ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką moduliatoriaus charakteristikoms. Darbe naudoti prietaisai. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-28
 • Bangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio" (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 1b. Darbo tikslas: Atlikti išsamesnius bangolaidžio tyrimus paketu "Microwave Studio". Išanalizuoti gautus modeliavimo rezultatus. Išmokti pakeisti bangolaidžio medžiagą ir atlikti kompiuterinio modeliavimo procedūrą. Darbo eiga. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-04-29
 • Duomenų atnaujinimo spartinančiojoje atmintyje algoritmų modeliavimas ir tyrimas

  Kompiuterizuotų sistemų laboratorija. 4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus, ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui, bei išnagrinėti spartinančiosios atminties eilučių keitimo algoritmus. Ištirti spartinančiosios atminties, turinčios atskirą instrukcijų ir duomenų sandarą, našumą. Darbo rezultatai. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-29
 • Elektromagnetinio lauko teorija

  1 užduotis. Ant balto arba apversto kita puse milimetrinio popieriaus lapo skirtingomis spalvomis nubraižykite ir nurodykite elektrinio ir magnetinio laukų, slinkties srovių jėgų linijas bei krūvius l≥ ilgio apskritajame ( r<) bangolaidyje H02 tipo bangai, sužadinamai strypu. Sprendimas. 2 užduotis. Ant balto arba apversto kita puse milimetrinio popieriaus lapo skirtingomis spalvomis nubraižykite ir nurodykite elektrinio ir magnetinio laukų, slinkties ir laidumo srovių jėgų linijas /2 ilgio stačiakampiame, a>2b tūriniame rezonatoriuje E22 tipo bangai, sužadinamai kilpa. Sprendimas.
  Elektronika, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • Elektronikos pagrindai (11)

  Apskaičiuokite kontaktinį potencialų skirtumą tarp pn sandūros sričių ir potencialinio barjero aukštį. Apskaičiavę nuotolius tarp laidumo juostos dugno bei valentinės juostos viršaus ir Fermio lygmens, įvertindami potencialinio barjero aukštį pn sandūroje, sudarykite sandūros juostinį modelį. Apskaičiuokite pn sandūros storį, kai neveikia išorinė įtampa. Kaip ir kiek kartų pasikeistų pn sandūros storis prijungus 17V atgalinę įtampą. Apskaičiuokite pn sandūros barjerinę talpą veikiant 17V atgalinei įtampai. Apskaičiuokite pn sandūros talpą, kai per sandūrą teka 81mA tiesioginė srovė.
  Elektronika, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-03-20
 • Galia ir valdžios paskirstymas

  Įvadas. Sąvokos. Kas kam vadovauja. Valdžia kaip įrankis. Galia ir jos formos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-28
 • Grandinės analizė dažniniu metodu (3)

  Signalų ir grandinių kursinis darbas. Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti duotos grandinės dažnines savybes ir perduodamo per ją virpesio spektrą, bei rasti grandinės elementų dydžius, tenkinančius virpesio perdavimą su nurodytais iškraipymais. Virpesio spektro analizė. Virpesio spektro pločio apskaičiavimas pagal galios kriterijų. Grandinės dažninių savybių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Išėjimo virpesio radimas. Rezultatų apibendrinimas ir išvados. Priedai (3).
  Elektronika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-04-28
 • Konvejerinio instrukcijų apdorojimo modeliavimas ir tyrimas (2)

  Darbo tikslas: ištyrinėti konvejerinio instrukcijų apdorojimo procesą superskaliariosios sandaros procesoriuje. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • LC autogeneratoriaus tyrimas (3)

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti fizikinius LC autogeneratoriaus procesus, esant minkštam ir kietam susižadinimo režimams. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • RC autogeneratoriaus tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Naikvisto metodu ištirti RC autogeneratoriaus susižadinimo sąlygas ištirti stiprintuvo stiprinimo koeficiento įtaką generuojamų virpesių formai. Principinės schema. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • Rezonansinio galios stiprintuvo tyrimas

  Signalų ir grandinių laboratorija. 1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galios stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galios stiprintuvo procesais. Darbe naudoti prietaisai. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • SimpleScalar terpės simuliatoriai

  Darbo tikslas: Išnagrinėti SimpleScalar modeliavimo terpės sandarą ir išmokti naudotis jos simuliatoriais. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-28
 • Skaitmeninis signalų apdorojimas (5)

  I uždavinys. Duota analoginis signalas. Užrašykite kompleksines eksponentes, atitinkančias šią išraišką. Raskite Argando diagramoje jų koordinates. Koks yra signalo dažnis Hz? Kiek laiko trunka vienas ciklas? Braižykite pirmus du signalo ciklus. II uždavinys. Raskite diskretaus laiko signalo išraišką. Nustatykite ar diskretaus laiko signalas yra periodinis. Braižykite. Čia yra atitinkamai analoginio ir diskretaus laiko signalo dažniai. III uždavinys. Raskite atskaitų reikšmes diskrečiaisiais laiko momentais n = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Braižykite šias 10 atskaitų. Ar gautas signalas yra periodinis? Ar diskretizuojant analoginį signalą kitais diskretizavimo dažniais galima gauti tą patį periodą? IV uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą 180 Hz kosinusinę x(t) diskretizavimo greičiu 300 atskaitų / sekundę. Atskaitos yra tiesiogiai siunčiamos į keitiklį S/A, o gautas išėjimas y(t) praeina pro atkūrimo filtrą. Braižykite po vieną signalų x(t), y(t) periodą. Atvaizduokite signalus dažnių srityje. V uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą analoginį signalą diskretizavimo greičiu 200 atskaitų/sekundę. Nustatykite ar vyks dažnių persidengimas šiais atvejais: Analoginis signalas yra 60 Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 120 Hz dažnio kosinusinė. Analoginis signalas yra 220 Hz dažnio kosinusinė. VI uždavinys. Keitiklis A/S diskretizuoja nefiltruotą signalą, turintį 2000 kHz dažnių juostą. Signalo spektras stačiakampio formos. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 3100 k-atskaitų per sekundę greičiu. Kokią signalo spektro dalį galima atkurti, jei keitiklis signalą diskretizuotų 3600 k-atskaitų per sekundę greičiu.
  Elektronika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-29
 • Superskaliariosios sandaros procesoriaus modeliavimas ir tyrimas

  Kompiuterizuotų sistemų laboratorija. 5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmokti kurti superskaliariosios sandaros procesorių modelius SimpleScalar modeliavimo terpėje. Ištyrinėti funkcinių įrenginių skaičiaus įtaką superskaliariojo procesoriaus našumui. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • Šakojimosi metodų modeliavimas ir tyrimas

  Kompiuterizuotų sistemų laboratorija. 7 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti šakojimosi nuspėjimo metodus ir jų įgyvendinimo būdus. Ištyrinėti šakojimosi nuspėjimo metodų efektyvumą. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-04-28