Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Būsto kredito draudimo vartotojų rinkos tyrimas: UAB "Būsto paskolų draudimas"

  Įvadas. UAB "Būsto paskolų draudimas". Tiriamoji dalis. Segmentavimas pagal lytį. Išvados pagal pirmą segmentą. Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą. Išvados pagal antrą segmentą. Segmentavimas pagal amžių. Išvados pagal trečią segmentą. Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-22
 • Ekonomikos augimo teorijos

  Įvadas, tikslai ir uždaviniai. Probleminė dalis. Ekonomikos augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Pagrindinės ekonominio augimo teorijų grupės. Keinsistinė kryptis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(18 puslapių)
  2008-02-19
 • Fizika (114)

  Gauso teorema ir jos taikymas. Potencialinis elektrostatinio lauko pobūdis. Elektrostatinio lauko stipris. Dipolio elektrostatinis laukas. Elektrinis laukas dielektrikuose. Poliarizacijos vektorius. Pjezoelektrinis efektas bei jo taikymas. Absorbcijos spektras. Šiluminis spinduliavimas. Spektrinė šviesos spinduliavimo (emisijos) geba. Absorbcijos geba. Pusiausvyras šiluminis spinduliavimas. Absolučiai juodas kūnas. Pagrindinis spinduliavimo dėsnis. Energetinių lygmenų diskretiškumas atome. Atomų elektroninė sandara. Kristalų elektroninė sandara. Elektronų būsenos kristaluose. Energetinių juostų susidarymas. Segnetoelektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Žaibolaidis. Elektrinė talpa. Elektrostatinio lauko energija, jos tūrinis tankis. Elektrodinamika. Elektros srovė. Būtinos laidumo srovės atsiradimo sąlygos. Elektros srovės stiprumas. Nuolatinė srovė. Elektros srovės tankis. Omo dėsnis. Vydėmano ir Franco dėsnis. Kristalų skirstymas į metalus, puslaidininkius ir dielektrikus juostinės teorijos požiūriu. Elektronų Fermio ir Dirako statistika kristaluose. Savasis ir priemaišinis laidumas puslaidininkiuose, jų priklausomybė nuo temperatūros. Atomo branduolio sandara. Radioaktyvumas. Pagrindinis skilimo dėsnis. Termobranduolinių reakcijų problema. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektrinė varža. Ominė varža. Superlaidumas. Voltamperinė charakteristika. Magnetinis laukas. Magnetinė indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Dešinio sraigto taisyklė. Bio ir Savaro dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Stokso teorema. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Ampero dėsnis. Lorenco (magnetinė) jėga. Holo reiškinys. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Faradėjaus elektromagnetės indukcijos (pagrindinis) dėsnis. Lenco taisyklė. Dešiniosios rankos taisyklė. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija. Branduolinės reakcijos. Puslaidininkiniai diodai. Puslaidininkinis Tranzistorius. Kietieji kūnai. De Broilio hipotezė. Neapibrėžtumų ryšiai. Banginė funkciaj ir jos statistinė prasmė. Šviesa. Hiuigenso ir Frenelio principas. Koherenčios bangos. Optinis interferometras. Šviesos difrakcija. Šviesolaidžiai. Frenelio zonų metodas. Elektronų struktūra atome. Elektrono sukinys. Paulio principas. Periodinė Mendelejevo sistema. Spektrinė analizė. Difrakcijos gardelė. Kristalinės gardelės. Poliarizuota šviesa. Šviesos dispersija ir jos anomalioji teorija. Normalioji dispersija. Anomalioji dispersija.
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2007-05-18
 • Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru

  Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Darbo tikslas: nustatyti radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumą. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Išvados. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Darbo tikslas: optiniu pirometru išmatuoti įkaitusio kūno temperatūrą ir nustatyti Stefano-Bolcmano konstantą. Darbo priemonės. Pagrindinė formulė. Paklaidų formulės. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-18
 • Tarptautiniai kreditiniai santykiai

  Įvadas. Palūkanų normos svarba. Tarptautinės kapitalo rinkos. Tarptautinis kreditas ekonomikos vystymąsi veikia tokiomis kryptimis. Patarnaujamieji veiksniai. Pasaulio bankas. Finansuoti projektai. Lietuvos ir tarptautinių finansinių organizacijų ryšiai.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2008-02-19
 • Užimtumas. Nedarbas ir nedarbo rūšys

  Įžanga. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-02-19