Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės išlaidų ir pajamų apskaita

  Įvadas. Teorinė dalis. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų grupavimas. Pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų ir pajamų pripažinimo principų tarpusavio ryšiai. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas ir apskaita. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Ypatingieji straipsniai. Analitinė dalis. Įprastinė veikla. Finansinė ir investicinė veikla. Ne veiklos pajamos. Sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Išvados. Priedas (1).
  Apskaita, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-09-24
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė (2)

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Organizacinių dokumentų apyvarta. Tvarkomųjų dokumentų apyvarta. Informacinių dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-24
 • Įmonės strateginis auditas: UAB "Hansa Lizingas"

  Įvadas. UAB "Hansa lizingas" aprašymas. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Konkurencingumo analizė (M. Porter Penkių konkurencinių jėgų modelis). UAB "Hansa lizingas" rinkos segmentas. Makroaplinkos analizė. Įmonės finansiniai rezultatai. UAB "Hansa lizingas" strategija. Strateginės veiklos kryptys. UAB "Hansa lizingas" verslo modelis. SWOT analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Auditas, referatas(11 puslapių)
  2007-10-01
 • Įmonės valdymo praktika: automobilių servisas

  Automobilių serviso paslaugų teikimo proceso valdymo praktika. Sunkvežimių gamintojai UAB "X". Įvadas. Aptarnavimas. Proceso dalyviai. Planavimas. Pagrindiniai strateginiai klausimai. Personalo verslo planas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Įmonių ekonomika (14)

  Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos? Kas yra įmonė, įmonių rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Multinacionalinė korporacija. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Šiuolaikinės įmonės sąjungos ir jų susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Fizino ir juridinio asmens sąvokos. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Savivaldybės įmonės. Patentai. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Mokesčių subjektas /mokėtojas. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinio asmens pelno mokestis. PVM – pridėtinės vertės mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Nekilnojamo turto mokestis. Kelių mokestis. Lėšos ir jų judėjimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Du Ponto analizė. Akcinių bendrovių finansavimo problemos. Finansavimo rūšys. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Trumpalaikio kreditavimo rūšys. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-10-01
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (9)

  Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų įvertinimas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdo įvertinimas. Skurdo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Išlaidų nuo įvairių faktorių priklausomybės įvertinimas (regresinė analizė).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-01
 • Organizacijų valdymo struktūrų raida

  PowerPoint pristatymas. Organizacinė valdymo struktūra (OVS). Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Programinis tikslinis valdymas ir matricinė struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra.
  Vadyba, pristatymas(10 )
  2007-10-01
 • Siuvimo technologijos: UAB "Stalkersa"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Naudojami ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-24
 • Statinių rūšys pagal naudojimo paskirtį

  Įvadas. Statinių rūšys. Gyvenamieji pastatai. Negyvenamieji pastatai. Kultūros – švietimo įstaigų pastatai. Bibliotekos. Tipai. Organizacinė struktūra, organizacijos formos, planavimas ir įrengimas. Knygų saugykla. Skaityklos. Tarnybinės patalpos. Muziejai. Tipai. Struktūra, planavimas, pagrindinių patalpų įrengimas. Ekspozicijos patalpos. Fondų saugojimo patalpos. Specialios paskirties patalpos. Pagalbinės paskirties patalpos. Administracijos patalpos. Žiūroviniai pastatai. Teatrai. Bendri dėsniai. Struktūra, pagrindinių patalpų planavimas ir įrengimas. Salė. Vestibiuliai. Foje ir su ja susijusios patalpos. Scena. Sceną aptarnaujančios patalpos. Aktorių ir kitų sceninio komplekso darbuotojų patalpos. Išvados.
  Inžinerija, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-01
 • Suomija (11)

  Bendrai. Geografinė padėtis. Istorinė praeitis. Politinė sistema. Sostinė ir kiti miestai. Ūkis. Gamta. Turizmas. Aukso šalis. Gyventojai. Religijos. Suomių kalba. Tradicijos. Švietimas. Suomiai ir lietuviai. Lietuvos ryšiai su Suomija.
  Regioninė geografija, referatas(11 puslapių)
  2007-10-01