Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos planas

  Vadybos pagrindų namų darbas. Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis: Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Procesų projektavimas: siuvimo technologija

  Modelio aprašymas ir techninis eskizas. Gaminio apdorojimo technologinis nuoseklumas. Siuvimo srauto projektavimas. Takto parinkimas. Takto parinkimas sugrupavus mažos trukmės operacijas.
  Kita, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-04
 • Siuvinių medžiagų kokybė ir asortimentas. Žvejo kostiumo (žiema/vasara) analizė

  Įvadas. Užduotis. Gaminiui bendrų reikalavimų aptarimas. Žvejo (vasara/žiema) modelių aprašymas. Vasaros sezono apranga. Žiemos sezono apranga. Reikalavimai parinkto modelio gaminiui. Reikalavimai gaminio detalių medžiagoms. Siuvinių medžiagų parinkimas gaminiui. Viršaus audiniai. Pamušalinis audinys. Įdėklai. Siuvimo siūlai. Furnitūra. Darbo apibendrinimas. Darbo išvados.
  Mada ir drabužiai, namų darbas(20 puslapių)
  2008-11-24
 • Streso veiksniai organizacijoje. Streso valdymo strategijos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti streso veiksnius ir jo valdymo strategijas dviejose Lietuvos įmonėse: UAB "Litera" ir UAB "Protex Inwest Baltic". Streso ir stresoriaus samprata. Stresas — kas tai? Stresorius. Teoriniai aspektai. Streso teorijos. Streso šaltiniai organizacijoje. Emociniai streso šaltiniai. Darbo aplinkos sąlygojami streso šaltiniai. Individualūs streso šaltiniai. Streso padariniai organizacijoje. Stresas ir sveikata. Streso valdymas organizacijoje. Streso valdymo būdai. Empirinis tyrimas. UAB "Litera" tyrimo rezultatai. UAB "Protex Inwest Baltic" tyrimo rezultatai. Lyginamoji tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (24 psl.)
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-02-04
 • Technologinio įrenginio su krumpliniais mechanizmais projektavimas

  Užduotis: suprojektuoti technologinio įrenginio pavarą pagal schemą. Pavaros duomenys. Įvadas: pavaros paskirtis, naudojimo sritis, veikimo principo aprašymas. Kinematiniai skaičiavimai ir elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas pagal galią. Variklio parinkimas pagal rotoriaus sukimosi dažnį. Kiekvienos pakopos perdavimo skaičiaus nustatymas. Kiekvieno veleno sukimo momentų T, kampinių greičių, sukimosi dažnių n ir galiu P nustatymas. Skaičiuojamos pavaros pagrindiniai duomenys. Sliekinės pavaros skaičiavimas. Slieko ir sliekračio medžiagų parinkimas. Leistinųjų įtempių skaičiavimas. Pagrindinių perdavos parametrų skaičiavimas. Pagrindiniai slieko matmenys. Sliekračio pagrindiniai matmenys. Patikrinamasis skaičiavimas. Reduktoriaus naudingumo koeficientas. Jėgos slieko ir sliekračio susikabinime. Sliekračio krumplių atsparumo lenkimui skaičiavimas. Šiluminis skaičiavimas. Sliekinės pavaros pagrindiniai parametrai. Projektinis reduktoriaus skaičiavimas ir guolių parinkimas. Velenų projektinio skaičiavimo suvestinė. Duomenys apie parinktus guolius. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Reduktoriaus surinkimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-03-20
 • Tiesinė difrakcinė gardelė (10)

  Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-03-20
 • Žmogaus sauga (5)

  Dalyko samprata, sudėtinės dalys. Objektas - darbo vieta. Šiluminė aplinka. Šiluminės aplinkos poveikis žmogaus organizmui. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Šiluminę aplinką apibūdina. Perkaitimas (hipertermija). Šiluminės aplinkos veiksnių poveikį optimizuoti galima. Cheminis kenksmingumas. Atsižvelgiant į poveikio ypatumą žmogaus organizmui, kenksmingos medžiagos skirstomos į. Normavimas. Priemonių oro gryninimui taikymo schema. Ventiliacinių sistemų klasifikacija. Skaičiavimas. Virpesių fizinės charakteristikos. Įtaka žmogui. Vibracijos kvalifikacija. Vibracijos mažinimo metodai. Triukšmo charakteristikos. Triukšmo klasifikacija. Triukšmo mažinimo metodai. Rega. Apšvietimo kiekybiniai rodikliai. Apšvietimo kokybiniai rodikliai. Apšvietimo normavimas. Apšvietimo projektavimas apima. Elektros srovė žmogui gali sukelti. Veiksniai įtakojantys elektros srovės poveikio pasekmes. Patalpų klasifikacija. Žmogus gali nukentėti(nuo elektros srovės. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Prisilietimas prie aktyviųjų dalių. Apsaugos nuo elektros būdų klasifikacija. Elektros izoliacija. Įnulinimas. Įnulinimo apsauginio veikimo principas. Įžeminimas. Apsaugos nuo elektros. Rankinės elektros mašinos. Reikalavimai dirbant su rankinėmis mašinomis ir įrankiais. Reikalavimai naudojantis kilnojamaisiais elektriniais šviestuvais. Elektrotechninis personalas. Pirmoji pagalba. Elektromagnetinių laukų šaltiniai. Elektromagnetinis langų pagrindinės charakteristikos. Biologinis elektromagnetinis laukų veikimas. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Jonizuojantis spinduliavimas. Apsauga nuo statinės elektros. Jonizuojančių spindulių poveikis žmogui. Mechaninių pavojų šaltiniai ir zonos. Sauga darbe pagal specialybę. Slėginių indų ir aparatų eksploatacijos sauga. Darbų sauga suvirinant elektra. Darbų sauga suvirinant dujomis. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos, nuostatai, taisyklės ir instrukcijos. Valstybinė administracinė ir nevalstybinė darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) būklės kontrole. Atsakomybė už darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) normatyvinių aktų nevykdymą. Drausminės nuobaudos (darbdavys). Darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas Respublikoje ir įmonėje. Saugių darbo metodų mokymas, žinių tikrinimas ir dokumentacija. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metodai, rodikliai, priežasčių klasifikacija. Metodai. Degimas. Medžiagų užsiliepsnojimas ir sprogimas. Savaiminis įkaitimas ir užsidegimas. Pastatų klasifikacija gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Gaisro gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Gaisrų gesinimo būdai. Pirminės (pirmosios pagalbos) gaisrų gesinimo priemonės. Gaisro signalizacija ir automatinio gesinimo sistemos. Stacionarūs gaisrų gesinimo įrenginiai. Gaisrinės saugos organizavimas respublikoje ir įmonėje. Rizikos vertinimas. Pavojingų veiksnių identifikavimas. Rizikos tyrimas ir priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir įvertinimas. Priemonių rizikai šalinti arba mažinti parinkimas.
  Sauga, špera(16 puslapių)
  2009-02-04