Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dalykinė komunikacija: tinkamumas darbui viešbutyje "Romantic"

  Darbo skelbimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Motyvacinis laiškas dėl administratorės pareigų. Darbo tinkamumo testo rezultatai. Motyvacinė kalba. Viešbutis "Romantic". Viešbučio "Romantic" filialai. "Deja vu" restoranas. "Romantic in forma" sveikatingumo centras. Saldėsių kepykla - krautuvėlė. "Čičinsko smuklė" - Alaus restoranas. Viešbučio "Romantic" partneriai.
  Komunikacija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-26
 • Homeras "Iliada"

  Homero epo "Iliada" dvidešimt ketvirtosios giesmės analizė. Apie ką pasakojama pirmojoje, trečiojoje, penktojoje sferoje.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-11-19
 • I. Šeinius "Naras"

  Rašinys pagal Igno Šeiniaus apsakymą "Naras". Žmogus ir gamta I. Šeiniaus apsakyme "Naras".
  Lietuvių literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2007-11-18
 • Įmonių rūšys, ekonominiai ir juridiniai jų veiklos aspektai

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti įmonių rūšis bei ekonominius ir juridinius jų veiklos aspektus. Įmonės samprata. Fizinis asmuo. Individualioji įmonė. Ūkinės bendrijos. Juridinis asmuo. Akcinės bendrovės. Kooperatinės ir žemės ūkio bendrovės.Valstybės ir savivaldybės įmonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-01-27
 • J. Aputis "Erčia, kur gaivus vanduo" (4)

  Juozo Apučio novelės "Erčia, kur gaivus vanduo" fragmento analizė. Mergaitė išlydima iš namų.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-11-18
 • J. Biliūnas "Liūdna pasaka" (16)

  J. Biliūno "Liūdna pasaka" ištraukos "Juozapotos sapnas" interpretacija. Juozapotos sapnas, jo reikšmė, elgesys pabudus iš po sapno.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-11-20
 • J.V. Gėtė "Faustas" (6)

  J.V. Gėtės ištraukos iš dramos "Faustas" analizė ir interpretacija. Ištrauka apie velnio ir Fausto sutartį.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-11-19
 • Kaštų samprata. Kaštų skirstymas. Gamybos kaštų apskaita įmonėje

  Įvadas. Tikslas: atskleisti kaštų sampratą, kaštų skirstymą bei gamybos kaštų apskaitą įmonėje. Kaštų samprata. Kaštų skirstymas. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Ilgalaikiai kaštai. Gamybos kaštų apskaita įmonėje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-01-27
 • Maironis "Išnyksiu kaip dūmas" (4)

  Maironio eilėraščio "Išnyksiu kaip dūmas" analizė ir interpretacija.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-11-20
 • Matematika (63)

  11 variantas. Atlikti nurodyti veiksmai. išspręsta tiesinių lygčių sistema Kramerio ir atvirkštinės matricos metodu. Išspręsta tiesinių lygčių sistema Gauso metodu. Išspręsta tiesinio optimizavimo užduotis grafiniu būdu, uždavinio sąlyga pagal variante nurodytą raidę, skaitiniai duomenys iš lentelių. Išspręstas transporto uždavinys.
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-25
 • Matematika (68)

  Individualus namų darbas: 12 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis. Sugrupuojame imtį ir užpildome tokio tipo lentelę. Nubrėžiame santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašome empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x). Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuojame empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikriname neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu. Kai stebimo atsitiktinio dydžio standartas nėra žinomas, tai vidurkio m pasikliautinasis intervalas. Patikriname vieną parametrinę hipotezę C, kai nežinomas. Užduotis. Duota atsitiktinio dydžio (X,Y) dvimatė imtis. Sugrupuosime duomenis į koreliacinę lentelę. Komponentės Y sąlyginiai statistiniai skirstiniai. Rasime komponentės X empirinį vidurkį ir empirinį standartą. Rasime komponentės Y empirinį vidurkį ir empirinį standartą. Rasime empirinę kovariaciją. Empirinė Y regresijos X atžvilgio lygtis.
  Matematika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-01-27
 • Matematika (69)

  Individualus namų darbas: 25 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis: Sugrupuokite imtį ir užpildykite tokio tipo lentelę: Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x) ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu. Patikrinkite vieną parametrinę hipotezę A, B, C, kai nežinomas. 2 Užduotis: Duota atsitiktinio dydžio (X,Y) dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirstinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sandaugų) metodu apskaičiuoti komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai.
  Matematika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-27
 • Matematika (70)

  20 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis. Sugrupuokite imtį į 10 intervalų ir užpildykite tokio pavidalo lentelę. Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x) ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu Q=0,95. Patikrinkite vieną iš parametrinių hipotezių, kai Q nežinomas. 2 užduotis. Duota atsitiktinio dydžio ( X, Y ) dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirtinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sąndaugų) metodu apskaičiuokite komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai.
  Matematika, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-27
 • Mokslas ir pažanga (8)

  Lietuvių kalbos rašinys. Potemė: "Pažanga šiuolaikiniame pasaulyje jau ima kelti grėsmę žmogiškumo idėjai – tikslui, kurį ji turėjo realizuoti". Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-11-14
 • Pasitenkinimo darbu problema

  Įvadas. Kas yra pasitenkinimas darbu? Pasitenkinimo darbu veiksniai. Vidiniai veiksniai. Amžius. Lytis. Darbo stažas. Išsilavinimo lygis. Išoriniai veiksniai. Karjeros galimybės. Vadovas. Darbo turinys bei pobūdis. Tinkamos darbo sąlygos. Teisingas darbo užmokestis. Palaikantys bendradarbiai. Pasitenkinimo darbu pasekmės. Pasitenkinimas darbu ir produktyvumas. Pasitenkinimas darbu ir darbuotojų kaita. Pasitenkinimas darbu ir pravaikštos. Kiti pasitenkinimo darbu sukelti efektai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-02-25
 • Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradą

  Įvadas. Pasaulio pradas yra stichija. Pasaulio pradas – vanduo. Pasaulio pradas – oras. Pasaulio pradas – ugnis. Pasaulio pradas – žemė, oras, vanduo, ugnis. Pasaulio pradas yra protas. Pasaulio pradas - mąstymas, protas, amžinybė. Pasaulio pradas – protas. Pasaulio pradas yra apeironas, nekintanti substancija. Pasaulio pradas – apeironas. Pasaulio pradas - nekintanti substancija. Pasaulio pradas – skaičius. Pasaulio pradas – atomai. Išvados
  Senovės filosofija, referatas(11 puslapių)
  2010-01-26
 • V. Šekspyras "Hamletas" (13)

  Rašinys pagal Viljamo Šekspyro dramą "Hamletas". Hamletas – netradicinis herojus.
  Visuotinė literatūra, rašinys(2 puslapiai)
  2007-11-19