Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitos politikos realizavimas įmonėje (3)

  Įvadas. Įmonės apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įvertinimų keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. Apskaitos politikos įgyvendinimo aspektai. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2007-10-02
 • Darbo užmokestis ir su juo susijusių mokesčių apskaita

  Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Darbo užmokestis ir jo dydis. Laikinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Vidutinis darbo užmokestis. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai.
  Mokesčiai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-02
 • Dokumentų valdymas (5)

  Įsakymas dėl anglų kalbos egzamino paankstinimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo Nerijos kopų išsaugojimui. Grūdų perdavimo ir priėmimo aktas. Prašymas priimti dirbti. Pažyma apie mokymąsi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. 2005 - 2006 metų bylų nomenklatūra.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-11-26
 • Finansų teisė (11)

  Įvadas. Mokesčių teisės samprata, jos dalykas ir metodas. Mokesčių teisės normų požymiai ir samprata. Mokesčių teisės normų rūšys. Mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltinių samprata ir rūšys. Mokesčių teisės šaltinių samprata ir rūšys.
  Komercinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-13
 • Įmonės finansų valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti įmonės finansų valdymo reikšmę, tikslus ir uždavinius. Darbo uždaviniai. Įmonės finansų valdymo samprata. Finansų samprata ir valdymo esmė. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo uždaviniai. Finansų valdymo strategija, politika ir funkcijos. Finansų valdymo turinys. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Valdymo efektyvumo įvertinimas. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2008-02-20
 • Įmonės finansų valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslas ir uždaviniai. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 )
  2008-02-20
 • Leksikos klaidos (3)

  Įvadas. Leksika. Anketų paruošimas. Taisyklingos anketų užduotys. Anketos užduočių rezultatai. Dėstytojų ir studentų kalbos taisyklingumo 1 užduoties palyginimo diagrama. Dėstytojų ir studentų kalbos taisyklingumo 2 užduoties palyginimo diagrama. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(11 puslapių)
  2007-11-26
 • Marketingo tyrimas: rūkymo paplitimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti ar vyrai rūko daugiau negu moterys. Rūkymo istorija. Rūkymą įtakojantys veiksniai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Rinkodara, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-02-20
 • Monetarinė politika (11)

  Monetarinė politika ir centriniai bankai. Centrinių bankų atsiradimas ir vaidmuo. Bankų raida Lietuvoje. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos bankas 1990-1994 metais. Centrinių bankų tikslai. Centrinio banko funkcijos. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Pagrindiniai monetarinės politikos tikslai. Stabilios kainos. Didelis užimtumas. Ekonomikos augimas. Tinkamas valiutos kursas. Konfliktai tarp pagrindinių tikslų. Kiti pavojai ir jų vengimo tikslingumas. Monetarinės politikos tikslus įgyvendinantys uždaviniai. Monetarinės politikos funkcionavimą užtikrinantys uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijų kilmė. Atviros rinkos operacijos (ARO), kaip monetarinės politikos priemonė. Atpirkimo (repo) sandoriai. Atviros rinkos operacijos (ARO) įtaka šalies pinigų rinkos palūkanų normai. Atviros rinkos operacijos (ARO) plėtros kriterijai. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Privalomųjų atsargų funkcijos. Pinigų kiekio reguliavimo funkcija. Centrinio banko išteklių paklausos funkcija. Likvidumo atsargos funkcija. Trumpalaikių palūkanų stabilizavimo priemonė. Centrinio banko pajamų šaltinio funkcija. Pagrindiniai privalomųjų atsargų (PA) aspektai. Nuolatinės skolinimo(si) galimybės. Diskonto norma JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės ECB (Europos Centriniam Banke). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės Lietuvos Banke (LB). Valiutų valdyba. Valiutų valdybos istorija. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos modelio charakteristikos. Valiutų valdybos ir centrinio banko skirtumai. Centrinio banko reorganizavimas į valiutų valdybą. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos trūkumai. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio pasirinkimo priežastys. Valiutų valdybos įvedimo pasekmės. "UŽ" ir "PRIEŠ" valiutų valdybą. Valiutų valdybos ateitis. Valiutų valdybos vaidmuo besivystančiose šalyse. Europos centrinis bankas (ECB). Centrinis Europos bankas ir jo steigimo istorija Centrinio Europos banko struktūra. Centrinio Europos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai Centrinio Europos banko veiklos principai. Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos Sąjungos (ES) kontekste. Centrinio Europos banko vykdoma monetarinė politika. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos parinkimo kriterijai. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos tikslas — kainų stabilumas. Kertiniai monetarinės Centrinio Europos banko politikos akmenys. ECB (Europos Centrinio Banko) veiklos apibendrinimas.
  Finansai, konspektas(49 puslapiai)
  2009-02-20
 • Personalo vadyba (30)

  Personalo vadybos turinys ir darbo su personalu aplinka. Personalo vadybos samprata ir turinys. Personalo vadybos turinys. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išorinės aplinkos veiksniai. Numatomi perspektyviniai aplinkos pokyčiai. Vidinės aplinkos veiksniai. Stambių ir smulkių bei vidutinių įmonių ypatumai. Personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. Personalo organizavimo turinys. Personalo organizavimo darbų ryšys. Personalo klasifikavimas. Darbo su personalu organizavimo formos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo turinys. Bendrasis personalo poreikis ir jo nustatymo metodai. Skaičiuotiniai metodai. Poreikio nustatymas pagal valdomumo normas. Poreikio nustatymas pagal aptarnavimo normas. Analitiniai metodai. Darbo laiko nuotrauka. Individuali ištisinio stebėjimo darbo laiko nuotrauka. Ekspertiniai metodai. Statistiniai patirtiniai metodai. Duomenų palyginimo šalies, šakos, įmonių lygiu metodas. Papildomasis personalo poreikis. Papildomojo personalo poreikio padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Personalo parinkimo organizavimas. Laisvų darbo vietų prognozavimas. Laisvų darbo vietų analizė. Reikalavimų darbuotojams formulavimas. Personalo paieškos šaltiniai. Išorinis personalo parinkimas. Informacijos apie laisvą darbo vietą reklama. Kandidato dokumentų vertinimas. Kandidatų atranka. Asmeninis pokalbis. Darbo sutarties sudarymas. Darbuotojo adaptacija kolektyve. Personalo valdymo turinys ir teoriniai pagrindai. Personalo valdymo samprata ir subjektai Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Ikimokslinis valdymas - beteisio žmogaus koncepcija. Klasikinė valdymo teorija - ekonominio žmogaus koncepcija. Žmogiškųjų santykių teorija - socialinio žmogaus koncepcija. Šiuolaikinės valdymo teorijos - harmonizuoto žmogaus koncepcija. Vadovavimas personalui. Vadovo veiklos ypatumai. Vadovavimo esmė. Asmeninės vadovo savybės. Vadovavimo stiliaus samprata ir klasifikacija. Tradicinių ir šiuolaikinių vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų orientaciją. Situaciniai vadovavimo modeliai. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Personalo motyvavimas. Motyvavimo esmė. Motyvavimo per poreikius modelis. Motyvacijos teorijų apžvalga. Maslovo poreikių teorija. Aukštesnio lygio poreikių patenkinimo metodai. Hercbergo 2-jų veiksnių teorija. Kitos poreikių teorijos. Motyvavimo samprata procesinėse motyvacijos teorijose. Personalo motyvavimo metodai. Personalo valdymo priemonių sistema. Personalo valdymo priemonių sistemos esmė ir turinys. Darbo apmokėjimo sudėtis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Reikalavimai šiuolaikinių darbo apmokėjimo sistemų organizavimui. Konfliktų esmė ir rūšys. Konfliktų funkcijos. Konfliktų priežastys, stadijos ir pasekmės. Konfliktų sprendimų būdai. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo taikymo būtinumas. Grupinio darbo organizavimo formos. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos.
  Personalo vadyba, konspektas(103 puslapiai)
  2009-02-04
 • Verslo planas: prekyba duonos gaminiais UAB "Skani duona"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės struktūros pasirinkimas. Individualiosios verslo įmonės steigimo Lietuvoje tvarka. Duomenys apie įmonę. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės verslo vietos pasirinkimas. Vadovo vaidmuo įmonėje. Verslo strateginis planas. Firmos tikslai. Išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Konkurentai. Veiklos strategija. Reklama. SWOT analizė.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-09-13