Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apsauginio įžeminimo tyrimas (8)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti įžeminimo ir specifinę grunto varžą. Pagal gautus duomenis apskaičiuoti įžeminimą. Naudojami prietaisai. Darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Elgesio normos prie stalo

  PowerPoint prezentacijos. 1632 metų Austrijos karališkųjų rūmų potvarkis. Kaip dera elgtis prie stalo. Higienos. Patogumo. Tikslingumo. Pagarbos stalo kaimynui. Estetiniais reikalavimais. Kas kaip valgoma: duona, sumuštiniai, kava ir arbata, krevetės, ryžiai. Išvados.
  Etiketas, pristatymas(10 )
  2007-10-17
 • Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai (6)

  Darbo tikslas. Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais. Nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-21
 • Komunikacija (9)

  PowerPoint pristatymas. I juosta: klausymas. II juosta: kalbėjimas. Komunikacija reikalauja abipusio nuoširdumo. Komunikacijos rūšys. Neformali komunikacija. Jos rūšys. Formali komunikacija. Požymiai. Aspektai. Principinė komunikavimo schema. Tikroji komunikavimo schema. Komunikavimo uždaviniai. Sisteminio pokalbio struktūra. Kontakto stadija. Informacijos rinkimo stadija. Argumentavimo stadija. Finalinė stadija. Komunikavimas. Aktyvus klausymasis. Gavėjo filtras. Siuntėjo filtras. Pasvarstymai susiję su vizitu. Pardavimų pokalbis. Pardavimų pokalbis (tęsinys - vykdymas). Derybų elementai. Komunikacijos mechanizmas. Tarnautojo vadovas. Skelbimų lenta. Patarimai, padaryti skelbimų lentą efektyvia. Konflikto sprendimo procesas.
  Vadyba, pristatymas(35 )
  2007-09-21
 • Magistralinio kelio "Via Baltica" atkarpos tiesimo darbų technologija akcinėje bendrovėje "Kauno tiltai"

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Akcinė bendrovė "Kauno tiltai". Produkcijos nomenklatūra. Vartojimo procesas. Kita informacija. Magistralinio kelio "Via Baltica" atkarpos Mauručiai – Grigaliūnai tiesimo darbų technologija. Fazės. Paruošiamieji darbai. Žemės sankasos įrengimas. Vandens nuleidimo įrengimas. Pagrindo įrengimas. Dangos įrengimas. Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Aplinkosauga. Išvados ir pasiūlymai.
  Inžinerija, pristatymas(16 )
  2008-01-07
 • Mikroekonomika (75)

  Mikroekonomikos užduotys ir atsakymai. Parinkite teisingą atsakymą. Daugumą kainų nustato. Jei didėja produkto paklausa, tai. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive paklausos elastingumas kainai. Jei pusiausvyrą pasiekęs vartotojas per mėnesį 40 Lt išleidžia jautienai ir 20 Lt paukštienai, tai. Firmos gamybos apimtis maksimali, kai. Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai. Tropinio klimato saloje gyvena 5 žmonės. Jie pragyvena rinkdami kokoso riešutus ir vėžlių kiaušinius. Per dieną kiekvienas žmogus gali surinkti arba 20 kokoso riešutų, arba 10 vėžlių kiaušinių. Svarbu skirti paklausos ir pasiūlos pokyčius nuo paklausos kiekio ir pasiūlos kiekio pokyčių. Padėkite pliusus atitinkamuose 1 lentelės stulpeliuose, parodydami atitinkamų pokyčių poveikį, kai kiti veiksniai nekinta. (Kiekvienam pokyčiui reikia padėti du pliusus.) Prekės X parduodama 1100 vnt. Per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 25 Lt iki 27 Lt, prekės X per dieną benuperkama tik 1000 vnt. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 2 lentelėje pateikta namus dažančios firmos gamybos funkcija. Firma naudoja tam tikrą kapitalo kiekį. Darbas yra vienintelis kintamasis išteklius.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Mikroekonomika (84)

  2 - 9 variantas. Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja. Tobulos konkurencijos firmos pasiūlos kreivė. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos. Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma. Ar teisingi tokie teiginiai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą. Monopolininko gaminio paklausą rodo lygtis Q = 25 – P, o gamybos bendruosius kaštus – lygtis BK = 40 + 11Q. Kokią kainą ir kokią gamybos apimtį pasirinks monopolininkas? Kokį pelną jis gaus? Tarkime, kad yra tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14 – Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Firmos pajamos ir kaštai pateikti lentelėje.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-10
 • Mikroekonomika (85)

  3-9 variantas. Darbo paklausa didėja, kai mažėja. Prieštaravimas tarp žmonių užimtumo ir darbo užmokesčio rodo. Kuris teiginys yra teisingas. Pagrindinė skurdo priežastis Lietuvoje yra. Važiavimas miesto autobusu yra nekonkuruojantis vartojimas. Ar teisingi tokie teiginiai. Paveiksle pateiktos Onutės pajamų ir laisvalaikio abejingumo kreivės. Tarkime, kad nepriklausomai, ar Onutė dirba, ar ne, ji gauna 30 Lt pajamas. Nubrėžkite Onutės biudžeto liniją, jei jos darbo užmokestis už valandą lygus 1,5 Lt. Kiek valandų Onutė dirbs? Tarkime, kad darbo užmokestis už valandą padidėja iki 2,5 Lt. Nubrėžkite naują biudžeto liniją? Kiek valandų dabar dirbs Onutė? Ar Onutei laisvalaikis yra normali, ar nepatraukli prekė. Dabartiniame darbe Jonas gali dirbti norimą valandų skaičių. Jam mokama po vieną litą už pirmąsias 8 darbo valandas ir po 2,5 Lt už kiekvieną papildomą valandą. Turėdamas šią informaciją Jonas nutaria dirbti 12 valandų per dieną. Ar Jonas sutiktų dirbti naujame darbe, jei būtų mokama po 1,5 Lt už valandą ir jis galėtų dirbti norimą valandų skaičių? Paaiškinkite. Firma, prekiaujanti nekilnojamuoju turtu, ketina pirkti žemės sklypą, už kurio nuomą galima gauti 4000 Lt pajamų. Kokio pelno firma gali tikėtis, jei pasitvirtins analitikų prognozė, kad palūkanų norma per metus turėtų sumažėti nuo 10 iki 8 procentų. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę ribines pajamas. Nustatykite, kiek valandų per savaitę Diana dirbs A žemės sklype. Remdamiesi žemiau pateiktos lentelės duomenimis, apskaičiuokite ir įrašykite į ją planuojamą pelną iš A žemės sklypo. Žemės sklypas yra nederlingesnis. Dėl to bendrosios pajamos, gautos naudojant B žemės sklypą, 20 Lt mažesnės negu naudojant A žemės sklypą įdėjus tiek pat darbo. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę iš B sklypo gaunamas ribines pajamas. Kiek valandų Dianai verta dirbti B žemės sklype? Surašykite žemiau pateiktoje lentelėje nurodytų kintamųjų reikšmes. Apskaičiuokite maksimalią rentą, kurią Diana pasiruošusi mokėti už B žemės sklypą. Kaip žemės rentų skirtumas susijęs su žemės produktyvumu. Lentelėje pateikti įvairūs ežero užterštumo lygiai, žalos visuomenei vertė bei visuomeniniai ežero išvalymo iki tam tikro lygio kaštai. Pavyzdžiui, ežeras gali būti visiškai švarus, kai jo valymo kaštai yra 420 000 Lt. Kyla klausimas, ar verta. Suraskite ir surašykite į 3 stulpelį ribinę visuomeninę taršos mažinimo naudą, į 5 stulpelį – taršos mažinimo ribinius kaštus. Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 6 iki 5 vienetų? Dėl kokios priežasties metinis užterštumo lygis bus arba nebus sumažintas iki 5 vienetų? Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 5 iki 4 vienetų? Koks optimalus užterštumo lygis? Dėl kokios priežasties ežero užterštumas nesumažinamas iki 0?
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-06-13
 • Pobūvių rūšys

  Įvadas. Priėmimai. Priėmimų tipai. Bendrieji priėmimų reikalavimai. Taurė šampano. Taurė vyno. Taurė vyno su sūriu. Kokteilis. Furšetas. Bufetas. Kokteilis furšetas. Kviestiniai pusryčiai. Arbatėlė. Ponių kava. Žurfiksas. Kviestiniai pietūs. Kviestinė vakarienė. Dalykiniai pietūs. Piknikas. "Savas butelis". Pasiplaukiojimas garlaiviu. Išvados.
  Etiketas, referatas(18 puslapių)
  2008-06-10
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (9)

  Įvadas. Apibrėžimai ir reikšmės. Apibrėžimai. Reikšmės. Pradiniai duomenys. 1 dalis. Grafinė duomenų analizė. 2 dalis. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. 3 dalis. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas – GINI koeficientas. 4 dalis. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė. Lorenco kreivė. 5 dalis. Skurdo rodiklių įvertinimas. 6 dalis. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar vieno šeimos nario pajamos didesnės negu kaime? 7 dalis. Patikrinti ar namų ūkio vidutinės santaupos padidėjo (sumažėjo). 8 dalis. Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliacijas ir jų reikšmingumą. 9 dalis. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio (iš aštuntos dalies). 10 dalis. Vieno šeimos nario išlaidų priklausymas nuo įvairių faktorių. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2008-08-25
 • Valstybės finansai. Finansų kontrolės rūšys

  Valstybė ir finansai. Finansų kontrolės rūšys. Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Valstybės kontrolė. Mokesčių policija. Kontrolės institucijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Savivaldybės kontrolės tarnyba. Revizija. Vidaus auditas. Auditas. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-10