Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybinė praktika: mažmeninė ir didmeninė prekyba statybinėmis ir apdailos prekėmis AB "Viti"

  Asortimentas. Organizacinė struktūra. Įmonės situacijos analizė ir taikomi įvairūs. sprendimo metodai. Žinoti prekių kokybės reikalavimus ir gebėti įvertinti produkto kokybę. Žinoti bendruosius apskaitos principus ir gebėti taikyti praktinėje veikloje. Įvertinti įmonės atliekamų rinkos tyrimų būklę. Įmonės valdymo modelis. Įmonės finansavimo metodai. Išmanyti materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimą. Įmonės apyvartinio kapitalo būklė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(16 puslapių)
  2005-10-06
 • Kainodara (3)

  Kaina. Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Valstybės įstatymai ir administraciniai aktai laikytini kainas formuojančiais veiksniais. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Kas yra prekės vertė? Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kada taikytina didelė kaina? Kada taikytina mažų kainų politika? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Elastingumas ir jo dydžiai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Išvardinkite kainų nuolaidų taikymo valdomus objektus. Kas yra skonto nuolaida? Prekių asortimento kainų nustatymo atvejai. Diskriminacinių kainų nustatymo atvejai. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? Kainų diferencijavimo taikymo sritys. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje. Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai. Kas yra kontraktas? Koks kontrakto sudarymo tikslas? Kokia kontrakto sudarymo esmė? Kontrakto subjektas. Kontrakto objektas. Laikoma, kad kontraktas sudarytas, kai... Kas tai yra kontrahentas? Kuo remiasi Lietuvos Respublikos (LR) kontraktų sudarymo teisė? Vienos konvencijos, parašytos 1980m. tikslai. GATT tikslas. Oferta. Paprastoji (viešoji) oferta. Tvirtoji oferta. Išvardinkite, kokius žinote prekinius dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote transporto dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote muitinės dokumentus. Išvardinkite pagrindines atsiskaitymo už prekes formas. Kas yra čekis? Kas tai yra vekselis? Įsakomasis vekselis. Paprastasis vekselis. Kas yra indosamentas? Išvardinkite pagrindines mokėjimo sąlygas rizikos mažėjimo eksportuotojui tvarka. Ką reiškia avaliuoti vekselį? Atsiskaitymo bankiniu pavedimu esmė. Atsiskaitymo dokumentiniu akredityvu esmė. Atsiskaitymų inkaso esmė. Atsiskaitymo pagal kontraktą mokėjimo valiutos pasirinkimas. INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kontrakto turinys. Kontraktų rūšys. Komercinių kontraktų rūšys. Pirkimo-pardavimo kontraktų rūšys. Faktoringo esmė. Forfeitingo esmė. Krilingo esmė. Lizingo esmė. Know-how kontraktų esmė. Konsignacijos esmė. Barterinių operacijų esmė. Išankstinių finansinių sandorių esmė. Frančizės esmė.
  Rinkodara, špera(14 puslapių)
  2005-09-04
 • Organizacijos analizė: Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

  Įvadas. Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos veikla. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 2005 - 2007-ųjų metų strateginis veiklos planas. SSGG analizė. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės. Galimybės. Grėsmė ir pavojai. Institucijos misija. Institucijos strateginiai tikslai. Vizijos analizė. Misijos analizė. Valstybinės vidaus vandenų inspekcijos strateginio veiklos plano 2005-2007 metams analizė. Strateginio plano atskirų dalių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2005-10-06
 • Pinigų srautų ataskaita įmonės pavyzdžiu

  Įvadas. Apskaita. Pinigų srautų ataskaitos rekvizitai ir struktūra. Pinigų srautų ataskaitos esmė. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Vilniaus "Vytės Nemunėlio" pradinės mokyklos ataskaitos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-09-04
 • Profesinė praktika: AB "Vilniaus bankas"

  Įmonės aprašymas. Valdymo struktūrinė schema. Komercinė veikla. Teikiamos paslaugos. Įmonės vieta rinkoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Bankininkystė, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • SSGG analizė AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Strategini planavimas. AB "Dvarčionių keramika" aprašymas. Pagrindinė informacija. Įmonės veikla. Įmonės veiklos rezultatai. AB "Dvarčionių keramika" misija ir vizija. AB "Dvarčionių keramika" konkurentai. AB "Dvarčionių keramika" SSGG analizė. AB "Dvarčionių keramika" strategija. Teorijos palyginimas su praktika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-04
 • Strategija ir strateginis valdymas

  Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijos išorinė aplinka (makro ir mikro). SWOT analizės matrica. Strategijų hierarchija (trikampis). Organizacijos vizija, misija, tikslai. Korporacinė strategija: jos paskirtis ir tikslai. Biznio vieneto strategija: jos paskirtis ir tikslai. Funkcinė strategija (finansų, marketingo, žmogiškųjų resursų, inovacijų). Marketingo komplekso strategijos. Svarbiausi verslo sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos strategijos analizė (konkurentų profiliavimas, statistinė grupių analizė, ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė, konkurencinio intensyvumo ir agresyvumo analizė). Klientų strateginė analizė (paklausos analizė, klientų sudėties nustatymas, rinkos segmentacija, klientų profiliavimas). Išteklių analizė (žmonių išteklių strategija, finansinių išteklių strategija, operacijų strategijos analizė). Korporacijos strategijų alternatyvos (augimo strategija, restruktūrizacijos strategija, diversifikacijos strategija). Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). 5 jėgų modelis.
  Vadyba, špera(33 puslapiai)
  2005-09-04
 • Vadybininko profesinė praktika: turizmo paslaugų teikimo įmonė

  UAB "X" charakteristika. Įmonės pavadinimas, rūšis, juridinis statusas. Įmonės veiklos apžvalga. Įmonės tikslai. Įmonės registravimas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentai. Įmonės marketingo komplekso valdymas. Įmonės vidinė aplinka. Darbo sąlygos. Darbo priemonės. Darbuotojų motyvavimas. Organizacijos kultūra. Paslaugos. Pagrindinės turizmo sąvokos. Reklama ir pardavimų rėmimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2005-10-06