Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dirvožemis (5)

  Įvadas. Dirvožemis ir biosfera. Uolienų dūlėjimas. Dirvodaros veiksniai. Dirvožemio profilio sandara. Dirvožemio cheminiai elementai. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio koloidai. Dirvožemio absorbuojamosios savybės. Dirvožemio biota. Organinės medžiagos ir jų skaidymas dirvožemyje. Humusas. Dirvožemio tirpalai. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio buferingumas. Vandens režimas dirvožemyje. Šilumos režimas dirvožemyje. Oro režimas dirvožemyje. Lietuvos dirvožemiai. Dirvožemio erozija. Hidrotechniniai priešeroziniai griovų įrenginiai. Upių krantų priešerozinės priemonės. Fizinė ir cheminė dirvožemio degradacija. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Dirvožemio tarša. Dirvožemio taršos vertinimas. Teršalų cirkuliacija dirvožemyje. Dirvožemio būklės kitimas ir apsaugos tobulinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Dirvožemio monitoringas. Išvados.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2007-06-04
 • Finansinės rinkos ir institucijos: draudimas UAB DK "PZU Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti UAB DK "PZU Lietuva" kaip draudimo rinkos finansinės institucijos, veiklos analizę. Šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Draudimo rinka. Pasirašytos įmokos, išmokos, skvarba ir tankis. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. UAB DK "PZU Lietuva" rodiklių analizė. Rizikos valdymas. Draudimo rizika. Operacinė rizika. Finansinių rodiklių analizė. Konkurentinė aplinkos analizė. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-01-26
 • Finansiniai sprendimai (6)

  3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 24 000 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 10 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Gamybos planavimo bei transporto uždavinys

  Gamybos planavimo uždavinys: Įmonė gamina dideles ir mažas spalvotas medines pjaustymo lentutes. Mažai pjaustymo lentutei reikia 0,5m2 medienos, dideliai – 1m2 medienos, taip pat atitinkamai reikia dažų 0,4l : 0,5l. Vienai mažai lentutei pagaminti reikia 5 darbo laiko sąnaudų (4 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda), didelei lentutei – 6 darbo laiko sąnaudų (5 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda). Pelnas už vieną maža pjaustymo lentelę yra 5lt, už didelę 8lt. Turimi ištekliai yra 20m2 medienos, 10 l dažų, 40 žmogaus darbo valandos, 15 mašinų darbo valandų. Transporto uždavinys: Įmonė, prekiaujanti mediena iš ąžuolo, liepos bei pušies, turi atitinkamai tiek medienos: 120m2, 115m2, 80m2. Šią mediena superka pagrindinės 4 lentpjūves, kiekvienai lentpjūvei reikia atitinkamai 100 m2, 80m2, 60m2, 75m2 medienos.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2009-04-03
 • Įmonės gamybos analizė: ŽŪK "Jurbarko linų verslas"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Linų auginimas. Dirvų linams ruošimas. Sėkla, jos paruošimas ir sėja. Linų priežiūra. Linų rovimas. Linų klojėjimas. Šiaudelių dorojimas. Šiaudelių realizavimas. Pirminių linų apdirbimas fabrike, realizavimas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Pramonė ir gamyba, referatas(11 puslapių)
  2008-02-18
 • Kainodaros organizavimas: UAB "Dainiai"

  Įvadas. Literatūros analizė. Kainų samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jos tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtingose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Vidinė kainodara. Segmentinė kainodara. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinė ūkinė veikla. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos rinkos apibūdinimas. Trumpas apibūdinimas ir rinkos tipo identifikavimas. Rinkos konkurentų analizė, jų dalys. Produkto kainos nustatymas. Įmonės naudojami kainų nustatymo metodai. EXW kainos skaičiavimas. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Išvados.
  Kainodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-04-03
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (8)

  Koreliacinė regresinė analizė. Porinė koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gautų rezultatų palyginimas.
  Statistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-03
 • Linų pirminio apdirbimo verslas: UAB "Linų verslas"

  Įvadas. Kuriamos įmonės bei pradedamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo bei įmonės samprata Įmonės charakteristika. Steigiamos įmonės statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-04-03
 • Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (9)

  Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Miestas – Kaimas. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų analizavimas. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio viso vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkio santaupų didėjimo tikrinimas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis (skurdo gylis). Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Nelygybės rodikliai. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių įvertinimas (regresinė analizė). Regresinio modelio sudarymas. Ekonometrinis tyrimas. Ekonomikos teorija. Pasirinkto makroekonominio rodiklio priklausomybės nuo kitų makroekonominių rodiklių tyrimas. Aprašomoji statistika. Modeliavimas ir prognozavimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2008-09-18
 • Strateginės veiklos analizė: AB "Ūkio bankas"

  Įvadas. Finansinio tarpininkavimo sektoriaus analizė. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Ekonominės aplinkos poveikis finansinio tarpininkavimo sektoriui. Politinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Konkurencinės aplinkos apibūdinimas. Pagrindiniai strateginiai veiksniai šakoje. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. AB "Ūkio bankas" apibūdinimas. Firmos istorija. ŪB teikiamos paslaugos. Sąskaitų atidarymas, pervedimai ir mokėjimai. Indėliai ir kreditai. Pensijų fondai. Ūkio banko draudimo paslaugos. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos, resursai. AB "Ūkio bankas" stiprios ir silpnos pusės. Esama AB "Ūkio bankas" strategija. Vizija, misija, tikslai. Pasirinkta firmos strategija. Korporacijos lygmens strategija. Problemos, su kuriomis susiduria AB "Ūkio bankas". Rekomendacijos tolesnei AB "Ūkio bankas" veiklai ir siūlomos strategijos įgyvendinimo planas. Galimos strateginės alternatyvos. Siūloma strategija. Strateginiai tikslai. Strateginis žemėlapis. Išvados. Priedai (8 psl.).
  Bankininkystė, namų darbas(48 puslapiai)
  2010-03-20
 • Vadovavimo stiliai (12)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Makgregoro teorijos. Praktinė dalis: UAB "Jūrmedia" vadovavimo stiliaus tyrimas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-03
 • Verslo planas: šokolado kavinė UAB "Svajonė"

  Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Vartotojo elgesio faktoriai įtakojantys šokolado gaminių pirkimą. Marketingo rinkinys (kompleksas). Prekių politika. Kainų nustatymo metodas ir panaudotos kainų strategijos. Produkcijos savikainos skaičiavimas. Pateikimo politika. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybos procesas. Patalpos. Technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos ir medžiagos. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Įmonės organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos vertinimas. Silpnos firmos vietos. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvios strategijos. Priedas (1).
  Verslo planai, referatas(29 puslapiai)
  2010-01-21