Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Angebot

  Laiškas vokiečių kalba. Pasiūlymas dėl kompiuterio. Angebot über Computer.
  Vokiečių kalba, laiškas(1 puslapis)
  2008-05-15
 • Ekonominiai valdymo modeliai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Tiesioginio poveikio būdas. Netiesioginio poveikio būdas. Darbuotojų skatinimo formos. Ekonominės stimuliacijos metodai. Ekonominės atsakomybės metodai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(9 )
  2007-06-05
 • Įmonės tikslų sistema

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra įmonės tikslai? Tikslų įgyvendinimo laiko požiūriu išskiriamos trys tikslų grupės. Strategijos pasirinkimas priklauso nuo. Socialiniai įmonės tikslai. Labai svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant socialinius tikslus turi. Ekonominiai įmonės tikslai. Formuojant tikslų sistemą, reikia laikytis šių principų. Tikslų formavimo etapai.
  Vadyba, pristatymas(11 )
  2007-10-02
 • Lietuvių nacionalinių bruožų įtaka verslui ir vadybai

  PowerPoint pristatymas. Uždaviniai. Zakarevičiaus išskirti lietuvių nacionaliniai bruožai, turintys įtakos vadybinei veiklai. Konservatyvumo reikšmė. Organizuojant valdymą, verslą. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(12 )
  2007-10-02
 • M. Wėberio indėlis į vadybą

  PowerPoint pristatymas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Apibendrintai M.Vėberio idealaus biurokratinio valdymo teoriją galima išdėstyti taip. Išskaidant grupinę veiklą į atskiras veiklas (operacijas). Darbuotojų užimamos pareigos turi griežtai atitikti jų kvalifikacijai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(8 )
  2007-06-05
 • Makroekonominiai rodikliai Pabaltijo šalyse

  PowerPoint pristatymas. Makroekonomika. Pabaltijo šalių ekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP pokyčiai, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Nedarbo lygis. Nedarbo lygio dinamika. Darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Pabaltijo šalių užsienio prekyba tiesioginės užsienio investicijos. Eksportas. Eksportas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas. Importas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas į Lietuva iš Pabaltijo šalių. Importas į Latviją iš Pabaltijo šalių. Importas į Estiją iš Pabaltijo šalių. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, pristatymas(18 )
  2007-10-03
 • Nacionaliniai vadybos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Nacionaliniai vadybos ypatumai. Nacionaliniai bruožai. Nacionaliniai vadybos ypatumų bruožai Japonijoje. Nacionaliniai vadybos ypatumų bruožai Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 )
  2007-10-03
 • Organizacijų vystymas ir strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Vystymas. Strateginis valdymas. Yra 6 organizacijos vystymosi etapai. Strateginio valdymo uždaviniai. Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifikacija priklauso nuo organizacijos. Skiriamos trys strateginio valdymo stadijos. Strateginio valdymo schema.
  Vadyba, pristatymas(9 )
  2007-10-02
 • Organizaciniai administraciniai valdymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Organizacinių administracinių valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai apima. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(6 )
  2007-10-02
 • Rinkos trūkumai bei jos valstybinis reguliavimas

  Įvadas. Rinkos esminiai trūkumai. Valstybinis rinkos reguliavimas. Gamybos koncentracija. Antitrestiniai įstatymai. Reguliavimo tarnybos. Realaus reguliavimo galimybės. Reguliavimo modifikacija ir dereguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-10-03
 • Strateginis planas: UAB "Bitė"

  Įvadas. Misija. Vertybės. Tikslai. Išorinis auditas. Technologinė – mokslinė aplinka. Ekonominė aplinka. Geografinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Vidinis auditas. Prekių tiekimas. Pasiskirstymas rinkoje. Klientų aptarnavimas. Marketingas. SWOT analizė. Įmonės plėtros strategija. Tikslinių rinkų strategija. Pozicionavimo strategija. Rinkodaros strategija, siekiant konkurencinio pranašumo. Rinkodaros planas pagal komplekso elementus. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-20
 • Šiuolaikinių vadybos teorijų apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Situacinė teorija. Situacinės teorijos pradininkai. Situacinės teorijos atmainos. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorijos pradininkai. Organizacijos strateginio valdymo teorijos išsivystymas. Strateginio valdymo teorijos "tėvai". Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos pradininkai, bei jų teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Pagrindinės teorijos.
  Vadyba, pristatymas(13 )
  2007-10-02
 • V. A. Graičiūno veikla ir jo teorijos "Organizacijos vidiniai ryšiai" esmė ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. V. A. Graičiūno veikla. Jis teigė, kad kiekvienoje organizacijoje yra trijų rūšių ryšiai. Šį ryšių santykį V. Graičiūnas išreiškė tokia matematine formule. Remiantis šia ryšių teorija, buvo sudaryta formulė visiems galimiems ryšiams apskaičiuoti.
  Vadyba, pristatymas(12 )
  2007-10-02
 • V. Kučinskas "Vadovavimo etika"

  Vytolio Kučinsko knygos "Vadovavimo etika" skyriaus "Etiškas vadovas" recenzija.
  Lietuvių kalba, recenzija(1 puslapis)
  2008-05-16
 • Vadybos raida Lietuvoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Nacionaliniai bruožai, kuriuos suformavo faktoriai. Vadyba Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu. Vadyba Lietuvoje 1990-1997 metais. Nacionaliniai lietuvių tautos bruožai. V. A. Graičiūno kūrybinis palikimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 )
  2007-10-02
 • Valdymo metodų samprata, poveikis ir derinimas

  PowerPoint pristatymas. Uždaviniai. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai pasiekia tikslą. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(10 )
  2007-10-03
 • Verslo aplinka ir jos įtaka įmonės vadybai

  PowerPoint pristatymas. Verslo įmonės aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos kintamieji. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinę organizacijos aplinką galime suskirstyti į tokius elementus. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 )
  2007-10-02
 • Verslo įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Mažųjų ir vidutinių įmonių grupės. Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. 3)Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Įmonės rūšies pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 )
  2007-10-03
 • Visuotinės kokybės valdymo teorijos esmė

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kokybės valdymo specialistai Dž. Džuranas bei F. Krosbis. Trys fundamentalūs elementai. Penki pagrindiniai principai, kurie užtikrina kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Dešimt metodų, kurie nubrėžia sistemos realizavimo būdus. Išvados.
  Kokybės vadyba, pristatymas(9 )
  2007-10-02
 • XX amžiaus vidurio vadybos kryptys ir teorijos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ankstyvosios empirinės teorijos integratyvaus mokslo teorija. E. Peterseno ir E. Ploumeno specifinės vadybos sritys. Profesionalaus menedžerizmo teorija. R. Folkas nurodo šiuos principus. V. Njumeno principai. Pirmiausia P. Drakeris apibrėžia vadovo veiklos turinį. Jis išskiria dvi veiklos sferas. P. Drakerio penkios perspektyvinės veiklos funkcijos. Apibendrinimas. Klasikinė sisteminė teorija sisteminės teorijos ištakos. K. Bouldingo sistemų klasės. M. Blau ir V. Skotas išdėsto organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikaciją. Sistemos. Organizacija – socialinė ekonominė sistema. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(17 )
  2007-10-04
Puslapyje rodyti po