Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Degalų matavimo prietaisų apžvalga

  Degalų matavimo prietaisų apžvalga. Diferencinio slėgio principu veikiantys matuokliai. Apibrėžto tūrio matuokliai. Greičio matuokliai. Konstrukcijos ir panaudojimo galimybės, veikimo principai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mechanika, referatas(10 puslapių)
  2005-09-12
 • Dirvos dirbimas

  Žemės ūkio mašinų klasifikacija. Technologinė žemės ūkio mašina. Mobilioji mašina. Dirva ir jos fizinės-mechaninės savybės. Plokščiojo pleišto rūšys. Kampų α, β, γ įtaka dirvai. Kreivalinijinis pleištas. Dirvos deformacija pleištu. Dirvos pasipriešinimas pleišto poveikiui. Pleišto traukos jėga. Dirvos sluoksnio pleišto darbiniu paviršiumi judėjimo sąlyga. Išmetamų sėklų kiekis ritininiame sėjamajame aparate. Diskinių tręšiamųjų aparatų darbo fazės. Trąšų dalelių judėjimo disko mentimi sąlyga. Dalginių pjovimo aparatų klasifikacija. Dalgio pavarų tipai. Aksialinė ir dezoksialinė pavaros ir dalgio eigų nustatymas. Peiliuko slankiojimo parametrinės lygtys. Peiliuko slinkimo greičio ir pagreičio kitimo dėsningumas. Greitis.
  Žemės ūkis, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-31
 • Ekologija (5)

  Ekologijos samprata. Ekosistemos samprata, komponentai. Biocenozės komponentai. Ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų sukcesija. Ekologiniai veiksniai ir jų klasifikacija. Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemose. Populiacijos savokos samprata. Vartotojų ir aukų reguliacijos schema. Populiacijų tipai. Ekologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Biosfera. Biocheminė apytaka. Vandens apytaka. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Saugomos teritorijos. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Draustiniai ir jų rūšys. Saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Saugomi kraštovaizdžio paminklai ir gamtos objektai. Gyvūnijos, reikšmė. Gyvūnijos nykimo priežastys. Raudonoji knyga. Ekologinė etika. Atmosferos apsauga. Rūgštūs lietūs. Ozono sluoksnio nykimas. Cheminis oro užterštumas. Užteršto oro valymo metodai, įranga. Fizikinė oro tarša. Miško resursai. Vandens resursai ir jų apsauga. Vandens užteršimas ir valymas. Žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonos. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio resursai (žemės fondas). Dirvožemio erozija. Priešerozinių priemonių sistema.
  Ekologija, konspektas(14 puslapių)
  2005-09-19
 • Fizika (17)

  Molekulinės jėgos. Molekulių sąveikos energija. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų izotermės. Krizinė būsena. Elektros krūvis. Kulono dėsnis. Elektrostatinio lauko stiprumas. Darbas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialas. Potencialo ir lauko stiprumo ryšys. Lauko stiprumo vektoriaus srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui vakuume. Gauso teoremos taikymas įelektrintos plokštumos, sferos, rutulio, kuriamo lauko stiprumo skaičiavimas. Dielektrikų tipai. Laisvieji ir suristieji krūvininkai. Dielektrikų poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso teorema dielektrikui. Dielektrinė slinktis. Segnetoelektrikai ir pjezoelektrinis efektas. Laukas laidininko viduje ir ties jo paviršiumi. Laidininko ir kondensatoriaus talpa. Įelektrintų kūnų ir kondensatoriaus energija. Elektrostatinio lauko energija. Elektros srovės stiprumas ir jos tankis. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektrovaros jėga, pašalinių jėgų darbas. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektros srovė dujose. Plazma. Termoelektroninė emisija. Magnetinio lauko charakteristikos. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Jo taikymas. Judančio krūvininko magnetinis laukas. Magnetinio lauko sūkuriškumas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Srovės rėmelis magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus dėsnis. Indukcinės EVJ kilmė. Saviindukcijos reiškinys. Elektronų ir atomų magnetiniai momentai. Įmagnetėjimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Magnetinis laukas magnetike. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas.
  Fizika, konspektas(14 puslapių)
  2005-10-03
 • Mėšlo tvarkymo technologijos

  Gyvulininkystės fermų techninės tendencijos. Kenksmingos dujos išsiskiriančios tvarte. Kenksmingų dujų emisijos ir koncentracijos tvarto ore mažinimas. Maisto medžiagų nuostoliai kraikinio ir skysto mėšlo. Priemonės jiems mažinti. Amoniako emisijos tvarte ir mėšlidėje nustatymas. Kraikinio mėšlo mėšlidės. Tarptautiniai reikalavimai azoto nuostoliams mažinti. Skysto mėšlo laikymas. Biodujų gamyba. Tarptautiniai reikalavimai azoto nuostoliams mažinti. Mėšlo kompostavimo technologijos (anaerobinė, aerobinė, intensyvi, dinaminė). Reikalavimai kraikiniam, skystam mėšlui ir srutoms paskleisti ir įterpti. Fermų, tvartų technologiniai sprendimai, tenkinantys gyvulių gerovės reikalavimus. Reikalavimai ekologinei gyvulininkystei. Karvių laikymo technologijos bei tvartai ir jų palyginimas ekonominiu (konkurencingumo) gyvuliu gerovės, aplinkosaugos požiūriu. Kiaulių laikymo technologijos. Tvarto mikroklimatas ir jį formuojantys veiksniai. Tvarto šilumos, vandens garų, co2 balansai. Tvarto vėdinimo intensyvumo skaičiavimas vandens garų, co2, šilumos pertekliui pašalinti. Pastato reikalingo apšiltinimo skaičiavimas. Vandens garų ant išorinių atitvarų vidinio paviršiaus nesikondensavimo sąlyga. Patalpos natūralaus vėdinimosi procesas. Plyšinė natūralaus vėdinimo sistema, jos įrengimo ir skaičiavimo ypatumai. Tvarto šachtinė natūralaus vėdinimo sistema, jos įrengimo ir skaičiavimo ypatumai. Mechaninės vėdinimo sistemos. Jų taikymo tikslingumas.
  Žemės ūkis, špera(8 puslapiai)
  2005-10-31
 • Toksikologija

  Metalų toksiškumas. Perdirbimo įtaka maisto produktų saugai. Kenksmingi junginiai susidarantys maisto produktus apdorojant ir laikant. Nitrozoaminai ir kiti nitrojunginiai. Policikliai aromatiniai angliavandeniliai. Bakterinės kilmės pavojai. Mikrobinių maistinės kilmės ligų apibūdinimas. Salmonelės (salmonella) maiste ir šios mikroorganizmo sukeltos ligos. Auksiniai stafilokokai (stafilococcus) ir jų sukelti apsinuodijimai. Botulizmas. Closstridium perfrigens. Kitų mikroorganizmų sukeliamos ligos. Virusinės maisto infekcijos. Kovos su mikrobinėmis maisto produktų ligomis priemonės. Galvijų spongioforminė encefalopatija (GSE) (smegenų kempinligė). Maisto produktų teršalai. Žemės ūkio chemizavimo medžiagos. Nitratai ir mineralinių trąšų įtaka jų kiekiui maisto produktuose. Pesticidai. Gyvulininkystės chemizavimo liekanos. Maisto priedai ir jų toksikologinis įvertinimas. Maisto priedų apibūdinimas. Mitybiniai priedai. Skonio ir aromato priedai. Kvapiosios medžiagos. Skonį stiprinančios medžiagos. Saldikliai.
  Kita, špera(15 puslapių)
  2005-10-31
 • Žmogaus teisės ir Trečiasis ramstis

  Žmogaus teisės ir Trečiasis ramstis. Trečiojo ramsčio institucinė struktūra.
  Civilinė teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-01-05