Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Intelektika

  Intelektikos tyrimo objektas ir kūrybinio mąstymo modeliavimo galimybės. Intelektualiosios elgsenos modeliavimo galimybės. Intelektualiąją elgseną modeliuojančios procedūros. Būsenų erdvė ir paieškos medis. Sprendinių paieška "gilyn" ir "platyn". Palyginkite. Sprendinių paieška "gilyn", "platyn" ir abipusis variantas. Sprendinių paieškos strategijos perrinkimo uždaviniuose. Sprendinių paieška kryptingo perrinkimo strategijos kontekste. Sprendinių paieškos strategijų palyginimas. Saiko mato dedamųjų charakteristika. Saikingas perrinkimas. Perrinkimo metodų sulyginimas. Uždavinių skaidymas į po uždavinius. IR-ARBA grafai. Semiotikos tyrimo objektas. Semiotikos pagrindinės sąvokos. Denotato ir koncepto santykis. Frege trikampis. Sintaktika, semantika ir pragmatika. Semantika. Semantikos sąvoka ženklų sistemose. Pragmatika ir giluminė semantika. Tekstas, pranešimas ir žinios. Semiotinio valdymo modelis. Sklaidžiųjų aibių sąvoka. Sklaidos funkcijos sąvoka. Sklaidos funkcijos reikšmių sritis. Objektų savybių išraiška lingvistiniais kintamaisiais netikslų reikšmių intervalą. Operacijos su sklaidžiosiomis aibėmis. Jungties ir sankirtos operacijos sklaidžiose aibėse. Jungties operacijos procedūriniai realizavimo atvejai sklaidžiose aibėse. Koncentracijos operacija su lingvistiniais kintamaisiais. Sklaidos funkcijų sudarymo būdai. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymo principas. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas vieno eksperto atveju. Semantinių diferencialų metodas. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas grupės ekspertų atveju. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymo būdas. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas vieno eksperto atveju. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas grupės ekspertų atveju. Žinių inžinerijos objektas. Faktų užrašymo būdai klasikinės logikos kontekste. Mainai žinių bazėse. Žinių apibendrinimo būdai. Deklaratyviųjų ir procedūrinių žinių pateikimo būdai. Deklaratyviosios žinios. Freimai egzemplioriai ir prototipai. Slotų reikšmė ir statusas. Freimų ir slotų įvardijimo taisyklės. Ryšio ir nutylėjimo slotai. Freimų tinklo realizavimo galimybės. Operacijos su freimais. Produkcijų taisyklės struktūra. Produkcijos branduolio vykdymo būdai. Atvejai sprendimo išvedimo procese. Produkcinių taisyklių frontas. Produkcijos aktyvinimo prioritetų nustatymo strategijos. Sprendinio išvedimo strategijos. Sprendimų lentos architektūriniai principai. Žinių šaltinių funkcijos sprendimų priėmimo lentos architektūroje. Valdymo bloko funkcijos sprendinių lentos architektūroje. Sprendinių lentos privalumai ir trūkumai. Žinių neapibrėžties kategorijos. Nedeterminuotas išvedimo proceso valdymas ir euristinės žinios. Daugiareikšmiškumo mažinimo būdai. Nepatikimos žinios ir išvados. Neapibrėžtumo valdymas sprendinių paieškos uždaviniuose. Relaksacijos principas ir jo taikymo sritis. Taisyklių interpretacija su IR, ARBA ir KOMB ryšiais. Monotoninė ir nemonotoninė logika. Žinių gavybos būdai. Pokalbių vieta. Alternatyvūs žinių gavybos būdai. Pokalbių laikas ir trukmė. Atviri ir tiesūs klausimai. Žinių dokumentavimo būdai. Įgytos informacijos užrašymas. Psichologiniai ekspertų asmenybės bruožai. Žinių gavimas iš "sunkių" ekspertų. "Output-input-middle" metodas. Paskirstyto intelekto sistemos. Intelektualūs agentai. Ontologizuotas mokymosi valdymas.
  Informatika, špera(12 puslapių)
  2008-03-12
 • Intelektikos praktika

  Intelektikos praktikos darbų ataskaita. Pirmosios pratybos su Jess. Pitagoro teorema. Trapecijos plotas. Funkcijos Jess‘e. Sferos plotas. Atstumas tarp dviejų taškų. Sferos plotas iš konsolės. Atstumas tarp dviejų taškų iš konsolės. Faktai ir taisyklės. Programos studentai.clp kodo fragmentai. Programa studentai.clp papildoma naujais faktais, bei taisyklėmis. Sistema skaičiuojanti skritulio plotą, bei palyginanti ar tai didelis, ar tai mažas plotas. Tiesioginis išvedimas. Atbulinis išvedimas. Sukurti ekspertinę sistemą (ES), naudojant sistemą Jess. Europos Sąjungos (ES) sistemoje "Atostogos" naudojamas tiesioginį išvedimo būdas.
  Informatika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-12
 • Mechatroninės sistemos programavimas IEC 1131-3 standarto programavimo kalbomis

  Darbo tikslai: įsisavinti roboto elektropneumatinės sistemos modeliavimo principus, naudojant judesių diagramų metodą, kai sudaromos loginės lygtys; palyginti įvairias, IEC 1131-3 standarto reglamentuotas programavimo kalbas, programuojant elektropneumatinės sistemos darbą. Užduotis. Darbo eiga. Judesių ir signalų diagramos. Skirstytuvai. Loginės lygtys. Pneumatinė sujungimų schema. Valdymo schema. Programuojamųjų valdiklių panaudojimas mechatroninėse sistemose. Komandų sąrašo (IL) kalba. Struktūrizuoto teksto (ST) kalba. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-01