Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektros grandinių elementai

  Darbo tikslas: susipažinti su pagrindiniais elektros grandinių elementais, jų matavimo vienetais, SI sistemos daugikliais, išmokti perskaičiuoti varžos, talpos ir induktyvumo vienetus bei dydžius, naudojant nuoseklųjį ir lygiagretųjį jungimą. Daugikliai ir priešdėliai, naudojami su elektriniais dydžiais. Pagrindiniai pasyvieji elektronikos elementai. Pagrindiniai elementų jungimo būdai. Praktinės užduoties A sprendimas. Darbo A grandinė po pirmo ekvivalentinio pakeitimo. Praktinės užduoties B sprendimas. Praktinės užduoties D Sprendimas. Praktinės dalies uždaviniu sprendimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • Elektros grandinių modeliavimas

  Darbo tikslas: susipažinti su grandinių modeliavimo principais, jo paskirtimi ir tikslais, išnagrinėti pagrindines programos Electronics Work Bench galimybes, susipažinti su virtualiaisiais instrumentais, išmokti braižyti grandinių schemas ir gauti jų charakteristikas. Darbo rezultatai. Praktinės užduoties 1 sprendimas. Praktinės užduoties 2 sprendimas. Praktinės užduoties 3 sprendimas. Praktinės užduoties 4 sprendimas. Praktinės užduoties 5 sprendimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-02-25
 • Elementarios grandinės ir signalai

  Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrais, elementariomis nuolatinės srovės grandinėmis, atlikti nuolatinės srovės grandinių skaičiavimus. Darbo rezultatai. Teorinė užduotis. Praktinės užduoties C sprendimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-19
 • Kintamosios srovės lygiagrečios grandinės tyrimas (5)

  Užduotis. Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinę iš nuosekliai sujungtų R, L ir C elementų. Sudaryti ir nubraižyti priklausomybes X, cos φ, UC, UR, I = f(XC). Apskaičiuoti nuoseklios kintamosios srovės grandinės parametrus: Z, XL, XC, X, Σ R, cos φ, UR, UL. Iš bandymo duomenų, parinktus reikiamą mastelį, nubraižyti 3 vektorines įtampų diagramas. Naudojami prietaisai ir įrengimai Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-07-08
 • Kintamosios srovės lygiagrečios grandinės tyrimas (6)

  Užduotis: Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę: Sudaryti charakteristikas. Nubraižyti vektorines diagramas. Apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo schema. Bandymų ir skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-07-08
 • Kirchhofo dėsnių taikymas daugiakontūrinei schemai (7)

  Užduotis. Eksperimentiškai ištirti daugiakontūrinę schemą. Įsitikinti Kirchhofo dėsnių teisingumu. Darbo eiga. Formulės. Sprendimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-07-08
 • Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (5)

  Tikslas: Išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-25
 • Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle (5)

  Fizikos Laboratorinis darbas Nr. 11. Tikslas: išmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-25
 • Nuolatinės srovės linijos tyrimas (7)

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių U2, ΔU, P1, P2, η = f(I) grafikus. Iš bandymo duomenų apskaičiuoti linijos varžą Rl ir jos ilgį l. Darbo eiga. Formulės. Bandymų ir skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-07-08
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (21)

  Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą k, slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, slopinimo koeficientą ir spyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo rezultatai. Paklaidų skaičiavimai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-02-25
 • Sudėtingos formos elektros signalai

  Darbo tikslas: susipažinti su sudėtingos formos elektros signalais ir jų parametrais, išmokti braižyti signalų oscilogramas, susipažinti su elementariais signalų pakeitimais grandinėse ir atlikti sudėtingų signalų diferencijavimo ir integravimo skaičiavimus. Darbo rezultatai. Teorinės dalies rezultatai. Praktinės užduoties A sprendimas. Kontrolinės dalies rezultatai. Darbo išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-09-19
 • Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (19)

  Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės: Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-19
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (3)

  Fizikos Laboratorinis darbas Nr. 28. Tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ir minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Priemonės. Darbo eiga ir užduoties atlikimo tvarka. Nustatyti ultragarso plitimo ore greitį. Stebėti UG bangų interferenciją ir nustatyti bangų ilgį bei jų plitimo dažnį. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-25
 • Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas (12)

  Užduotis: Duotai grandinei parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius diferencialine ir simboline formomis. Mazgų potencialų metodu surasti šakų sroves. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. Patikrinti galių balansą. Nubraižyti srovių vektorių diagramą ir topologinę diagramą. Nubraižyti grafiką. Lygtys pagal Kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Vatmetro parodymų skaičiavimas. Grandinės galių balansas. Srovių vektorių diagrama. Grafikas.
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-26