Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bio ir Savaro dėsnio taikymas Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru (5)

  Darbo tikslas - suprasti Bio ir Svaro dėsnio esmę, susipažinti su jo praktinio taikymo galimybėmis ir išmokti pritaikyti jį žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-22
 • Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio tikrinimas

  Darbo tikslas: Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Darbo metodika. Rezultatai. Išvados. Grafikai.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-03
 • Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (3)

  Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-22
 • Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Ištirti vakuuminio foto elemento voltamperinę ir šviesine charakteristikas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados. Grafikai.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-03
 • Lazerio šviesos difrakcija (10)

  Darbo tikslas. Nustatyti lazerio spinduliuojamų šviesos bangų ilgį, ištirti maksimumų apšviestumus plyšio difrakciniame vaizde Fraunhoferio difrakcijos atveju ir susipažinti su plyšio difrakciniu vaizdu Frenelio difrakcijos atveju. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatas ir grafikai. Lazerio šviesos bangos ilgių lentelė. Difrakcinių maksimumų intensyvumų pasiskirstymų Fraunhoferio difrakcijos tiesinėje gardelėje lentelė. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-11-12
 • Profesinės kalbos kultūra

  Kalbos kultūra. Leksikos normos ir klaidos. Lietuvių kalbos leksiką sudaro: savieji žodžiai ir svetimi žodžiai. Dažnesnės žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos. Būdingesnės linksnių vartojimo klaidos. Būdingesni prielinksnių ir polinksnių vartojimo atvejai. Pusdalyvio ir padalyvio vartojimas. Dažnesnės įvairių formų vartojimo klaidos. Kirčiavimo nenuoseklumai. Kirtis ir priegaidė. Keletas įsidėmėtinų kirčiavimo taisyklių. Prieveiksmių su formantu kirčiavimas. Būdvardžių su priesaga -inis, -inė kirčiavimas. Tarptautinių ir dažnai vartojamų žodžių kirčiavimas. Didžiųjų raidžių rašymas įvairių institucijų, įstaigų, dokumentų pavadinimuose. Nuoseklaus teksto plano sudarymas. Teksto kūrimo principai. Teksto tobulinimas. Motyvacinis laiškas.
  Kalbos kultūra, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-25
 • Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas (5)

  Darbo tikslas. Ištirti puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybę nuo temperatūros ir nustatyti jo draustinės juostos plotį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Grafikas.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-03
 • Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme (11)

  Darbo tikslas: naudojant Frenelio biprizmę, nustatyti monochromatinės šviesos bangos ilgį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-12
 • Tiesinė difrakcinė gardelė (7)

  Darbo tikslas: išmatuoti nurodytos difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-05
 • Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru (7)

  Darbo tikslas: išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-10-05
 • Vėjo elektrinių parko ekonominių rodiklių skaičiavimas

  Apskaičiuoti šiuos naujai statomo vėjo elektrinių parko ekonominius rodiklius: Sumines vėjo elektrinių parko kapitalines investicijas K. Metines vėjo elektrinių parko techninės priežiūros išlaidas. Metinį vėjo elektrinių parko nusidėvėjimą. Metinį turto mokesčio dydį. Suminius metinius kaštus. Metinę elektros energijos gamybą. Metines pajamas už parduotą elektros energiją. Metinį pelną. Metinį pelno mokestį. Paskolos grąžinimo grafiką (grąžinimas pastovus): paskolos ir palūkanų dalies pasiskirstymą kiekvienais metais (pateikti ir grafiškai). Grynųjų pinigų srautą. Vidutinius svertinius kapitalo kaštus (WACC). Vidinę pelno normą. Vėjo elektrinių parko nediskontuotą ir diskontuotą atsipirkimo laiką. Projekto grynąją diskontuotą (esamąją) vertę. Sudaryti projekto balansą. Apskaičiuoti ribinę elektros energijos supirkimo kainą, kuriai esant projektą yra tikslinga įgyvendinti. Atlikti projekto jautrumo analizę, apskaičiuojant vidinę pelno normą. Priedas (1).
  Apskaita, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-23