Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dujų molinių šilumų santykio Cp/Cv matavimas (11)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-01-11
 • Elektros grandinių elementai (2)

  Tikslas: susipažinti su pagrindiniais elektros grandinių elementais, jų matavimo vienetais, SI sistemos daugikliais, išmokti perskaičiuoti varžos, talpos ir induktyvumo vienetus bei dydžius, naudojant nuoseklųjį ir lygiagretųjį jungimą. Darbo rezultatai. Uždavinių sprendimai. Praktinės užduoties sprendimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-16
 • Elektrotechnika (28)

  Sinusinės elektrovaros gavimas. Momentinė vertė, amplitudė, periodas, dažnis. Fazė, pradinė fazė, kampinis dažnis, fazių skirtumas. Sinusinio dydžio vidutinė vertė. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Sinusinių dydžių vaizdavimas sukamaisiais vektoriais (fazoriais). Elektros grandinės elementų parametrai. Aktyvioji varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėje. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Nuosekliojo elementų jungimo įtampos. Įtampų trikampis. Omo dėsnis. Kompleksinė ir pilnutinė varža. Įtampos ir srovės fazių skirtumas. Laidis. Lygiagrečiojo elementų jungimo srovės. Laidžių trikampis. Kirchhofo lygtys. Momentinė galia. Aktyvioji galia. Reaktyvioji galia. Kompleksinė galia. Galių trikampis. Galių balansas. Įtampų rezonansas. Nuosekliojo rezonansinio kontūro energija. Nuosekliojo kontūro dažninės charakteristikos. Srovių rezonansas. Lygiagrečiojo kontūro dažninės charakteristikos. Energijos tiekimo linija. Abipusis induktyvumas. Bendravardžiai gnybtai. Kontūro įtampų lygtys ritėms su abipusiu induktyvumu. Nuoseklusis ričių su abipusiu induktyvumu jungimas (suderintojo jungimo atvejis). Nuoseklusis ričių su abipusiu induktyvumu jungimas (priešinio jungimo atvejis). Trifazės grandinės jungimas žvaigžde. Jungimasis trikampiu. Žvaigžde sujungtos simetrinės trifazės grandinės skaičiavimas. Trikampiu sujungtos simetrinės trifazės grandinės skaičiavimas. Žvaigžde sujungtos nesimetrinės trifazės grandinės skaičiavimas, kai nulinio laido varža ZN=0. Žvaigžde sujungtos nesimetrinės trifazės grandinės skaičiavimas kai nulinio laido varža ZN≠0. Trikampiu sujungtos nesimetrinės trifazės grandinės skaičiavimas.
  Elektronika, špera(22 puslapiai)
  2008-03-14
 • Kintamosios srovės lygiagrečios grandinės tyrimas (3)

  Užduotis: Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę ir sudaryti charakteristikas, nubraižyti vektorines diagramas ir apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-16
 • Kintamosios srovės lygiagrečios grandinės tyrimas (4)

  Užduotis: Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę ir sudaryti charakteristikas, nubraižyti vektorines diagramas, apskaičiuoti grandinės parametrus. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-16
 • Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (4)

  Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-01-11
 • Lauko tranzistoriaus tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti lauko tranzistorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas ir parametrus; išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Matavimų rezultatai. Pagrindinių parametrų skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-12-05
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (29)

  Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės figūros kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-11
 • Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas (13)

  Užduotys: Pagal pateiktą schemą parašyti lygtis taikant Kirchhofo dėsnius. Surasti šakų sroves taikant mazgų potencialų metodą. Surasti šakų sroves taikant kontūrų srovių metodą. Abiem metodais surastas sroves surašyti į lentelę, ir jas palyginti. Pagal pradinę schemą sudaryti galių balansą. Apskaičiuoti srovę I4 (per rezistorių R4) taikant ekvivalentinio šaltinio metodą. Nubraižyti potencialų diagramą kontūrui, apimančiam abu srovės šaltinius. Duomenys. Kirchhofo dėsnių taikymas.
  Elektronika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-05-21
 • Oro klampumo koeficientas ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas

  Tikslas: oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-01-11
 • Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas (6)

  Tikslas: nustatyti radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumą. Priemonės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-01-11
 • Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle (2)

  Tikslas: išmatuoti spyruoklės tamprumo koeficientą, slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą alfa, slopinimo koeficientą beta ir spyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-11
 • Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (20)

  Tikslas: ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumą. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Paklaidų vertinimas. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-11
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru (14)

  Tikslas: Optiniu pirometru išmatuoti įkaitinto kūno temperatūrą ir nustatyti Stefano-Bolcmano konstantą. Darbo eiga. Pagrindines formules. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-16
 • Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru (3)

  Tikslas: išmatuoti įvairios koncentracijos tirpalų šviesos lūžio rodiklį, nubrėžti jo priklausomybės nuo koncentracijos grafiką bei surasti nežinomojo tirpalo koncentraciją. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-11
 • Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (4)

  Darbo užduotis: Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas Nustatyti abiejų vatmetrų rodomą galią ir šiluminius galios nuostolius. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorių diagramą. Duoti duomenys. Darbo eiga. Naudotasi programų paketu MATLAB. Darbas iliustruotas diagrama.
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-03-14
 • Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas (2)

  Užduotis. Eksperimentiškai išbandyti žvaigžde sujungtą trifazę grandinę. Visiems bandymams nubraižyti įtampų ir srovių vektorine diagramas. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-16
 • Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas (7)

  Darbo užduotis: Duotai grandinei parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius diferencialine ir simboline formomis. Mazgų potencialų metodu surasti šakų sroves. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. Patikrinti galių balansą. Nubraižyti srovių vektorių diagramą ir topologinę diagramą. Nubraižyti grafiką il= f(t).
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-03-14
 • Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas (8)

  Darbo užduotis: Parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius diferencialine ir simboline formomis. Mazgų potencialų metodu rasti šakų sroves. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. Patikrinti galių balansą. Nubraižyti srovių vektorių diagramą. Nubraižyti priklausomybę i1=f(t). Duoti duomenys. Darbo eiga. Darbas iliustruotas schema ir grafiku.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-14
 • Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas (9)

  Darbo užduotis: Duotai grandinei parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius diferencialine ir simboline formomis. Mazgų potencialų metodu surasti šakų sroves. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. Patikrinti galių balansą. Nubraižyti srovių vektorių diagramą. Nubraižyti grafiką i1 = f(t). Duomenys. Užduočių sprendimas. Darbas iliustruotas grafiku ir diagrama.
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-03-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po