Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • B. Vilimaitė "Žinios apie mylimą žmogų"

  Bitės Vilimaitės novelės "Žinios apie mylimą žmogų" analizė. Pagrindinės veikėjos gyvenimas. Miesto ir kaimo priešprieša. Moteriškojo elgesio bruožai.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-01-17
 • Dialektologija (2)

  Tarmės samprata jų susidarymas ir kiti kalbos variantai. Jauniaus dialektologiniai darbai. Salio klasifikacija. Vakarų aukštaičių tarmė, bendrosios ir išskiriamosios ypatybės. Kauniškių tarmė: morfologija, leksika. Pietų aukštaičiai: teritorija, fonetika. Ašašninkų šnekta. Rytų aukštaičių tarmės bendrosios ypatybės. Vilniškių tarmės morfologija. Uteniškių tarmės morfologija. Kupiškėnai. Širvintiškiai: morfologija ir leksika. Žemaičių tarmės bendrosios fonetikos ypatybės. Žemaičių tarmės kirtis ir priegaidė. Kirčio atitraukimas ir nukėlimas. Pietų žemaičiai varniškiai: teritorija, fonetika, kirčiavimas morfologija. Šiaurės žemaičiai kretingiškiai: teritorija, fonetika, kirčiavimas. Švėkšnos šnektos ypatumai. Kirčiavimas. Dvibalsių monoftonizacija (širvintiškiai). Dialektologijos objektas ir reikšmė. Jos šaltiniai, tyrimo metodai. Baranausko dialektologiniai darbai. Svarbiausios tarmių klasifikacijos (iki Jauniaus). Zinkevičiaus, A. Girdenio tarmių klasifikacija. Kauniškių tarmė. Teritorija, fonetika, kirčiavimas. Šiauliškių tarmė. Pietų aukštaičių tarmės morfologija. Vilniškių teritorija, fonetika, kirčiavimas Uteniškių tarmė. Teritorija, fonetika, kirčiavimas. Širvintiškiai. Pietų žemaičiai raseiniškiai. Teritorija, fonetika, morfologija. Viduklės šnektos ypatybės. Šiaurės žemaičiai telšiškiai. Fonetika, kirčiavimas. Vakarų žemaičiai. Teritorija, fonetika, kirčiavimas. Rytų aukštaičių balsių kiekybė (ilgumai), kirtis, priegaidė. Priebalsių kietinimas tarmėse ( P. aukštaičiai ir vilniškiai). Dvibalsiai ie ir uo tarmėse. Balsiai ė ir o tarmėse. Veiksmažodžio nuosakos tarmėse.
  Lietuvių kalba, konspektas(15 puslapių)
  2008-06-10
 • L.S. Černiauskaitė "Benedikto slenksčiai"

  Lauros Sintijos Černiauskaitės romano "Benedikto slenksčiai" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2009-04-01
 • Stilistika (2)

  Kalbos priemonių konkurencija. Variantai. Sinonimų sąvoka ir skirstymas. Semantiniai ir stilistiniai sinonimai, jų skirtybės. Frazeologiniai sinonimai. Sinonimų funkcijos ir vartojimas. Morfologinių sinonimų samprata. Laikų sinonimika. Dabarties veiksmo reikšmė. Nuosakų sinonimika. Pirmojo asmens reikšmė. Antrojo asmens reikšmė. Sintaksinių sinonimų sąvoka, požymiai, tipai. Žodžių junginių sinonimika. Sakinių sinonimika. Tiesioginiai, skatinamieji ir klausiamieji sakiniai. Teigiamieji ir neigiamieji sakiniai. Sudėtinių ir vientisinių sakinių sinonimika.
  Lietuvių kalba, konspektas(6 puslapiai)
  2009-04-01
 • Ugdymo sistemos (7)

  Pedagogikos istorijos kaip mokslo apibrėžimas ir apimtis; jos istorinis, pedagoginis, kultūrinis ir pasaulėžiūrinis pobūdis. Švietimas atkurtoje nepriklausomoje dabartinėje Lietuvoje. Vilniaus pedagoginio universiteto istorija. Ugdymas pirmykštėje visuomenėje. Žymiausi lietuvių egzodo pedagogai ir jų darbai. Lietuvių išeivijos mokyklų bruožai. Ugdymas antikinėje Graikijoje. Spartos ir Atėnų ugdymo tikslai. Žymiausi graikų pedagogai (Sokratas, Platonas, Aristotelis ir kt.) ir jų pedagoginės idėjos. Auklėjimas ir mokykla senovės Romoje. M.F. Kvintiliano pedagoginės idėjos. Lietuvos mokyklos vokiečių okupacijos metu (1941–1944). Patristikos ugdymo turinys, įstaigos, pedagogai (Klemensas Aleksandrietis, Jonas Chryzostomas, Jeronimas, Augustinas ir kt.). Viduramžių pedagoginės teorijos pobūdis, teocentrizmas. Ugdymas šeimose ir mokyklose. G. Petkevičaitės-Bitės pedagoginės pažiūros. Viduramžių mokyklų tipai. Riterių ugdymas. Asmenybės auklėjimo problema M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos pedagogikoje. Teorinė ir praktinė J. Vabalo-Gudaičio pedagoginė veikla. Žmogaus ugdymo samprata Renesanso pedagogikoje. Pedagogai ir humanistai apie ugdymą. (Erazmas Roterdamietis "Gražūs vaikų papročiai" ir kt.). Renesanso pedagogų humanistų Vitorino Feltre "Džiaugsmo namai", Francua Rablė "Gargantiua ir Pantagriuelis", Tomo Moro "Utopija" kūrinių turinys. S. Šalkauskio tautinio auklėjimo teorijos esmė. Problemos analizė pasirinktu aspektu. A. Komenskio "Didžiosios didaktikos" analizė: auklėjimo tikslas ir uždaviniai, visuotinio mokymo idėja, mokyklų sistema ir mokymo organizavimas. Mokykla ir pedagoginė mintis Lietuvoje 1918-1940 metais. Džono Loko filosofinių ir pedagoginių pažiūrų ištakos. Pedagoginio veikalo "Mintys apie auklėjimą" (1693 m.) analizė. Ž.Ž. Ruso natūralaus ugdymo teorija. Traktato "Emilis, arba apie auklėjimą" (1672 m.) analizė. Vaiko amžiaus tarpsniai, auklėjimo ypatumai. Švietimo užuomazgos Lietuvoje. Liaudies pedagogika. J. H. Pestalocis – elementariojo švietimo teorijos kūrėjas. Veikalo "Lynhardas ir Gertrūda" socialinės pedagogikos idėjos. Pirmosios mokyklos ir jų plitimas Lietuvoje XIV-XVI amžiuje. A. Maceinos ir S. Šalkauskio pedagoginės idėjos. Lietuvių pedagoginės minties raida. A. Dystervėgo pedagoginio veikalo "Vadovas vokiečių mokytojams lavintis" (1835 m.) turinio analizė. XIX amžiaus II pusės ir XX amžiaus pradžios gimtosios kalbos padėtis Lietuvoje. Daraktorių mokykla. M. Valančius švietimo organizatorius. Vilniaus akademijos (universiteto) įsteigimas ir jo reikšmė Lietuvos švietimui. M. Mažvydo "Katekizmo" (1547 metai) analizė. Lietuvos Respublikos strateginiai ir teisiniai švietimo dokumentai. Lietuvos ir Lenkijos Edukacinės komisijos švietimo reforma. K. Ušinskio pedagoginės idėjos. Mokykla ir pedagoginė mintis Mažojoje Lietuvoje (iki XVIII amžiaus). XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios pedagoginės reformos idėjos Vakarų Europoje ir JAV. K. Puidos veikalo "Mokykla ir jos uždavinys" (1906 metai) analizė. Lietuvos švietimo raida ir pedagoginė mintis XIX amžiaus pirmoje pusėje. J. Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai. Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai atgavus nepriklausomybę.
  Pedagogika, špera(28 puslapiai)
  2009-04-01