Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Autizmas (2)

  Vaikų, pasižyminčių autizmo sindromu, ugdymas. Neverbalinio bendravimo priemonių grupės. Svarbiausios komunikacijos f-jos pagal Watson. Mitai apie autizmo spektro sutrikimus (ASS). Populiacija. Autizmo atpažinimas. Ankstyvieji autizmo požymiai (Beerber, Gillberg, 1996). Autistiškiems vaikams būdinga (sicile - kira). Autizmo priežastys. Socialinis elgesys. Agresija ir saviagresija. Kognityvinė veikla. Masturbacija. Autistiškų asmenų įvertinimas. Autizmo diferenciacija. Autistiškų vaikų ugdymas, sąvokos ugdymo procesui aptarti. Specialistų komanda, rengiant individualią programą. Metodai, taikomi autistiškiems vaikams ugdyti. Komunikacija ir kalba.
  Ligos ir traumos, konspektas(12 puslapių)
  2007-12-08
 • Istorijos didaktika

  Istorijos didaktika teorija. Istorijos didaktika. 1 uždavinys (kodėl mokyti?). 2 uždavinys (ko mokyti?). 3 uždavinys (kaip mokyti?). Mokinių kursų istorinės medžiagos ryšys su dabartiniu istorijos mokymu, ryšys su dabartiniu gyvenimu. Ryšys su gyvenimu. Žodiniai istorijos mokymo metodai. Pasakojimas ir pranešimas apie istorinius įvykius. Aprašymas ir apibūdinimas. Apibūdinimas. Aiškinimas. Samprotavimas. Apibendrinimas. Istorinių reiškinių pasakojimo ir aprašymo konkretinimo priemonės ir būdai. Konkretinimo priemones. Konkretinimo būdai. Pokalbis per istorijos pamokas. Įžanginis pokalbis. Kontrolinis pokalbis. Baigiamasis pokalbis. Darbo su tekstu metodai. Darbas su istoriniu dokumentu. Grožinės literatūros panaudojimas. Istorinių vaizdinių ir sąvokų formavimas. Istorinių vaizdinių reikšmė ir jų kūrimo būdai. Istorinių sąvokų formavimas. Istorinių sąvokų grupavimas. Istorijos sąvokų aiškinimo būdai ir priemonės. Korekciniai istorijos mokymo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(16 puslapių)
  2007-12-08
 • Istorijos didaktika (2)

  Istorijos didaktikos praktika. Reikalavimai istorijos pamokai specialioje mokykloje. Istorijos pamokų tipai. Mišraus tipo pamoka. Struktūra. Organizacinė dalis. Praeitos istorinės medžiagos kartojimas. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo. Naujos medžiagos perteikimas. Pateiktos medžiagos nagrinėjimas. Išnagrinėtos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos apibendrinimas, užbaigimas. Apibendrinamojo kartojimo pamoka. Struktūra. Pamoka su kino filmo demonstravimu. Mokytojo pasirengimas viso kurso dėstymui. Pamokos temos formulavimas.
  Pedagogika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lėtiniai somatiniai susirgimai

  Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. Įgimtos širdies ydos. Širdies nepakankamumas. Sportinė širdis. Neirocirkuliaconė distonija. Dvigubo vožtuvo prolapsas. Kardiopatijos. Širdies ritmo sutrikimai. Kvėpavimo sistemos ligos. Bronchinė astma. Tuberkuliozė. Inkstų sistemos ligos. Lėtinis glomerulonefritas. Lėtinis pielonefritas. Lėtinis inkstų nepakankamumas. Enurezė. Enkoprezė. Kraujo ligos. Mažakraujystė. Hemofilija. Onkologinės ligos. Alergija. Epilepsija. Cukrinis diabetas. Imunologiniai sutrikimai.
  Ligos ir traumos, referatas(10 puslapių)
  2008-01-08
 • Lietuva parlamentiniu laikotarpiu

  Lietuva parlamentiniu laikotarpiu. Valstybės konstitucija. Žemės reforma. Savosios valiutos – lito įvedimas. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Valstybinis perversmas Lietuvoje. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lietuvos pokyčiai 1953-1989 metais

  Lietuvos pokyčiai 1953-1989 metais. Ekonominė politika. Kultūra. Centralizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis sąjūdis. Lietuvos valstybės atkūrimas ir raida. Išvados. Priedai (1). Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-08
 • Mokymo metodai, orientuoti į besimokantįjį

  Įvadas. Metodo apibrėžtis. Užduotys. Kompiuterinis mokymasis. Mokymasis pagal sutartis. Programuotas mokymasis. Individualus mokymasis. Savimoka (mokymasis vadovaujant pačiam sau, savivada). Frontaliniai mokymo(si) metodai. Pagrindinės sąvokos ir jų reikšmės. Frontaliniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Demonstravimas. Diskusija. Mentoriaus vadovavimas. Tjutoriaus vadovavimas. Darbas su prižiūrėtoju. Darbas su grupės tjutoriumi. Darbas su praktikos tjutoriumi. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Suaugusiųjų švietimas

  Įvadas. Formalusis suaugusiųjų švietimas - apibrėžimas. Bendrasis lavinimas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Formaliojo suaugusiojo mokymosi problemos. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Pagrindinės sąvokos. Išsilavinimas. Kompetencija. Kvalifikacija. Vykdytojai. Dalyviai. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijos ir turinys. Išvados. Nuosekliosios studijos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
 • Suaugusiųjų švietimo institucijos ir grupiniai mokymosi metodai

  Įvadas. Mokymosi veiklos tipas. Suaugusiųjų švietimo įstaigos. Įstatymai, kiti dokumentai, reglamentuojantys institucijos veiklą. Veiklos formos. Baigus mokymo įstaigą gaunamas (negaunamas) valstybės pripažįstamas baigimo dokumentas. Formalusis švietimas. Problemos, su kuriomis susiduria tiek suaugusiųjų mokymą organizuojančios įstaigos, tiek jose besimokantys suaugusieji. Suaugusiųjų švietimo grupiniai mokymosi metodai. Suaugusiųjų švietimo aktyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Minčių lietus. Ūžesio grupės. Debatai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Grupės diskusija. Klausymasis ir stebėjimas. Panelinė diskusija. Projektai ir atvejų (analizė) studijos. Vaidmenų atlikimas. Imitacijos ir žaidimai (varžytuvės). Seminaras. Sniego gniūžtė. Vizitai, kelionės, teminės išvykos. Darbo grupės. Terapinės grupės. Suaugusiųjų švietimo pasyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Kompiuterinis mokymasis.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Sutrikimai

  Darbas pavadinimu "Motoriniai sutrikimai, specifiniai pažinimo procesų sutrikimai, regos sutrikimai, klausos sutrikimai, kalbos sutrikimai". Vertinamas ugdymo(-si) ir pasiekimų lygmuo. Vertinamas mokslumas. Vertinama sakytinė kalba. Vertinamas intelektas. Vertinami sutrikimai ir su jais susijusios ugdymo problemos (problemos identifikuojamos). Vertinamos ugdymo programos. Fizinių ir judėjimo sutrikimų etiologija. Ligos sąlygojančios ugdymo problemas bei vaikų fizinio ir judėjimo sutrikimus. Vaikų cerebrinis paralyžius (VCP). Spazminis. Diskinezinis. Ataksinis. Mišrus. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Intelektas. Vizualinių procesų sutrikimai. Nebrandumas. Specifiniai atminties sutrikimai. Mokslumas. Kalbos sutrikimų pobūdis. Verbalizacija. Elgesio ir kontakto ypatumai. Orientacinė tiriamoji veikla. Savo veiklos vertinimas. Regos sutrikimai. Brailio raštas. Regėjimo aštrumas. Akiplotis. Galimi regos sutrikimų požymiai. Išoriniai požymiai. Elgesys. Nusiskundimai. Klausos sutrikimai. Klausa. Klausos sutrikimas. Kurčias žmogus. Neprigirdintis asmuo. Įgimtas kurtumas. Įgytas kurtumas. Ikikalbinis kurtumas. Pokalbinis kurtumas. Komunikacijos sutrikimas. Kalbėjimo sutrikimas. Artikuliacijos sutrikimas. Sklandumo sutrikimas. Kalbos sutrikimų klasifikacija. Medicininė klasifikacija. Sisteminiai kalbos sutrikimai. Kalbos tempo ir ritmo sutrikimai. Mikčiojimas. Alalija. Afazija. Bradilalija. Tachilalija. Batarizmas. Polternas. Rašomosios kalbos sutrikimai. Aleksija. Disleksija. Agrafija. Disgrafija. Psichologinė pedagoginė kalbėjimo sutrikimų klasifikacija. Fonetiniai kalbos sutrikimai. Praktiniai patarimai mokytojui.
  Ligos ir traumos, referatas(21 puslapis)
  2008-01-11
 • Ugdymo filosofija (3)

  Ugdymo filosofija kaip teorija: objektas, ištakos, uždaviniai, kryptys. Ugdymo filosofijos ištakos. Ugdymo filosofijos paskirtis ir uždaviniai. Svarbiausi ugdymo filosofijos klausimai. Ugdymo filosofijos konceptualiosios kryptys. Ugdymo teorijų filosofinės tradicijos. Metafizinė tradicija filosofijoje. Metafizikos raida. Metafizikos klausimai. Metafizikos reikšmė pedagogikai. Normatyvinė tradicija filosofijoje. Normatyvinės filosofijos reikšmingumas pedagogikai. Normatyvinė tradicija filosofijoje. Šiuolaikinės analitinės filosofijos tradicijos. Edukologijos mokslininkų klaidos.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-08