Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (112)

  Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos teorijos metodologija. Ekonomikos modeliai, grafikų metodas. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Ekonomika ir gamyba, jų tarpusavio priklausomybė. Pasirinkimo problema ir GGK, alternatyvieji kaštai, GGK efektyvumas, GGK ir ekonomikos augimas. Rinkos samprata. Paklausos analizė. Pasiūlos analizė. Rinkos pusiausvyros ir nepusiausviros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Prielaidos apie vartotojų galimybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo žemėlapiai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmenybes. Biudžeto apribojimai – biudžeto linija. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms. Geriausias įmanomas derinys. Kainų pokyčių pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Normaliosios ir nepatraukliosios prekės. Engelio kreivės. Maršalo perteklius. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumo apibūdinimas ir jo kitimo diapazonas. Paklausos elastingumo kainai geometrinė išraiška. Elastingumas nepriklauso nuo matavimo vienetų. Bendrųjų išlaidų testas. Kreivos linijos paklausos kreivės. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas, jo skaičiavimas.
  Ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-02-18
 • Ekspeditoriaus reikšmė transporto procese

  Logistikos vadybos individualus namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas - nurodyti ekspeditoriaus reikšmę transporto procesui. Ekspeditoriaus reikšmė transporto procese. Ekspeditoriaus sąvoka ir jo funkcijos. Ekspeditorius – transporto grandinės organizatorius. Ekspeditorius – logistinių paslaugų teikėjas. Ekspeditorius – įvairių paslaugų teikėjas (pardavėjas). Ekspedicinio darbo pasidalijimas. Ekspeditoriaus atsakomybė. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-09
 • Informacijos valdymas

  Apibrėžimai. Komunikavimo funkcijos. Klasifikavimas. Komunikavimo procesas bei komunikavimo kryptys. Komunikavimas, panaudojant kompiuterius. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. URL standartas. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto adreso formavimas. Kitos priemonės. FTP servisas. Atsiliepimai ir svečių knygos. Forumai ir pokalbiai. Virtualioji mokymosi aplinka. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. VMA naudojamos Lietuvoje. Studijų aplinka. Slaptažodžio keitimas. Prisijungimas prie moodle. Diskusijos (Forumas). Žinutės. Teorinė medžiaga (resursai). Savikontrolės/kontrolinės užduotys. Seminarai, dialogai, užduotys, Flash Actyvities. Turinio formavimas, kai dokumente naudojami stiliai. Skaidrių trafareto elementai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(26 puslapiai)
  2008-02-17
 • Psichologija (53)

  Psichologijos pagrindai. Psichologijos samprata. Kas būdinga psichologijai, kaip mokslui? Psichologijos tikslas, objektas. Psichikos struktūros dalys pagal psichikos reiškinių įsisąmoninimo lygį. Psichinių reiškinių skirstymas pagal savo pastovumo laipsnį ir vaidmenį asmenybės veiklai. Psichologijos mokslo šakos.Bazinės (akademinės) psichologijos šakos. Psichologijos mokslo šakos. Taikomosios psichologijos šakos. Psichologijos mokslo ryšys su kitais mokslais. Psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo metodų palyginimas. Psichologijos mokslo raida. Psichologija filosofijos mokslo sistemoje. Psichologijos kaip savarankiško mokslo susiformavimas. Šiuolaikinės psichologijos mokslo kryptys. Psichologija Lietuvoje. Biologiniai psichikos pagrindai: samprata. Biologinė psichikos raida. Biologiniai psichikos pagrindai: hipotezės apie kilmę. Biologiniai elgesio pagrindai. Nervų sistema. Sąmonės samprata. Sąmonės tyrinėjimų sritys. Pakitusios sąmonės būsenos. Jutimų samprata. Skirtumas nuo suvokimo. Pojūtis. Receptoriai. Jutiminio proceso seka. Jutimų charakteristikos. Jutimų slenksčių samprata. Jutimų klasifikacija (jutiminės sistemos). Fotoreceptorių rūšys. Trichromatinė spalvų teorija. Skonio receptorių išsidėstymas. Kūno padėties ir judėjimo (kinesteziniai) jutimai. Individualūs pojūčių skirtumai. Suvokimo samprata. Objekto suvokimas/atpažinimas. Suvokinio kūrimas. Figūra-fonas suvokimas. Grupavimo taisyklės. Atstumo/gylio suvokimas. Aplinkos signalai (monokuliniai signalai). Signalai paremti regėjimo sistemos ypatumais (binokuliniai signalai). Abstrakcija. Suvokimo pastovumas. Judėjimo suvokimas. Veiksniai įtakojantys suvokimą. Suvokimo iliuzijos. Suvokimo adaptacija. Suvokimo nuostata. Konteksto įtaka. Dėmesio apibūdinimas, funkcijos. Dėmesio savybės. Dėmesio skirstymas pagal valią, asmenybės iniciatyvą. Dėmesio skirstymas pagal platumą. Kiti dėmesio skirstymai. Dėmesio apimtis. Išsiblaškymas. Dėmesingumas. Atminties apibrėžimas. Pagrindiniai atminties procesai. Įsiminimo samprata. Įsiminimo skirstymas pagal įsiminimo procesų vietą veiklos struktūroje. Saugojimo atmintyje samprata. Atsiminimo samprata. Atpažinimo samprata. Atgaminimo samprata. Atkūrimo samprata. Užmiršimo samprata. Trikomponentė atminties teorija (pagal Atkinson ir Shiffrin). Jutiminės atminties samprata. Trumpalaikės atminties samprata. Medžiagos kodavimas trumpalaikėje atmintyje. Ilgalaikės atminties samprata. Atminties trikomponentis modelis. Atminties rūšys pagal pasireiškimo modalumą. Motorinės atminties samprata. Emocinės atminties samprata. Vaizdinės atminties samprata. Žodinės – loginės (verbalinės) atminties samprata. Ilgalaikės atminties rūšys. Sąmoninga atmintis. Nesąmoninga atmintis. Atsiminimas. Užuominos, padedančios atsiminti. Atsiminimas ir kontekstas. Atsiminimo kontekstas. Atsiminimui trukdantys veiksniai. Informacijos užmiršimas. Atminties gerinimo (įsiminimą lengvinančios) priemonės. Mnemoninės priemonės. Įsiminimo procesą efektyvesniu gali padaryti. Vaizduotės apibrėžimas. Vaizdinių kūrimas. Vaizdinių pertvarkymo būdai. Vaizduotės rūšys.
  Psichologija, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-23
 • Stresas ir jo valdymas darbe

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti streso būseną psichologiniu pagrindu ir pateikti, kaip jį įveikti darbe. Stresas. Streso sąvokos palyginimas. Stresas darbe. Kas sukelia stresą? Streso simptomai. Kodėl žmonės skirtingai reaguoja į stresą? Streso pasekmės. Streso valdymas. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(19 puslapių)
  2010-03-30
 • Teisėkūra ir valstybė

  Teisės ir valstybės santykis. Valstybės konstitucinė sąranga ir jos nustatymas. Valdžių padalijimo principas. Teisėsaugos institucijų samprata ir sistema. Teismai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo vieta valdžių sistemoje. Hipotekos įstaigos ir jų įgaliojimai. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Policijos struktūra ir uždaviniai. Advokatūra. Notariato samprata. Teisės samprata. Termino "teisė" daugiareikšmiškumas. Trys teisinės būties lygmenys. Teisės paskirtis ir veikimas. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio reguliavimo metodas. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros stadijos. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Projekto registravimas ir svarstymas seimo komisuose ir komitetuose. Įstatymų projekto svarstymas seimo posėdyje. Įstatymo priėmimas. Įstatymo pasirašymas ir paskelbimas. Teisės šaltiniai (formos). Baudžiamosios teisės (BT) dalykas, metodas, samprata. Socialinės normos: sąvoka ir rūšys. Pagrindinis valstybės įstatymas ir jo pamatinės nuostatos.
  Teisė, konspektas(20 puslapių)
  2008-11-11
 • Valdymo apskaita (18)

  Valdymo apskaitos ir finansinės apskaitos panašumai ir skirtumai. Įmonės apskaitos struktūra. Išlaidos (kaštai). Išlaidų (kaštų) klasifikavimo požymiai. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Gaminio savikaina. Išlaidų priklausomybė nuo gamybos apimties kitimo. Draudimas niekada nebus gamybiniai kaštai. Savikainos rūšys. Gamybos savikainos apskaičiavimas, taikant PAAB. Įmonės komercinės savikainos struktūra.
  Apskaita, konspektas(6 puslapiai)
  2009-12-23