Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių ekonomika (12)

  Įmonių ekonomikos objektas. Įvairių rinkos dalyvių tikslai. Skirtumai tarp įmonių ekonomikos ir mikroekonomikos. Kas yra firma, firmų rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės (korporacijos). Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Juridiniai įmonių tipai. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ir komandinė ūkinės bendrijos. Akcinė bendrovė. Akcijų rūšys, obligacijos (vertybiniai popieriai). Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis. Mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai, pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamo turto mokestis. Palūkanos už valstybės ir savivaldybės kapitalo naudojimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas. Finansų apskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nepaskirstyto pelno ataskaita. Šiuolaikinės įmonės veiklos analizė. Santykiniai rodikliai. Du Ponto analizė. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Akcinės bendrovės finansavimo problemos. Akcinės bendrovės finansavimo šaltiniai. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Šiuolaikinės trumpalaikio finansavimo rūšys: overdraftas, faktoringas, sąskaitų diskontavimas, lizingas, tiekėjų kreditas. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių birža. Akcijų rinkos indeksai. Biržos spekuliantai, jų rūšys. Rizikos valdymas ir šiuolaikinis verslo draudimas. Rizikos prigimtis. Rizikos valdymas. Draudimo principai. Verslo įmonių naudojamos šiuolaikinės draudimo rūšys. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(34 puslapiai)
  2007-07-02
 • Makroekonomika (58)

  Makroekonomikos samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmo samprata. Paslaugos makroekonominiame procese. Makroekonominių procesų valdymas. Sisteminis požiūris į makroekonomiką. Makroekonominių procesų tyrimo metodai. Nacionalinis produktas ir jo skaičiavimas. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nominalusis ir realusis BNP. NP skaičiavimo metodai. Kiti NP rodikliai. BNP kaip ekonominio išsivystymo bei gerovės bei jo problemiškumas (ribotumas). NP dinamika. NP dinamikos paklausos aspektas. Vartojimas ir jo funkcija. Ekonomikos pusiausvyros principai. Visuminė paklausa ir pusiausvyra mišrioje ekonomikoje. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas ir multiplikatorius. Multiplikatorius keičiantis kainoms. Taupymo paradoksas (atvirkštinis multiplikatorius. NP dinamikos pasiūlos aspektas. Visuminės pasiūlos kitimas. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Recesijos (smukimo) ir infliacijos (kainų kilimo) tarpsniai. Infliacinio tarpsnio eliminavimas. Recesinis tarpsnio eliminavimas. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai ir jų samprata. Verslo ciklo stadijos. Akseleratoriaus samprata. Fiskalinė politika. Samprata. Fiskalinės politikos svertų logika. Fiskalinės politikos stabilizatoriai ir svertai. Biudžeto deficitas. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Pinigų kilmė ir raida. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Čekių vaidmuo. Pinigų kiekio problema. Palūkanų norma ir pinigų paklausa. Bankų veiklos principai. Centrinis (Lietuvos) bankas. Centrinis (Lietuvos) bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Nedarbas ir infliacija. Stabilizavimo politika. Nedarbas. Visiško užimtumo problema. Nedarbo mažinimo kryptys (mechanizmai). Neoficialaus ir regioninio užimtumo problema. Regioninė nedarbo diferenciacija. Infliacija. Infliacijos mechanizmas. Infliacijos ir nedarbo sąveika (Filipso kreivė). Valstybės antiinfliacinė veikla. Stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata. Augimo veiksniai. Ekonominio augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Tarptautinės prekybos samprata. Pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės investicijos.
  Makroekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2007-07-02