Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Automobilių teorijos

  Įvadas. Darbo projektavimo objektas nebuvo realus automobilis, bet visi reikalingi dydžiai paimti artimi jau gaminamų automobilių reikšmėms. Pasirinkto automobilio geometrija, masė, kiti duomenys. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Rato spindulio ir riedėjimo pasipriešinimo skaičiavimas. Variklio charakteristikos. Pagrindinių pavarų ir greičių dėžės pavarų skaičiavimas. Traukos skaičiavimas kiekvienai pavarai. Kelio ir oro pasipriešinimų skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-04-01
 • E.M. Remarkas "Dangus neturi išrinktųjų"

  Ericho Marijos Remarko romano "Dangus neturi išrinktųjų" recenzija.
  Visuotinė literatūra, recenzija(1 puslapis)
  2008-05-24
 • Filosofija (84)

  Pagrindinė filosofijos įvado problema. Detaliau apie žodžio "filosofija" kilmę. Filosofijos pradžia ir ištakos. Pagrindinis filosofinio mąstymo bruožas. Filosofijos metodas. Filosofijos tema. Filosofijos prielaidos. Filosofija ir mokslas. Filosofija ir specialieji mokslai. Realieji mokslai. Formalieji mokslai. Filosofija ir religija. Filosofija ir menas ir siekti neturi. Filosofija ir ideologija. Kas yra filosofija? Pagrindiniai filosofijos klausimai. Olos alegorija. Būties filosofija. Savimonės filosofija. Dvasios filosofija. Filosofija: istorinė dalis. Senovės Graikijos filosofija. Priešsokratinė filosofija. Herakleitas, iš kurių maišymosi arba atsiskyrimo viskas būtų sudaryta. Empedoklis. Sokrato asmuo ir fenomenas. Sokrato metodas. Platonas. Aristotelio tradicija. Pagrindinės ontologinės sąvokos. Aristotelis. Akto ir potencijos perskyra. Dialektika. Kategorijos. Materija ir forma. Ontologinis priežastingumas. Helenizmo laikotarpis. Zenonas Epikūras. Neoplatonikas Porfyrijus. Viduramžių filosofija. Aurelijus. Dionisijus Aeropagitas. Anzelmas Kenterberietis. Jonas Dunsas Škotas. Wilhelmas iš Ockhamo. Mykolas (Nikolajus) Kuzietis. Renesansas. Humanizmas. Gamtos filosofija. Giordano Bruno. Mokslo filosofija. Naujieji laikai. Baruchas de Spinoza. Empirizmas. Kantas ir jo transcendentalinė filosofija. Empirizmas, racionalizmas ir transcendentalinė filosofija. Dvasios filosofija. Šiuolaikinė būties filosofija.
  Filosofija, konspektas(70 puslapių)
  2008-01-24
 • Garso greičio strypuose matavimas (5)

  Darbo tikslas. Išmatuoti metalų strypais sklindančio garso greitį ir apskaičiuoti tirtų metalų Jungo modulius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbi eiga. Rezultatai. Išvados. Literatūra.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-01
 • Kas yra pilietiškas žmogus?

  Įvadas. Šiandienos vaizdas. Hegelio pilietinė visuomenė. Šliogerio pilietiškumo samprata. Mokinių bei studentų pilietiškumas. Protesto nauda. Ateities vizija arba išvados.
  Politologija, rašinys(9 puslapiai)
  2009-01-26
 • Knyga ir mes (3)

  Samprotaujamo tipo rašinys. Tema: knyga ir mes. Žmonių išsilavinimas, laisvalaikis. Knygų leidimas ir knygynai šiandien.
  Lietuvių kalba, rašinys(2 puslapiai)
  2010-05-28
 • Kompleksinio gyvybės draudimo taisyklių analizė

  Draudimo veiklą reglamentuojantys įstatymai. Bendros žinios apie įmonę. UAB Lietuvos draudimo. UAB Lietuvos draudimo veiklos rodikliai. UAB Lietuvos draudimo paslaugų asortimentas. Draudimas verslui. Kompleksinio gyvybės draudimo taisyklių nr. 009 analizė. Draudimo polisas. Draudimo objektas. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Draudiminis (nedraudiminis) įvykis. Draudimo sumos, įmokos, įmokų tarifai. Draudimo išmoka. Draudimo sutarties terminai. Draudimo laikotarpis. Draudimo sutarties įsigaliojimas. Draudimo sutartis pasibaigia. Draudimo sutarties nutraukimas. Draudimo sutarties negaliojimas. Draudimo paslaugų pardavimo organizavimas.
  Sauga, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-07-24
 • Lengvųjų automobilių paruošimo ir dažymo baro projektavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Gruntavimas. Užpildai. Glaistas. Smulkus glaistas. Užpildantys ir įsiskverbiantys glaistai. Glaistymas. Šlifavimas. Pasiruošimas dažymui. Dažymo kamera. Kompresorius ir jo priežiūra. Dažų maišymo aparatas. Dažymas. Senų automobilių perdažymas ir dažymas dviem spalvom. Nedidelio paviršiaus ploto dažymas. Vieno sluoksnio metalo efektinis dažymas. Dviejų sluoksnių metalo efekto dažymas. Daugiasluoksnio efekto dažymas. Dažymas priderinant atspalvius. Antikorozinis paruošimas. Technologinė dalis. Objekto charakteristika. Darbų apimties nustatymas. Technologinių įrenginių parinkimas. Įrangos parinkimas. Įrankių, prietaisų parinkimas. Reikalingų medžiagų parinkimas. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. Atliekamų darbų technologinis procesas. Organizacinė dalis. Darbo vietų organizavimas. Technologinis procesas. Darbo ir gamtos sauga, priešgaisrinė technika. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai iškilus pavojui. Darbuotojo veiksmai po darbo. Gamtos apsauga. Sveikatos apsaugos priemonės. Comfort Plus dulkių respiratorius. Priešgaisrinė sauga. Ekonominė dalis. Projekto ekonominis skaičiavimas. Kapitaliniai įdėjimai. Išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2008-01-24
 • M. Martinaitis "Rauda boružei. Vasaros sapnas"

  Marcelijaus Martinaičio eilėraščio "Rauda boružei. Vasaros sapnas" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2009-07-15
 • Moters paveikslas F. Dostojevskio romanuose "Idiotas" ir "Nusikaltimas ir bausmė"

  Dostojevskio veikėjos - kenčiančios moterys. Nastasja Filipovna. Katerina Ivanovna. Dunia.
  Lietuvių literatūra, rašinys(4 puslapiai)
  2008-04-28
 • Nedarbas Lietuvoje (21)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti nedarbą Lietuvoje. Nedarbas ir jo sukeliamos pasekmės nedarbas ir jo formos. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedirbančiųjų vyrų ir moterų amžius Lietuvoje. Išsilavinimo svarba užimtumui. Bedarbiai Lietuvos apskrityse. Išvados.
  Makroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-03-03
 • Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas (2)

  Tema. Tikslas: Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešpriešų nagrinėjimas. Uždaviniai. Įžanga. Pažinimo šaltiniai. Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešprieša. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-08
 • Savęs pažinimas saviugdos teorijoje ir socialinėje psichologijoje

  Savęs pažinimo istorijos dalelė pagal K. Stoškų. Savęs pažinimas pagal V. Spurgą. Savęs pažinimas (jaunimui) pagal L. Jovaišą. Faktai apie savęs supratimą (savęs vaizdą), minimi vadovėlyje "Social Psychology", pagal Th. Gilovich, D. Keltner, R.E. Nisbett.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-04
 • Silpnojo ir stipriojo santykis šiandieniniame pasaulyje

  Lietuvių kalbos rašinys. Kodėl stiprūs, savimi pasitikintys žmonės žemina už save mažesnius ar morališkai bei fiziškai silpnesnius? Gal jiems tai malonu? O gal jie tik nori pasirodyti prieš draugus?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2008-11-06
 • Šiuolaikiniame mene įsivyrauja provokacijos estetika. Ką apie tai manote ir žinote?

  Šiuolaikiniame mene įsivyrauja provokacijos estetika. Ką apie tai manote ir žinote? Dabartiniai žiūrovai. Šiuolaikiniai menininkai.
  Filosofija, rašinys(1 puslapis)
  2009-07-15
 • Tautinio auklėjimo esmė

  Įvadas. Apžvelgta prieškarinio tautinio auklėjimo esmė, uždaviniai, veiksniai ir vieta pedagogikoje, remtasi A. Maceinos raštais. Tautinio auklėjimo sąvoka ir tikslai. Tautinio auklėjimo veiksniai. Šeimos reikšmė. Tautinis auklėjimas mokykloje. Bažnyčios įtaka tautiškumui. Tautinio auklėjimo vieta pedagogikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-02
 • Teisės raida

  Įvadas. Teisė civilizacijos raidoje. Senovės Graikijos. Keletas teisės kilmės teorijų. Istorinė teisės mokykla susiformavo XIX amžiuje Vokietijoje. Romėnų teisė, kiekvieno periodo teisės charakteristika. Romėnų teisės reikšmė šiuolaikinėje teisės sistemoje. Karalių teisės teismai. Teisės įtaka valstybei. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2008-05-01
 • Tikra laisvė neįmanoma be atsakomybės

  Esė. Tikra laisvė neįmanoma be atsakomybės. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį. Visuomenė negali egzistuoti be savarankiško mąstymo. Turime gyvenimą suprasti kaip pareigą.
  Lietuvių kalba, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-04-24
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (12)

  Skirgaila – žmogus be dievo. Istorinė drama parodanti situaciją Lietuvoje. Svarbiausia tema - tai tikėjimo problema. Nėra nekintančių tiesų ir vertybių.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-04-28
 • Valiutinės operacijos ir valiutų kursų rizikos valdymas

  Įvadas. Valiutinių operacijų ir valiutų kursų rizikos teoriniai aspektai. Valiutų kursų svyravimai ir įtaka verslui. Užsienio valiutos naudojimo tvarka. Valiutinių operacijų analizė. Valiutos keitimas bankuose. Valiutinės rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Valiutinių operacijų ir valiutų kursų rizikos valdymo nauda bankui ir klientui. Geriausios sąlygos vykdant valiutines operacijas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-07-15
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po