Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Architektūrinis projektavimas: automobilių salonas-autoservisas "Mintauja"

  Architektūrinė dalis. Objekto charakteristika, genplanas. Tūrinis-planinis pastato sprendimas. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai. Denginys. Sienos. Durys ir langai. Inžineriniai tinklai. Priešgaisrinė ir darbo sauga. Surenkamos gelžbetoninės perdangos plokštės su apskritomis kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės saugos ribinių būvių naudojimo situacijoje skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Skaičiuotinė schema ir poveikių efektai (įrąžos). Plokštės skaičiuotinė schema. Plokštės skerspjūvio matmenų nustatymas. Geometriniai skerspjūvio matmenys. Ekvivalentiško skerspjūvio matmenys. Betono ir armatūros savybių rodikliai. Preliminarinis iš anksto įtemptosios armatūros skaičiavimas. Plokštės ekvivalentiško skerspjūvio geometriniai rodikliai. Plokštės armatūros išankstinių įtempių nuostolių skaičiavimas. Plokštės normalinio pjūvio stiprumo įvertinimas. Plokštės įstrižųjų pjūvių stiprumo skersinių jėgų ir lenkimo momento atžvilgiu skaičiavimas. Stipris skersinių jėgų atžvilgiu. Įstrižųjų pjūvių stipris lenkimo momento atžvilgiu. Plokštės ribinių būvių gamybos situacijose skaičiavimas. Viršutinio krašto pleišėtumas apspaudžiant. Pleišėtumas transportuojant ir montuojant. Plokštės stiprumas gamybos situacijose. Plokštės tinkamumo ribinių būvių naudojimo situacijoje skaičiavimas. Normalinių plyšių atsiradimas. Perdangų plokštės konstravimas. Monolitinės gelžbetoninės perdangos projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Plokštės storio ir armatūros tinklo parinkimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas. Apkrovų ir įrąžų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros skaičiavimas. Metalinės sijos projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Sniego apkrova. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Optimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Minimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Juostos skerspjūvio matmenų parinkimas. Sijos stiprumo ir įlinkio tikrinimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Gniuždomosios sijos juostos pastovumo tikrinimas. Technologinė ir ekonominė dalis. Gyvenamo namo darbų kiekiai. Autosalono-autoserviso darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamų sienų konstrukcija "Nordicon". Pertvarų darbų kiekių skaičiavimas. Stogo įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Langų įstatymo ir įstiklinimo darbų kiekiai. Grindų darbų kiekių skaičiavimas. Durų įstatymo darbų kiekiai. Langų ir durų angokraščių tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. Vidaus paviršių tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. Lubų tinkavimo darbų kiekių skaičiavimas. Aplinkos tvarkymo darbų kiekių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos skaičiavimas. Įvadas. Atitvarų varžų ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinių sienų šiluminės varžos skaičiavimas. Pastato nuolatinio šildymo sistemos galia. Šilumos sąnaudos pastate. Šildymo sistemos projektavimas ir slėgio nuostolių skaičiavimas. Radiatorių parinkimas. Grindinis šildymas. Slėgio nuostolių skaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(55 puslapiai)
  2008-01-13
 • Informacinės sistemos kūrimas

  Informacinės sistemos gyvavimo procesai ir projektavimas. Sistemos gyvavimo ciklas. Sistemos kūrimas. Projektinių sprendimų rengimas. Projekto dokumentų rengimas. Projektavimo proceso valdymas. Projekto realizavimas. Projektavimo strategijos ir požiūriai. Projektavimo metodai. Tradiciniai (klasikinis) informacinės sistemos projektavimo metodai. Struktūriniai projektavimo metodai. Prototipinio projektavimo metodai. Objektiniai projektavimo metodai. Struktūrinės diagramos. Subjektinio projektavimo metodai. Apibendrintas projektavimo procesas ir dokumentai. Sistemos inicijavimas. Sistemos specifikavimas. Bendrasis projektavimas. Detalus projektavimas. Projekto realizavimas.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2008-05-29
 • Liaudies astronomijos žinios

  Įvadas. Lietuvių liaudies astronominiai vardai. Dangaus kūnai – laiko orientyrai. Dangaus kūnai tautosakoje. Išvados. Išnašos.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-03
 • Lucijus Anėjus Seneka (4)

  Įvadas. Senekos jaunystė. Gyvenimas tremtyje. Sugrįžimas ir valdžia. Seneka kaip stoikas. Senekos pasitraukimas. Žvelgiant mirčiai į akis. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-03
 • Meninis judėjimas - Fluxus

  Įvadas. Lietuviškasis Fluxus užsienyje. Fluxus Lietuvoje. Fluxus Šiauliuose. Išvados.
  Dailė, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-13
 • Organizacijos vadyba ir informacinės sistemos

  Organizacijos, tikslai, valdymas, vadyba. Vadovai, vykdytojai ir valdymo lygmenys. Tiesinė ir hierarchinė organizacinė valdymo struktūra. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Informacija ir žinios. Informacijos pateiktis, duomenys. Informacijos tvarkymo ir apdorojimo sisteminimas. Informacinės sistemos. Duomenų apdorojimas. Informacijos apdorojimas. Informacinė sistema. Informacinių sistemų įvairovė. Duomenų apdorojimo sistemos. Sprendimų paramos sistemos. Vadybos ir verslo valdymo sistemos.
  Vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2008-05-29
 • Romantizmo epocha (2)

  Įvadas. Romantizmo genezė. Romantizmo termino dviprasmiškumai. Romantizmo santykis su apšvieta bei klasicizmu. Romantizmas literatūroje ir mene. Išvados.
  Visuotinė literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-13
 • Vadyba (90)

  Įvadas. Vadybos pokyčių varomosios jėgos. Socioekonominių veiksnių įtaka vadybai. Veiksniai sąlygojantys vadybos pokyčius. Europietiškas vadybos modelis. Eurovadybos formavimosi priežastys. Išskirtiniai Eurovadybos bruožai. Eurovadybos adaptacija Lietuvoje. Organizacijos ir natūrali aplinka. Išoriniai organizacijos elementai. Vidiniai organizacijos elementai. Netiesioginio poveikio aplinka. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Vadybos mokslo mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Sprendimų priėmimas. Problemos ir galimybės sprendimo priėmimo procese. Planavimas kaip vadybos funkcija. Organizacinis struktūrų projektavimas. Organizacinio projektavimo požiūriai. Valdymo proceso esmė. Pagrindinės vadybos funkcijos. Valdymo procesas. Vadovavimo kaip vadybos funkcijos pasireiškimas įmonėje. Vadovų valdymo stiliai. Vadovavimas: valdžios formos. Darbo motyvacija vadybos procese. Motyvacijos proceso esmė. Motyvacijos ir motyvo samprata. Motyvavimo uždaviniai ir būdai. Šiuolaikinių motyvavimo priemonių taikymas. Kontrolė kaip vadybos funkcija.
  Vadyba, konspektas(63 puslapiai)
  2008-01-13
 • Vadybos informacinės sistemos koncepcija

  Informacinės sistemos koncepcija (specifikavimas). Bendros nuostatos. Pagrindinė dalis. Informacinės sistemos paskirtis ir kūrimo tikslai. Informacinės sistemos paskirtis. Informacinės sistemos (IS) pagrindiniai tikslai. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas. Informacinių sistemų (IS)informacijos srautai. Srautų grafinis vaizdavimas. Informacinėse sistemose (IS) laikoma informacija. Informacinių sistemų (IS) vartotojams teikiama informacija. Informacinės sistemos efektyvumas. Informacinės sistemos kūrimo sąnaudos. Informacinės sistemos aptarnavimo (einamosios) sąnaudos. Informacinės sistemos prognozuojama nauda. Informacinėms sistemoms (IS) keliami reikalavimai. Informacinių sistemų (IS) projekto valdymas.
  Vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2008-05-29