Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaita (29)

  Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Palyginimo principo schema. Buhalterinės apskaitos rūšys. Matai apskaitoje. Lietuvos Respublikos įmonių skirstymas. Turto esmė apskaitoje. Ekonominiai ištekliai. Turto sąvoka apskaitoje. Įmonės veiklos ciklas. Įmonės turto skirstymas. Nuosavybės sąvoka apskaitoje. Nuosavas kapitalas. Įmonės įsipareigojimai. Buhalterinės sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Buhalterinių sąskaitų esmė, sandara ir rūšys. Sintetinės ir analitinės apskaitos sąskaitų tarpusavio ryšys. Sąskaitų skirstymas pagal ekonominį turinį. Turto sąskaitos. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sąskaitos. Ekonominės veiklos rezultatų sąskaitos. Įrašų turto, įsipareigojimų ir nuosavybės sąskaitose taisyklės. Dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Buhalterinių sąskaitų planas ir jo struktūra. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Apskaitos proceso nuoseklumas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentų skirstymas. Buhalterinės apskaitos registrai ir jų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Specialieji apskaitos žurnalai. Apskaitos ciklo baigimas. Apskaitos proceso seka. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
  Apskaita, konspektas(29 puslapiai)
  2007-10-26
 • Buhalterinės apskaitos dokumentai

  Įvadas. Ūkinių operacijų įvertinimas ir dokumentavimas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas. Piniginių operacijų dokumentavimas. Piniginių operacijų dokumentavimas konkrečios įmonės pavyzdžiu. Įmonės aprašymas. UAB "X" kasos operacijų dokumentavimas. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomoji sąskaita ir jos dokumentavimas. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Skolų įmonei apskaita. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-26
 • Įmonės marketingo veiklos analizė: UAB "X"

  Įvadas. UAB "X" veiklos apibūdinimas. Rinkos tyrimas. Rinkos apibūdinimas, dydis. Įmonės prognozės. Vartotojų apklausa. Konkurentų analizė. UAB "X" pagrindiniai konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone UAB "X". Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Priedai (1). Anketos klausimai.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2007-10-26
 • Įmonės valdymo analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Vadybos funkcijos. Organizacijų struktūros. Organizacijos vadovavimas. Vadovavimo stilius. AB "Lietuvos dujos" valdymo analizė. AB "Lietuvos dujos" charakteristika. Organizacijos valdymas. Verslo vizija ir tikslai. Svarbiausi darbai. AB "Lietuvos dujos" akcininkų struktūra. Valdyba. Bendrovės administracija. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos aplinkos (veiksniai). Konkurentai. Reguliavimo veiksniai. Teisinė bazė. Gamtinių dujų įstatymo projektas. Ekonominiai veiksniai. Finansiniai ištekliai. Užsienio valiuta ir su ja susijusi rizika. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Techniniai – technologiniai veiksniai. AB "Lietuvos dujos" SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės veiklos analizė: viešbutis "Labanoras"

  Įvadas. Viešbučio "Labanoras" veiklos apžvalga. Pagrindiniai viešbučio tikslai ir uždaviniai. Valdymo struktūra ir personalas. Viešbučio paslaugos. Viešbučio pagrindinės priemonės ir priežiūra. Viešbučio "Labanoras" ateities planai ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Italija (15)

  Įvadas. Vietovė, pavadinimas, bendra apžvalga, kur šalis randasi ir su kuo ribojasi. Kalba, transportas, kaip patekti į šalį. Sezoniniai skirtumai, kada geriau keliauti į Italiją. Valiuta, vizos, pragyvenimo šaltinis, apsipirkimas. Maistas, asmens saugumas, sveikata. Florencijos miestas, jo restoranai ir viešbučiai. Išvados.
  Turizmas, namų darbas(10 puslapių)
  2007-05-08
 • Marketingo rėmimo programa

  Įvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-15
 • Mobilusis telefonas, kuris tapo mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi

  Įvadas. Objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimų metodai ir procedūros. Tiriamųjų kontingentas. Mobiliųjų telefonų įtaka vaikų sveikatai. Mobiliųjų telefonų populiarumas vaikų tarpe. Telefonų skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Personalo vadyba (24)

  Darbuotojų skyriaus specialistas turi žinoti. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadyba nagrinėja. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Principų pažangumas. Principai. Elgsenos teorija. Valdymo taisyklės. Pagal valdymo taisyklių taikymo lygį skiriami du vadovų tipai. politikos formavimo principai. Formuojant personalo politiką reikia laikytis šių reikalavimų. Laisvų darbo vietų reikalavimas. Reklamuojant laisvas darbo vietas derėtų nepamiršti šių taisyklių. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Priėmimo į darbą pokalbio struktūra. Darbuotojų atrankos pokalbis bus veiksmingas, jei bus tinkamai pasirengta. Svarbiausias vaidmuo atrankos pokalbio metu tenka organizacijos vadovui. Darbuotojų samdos dokumentavimas ir teisiniai aspektai. Darbo vietų vertinimas. Darbo vietų vertinimo rezultatais remiamasi sprendžiant grupę problemų. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietų/pareigybių aprašymas. Pareiginė instrukcija – labai įvairiai veikia darbuotojus, jų darbą. Pagal nustatytą reglamentą jie aprašo savo darbus ir jų atlikimo būdus, siūlo pakeitimus. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Motyvacijos sėkmės veiksniai. Žmogaus poreikiai skirstomi į dvi grupes. Klasifikacijos kėlimo strategija. J. Bengtssonas išskiria 3 kvalifikacijos kėlimo strategijas. Personalo įdarbinimo būdai. Atleidimo iš darbo priežastys. 10 būdų darbuotojams skatinti. Vadovų nurodymai. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Pagrindiniai konfliktų tipai. Pagrindinės konfliktų priežastys. Skirtingi šie struktūriniai metodai. Skiriami 5 asmeniniai konfliktų valdymo būdai.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Praktikos ataskaita įmonėje: medienos, plastikinių, metalo gaminių montavimas bei prekyba

  Įvadas. UAB "X" charakteristika. Bendrovės veiklos pagrindinis objektas – medienos, plastikinių, metalo gaminių montavimas bei prekyba vidaus ir užsienio rinkose. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. UAB buhalterijos skyriaus darbo aprašymas. Įmonės perspektyvų analizė. Marketingo tyrimai įmonėje. Įmonės marketingo strategija. Kainodaros strategija. Rėmimo strategija. Administracija ir personalas. Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Įmonės rengiama metinė finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2007-10-26
 • Rėmimo programa

  Įvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-05-08
 • Rėmimo programa ir jos parengimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Tyrimo objektas. Uždaviniai. Rėmimas, jo parengimas ir valdymas. Sąvokos. Rėmimo apibūdinimas. Rėmimo veiksniai. Produkto įvedimas. Naujos turizmo agentūros "Gimtinė" rėmimo veiklos analizė. Rėmimo tikslai. Rėmimo strategijos įgyvendinimas. Rėmimo strategijos įgyvendinimo veiksmai. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(9 )
  2007-10-15
 • Statistinis tyrimas: ar telefonas kenkia sveikatai?

  Įvadas. Darbo objektas. Tyrimo hipotezė. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimų metodai ir procedūros. Tiriamųjų kontingentas. Mobiliųjų telefonų įtaka vaikų sveikatai. Mobiliųjų telefonų populiarumas vaikų tarpe. Telefonų skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Išvados. Anketa.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-10-15
 • Švedija (13)

  Įvadas. Švedijos geografinės padėties, gamtinių ir kultūrinių išteklių apibūdinimas ir vertinimas. Švedijos turizmo išteklių pranašumai lyginant su Lietuvos turizmo ištekliais. Švedijos turizmo verslo išvystymas. Švedijos turizmo sektoriaus stiprybės ir silpnybės. Maršrutas po Švediją. Išvados. Priedai (8).
  Turizmas, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-05-08
 • Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams

  Įvadas. Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirkimai. Valiutinių operacijų apskaita. Užsienio šalyse pirktų prekių apmokėjimas. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams. Pirmasis atvejis. Antrasis atvejis. Trečiasis atvejis. Ketvirtasis atvejis. Teigiamo valiutų kurso pasikeitimo įtaka pirkimams AB "Moderna". Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(19 puslapių)
  2007-10-26
 • Trumpalaikio turto apskaita

  Trumpalaikio turto apskaita (atsargų apskaita). Įvadas. Atsargų apskaita. Periodinė atsargų apskaita įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Įsigytų atsargų įvertinimas. Priedai (1). Sprendimas. Apskaičiavimai. Išvados. Lentelių sąrašas. Objektų sąrašas. Abėcėlinė rodyklė.
  Apskaita, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-26
 • Uždarosios akcinės bendrovės finansinė atskaitomybė

  Įvadas. UAB charakteristika. UAB 2006 m. liepos mėn. bendrasis žurnalas. UAB 2006 m. liepos mėn. didžioji knyga. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos pajamų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos išlaidų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. bandomasis balansas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2007-10-15
 • Verslo etika (38)

  Etikos, verslo etikos ir jų studijų reikšmė. Verslo etikos samprata. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Yra įvairios teorijos teigiančios veikimo teisingumą. Kantas. Moralinis Kanto imperatyvas. Akceptavimas. Antinomija. A posteiori. A priori. Destruktyvus. Dilema. Dualizmas. Ekstrapoliacija. Fatalizmas. Precedentas. Postulatas. Asmens veikimą lemiantys veiksniai: brandumas ir normos. L. Kohlberg. Etinės raidos teorija. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. 4 atvejai. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. Turtinio skirtumo etinis įvertinimas. Ruso. Dialektika. Materializmas. Istorinis materializmas. Ataskaitos taškas. Visuomeninės etinės plėtros etiniai aspektai. Etikos kodeksas. Etikos kodekse funkcijos. Svarbiausios etikos kodekso dalys. Struktūra pagal temas. Verslo situacija (etiniai reikalavimai vadybininkui). Nesuinteresuotojai. Reikalavimai vadovui. Vadovo santykiai su darbuotojais. Gero vadovavimo požymiai. Skundas pateisinamas. Verslo etiketas. Bendrieji etikos reikalavimai verslininkui. Organizacijos tipų etinis vertinimas. 4 organizacijų tipai. Renginių etiketas. Kortelių rūšys ir variantai. Vizitinių kortelių įteikimas. Pobūviai, renginiai. Dieniniai pobūviai. Vakariniai pobūviai.
  Etika, špera(5 puslapiai)
  2007-10-26