Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Agrochemija (2)

  Įvadas. Trąšų reikšmė augalams. Azoto trąšos. Fosforas. Kalis. Tręšimo sistema. Organinių ir mineralinių trąšų laikymas. Azoto trąšos. Fosforo ir kalio trąšos. Kalkinimas. Reikiamų trąšų kiekis.
  Žemės ūkis, referatas(10 puslapių)
  2008-01-16
 • Alaus gamyba

  Įvadas. Alaus gamybos proceso apžvalga. Salyklo paruošimas. Misos paruošimas. Rauginimas. Brandinimas. Alaus fermentacijos proceso modelis. Misos virimas. Apynių įsisavinamų komponentų ekstrakcija ir transformacija. Polifenol-proteinų kompleksų susiformavimas bei nusodinimas. Vandens išgarinimas. Misos sterilizacija. Baltymų skaidymasis. Dimetilsulfido poveikis, kai misos terpė parūgštėja. Cinko (Zn) poveikis misai. Virimo analizė. Brandinimas. Neryškia logika (fuzzy-logic) pagrįsta reguliavimo sistema. Duomenų surinkimas į kompiuterį. Išvados.
  Maisto technologija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-16
 • Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi

  Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrimų apžvalga. Gazoninių žolių biologinės savybės. Tyrimų metodai ir sąlygos. Laboratorinių bandymų schemos ir parametrai. Lauko bandymo schema ir parametrai. Bandymo dirvožemio charakteristika. Meteorologinės sąlygos. Tyrimo duomenų aptarimas. Stilitų įtaka gazoninių žolių sėklų daigumui ir daigų augimui. Gazoninių žolių sėklų dygimas. Gazoninių žolių daigų ir šaknelių augimas. Gazoninių žolių daigų masė. Stilitų įtaka gazoninių žolių daigų vystymuisi lauke. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2008-02-19
 • Darbuotojų motyvacijos analizė: Kretingos rajono aplinkos apsaugos agentūra

  Įvadas. Motyvacijos teorinių požiūrių analizė. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos analizė. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso analizė. Motyvacija per personalo valdymą organizacijoje. Personalo darbo motyvacija įvairiais karjeros etapais. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Kretingos rajono agentūros darbuotojų motyvacijos analizė. Organizacijos personalas. Organizacijos struktūra. Personalo planavimas, verbavimas. Darbuotojų kaita. Personalo įvertinimas. Personalo kvalifikacijos kėlimas. Darbo užmokesčio svarba organizacijoje. Anketinės apklausos. Informacijos rinkimas. Anketinės apklausos analizė ir rezultatų pristatymas. Išvados. Žodynas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-16
 • Europos Sąjungos (ES) Taryba (2)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Taryba. Sudėtis. Kompetencija. Veiklos formos. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-16
 • Kopūstų tręšimo optimizavimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Baltųjų gūžinių kopūstų kilmė ir paplitimas. Biologinės ir morfologinės savybės. Baltųjų gūžinių kopūstų maistinė vertė. Respublikoje auginamos ankstyvosios baltųjų gūžinių kopūstų veislės. Agrotechnika. Tręšimas. Kopūstų ligos ir kenkėjai. Apsaugos priemonės prieš jas. Tyrimų metodika. Tyrimų schema, planas ir tręšimas. Bandyme naudotų trąšų charakteristika. Bandymų laukelių dydis. Naudota agrotechnika. Analizių ir tyrimų metodai. Tyrimų sąlygos. Dirvožemis. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatų duomenys. Įvairių tręšimo sistemų įtaka baltiesiems gūžiniams kopūstams. Gūžių kokybė. Baltųjų gūžinių kopūstų auginimo ekonomika. Išvados. Santrauka anglų kalba.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2008-02-19
 • Marketingas (60)

  Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Klasikinė tipizavimo sistema. Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Didmeninės prekybos struktūra. Komercinių įmonių funkcijos. Prekybos funkcijos ir jos sistemos. Prekybos funkcijų išskaidymas ir perdavimas.
  Rinkodara, špera(7 puslapiai)
  2008-08-19
 • Organizacijų teorija (4)

  Įžanga. Organizacijos samprata. Veiklos tikslai. Personalas. Valdžia. Gamybinės įmonės valdymo principinė schema. Motyvacijos ir sugebėjimų rezultato schema. Planavimo procedūros schema. Tikslų hierarchija. Pagrindinių kontrolės rūšių atlikimo laikas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-16
 • Paklojimo laiko ir skirtingos brandos linų stiebelių klojėjimosi ypatumai

  Įvadas. Botaninis linų apibūdinimas. Augimo sąlygos. Veislės. Linų agrotechnika. Vieta sėjomainoje. Dirvos dirbimas. Rudeninis dirvų dirbimas. Pavasarinis (priešsėjinis) dirvų dirbimas. Sėkla, jos paruošimas ir sėja. Sėklos paruošimas. Linų sėja. Tręšimas. Pasėlių priežiūra. Linų apsauga nuo kenkėjų. Linų apsauga nuo ligų. Piktžolių naikinimas. Derliaus nuėmimas. Linų klojėjimas. Linų "gelbėjimas" vartant. Šiaudelių dorojimas. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų darymo metų vegetacinių periodų meteorologinės sąlygos. Bandymų laukų dirvožemio charakteristika. Tyrimų schemos ir metodai. Biometrinių matavimų metodai. Tyrimų duomenys ir jų aptarimas. Skirtingose brandose nurautų stiebelių klojėjimosi parametrai. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių atsiklojėjimo trukmė. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekio paklotų stiebelių atsiklojėjimo struktūra. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių šiaudelių išeiga. Koreliacinė-regresinė analizė.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(51 puslapis)
  2008-02-19
 • Pereinamųjų procesų skaičiavimas (2)

  Įvadas. Analitinė dalis. Užduotis. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Lygtys pagal komutacijos dėsnius. Nusistovėjusios vertės. Pradinės nepriklausomos sąlygos. Pradinės priklausomos sąlygos. Būdingoji lygtis. Integravimo pastoviųjų radimas. Patikrinimas. Atsakymas. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Pradinės sąlygos. Ekvivalentinė operacinė schema. Kontūro srovių lygčių sistema. Determinantų skaičiavimas. Srovių ir įtampų vaizdai. Atvirkštinė Laplaso transformacija. Išvados. Grafinė dalis. Priedai (1).
  Elektronika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-16
 • Pereinamųjų procesų skaičiavimas (3)

  Įvadas. Analitinė dalis. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Rezultatų palyginimas. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Elektronika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-16
 • Produkto gaminimo veiklos organizavimas

  Organizavimas. Valdymo organizavimas. Štabinė valdymo struktūra. Organizacinės valdymo struktūros formavimo teoriniai pagrindai. Pagrindiniai įmonės valdymo organai ir jų funkcijos. Organizacinių valdymo struktūrų priklausomybė nuo įmonės tipo. Formalūs valdymo struktūrų formavimo būdai. Atskirų darbuotojų grupių kiekybinių normatyvų nustatymas. Neformalių ryšių ir atsakomybės laipsnio analizė. Priedas: apklausa. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-08-04
 • Terminės difuzijos proceso tyrimas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas (3)

  Įvadas. Terminės difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis begalinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis ribotas. Priemaišų įvedimo ir pasiskirstymo temperatūrų įtaka pn sandūros gyliui. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Paviršinių akustinių bangų juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų juostinio filtro skaičiavimai. Grafiko aptarimas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Fizika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-02-19
 • Tiesioginės sėjos, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka sėklų guoliavietės parametrams ir dirvožemio fizikinėms savybėms

  Įvadas. Literatūra tiriamu klausimu. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą ir supaprastinto žemės dirbimo pranašumai ir trūkumai. Supaprastinto žemės dirbimo tyrimai Lietuvoje. Supaprastinto žemės dirbimo tyrimai užsienyje. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka dirvožemio porų tūriui ir tankiui. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka drėgmės kiekiui dirvoje. Bandymo vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema ir parametrai. Tyrimų metodai. Agrotechninės priemonės ir jų atlikimo laikas. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatai. Sėklų guoliavietės parametrai. Drėgmės kiekis sėklos guoliavietėje. Miežių dygimo energija ir daigų skaičius. Dirvožemio poringumas miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos tankis miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos drėgmė miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos struktūra ir jos patvarumas. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2008-02-19
 • Tinkamų naudoti ekologiniuose ūkiuose kalio trąšų formų įtaka bulvių derliui ir jo kokybei

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Organinės trąšos ekologiniuose ūkiuose. Maisto medžiagų balansas ir jų nuostoliai, bei energetinis efektyvumas. Kalio trąšos ekologinėje žemdirbystėje. Bulvių biologinės savybės. Bulvių reikmė agroklimatinėms sąlygoms. Bulvių reikmė maisto medžiagoms. Bulvių tręšimas. Kalio trąšų įtaka bulvių veislės "Vokė" stiebagumbių cheminei sudėčiai. Tyrimų metodai ir sąlygos. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema ir analizių metodai. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų duomenys ir jų aptarimas. Kalio trąšų formų įtaka bulvių bendram ir prekiniam derliui. Kalio trąšų formų įtaka bulvių cheminei sudėčiai. Kalio trąšų formų panaudojimo bulvių tręšimui ekonominis efektyvumas. Išvados. Santrauka anglų kalba.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2008-02-19
 • Trąšų formų efektyvumas vasarinių rapsų pasėliuose

  Įvadas. Literatūra tiriamu klausimu. Atskirų maisto elementų įtaka sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Azoto įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Fosforo trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Kalio trąšų ir mikroelementų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Vasarinių rapsų auginimo agrotechnika. Meteorologinių sąlygų įtaka rapsų cheminei sudėčiai. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema, tyrimų ir analizių metodai. Auginimo technologija. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų cheminei sudėčiai. Trąšų formų ekonominis efektyvumas vasariniams rapsams. Išvados. Santrauka. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(31 puslapis)
  2008-02-19
 • Viešojo valdymo problemos ir perspektyvos

  Darbe aptariamos ankstyvosios valdymo teorijos, jų įtaka viešajam administravimui, pagrindinės viešo administravimo teoretikų keltos problemos. Nagrinėjamos viešojo valdymo sąsajos su biznio administravimu, naujausių viešojo valdymo teorijų kontekste.
  Viešasis administravimas, konspektas(9 puslapiai)
  2008-12-24