Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Išplėstinis ugdomojo renginio planas: "Alkoholio žala"

  Renginio tema: Alkoholio žala ir pasekmės žmogaus organizmui. Pagrindinis didaktinis tikslas. Tikslai. Mokomieji metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Renginio analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-02-26
 • Klasikinis liberalizmas

  Įvadas. Liberalizmo užuomazgos. Liberalizmo esmė. Žymiausi liberalizmo atstovai. Klasikinio liberalizmo gimimas. Klasikinio liberalizmo įsitvirtinimas. Pagrindinės vertybės. Klasikinio liberalizmo pagrindiniai teiginiai. Liberalioji epocha. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-18
 • Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Vilniaus Taikos pagrindinė mokykla

  Įvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. Specialusis ugdymas. Penktokų adaptacijos programa. Namų darbų krūvio tyrimai ir analizės. Papildomas ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Mokyklos Taryba. Mokinių savivalda. Mokinių prezidentūros sudarymo tikslai. Mokinių savivaldos struktūra. Tėvų pagalba. Mokslas. Lankomumas. Bendradarbiavimas. Bendros išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Pedagogika (34)

  Ugdymas – visuomeninis reiškinys Sudėtinės ugdymo dalys ir sritys Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Didaktika – mokymo teorija. Mokymo principai. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Pamoka – pagrindinė bendrojo lavinimo mokyklos mokymo forma.. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo paskirtis, principai ir metodai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnavertei asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata, principai ir metodai. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Visuomeninis, tautinis ir patriotinis auklėjimas. Šeimyninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės, jų taikymas. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Lietuvos bendrojo lavinimo reforma. Tikslai, uždaviniai, problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  Pedagogika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-01-21
 • Pilietinės visuomenės pagrindų pamokos planas

  Pamokos tema. Pamokos motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Mokymosi metodai. Pamokos uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Organizacinė dalis. Perėjimas prie pamokos temos. Skyriaus kartojimo užduotys. Pamokos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-03-06
 • Socializmas ir socialdemokratija (2)

  Įvadas. Socializmo pradžia. Socializmo šaknys. Žymiausi socializmo atstovai. Pagrindinės socializmo srovės. Socialdemokratijos atsiradimas. Socialdemokratijos plitimas. Socialdemokratų ideologija. Socialdemokratija Lietuvoje. Socialdemokratija šiandien. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Tarptautiniai santykiai (2)

  Objektyvus tarptautinių santykių teorijos reikšmės išaugimas. Tarptautinių santykių studijų istorija. TST kaip atskiros ir savarankiškos mokslinės disciplinos atsiradimas ir raida. Sisteminių tarptautinių santykių pobūdis (2 tradicijos: iš vidaus ir iš išorės). Politinis idealizmas TST. Politinis realizmas TST. Biheviorizmas. Transnacionalizmas ir tarpusavio priklausomybė. Neorealizmas. Tarptautinių santykių kriterijų svarba. Geopolitinio kriterijaus svarba. Nūdiena (šiuolaikinė tarptautinių santykių raida). Nuostatos į veikėjus, procesus ir jų rezultatus. Tarptautinė visuomenė. Jos esmė, tautos ir valstybės ryšio modeliai. Tarptautinių santykių sistema, jos esmė (XX amžiaus kūdikis). Dvipolė ir daugiapolė tarptautinių santykių sistema. Tradicinė TSS (ikiindustrinė). Nūdienos tarptautinių santykių ypatybės. Tarptautinis konfliktas. Konflikto samprata: galia, karas, taika. Tarptautinis konfliktas. Tipologija ir klasifikacija. Tarptautinių konfliktų valdymas. Tarptautinių konfliktų sprendimas.
  Politologija, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-23
 • Tradicinių keiksmų formulės frazeologizmų žodyne

  Pratarmė. Įvadas. Pejoratyvinės reikšmės frazeologiniai junginiai taikomi žmogaus apibūdinimui. Junginiai su intensifikatoriumi. Junginiai su kūno dalių pavadinimais. Junginiai su daiktų pavadinimais. Junginiai su gyvūnų pavadinimais. Junginiai su žodžiais, reiškiančiais gyvūnų atributiką, jų kūno dalis. Junginiai su gamtos reiškinius reiškiančiais žodžiais. Junginiai su ligų pavadinimus reiškiančiais žodžiais. Kiti junginiai. Siunčiamojo pobūdžio formuliniai keiksmai. Junginiai su mitologinių personažų pavadinimais. Junginiai su mitologinių personažų atributų pavadinimais. Junginiai su vietų pavadinimais. Junginiai su gamtos reiškinių pavadinimais. Junginiai su nelaimių pavadinimais. Junginiai su kūno dalių pavadinimais. Junginiai su prieveiksmiais ir prielinksninėmis konstrukcijomis, reiškiantys linkėjimą prasmegti. Junginiai su gyvūnų pavadinimais. Junginiai su daiktų pavadinimais. Junginiai su veiksmų pavadinimais. Kiti junginiai. Blogo linkintys formuliniai keiksmai, prakeikimai. Išvados. Priedai (3 lentelės).
  Lietuvių kalba, diplominis darbas(74 puslapiai)
  2007-12-18
 • Ugdomoji pamokos analizė (15)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Klasė. Dalykas. Mokytojas. Pamokos tema: Tarptautinės organizacijos. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos protokolas. Pamokos analizė. Pamokos struktūros ir tikslų atlikimas. Racionalus laiko panaudojimas. Mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo/si metodai, jų naudojimo efektyvumas. Pamokos organizavimas. Mokytojo ir mokinių santykiai. Auklėjimo principų laikymasis. Išvados.
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2008-02-26