Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Absorbcinis dujų valymo metodas

  PowerPoint pristatymas. Absorbcija. Dujų absorbavimas. Fizinė absorbcija. Cheminė absorbcija. Reikalavimai absorbentams. Absorbcinis procesas. Veikimas.
  Ekologija, pristatymas(9 )
  2008-02-23
 • Adsorbcinis valymo metodas

  PowerPoint pristatymas. Adsorbcinis procesas. Reikalavimai adsorbentams. Pagrindiniai adsorbentai. Aktyvuota anglis. Silikagelis. Ceolitai. Jonitai. Adsorberio principinė schema.
  Ekologija, pristatymas(13 )
  2008-02-23
 • Aerotankas. Aeravimo sistema

  PowerPoint pristatymas. Aerotankas. Aeravimo paskirtis. Aerotankų skirstymas. Aeravimo sistema.
  Ekologija, pristatymas(11 )
  2008-02-23
 • Akvedukai

  PowerPoint pristatymas. Latakų konstrukcijos. Arkinis akvedukas. Diukeriai. Šachtinis diukeris. Gelžbetoniniai diukeriai.
  Inžinerija, pristatymas(6 )
  2007-03-14
 • Aplinkos chemija (4)

  Mėginių paėmimas. Oro mėginių paėmimas. Iškritų mėginių paėmimas. Miškų dirvožemio mėginių paėmimas. Lauko dirvožemio mėginių paėmimas. Srauto reguliavimas ir stabilizavimas, absorberiai. Paviršinis vanduo. Požeminis vanduo. Geriamasis vanduo. Nuotekos. Vandens mėginių paruošimas analizei. Organinės medžiagos vandenyje, PH. Savitasis elektros laidis. Visuminis azotingumas, fosforingumas. Oro teršalai. Dirvožemis. Mėginių koncentravimo metodai. Cheminių teršalų kokybinio ir kiekybinio nustatymo metodai. Radiometriniai spektrinės analizės metodai. Chemiliuminescencija. Infraraudonoji spektroskopija. Rentgeno spektroskopija. Gravimetrija. Titrimetrija. Fotometrija. Dujų chromatografija. Atominė absorbcinė spektroskopija. Elektromagnetiniai analizės metodai. Potenciometrija. Kulonometrija. Poliarografija. Konduktometrija.
  Chemija, špera(22 puslapiai)
  2007-02-08
 • Apsauginio įžeminimo tyrimas (10)

  Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Naudojami prietaisai. Naudojamos formulės. Įžeminimo įrenginio varžos skaičiavimas. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas. Išvados. Grunto savitosios varžos nustatymas. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-10-23
 • Barbotavimo ir putų aparatai. Venturio skruberiai

  PowerPoint pristatymas. Barbotavimo ir putų aparatai. Gaudytuvų korpusas. Trūkumas. Venturio skruberiai.
  Ekologija, pristatymas(10 )
  2008-02-23
 • Ciklonai

  PowerPoint pristatymas. Ciklonai. Pagrindiniai ciklono elementai. Veikimas. Ciklonų taikymas. Ciklonų efektyvumas. Ciklonų skaičiavimas. Nuoseklaus priartėjimo metodas.
  Ekologija, pristatymas(11 )
  2008-02-23
 • Darbo vietų projektavimas

  Įvadas. Darbo vietų projektavimas. Darbo įrenginiai. Darbo poza. Darbo zonos. Darbo vietų erdviniai parametrai. Displėjumi aprūpintos darbo vietos erdviniai parametrai. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo proceso paruošimo funkcija. Transportavimo funkcija. Aptarnavimo įrankiais funkcija. Derinimo funkcija. Remonto funkcija . Kontrolės funkcija . Aprūpinimo energija funkcija. Švaros palaikymo funkcija. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal darbo proceso sudedamąją dalį. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal jų pobūdį. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-09-25
 • Dirvožemio bendro poringumo ir poringumo koeficiento nustatymas įsotinimo būdu

  Darbo tikslas. Susipažinti su dirvožemio bendro poringumo ir poringumo koeficiento nustatymu. Nustatyti dirvožemio bendrą poringumą ir poringumo koeficientą. Teorinė dalis. Indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-14
 • Dirvožemio reakcijos (pH) nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su dirvožemio pH nustatymo būdais. Nustatyti tiriamojo dirvožemio pH. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-12
 • Drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymu. Nustatyti drėgnio kiekį tiriamajame dirvožemyje. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-14
 • Dulkių elektrinių savybių tyrimas

  Darbo tikslas: išmatuoti dulkių sluoksnio elektrinę varžą. Nubraižyti dulkių sluoksnio savitosios varžos priklausomybės dulkių dalelių frakcijos grafiką. Teorinė dalis. Pasiruošimas darbui. Rezultatų skaičiavimas. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-16
 • Dulkių emisijos į aplinką tyrimas

  Darbo tikslas: nustatyti išmetamų į orą dulkių koncentraciją. Pasiūlyti priemones, kaip sumažinti dulkių koncentraciją. Nubraižyti dulkių koncentracijos priklausomybės nuo oro patraukimo greičio grafiką. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo ataskaita. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-16
 • Dulkių ir aerozolių savybės, jų klasifikavimas ir nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Oro valymo įrenginių projektavimas. Fizinės dulkių savybės. Mechaninės savybės. Elektrinės savybės. Cheminės savybės. Dispersiškumas. Autohezija. Andrijanovo metodas. Išcentrinis metodas. Abrazyvumas.
  Ekologija, pristatymas(12 )
  2008-02-23
 • Elektrostatiniai oro valymo filtrai

  PowerPoint pristatymas. Panaudojimas. Filtrų efektyvumas. Dviejų zonų elektrostatinio filtro schema. Veikimas.
  Ekologija, pristatymas(10 )
  2008-02-23
 • Fizikinių vandens savybių nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su fizikinių vandens savybių nustatymo būdais. Nustatyti tiriamo vandens fizikines savybes. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-12
 • Fotometrinis acto rūgšties koncentracijos nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti acto rūgšties koncentraciją fotometru. Teorinė dalis. Cheminės savybės. Rūgštinės savybės. Tirpiklio savybės. Reaktyvumas. Atpažinimas. Panaudojimas. Vinilacetatas. Acto rūgšties anhidridas. Maisto pramonė. Acto rūgšties kaip tirpiklio naudojimas. Reagentai ir tirpalai. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-16
 • Fotometrinis formaldehido kiekio nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti formaldehido kiekį fotometru. Teorinė dalis. Formaldehidas. Savybės. Panaudojimas. Neigiamas poveikis žmogui. Reagentai ir tirpalai. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-16
 • Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas ir jonizuojančioji spinduliuotė

  Darbo tikslas: Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas. Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išmatuoti meteorologines sąlygas laboratorijos patalpos darbo vietoje. Patalpos meteorologinių sąlygų tyrimo rezultatai. Išvados. Oro kiekio, reikalingo šilumos pertekliui pašalinti, apskaičiavimas. Išvados. Jonizuojančioji spinduliuotė. Darbo tikslas: nustatyti gama spindulių lygiavertės dozės galią; radionuklido 137Cs (cezio) savitąjį aktyvumą medžiagoje. Naudojamos formulės. Laboratorinio darbo ataskaita. Gama spindulių lygiavertės dozės galios matavimas. Radionuklido 137Cs (cezio) savitojo aktyvumo medžiagose matavimas. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-10-28
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po