Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 135 fizikos laboratoriniai darbai

  135 fizikos laboratorinių darbų rinkinys. 135 fizikos laboratoriniai darbai. Tiesinė difrakcinė gardelė (7). Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (11). Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas (12). Kokybinė spektrinė analizė (8). Lazerio spindulių difrakcija (21). Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas (10). Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas (3). Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (2). Elektrono specifinio krūvio nustatymas (Tomsono būdu). Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas (12). Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas. Einšteino lygties patikrinimas. Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas (3). Fotocelė. Gama spindulių absorbcija. Niutono žiedai (7). Holo reiškinio tyrimas (2). Išorinio foto efekto dėsningumų nagrinėjimas (3). Tirpalo koncentracijos nustatymas refraktometru (5). Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (3).
  Fizika, laboratorinis darbas(425 puslapiai)
  2005-07-01
 • A. Škėma "Balta drobulė"

  Antano Škėmos romano "Balta drobulė" 13-os dalies analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2005-03-08
 • Akustinės sistemos

  Akustinių sistemų tyrimas, kolonėlių lyginimas, savybių aptarimas. Prekių tyrimas kokybės dalykui.
  Muzika, referatas(24 puslapiai)
  2005-02-25
 • Alkoholis ir jo žala

  Alkoholio cheminės savybės, tipai, alkoholio žala žmogaus organizmui.
  Biologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2004-06-19
 • Antikinė dailė

  Kretos – Mikėnų kultūra. Graikų archaika. Graikų klasika. Helenizmas.
  Dailė, referatas(7 puslapiai)
  2005-03-15
 • Aplinkos apsauga Lietuvoje

  Mokesčiai, Vandensaugos statybų objektų finansavimas, Užsienio kapitalo investicijų šaltiniai, Nebiudžetiniai fondai.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2004-06-12
 • Apsinuodijimas alkoholiu ir jo surogatais

  Alkoholio poveikis organizmui. Patogenezė. Alkoholinės medžiagos. Alus. Vynas. Šampanas. Vermutas. Konjakas. Grūdų konjakas. Romas. Viskis. Alkoholis žmogaus organizme. Požymiai, susiję su alkoholio koncentracija kraujyje. Alkoholių žala. Alkoholizmas. Alkoholinė psichozė. Alkoholinis polineuritas. Alkoholis taip pat kenkia: nervų sistema. Kvėpavimo sistema. Virškinimo sistema. Alkoholis labai kenkia nėščioms moterims jų vaisiaus vystymuisi. Kodėl žmonės geria?
  Ligos ir traumos, referatas(8 puslapiai)
  2004-11-06
 • Apsipirkimo motyvai

  Pripažinti pirkimo motyvai: Praleisti laiką, mankšta, atsipalaidavimas, stimuliacija, temperamento išraiška, informacijos rinkimas, antraeilis įvykis, apsipirkimas kaip socialinis įvykis, palyginamasis apsipirkimas, apsipirkimas kaip specialus įvykis.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-10
 • Apskaita

  Finansinė ir valdymo apskaita, Apskaita kaip informacijos sistema, Bendrieji apskaitos principai, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas, Ūkinių operacijų įvertinimas, dokumentavimas ir inventorizavimas, Buhalterinės apskaitos sąskaitų sistema ir dvejybinis įrašas, Sintetinė ir analitinė apskaita, Balanso sudarymas, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, Trumpalaikio turto įvertinimo būdai, Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita, Piniginių operacijų dokumentavimas ir apskaita, Pajamų, išlaidų, sąnaudų, pelno sąvokų supratimas ir apskaita, Finansinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai, Finansinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai, Pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka, Finansinės atskaitomybės sudėtis, sudarymas ir pateikimas.
  Apskaita, konspektas(39 puslapiai)
  2005-03-11
 • Arbata, jos kokybė ir vertinimas

  Arbatos istorija. Arbatmedis. Arbatos auginimas, gamyba ir vartojimas. Arbatos gamybos procesas: Vytinimas, Sukimas, Fermentavimas, Džiovinimas, Rūšiavimas. Arbatos rūšys ir klasifikacija: Žalioji arbata, Juodoji arbata, Oolong arbata, Baltoji arbata, Pu-erh arbata, Antroji arbata, Arbatos klasifikavimas. Arbatos kokybė ir jos vertinimas: Aromatas ir skonio buketas, Ryškumas ir skonis, Spalva ir stiprumas, Arbatos kokybės vertinimas. Tyrimas. Išvados.
  Kulinarija, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2005-03-09
 • Aristotelio būties samprata

  Aristotelis ir jo filosofinės idėjos, jusliškas pažinimas, Aristotelio tikrovė, būtis, kategorijos, materija ir forma.
  Senovės filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2004-09-19
 • Asirijos istorijos bruožai

  Asirija: Gamtinės sąlygos, Prekyba, Istorija, Buitis, Įstatymai, Nuosmukis, Religija, Kultūra.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2004-10-18
 • Asmenybės raida ir mokymas

  Asmenybės tapsmas, Asmenybės motyvacinė sfera, jos raida, Temperamentas, charakteris, gebėjimai jų kitimas ir raida, Asmenybės valios savybės, jų raida, Emocijų ir jausmų raida, Asmenybės moralinės savybės, Asmenybės pažintinės raidos sferos, Intelektas, Pedagoginis bendravimas, Asmenybė ir grupė, Grupės sutelktumas ir statusų hierarchija, Bendravimo sunkumai ir jų priežastys, Psichikos raida ikimokyklinėje vaikystėje, Psichikos raida antrojoje vaikystėje, Psichikos raida paauglystėje, Psichikos raida brandžiame amžiuje, Asmenybės raidos dėsningumai, Asmenybės ugdymo būdų priklausomybė nuo asmenybės sampratos, Pedagoginio darbo specifiškumas ir mokytojo asmenybės problema, Mokymosi samprata, dėsningumai, etapai, sėkmės veiksniai, Mokymo tikslai ir uždaviniai, Išmokimo teorijos, Mokymosi tipai, Prasmingas ir beprasmis mokymasis, Mokymosi motyvacija, jos prigimtis, tipai, žadinimo būdai, Grįžtamasis ryšys mokymosi procese, Mokymo metodo parinkimo psichologiniai kriterijai, Kūrybiniai sugebėjimai ir jų ugdymo galimybės, Mokymas per pamokas, Psichologinis pasirengimas pamokai.
  Asmenybės psichologija, špera(10 puslapių)
  2005-01-17
 • Asmens duomenų apsauga tarptautinėje ir Europos bendrijos teisėje

  Asmens duomenų tvarkymas informacinėje visuomenėje. Privacy koncepcija šiuo metu. Informacijos privatumas. Kūno privatumas. Komunikacijų, susiekimo, susirašinėjimo privatumas. Teritorinis privatumas. Pavojai asmens duomenų saugumui. Asmens duomens sąvoka. ADA ir Žmogaus Teisės. ADA reguliavimo modeliai. Tarptautinės teisės aktai ADA srityje. Šaltinių apžvalga: 1980 m. EBPO Gairės, ET 1981 m. priimta Strasbūro konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Jungtinių tautų Ekonominių ir Socialinių reikalų Tarybos 1990 m. Kompiuterizuotų AD bylų gairės. Jautrūs duomenys. Asmens genetiniai duomenys. Pranešimas apie atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Tarpvalstybiniai AD srautai. Jurisdikcijos konfliktas ADA srityje. Direktyva dėl ADA telekomunikacijų sektoriuje. Nepageidaujami skambučiai. Teisėtas pasiklausymas. INT skirtumai nuo WWW. Priėjimo prie INT būdai, Automatinis duomenų rinkimas. Tarptautiniai Saugaus uosto principai (Safe Harbour Principles). AD invazijos technologijos. Viešieji registrai ir ADA.
  Civilinė teisė, konspektas(101 puslapis)
  2005-03-08
 • Atviro kodo sistemos

  Atvirasis kodas, Atviro kodo programų vertimo pradžiamokslis, Pradžia bei įrankiai, Kaip aš galėčiau prisidėti, kaip yra organizuojamas informacijos apsikeitimas? Ar verta versti dokumentaciją? Terminai, Vertimų patikrinimas bei atnaujinimas, PO formatas, Techninis "OpenDict" aprašymas.
  Programos, referatas(6 puslapiai)
  2005-04-28
 • Atviros rinkos operacijos

  Atviros rinkos operacijos. Atviros rinkos operacijų istorija. Pinigų rinkos fondai. Lietuvos banko atviros rinkos operacijos.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-07-30
 • Atvudo mašina (2)

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-06-30
 • Badavimas – priežastys ir pasėkmės

  Badavimo priežastys ir pasekmės, Psichologinės teorijos, Nervinė anoreksija ir Nervinė bulimija: požymiai, ligos grėsmės signalai, medicininės pasekmės.
  Ligos ir traumos, referatas(5 puslapiai)
  2005-03-07
 • Bankininkystė Carinėje Rusijoje

  Bankininkystė cariniais laikais. Taupomosios ir pagalbos kasos. Kredito kooperatyvai. Savitarpio kredito draugijos. Bankai. Peterburgo Tulos bankas. Valstybinis bajorų žemės bankas. Lietuvos dvarų supirkinėtojų bendrovė. Vilniaus privatus komercinis bankas. Kitos kredito įmonės. Valstybinės taupomosios kasos.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2005-04-12
 • Bendrosios rinkos pažanga

  Pranešimas. Bendros rinkos pažanga. Pirmas strateginis tikslas – efektyviai suformuoti teisės aktus. Antras tikslas – įveikti svarbiausius rinkos iškraipymus. Trečias strateginis tikslas - įveikti barjerus, trukdančius įeiti į rinką. Ketvirtas strateginis tikslas - nukreipti vidaus rinką visų piliečių tikslams.
  Tarptautinė ekonomika, rašinys(3 puslapiai)
  2005-02-03
Puslapyje rodyti po