Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • ActiveX technologija (3)

  Įvadas. ActiveX kilmė. Kas yra Microsoft ActiveX technologija. DDE ir OLE. Component Object Model (COM, Komponentų Objektų Modelis). Technologinė schema. Taikymo teorijoje ir praktikoje principai. Microsoft ActiveX redaktoriai. ActiveX valdikliai. Lietuviško teksto iš Interneto skaitymas balsu. ActivX, Java ir CGI technologijų palyginimas pagal konkrečius kriterijus. Java. Microsoft ActiveX. CGI. Privalumai ir trūkumai. ActiveX trūkumai. Kaip apsisaugoti nuo galimo "ActiveX" puolimo? ActiveX privalumai. Vystymosi perspektyvos. Išvados.
  Programavimas, referatas(13 puslapių)
  2008-05-06
 • Atliekos (5)

  PowerPoint pristatymas. Atliekų skirstymas. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Radioaktyviosios atliekos.
  Ekologija, pristatymas(21 )
  2008-11-06
 • Darbo apmokėjimas (6)

  PowerPoint pristatymas. Darbo apmokėjimo sąvoka. Lietuvoje darbo užmokestį apibrėžia, ir jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Darbo apmokėjimo struktūra. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Minimalus darbo užmokestis . Minimalaus darbo užmokesčio reikšmė dvejopa. Vidutinis darbo užmokestis . Darbo užmokesčio tikslai.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 )
  2010-11-26
 • Delninių kompiuterių operacinė sistema

  Įvadas. Operacinės sistemos paskirtis, vartotojo tipas. Operacinės sistemos taikomųjų uždavinių apibūdinimas. Techninė įranga, reikalinga tokiai operacinei sistemai. Operacinės sistemos architektūra. Programų paketų rinka. Ekonominė nauda. Išvados. Priedai (3)
  Programos, referatas(19 puslapių)
  2008-05-06
 • Ekonominis įmonės veiklos tyrimo aspektas

  PowerPoint pristatymas. Išteklių piniginė išraiška. Balansas (2). Ilgalaikis turtas - tai. Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Veiklos ciklas. Materialinės vertybės - atsargos. Pelnas. Pridėtinė vertė. Įmonės veiklos rodiklių sistema. Rezultatyvumas. Ekonomiškumas. Produktyvumas (našumas). Pelningumas. Kokybė. Darbinio (profesinio) gyvenimo kokybė. Naujovių diegimas. Išlaidos. Sąnaudos. Sąnaudų elementai (2). Sąnaudos pagal veiklą ar jos etapą. Sąnaudos pagal paskirstymo būdą pagamintos produkcijos vienetui.
  Vadyba, pristatymas(25 )
  2009-04-14
 • Gaminių kainų nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Savikainos kalkuliacijos principai. Savikainos kalkuliacijos principai (2). Išlaidų ir pelno centro ryšys. Praktikoje įmonės taiko dvi kalkuliacijas. Priklausomai nuo gamybos specifikos savikainai skaičiuoti taikomos šios kalkuliavimo sistemos. Priklausomai nuo gamybos specifikos savikainai skaičiuoti taikomos šios kalkuliavimo sistemos (2). Kainos samprata. Kainos samprata (2). Kainodaros tikslai. Kainodaros tikslai (2). Kainodaros metodai. Galima išskirti šiuos dažniausiai naudojamus kainos nustatymo metodus. Kainodaros metodai. Kainodaros metodai (3). Galutinės kainos nustatymas. Galutinės kainos nustatymas (6). Kainų strategijos. Kainų strategijos (2). Nurodomos šios pagrindinės kainodaros strategijos. Nurodomos šios pagrindinės kainodaros strategijos (2). Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(29 )
  2010-11-30
 • Grupės (komandos) normos, komandos sutelktumas

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Formali komanda. Neformali komanda. Grupės (komandos) normos. B.W. Tuckmano komandų vystymosi etapai. Grupės normos. Komandos sutelktumas. Grupės sutelktumą galima didinti šiais būdais. Didelis efektingumas grupėse pasiekiamas. 7 konfliktų paradoksai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 )
  2009-03-30
 • Įmonės aplinka

  PowerPoint pristatymas. Įmonės aplinkos struktūros. Įmonės aplinka skirstoma. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Įmonės aplinką veikia. Išorinių veiksnių įtaka įmonės aplinkai.
  Vadyba, pristatymas(13 )
  2009-12-18
 • Įmonės steigimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo reglamentavimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigėjai (iš LR akcinių bendrovių įstatymo). Uždarosios akcinės bendrovės steigimo etapai (2). Registruojant UAB Juridinių asmenų registre, reikalinga pateikti šiuos dokumentus (2). UAB steigimo kaina. UAB steigimo terminas. Individualios įmonės steigimo reglamentavimas. Individualios įmonės steigimas (iš LR individualių įmonių įstatymo). Individualios įmonės steigimas paprastesnis nei uždarosios akcinės bendrovės steigimas tuo, kad. IĮ steigimo kaina. IĮ steigimo terminas. Juridinių asmenų registras.
  Ekonomika, pristatymas(16 )
  2009-12-18
 • Įmonės tikslai. Vyraujančio tikslo apibūdinimas

  PowerPoint pristatymas. Įmonės tikslai. Kas lemia įmonės tikslus? Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai yra tokie. Įmonės tikslai skirstomi į socialinius ir ekonominius. Ekonominiai įmonės tikslai. Kapitalo rentabilumas. Tikslų formavimas. Tikslų formavimo etapai. Tikslų formavimo etapai. Vyraujančio firmos tikslo apibūdinimas. Pelno susidarymo šaltiniai. Pelno susidarymo šaltiniai (3). Abstrakčiausia ekonomine prasme firmos pelnas (Pel) yra bendrųjų pajamų (TR) ir bendrųjų kaštų (TC) skirtumas. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos (3).
  Vadyba, pristatymas(22 )
  2010-11-30
 • Įmonių tipai ir rūšys

  PowerPoint pristatymas. Verslas.Įmonė. Įmonės skirstomos. Įmonės pagal LR įstatymus skirstomos pagal dydį. Bendrovė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės įmonė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji Ūkinė bendrija ir Komanditinė Ūkinė bendrija. Investicinė bendrovė. Ofšorinės įmonės. Viešoji įstaiga. Europos ekonomių interesų grupė. Europos bendrovė (Societas Europaea, SE). Įmonių susijungimo formos. Tipizavimo požymių sistema. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(27 )
  2009-03-30
 • Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemos

  Informacijos perdavimas. Informacijos kodavimas. Skaičiavimo sistemos.
  Informatika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-11-29
 • Interneto paslaugų tiekėjai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Kas yra internetas? Interneto paslaugų tiekėjai Lietuvoje. AB "Lietuvos Telekomas". Interneto planai. UAB "Omnitel". Interneto paslaugos. UAB "Penki kontinentai". LITNET. UAB "Bitė". Interneto tiekėjų paslaugų palyginimas. Interneto naudojimas Lietuvoje. Perspektyvos. Išvados.
  Internetas, referatas(20 puslapių)
  2008-05-06
 • Keturių C modelis. Inovacijų samprata

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Keturių C modelis rodo žmonių išteklių valdymo rezultatus. Klausimų, susijusių su keturiais C, pavyzdžiai. Inovacijų samprata. Inovacijas galima nagrinėti kaip procesą ir kaip rezultatą. Inovacijų klasifikavimas. Pagal inovacijų naujumą. Pagal inovacijų įgyvendinimo mastą. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(22 )
  2009-03-30
 • Kūrybiškumo reikšmė sprendimų priėmimo procese

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kūrybiškumo įtaka sprendimo priėmimo procese. Platesnė alternatyvų bazė. Kūrybiškumas padeda atrasti sprendimus, kurie yra itin tikslingi, originalūs, toliaregiški, tad veda strateginio mąstymo link. Strateginio mąstymo elementai. Kūrybiškumas gali padėti priimti rizikingus, tačiau pelningus sprendimus. Kūrybiškumas padeda įmonei aplenkti įprastus rinkos evoliucijos procesus, galiausiai tapti lyderiais. Kūrybiškumas – esminis elementas priimant visus rinkodaros sprendimus, būtinas siekiant patenkinti vartotojų poreikius. Kūrybiškumo reikšmę iliustruojantys praktiniai pavyzdžiai. Kūrybiškumo svarbos kitimas priklausomai nuo sprendimo rūšies. Kūrybiškumui ugdyti ir skatinti tinkamos sąlygos, prielaidos. Kūrybinio mąstymo lavinimo metodai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(19 )
  2009-03-30
 • Natūrinis (daiktinis) įmonės veiklos tyrimo aspektas

  PowerPoint pristatymas. Įmonės veiklos tyrimo aspektai. Aspektų (požiūrių) išskyrimas. Dvejopas darbo pobūdis. Konkretusis darbas. Abstraktusis darbas. Konkretus darbas ir natūriniai matavimo vienetai. Ištekliai. Natūriniais matavimo vienetais išreiškiami. Ištekliai išreiškiami. Nebaigti gaminiai. Veiklos rezultatas. Paslaugų sfera. Gamybos procesas. Produkcijos kokybės valdymas. Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Kas gali įvertinti atitiktį? Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Kuo gi prasmingas natūrinis įmonės veiklos tyrimo aspektas?
  Vadyba, pristatymas(20 )
  2009-03-30
 • Nešiojamų kompiuterių technologijos apžvalga

  Įvadas. Kuo skiriasi nešiojamas kompiuteris nuo stacionaraus. Nešiojamų kompiuterių istorija. Nešiojamų kompiuterių technologijos dabar. Senieji MMX ir naujoji SpeedStep technologija. Intel Enhanced SpeedStep technologija (Centrino). AMD Power Now. LongRun. Nešiojamų kompiuterių procesoriai. Naujas kompiuterių patikimumo supratimas. Naujas planšetinis kompiuteris. Nauja duomenų apsauga. Blue Ray nešiojamuose kompiuteriuose. Išvados.
  Kompiuteriai, referatas(15 puslapių)
  2008-05-06
 • Organizacijos sėkmės komponentai

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Organizacijos tikslas. Organizacijai būtini elementai. Organizacijos išskirtiniai bruožai. Organizacijos sėkmės komponentai. Efektyvumas. Vadovas. Komanda. Aplinka. Vadovo žinios. Nuolatinis stebėjimas. Organizacijos reakcija į pokyčius. Kompetentingi darbuotojai. Efektingumas. Ekonomiškumas. Veiksmingumas per rezultatus ir išeigas. Našumas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(31 )
  2009-02-26
 • Paklausos elastingumo kainai skaičiavimo metodai

  PowerPoint pristatymas. Šiandien aptarsime. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumas kainai. Paklausos elastingumas kainai (2). Pavyzdukas. Paklausos elastingumas kainai. Neapibrėžtai elastinga paklausa. Absoliučiai neelastinga paklausa. Paklausos elastingumą kainai įtakojantys veiksniai. Paklausos elastingumą kainai įtakojantys veiksniai (2). Bendrosios paklausos modelis. Bendrosios paklausos modelis (3). Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 )
  2010-11-30
 • Paklausos veiksniai ir jos funkcija. Paklausos funkcijos kiekybinė išraiška

  Powerpoint pristatymas. Paklausa. Paklausa (4). Konkurencinės rinkos paklausa. Konkurencinės rinkos paklausa (3). Monopolijos paklausos kreivė. Monopolijos paklausos kreivė (3). Lūžtanti paklausos kreivė ir nelanksti kaina. Lūžtanti paklausos kreivė ir nelanksti kaina (4). Ekonominių išteklių paklausa. Ekonominių išteklių paklausa (10).
  Rinkodara, pristatymas(26 )
  2010-11-30
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po