Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sauga (23)

  Vietinė darbų saugos kontrolė. Darbdavio pareigos saugos atžvilgiu. Konkretūs darbo apsaugos pavyzdžiai. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Nesaugios darbo sąlygos. Medžiagų kėlimo ir transportavimo mechanizmai. Kopėčios, pastoliai, suolai, laiptai. Rankiniai ir kiti įvairūs įrankiai. Elektra. Gesintuvai. Nelaimingų atsitikimų veiksniai.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Filosofija (79)

  4 temos. Pirmoji tema. Būties teorijos tarpsmas ir raida senovės Graikijoje iki Platono (ikisokratikai). Būties teorijos (ontologijos) samprata. Mileto mokykla: Talis, Anaksimenas, Anaksimandras. Herakleitas iš Elefaso. Elėjos mokykla: Ksenofanas, Parmenidas, Zenonas. Pitagoras. Demokritas, Empedoklis, Anaksagoras. Antroji tema. Sofistai, Sokratas ir viduramžių ontologija. Sofistai. Sokratas Viduramžių ontologija: Aurelijus Augustinas ir laiko koncepsija. Jono Škoto Eriugenos panteizmas. Tomas Akvinietis ir jo loginiai Dievo buvimo įrodymai. Trečioji tema. Pagrindinės naujausių laikų būties kategorijos interpretacijos. Karlo Markso materialistinė istorijos samprata (visuomeninės būties teorija). Egzistencializmo esmė ir būties kategorijos aiškinimas: Siorenas Kierkegoras, Alberas Kamiu, Karlas Jaspersas, Žanas Polis Sartras, Martynas Heidegelis ir kt. Kritinės Nikolajaus Hartmano ontologijos esmė. Ketvirtoji tema. Kas yra sąmonė? sąvokų, giminingų sąvokos sąmonei, vartojimas filosofijoje. Šių sąvokų turinys. Sąmonės rūšys. Sąmonės lygmenys. Sąmonės atributai. Savimonė. Kas yra pasąmonė. Froidizmo esmė. Neofroidizmo esmė. Alfredo Adlerio socialinio instinkto koncepcija. Karlo Gustavo Jungo analitinės psichologijos esmė. Ėricho Fromo socialinės pasąmonės koncepcija. Eriko Biorno transakcinės psichoanalizės esmė.
  Filosofija, konspektas(22 puslapiai)
  2007-10-15
 • Reklama (24)

  Įvadas. Reklama pasižymi ir teigiamomis ir neigiamomis savybėmis. Teigiamos. Neigiamos savybės. Reklamos priemonės. Televizijos reklama. Vartotojų tipai. Pasirinkti vietą ir laiką. Konvencija dėl televizijos be sienų. Televizijos reklamos privalumai. Reklamos per TV trūkumai.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2007-09-26
 • Rinkodaros planas: viešbutis "Conti"

  Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo proceso esmė ir jo vieta, planuojant visos įmonės veiklą. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti marketingo planavimui. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiklos planas ir kontrolė. "Conti" viešbučio - restorano rinkodaros plano projektas. Viešbučio – restorano pristatymas. Viešbučio misija. "Conti" viešbučio aplinkos analizė. Rinkodaros tikslai. "Conti" viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos. Pagal tikslinę rinką. Pagal pozicionizavimo rinką . "Conti" viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė. Rinkodaros biudžetas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai(4).
  Rinkodara, referatas(23 puslapiai)
  2008-01-25
 • Tremtinės Stefanijos Vitkūnienės atsiminimai

  Rašinys apie tremtį. Pasakojimas moters, mačiusios viską savo akimis. Sunkūs tremties keliai.
  Lietuvos istorija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-09-26
 • Verslo ekonomika (22)

  Įvadas. Verslo samprata, funkcijos ir vieta valstybių ūkininkavimo sistemoje. Verslo esmė. Verslo kūrimo motyvai. Verslo ekonominiai principai. Verslo Socialinės atsakomybės principai. Verslo koncepcijos. Verslo struktūra. Verslo pamatas. Verslo kliūtys ir verslo sėkmė. Pagrindiniai rizikos veiksniai pradedant verslą. Verslo pradžios kliūtys. Palankios verslo sąlygos. Verslo vieta valstybės ekonomikoje. Valstybinės ekonominės politikos įtaka ekonominiams procesams. Valstybės pajamų politikos reikšmė. Lietuvos pajamų struktūros palyginamoji analizė. Ekonominių ciklų reikšmė verslo vystymui. Biudžeto išlaidų ekonominių ciklų metu reguliavimo būtinybė. Biudžeto politikos stabilumo įtaka verslui ir valstybės pajamoms. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių įtaka smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ir užimtumui. Kapitalo ir darbo santykių apmokestinimo įtaka biudžeto įplaukoms. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Lietuvos vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių veiklos įtaka valstybės biudžeto pajamoms. Europos sąjungos (ES) praktika. Biudžeto politikos įtaka konkurencinėms sąlygoms. Lietuvos Vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)atžvilgiu. Vyriausybės programos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aspektu 1990-2005 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Verslo įmonė. Verslo įmonė. Įmonė-organizacija ar struktūra. Įmonės aplinka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonių valdymo organizacinė struktūra. Įmonių valdymo funkcijos. Įmonės strateginė veiklos vieta. Socialinė įmonės reikšmė ir įmonės įvaizdis. Verslo įmonės turtas. Verslo įmonės turtas. Turto rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Turto priklausomybė. Įmonės nuosavybė ir įsipareigojimai. Įmonės pelnas- įmonės turto efektyviausia dalis. Turto panaudojimo ekonominiai efektyvumo rodikliai. Nuosavo kapitalo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto analizės ekonominė svarba. Trumpalaikio turto analizės reikšmė. Efektyvaus turto panaudojimo įtaka verslo sėkmei. Verslo organizavimo ypatumai. Verslo organizavimo ypatumus lemiantys veiksniai. Verslo organizavimo ypatumai. Darbo organizavimas. Planavimo reikšmė darbo organizavimui. Darbo organizavimo tikslai ir tikslų kūrimo etapai. Darbo organizavimo uždaviniai. Darbo įvertinimas ir apmokėjimas. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaką darbo užmokesčiui. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo kriterijai. Darbo užmokesčio fondo sudedamosios dalys. Darbo laiko klasifikavimas. Darbuotojų poreikio įmonėje planavimas ir įvertinimas. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė ir laikinė darbo užmokesčio forma. Mišrios apmokėjimo formos. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. Materialinių išteklių sąvokos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Medžiagų panaudojimo rodikliai. Materialinių išteklių poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Atsargų reguliavimo metodas. Tiekėjų atrankos svarba. Išlaidos, jų planavimas. Įmonės išlaidų valdymo reikšmė. Įmonės išlaidų planavimas. Įmonės išlaidų klasifikacija. Gaminių kalkuliacija. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Gamybos savikainos mažinimo rezervai. Kintamųjų ir nuolatinių išlaidų reikšmė. Pajamos ir pelnas. Kaip tinkamai prognozuoti įmonės pajamas. Kaip efektyviai apskaičiuoti įmonės pelną. Pardavimo prognozių metodai.
  Ekonomika, konspektas(123 puslapiai)
  2007-09-26
 • Verslo etika (40)

  Pagrindiniai verslininko bruožai. Pagrindiniai verslininko principai. Pagrindinės verslininko nuostatos. Klausimų iškėlimo problema ir atsakymo į juos technika. Apibendrinimas.
  Etika, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-25
 • Verslo planas: transporto-ekspedicinės firmos UAB "Transactive"

  Anotacija. UAB "Transactive" įstatai. Bendrovės ūkinė – komercinė veikla. Bendrovės teisės ir pareigos. Įstatinis kapitalas. Steigimo sutartis. UAB "Transactive" registravimas savivaldybės Rejestro tarnyboje. Firmos charakteristika. Savininkai ir valdytojai. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Siūlomos paslaugos aprašymas. Rinkodaros planas. Prekė. Kainodaros strategija. Pateikimo vieta. Reklama ir rėmimas. Konkurentai. Rizikos įvertinimas. Organizavimo rizika. Politinė rizika. Ekonominė rizika. Finansinis planas. Nenuostolingumo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2007-10-15