Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo organizavimo pagrindai

  Darbo mokslinio organizavimo teorijos ir praktikos raida. Darbo organizavimas. Gamybos procesas. Darbo organizavimas. Techniniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Žmogiškasis veiksnys.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Draudimas (8)

  Įvadas. Saugumo ir ramybės suteikimas. Nuostolių kontrolė. Socialiniai privalumai. Ekonominiai aspektai. Prevencinių priemonių taikymas. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-04-23
 • Draudimas (9)

  Draudimo esmė ir reikšmė. Rizika ir draudimo būtinumas. Draudimo fondo sudarymo formos. Draudimo samprata. Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Draudimo veiklos socialinė- ekonominė reikšmė. Draudimo raida Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinkos esmė ir ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Lietuvos draudimo rinkos plėtros 1999-2002 metais įvertinimas. Draudimo rinkos plėtros perspektyvos. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas ir institucija. Draudimo veiklos organizavimas. Draudimo įmonės tikslai. Draudimo įmonių veiklos rūšys.
  Draudimas, špera(13 puslapių)
  2007-04-23
 • Draudimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Draudimo rinka nepriklausomoje Lietuvoje. Draudimas centralizuotos ekonomikos sąlygomis. Lietuvos draudimo rinka po nepriklausomybės atkūrimo (iki 1999 metų). Draudimo įmonių ir bankų paslaugų integracija. Draudimo rinkos plėtros problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Ekonometrija (3)

  Ekonometrijos samprata. Ekonometrinio modelio sudarymo procedūra. Regresinė analizė. Regresinės analizės samprata. Regresinės analizės taikymo sąlygos. Klasikinės regresinės analizės prielaidos. Porinė tiesinė regresija: parametrų vertinimas. Porinės tiesinės regresijos samprata. Mažiausių kvadratų metodas. Tiesinio porinio regresinio modelio paklaida. Taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Hipotezių tikrinimas. Taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Hipotezių tikrinimas. Prognozavimas ir regresija. Porinė tiesinė regresija. Ekonominė interpretacija ir rezultatų pateikimas. Regresinės lygties matematinė formos parinkimas. Regresinės lygties skaičiavimų rezultatų pateikimas. Dauginio modelio išraiška ir parametrų įverčiai. Reikšminių veiksnių pasirinkimo procedūra. Dauginės regresijos ryšio determinuotumas ir ekonominė įverčių interpretacija. Dauginės regresijos determinuotumas. Ekonominė dauginės regresijos interpretacija. Fiktyvūs kintamieji. Kintamųjų (fiktyvių) samprata ir naudojimas. Pažeistų klasikinių regresijos modelio prielaidų atvejai. Regresinio modelio paklaidų autokoreliacija. Autokoreliacijos problemos esmė. Koreliacijos diagnostika. Autokoreliacijos problemos sprendimo būdai. Heteroskedastiškumo problema. Heteroskedastiškumo samprata. Heteroskedastiškumo priežastys. Heteroskedastiškumo diagnostika.
  Statistika, špera(23 puslapiai)
  2007-04-23
 • Įmonės veiklos vertinimas: "Vilniaus bankas"

  Vilniaus banko veiklos vertinimas. Įvadas. Įmonės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Įmonės valdymo struktūros ir veiklos analizės. Personalo valdymo analizė. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Vilniaus banko veiklos analizė. Organizacijos charakteristika ir valdymo struktūra. Kredito įstaigų veikla. Įmonės personalo valdymas. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-23
 • Internetas (13)

  PowerPoint pristatymas. Internetas. Interneto istorija. ARPA. ARPANET. USENET. Interneto protokolo lygiai.
  Internetas, pristatymas(16 )
  2007-04-24
 • Inžinerinės sistemos (2)

  Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai. Norminės ir leistinosios koeficiento vertės. Atitvarų visuminė šiluminė varža. Paviršių šiluminės varžos, termiškai vienalyčio sluoksnio, oro tarpo, plonų sluoksnių šiluminė varža. Atitvaros iš termiškai nevienalyčių sluoksnių suminė šiluminė varža. Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per atitvaras ir ilginius šiluminius tiltelius (išmatavimai, skaičiuotinos temperatūros, šilumos nuostolių priedai). Šilumos nuostoliai dėl infiltracijos. Sistemos šiluminės galios nustatymas. Pastatų šildymo sistemos. Šilumnešio rūšys centrinio šildymo sistemose. Sistemų su gravitacine (natūralia) cirkuliacija ir su cirkuliaciniais siurbliais veikimo principas. Centrinio šildymo sistemų schemos: dvivamzdės, vienvamzdės, kolektorinės, viršutinio ir apatinio skirstymo. Centrinio šildymo sistemų įranga (vamzdžiai, uždaromoji armatūra, šildymo prietaisai, šildymo prietaisų šilumos atidavimo reguliavimo armatūra, vamzdynų izoliacija), jos vieta pastate. Grindų šildymo sistemos. Spindulinis ir panelinis-spindulinis šildymas. Elektrinis patalpų šildymas. Krosninis šildymas. Katilai (rūšys, pagrindiniai elementai). Katilinių pagrindinė įranga. Katilinių patalpoms keliami reikalavimai. Patalpų vėdinimo sistemos ir būdai. Pastato konstrukcijos įtaka patalpų mikroklimatui. Higieniniai vėdinimo pagrindai (šiluminis komfortas, skaičiuojamieji lauko ir patalpų oro parametrai). Oro kokybės higieninės normos. Patalpų vėdinimui reikalingo oro kiekio skaičiavimo principai. Vėdinimo sistemų įranga (ventiliatoriai, oro šildytuvai, filtrai, ortakiai, reguliavimo įtaisai, oro skirstytuvai, triukšmo slopintuvai), jos parinkimo ir įrengimo principai. Vėdinimo įrengimų patalpos, sistemų užimamas plotas. Energijos taupymas, ventiliuojant patalpas. Oro kondicionavimas. Pastatų vidaus vandentiekio sistemų rūšys, paskirtis, schemos, pagrindiniai įrengimai. Gaisrinis vandentiekis. Karštasis pastatų vandentiekis.
  Inžinerija, špera(56 puslapiai)
  2007-04-25
 • Krovinių gabenimo vandens transportu būklės Lietuvoje vertinimas

  Įvadas. Krovinių gabenimo vandens transportu teoriniai aspektai. Vandens transporto rūšys. Gabenimo technikos tipai ir taktika. Gabenimo technika. Tarifai. Kombinavimas - terminalai. Krovinių gabenimo vandens transportu aplinkos analizė. Klaipėdos uosto veiklos analizė. Krovinių transportavimo aplinkos analizė. Klaipėdos uosto veikla. Krovinių gabenimo rinkliavos. Trumpųjų nuotolių laivyba. Kaimyninių šalių uostų veiklos analizė. Bendradarbiavimo su užsienio šalimis galimybės ir tendencijos. Europos Sąjungos (ES) reikalavimai krovinių gabenimui. Krovinių gabenimo vandens transportu tendencijos ir perspektyvos. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-04-23
 • Lietuvos užsienio prekyba (9)

  Įžanga. Užsienio prekybos politika. Užsienio prekybos svarba ir įgyvendinimas. Lietuvos bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonomikos organizacijomis. Bendradarbiavimas su pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pasaulio prekybos organizacija. Lietuvos narystė PPO. Pasaulio prekybos organizacijos viešųjų pirkimų sutartis. Europos ekonominės erdvės plėtra. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Lietuvos užsienio prekyba ir integracija į Europos sąjungą. Lietuvos užsienio prekybos politika, derinant su PPO ir Europos Sąjunga (ES). Lietuvos užsienio prekyba ir narystė Europos Sąjungoje (ES). Europos sąjunga - Lietuvos prekybos partnerė. Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai, dėl integracijos į Europos Sąjungą (ES). Užsienio prekybos apžvalga. Lietuvos užsienio prekyba 1993-2000m. Lietuvos užsienio prekyba 2002 metais. 2003 metų Lietuvos užsienio prekyba. Bendri duomenys. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Lietuvos užsienio prekyba 2004 metais. Bendri duomenys. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Medžiagotyra (13)

  Uolienų klasifikacija ir jų panaudojimas. Statybinių medžiagų mechaninės ir fizikinės savybės. Keramikiniai dirbiniai ir gaminiai. Statybiniai skiediniai. Rišamosios medžiagos.
  Medžiagotyra, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-24
 • Merkantilistai

  Įvadas. Merkantilistų teorija. Jų ekonominės idėjos. Italų merkantilizmas. Merkantilizmas Nyderlandijoje. Anglų merkantilizmas. Prancūzų merkantilizmas. Merkantilizmas Vokietijoje. Merkantilizmas Lietuvoje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-23
 • Mokesčių administravimas (4)

  Įžanga. Mokesčio administravimo samprata. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija, jos sudėtis ir funkcijos. Mokesčio mokėtojų apskaita. Mokesčių registras. Registro reikšmė. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčių mokėtojų tikrinimas. Mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas. Mokesčio mokėtojo turto areštas. Mokestinės nepriemokos. Mokėjimo atidėjimas. Mokesčių įskaitymas ir grąžinimas. Mokestiniai ginčai (MG). Jų nagrinėjimo tvarka. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Pastatų tipologija

  Bendrojo lavinimo mokyklos. Finansiniai – administraciniai pastatai. Bankai. Gyvenamosios paskirties objektai. Muziejai. Komercijos centrai paskirtis ir specifika. Prekybos paskirties objektai. Visuomeniniai daugiafunkcijiniai objektai.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(12 puslapių)
  2007-04-24
 • Profesinių sąjungų vaidmuo darbo rinkoje

  Įžanga. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos situacija Lietuvoje. Darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Lietuvoje . Profesinės sąjungos ir darbo rinka. Profesinių sąjungų įtaka darbo užmokesčiui, bedarbystei bei kitiems ekonominiams rodikliams. Profesinių sąjungų įtaka gamybos efektyvumui ir darbo produktyvumui. Profesinių sąjungų vaidmuo derybose. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-23
 • Sidabras (4)

  PowerPoint pristatymas. Kas tas sidabras? Sidabras - metalas. Sidabro bromidas. Sidabro chloridas. Sidabro nitratas. Sidabro sulfidas. Reakcijų lygtys. Sidabras ir jo junginiai. Sidabro lydiniai. Kaip sidabrą vadina kitos šalys. Sidabro istorija. Apie sidabrą. Sidabro naudojimas. Welness sidabrinės kojinės.
  Cheminiai elementai, pristatymas(32 )
  2007-04-24
 • Statybos darbų technologija (3)

  Statybos technologijos ryšys su kitomis disciplinomis. Statybos gamybos vykdymo etapai, būdai, ir procesai. Užsakovo, genrangovo, subrangovo samprata. Dokumentacija, pildoma statybvietėje. Statybos darbininkai ir jų darbo organizavimas. Statybos verslą reglamentuojantys dokumentai. Techno-ekonominiai rodikliai. Statybos technologijos projekto reikšmė ir sudėtis. Technologinių kortelių sudarymo tikslas ir sudėtis. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Srauto principai. Transporto reikšmė. Statybinių krovinių klasifikavimas. Geležinkelio transportas. Automobilinis transportas. Nepertraukiamo transporto organizavimas. Pakrovimo-iškrovimo darbai bei gaminių sandėliavimas. Pakrovimo-iškrovimo darbų sauga. Iškasų ir tranšėjų šlaitų įrengimas. Grunto kasimas skreperiais. Grunto tankinimas. Kasimas ekskavatoriais tiesioginiu kaušu. Grunto kasimas ekskavatoriais atvirkštiniu kaušu. Grunto gręžimo būdai. Grunto sprogdinimo procesai. Žemės darbų vykdymas žiemą. Gruntų apsaugos nuo įšalimo būdai. Sušalusių gruntų purenimas. Sušalusio grunto atšildymas. Darbo sauga vykdant žemės darbus. Poliai. Polių kalimas ir kokybės kontrolė. Monolitinio betono ir g/b darbų svarba. Klojinių paskirtis, klasifikacija. Klojinių parinkimo ir apyvartumo samprata. Armatūros rūšys. Neįtemptų konstrukcijų armavimas. Armatūros jungimo principai. Armatūros įtempimas. Įtemptų konstrukcijų armavimas. Betono mišinio gamyba. Betono mišinio transportavimas. Betono mišinio padavimas į klojinius. Betono mišinio klojimas ir tankinimas. Darbo siūlių įrengimas. Duotos konstrukcijos betonavimo ypatumai. Betonuojamų konstrukcijų priežiūra ir klojimo nuėmimas. Specialūs betonavimo būdai. Betonavimo neigiamoje temperatūroje ypatumai. Dirbtiniai betono šildymo būdai. Darbų kokybės kontrolė. Betonavimo darbų sauga. Mūro darbų reikšmė. Mūrinio elementai, taisyklės. Medžiagos mūro darbams. Mūrinių rišimo sistemos, mūrijimo nuoseklumas. Mūrijimo operacijos, įrankiai ir priemonės. Vientisas mūras. Palengvinto tipo sienų mūrijimas. Pastolių ir klotinių įrengimas. Darbo vietų organizavimas. Grandžių ir brigadų sudėtis. Mūrijimas žiemą. Mūro darbų kokybė. Mūro darbų sauga. Montavimo įranga. Konstrukcijų statymo metodai. Konstrukcijų laikinas tvirtinimas. Kranų parinkimas. Surenkamų konstrukcijų jungimas ir sandūrų įrengimas. Pamatų montavimas. Sijų, santvarų ir plokščių montavimas. Montavimo darbų sauga. Montavimo leistinos nuokrypos. Grindų įrengimo bendrieji reikalavimai. Pagrindų ruošimo principai. Mozaikinių grindų įrengimas. Plytelių grindų įrengimas. Lentinių ir parketinių grindų įrengimas. Šiluminės izoliacijos svarba ir rūšys. Antikoroziniai darbai. Šiluminės izoliacijos įrengimo ypatumai. Šiluminės izoliacijos įrengimo kokybės kontrolė ir darbų sauga. Ruloninių stogų dangų įrengimas. Stogų dengimas prilydomomis medžiagomis. Plėvelinių stogo dangų įrengimas. Izoliuojamų paviršių paruošimas. Stogų dengimas banguotais lakštais. Stogų dengimas čerpėmis. Stogų ir jų elementų dengimas skarda. Atmosferinio vandens nuo stogo nuvedimo sistemos. Jų įrengimo taisyklės. Stogų įrengimo žiemai ypatumai. Darbų sauga. Stogų dengimo darbų priėmimo reikalavimai. Dažymo darbų pagrindiniai principai. Tinko darbų pagrindiniai principai.
  Statyba, špera(21 puslapis)
  2007-04-23
 • Šiuolaikinės architektūros istorija

  Šiuolaikinės architektūros pionieriai – pradininkai. Prancūziškoji akademinė tradicija (architektai ir teoretikai: Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc, Henri Labrouste, Charles Blanc, Julien Gaudet, Auguste Chois). Laisvoji angliškoji architektūra (English Free Architecture; A.W.N. Pugin, William Morris, Philip Webb, Richard Norman Shaw, C.F.A. Voysey, Edwin Lutyens, Charles Rennie Mackintosh). Čikagos mokykla (Dankmar Alder, Louis Sullivan, John Root, Daniel Burnham). Prerijų stilius (Frank Lloyd Wright, William McKim, Joseph Silsbee, Henry Hobson Richardson). Prancūziškasis racionalizmas (Auguste Perret, Tony Garnier). Vokiškasis racionalizmas (Hermann Muthesius, Peter Behrens, Hans Poelzig, Bruno Taut, Walter Gropius). Vienos secesija (Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffman, Adolf Loos). Abstrakcija mene ir architektūroje. Italų futuristai (teoretikai, menininkai, architektai: Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Giacommo Balla, Antonio Sant‘Elia). De Stijl grupė (menininkai ir architektai: Theo van Doesburg, Jacobus Johannes Pieter Oud, Piet Mondrian, Bart van der Leek, Peter Berlage, Robert van t'Hoff, Gerrit Rietveld, Friedrich Kiesler). Sovietinis avangardas (Moisei Ginzburg, broliai Vesninai, El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Nikolai Ladovsky, Vladimir Krinsky, Armen Barutchev). Vokiškasis ekspresionizmas (Walter Gropius, Marcel Breuer, Erich Mendelsohn, Mies van der Rohe, Hannes Meyer). Gamtos ir mašinos poetika: Frank Lloyd Wright’o gyvenamojo namo koncepcijos kitimas nuo Winslow namo iki Jacobs namo. Frank Lloyd Wright’o gyvenamasis namas Fallingwater. Frank Lloyd Wright’o urbanistinės vizijos - "Broadacre City" koncepcija. Frank Lloyd Wright’o visuomeninių pastatų architektūra (biurų pastatai, unitų šventykla). Le Corbusier Dom-ino namo idėja. Gamtos ir mašinos poetika: Le Corbusier gyvenamojo namo-mašinos idėja, "mechaninės atrankos dėsnio" esmė. Gamtos ir mašinos poetika: Le Corbusier suformuluoti penki naujosios architektūros principai. Gamtos ir mašinos poetika: Le Corbusier daugiaaukščio namo – Immeubles-Villas – koncepcija. Gamtos ir mašinos poetika: Le Corbusier urbanistinės vizijos, ateities miesto koncepcija. Gamtos ir mašinos poetika: Le Corbusier Villa Savoye. Tarptautinis stilius. Tautų lygos pastato konkursas. Weissenhofsiedlung kompleksas. Pagrindiniai bruožai, ypatumai. Alvar Aalto: Turun Sanomat pastatas. Gunnar Asplund Parodų rūmai Stokholme. Bhnkman, Van der Vlugt ant Stam, Van Nelle fabriko pastatas. George Howe and William Lescaze, Philadelphia saving Fund draugijos pastatas. Mies Van der Rohe, Vokietijos paviljonas Barselonos parodoje. Richard Neutra. Lovell haus. Tarptautinio šiuolaikinės architektūros kongreso (CIAM) reikšmė. Naujosios tradicijos (tarptautinio stiliaus) įvairovė. Skandinavija (Erik Gunnar Asplund, Arne Jacobsen, Alvar Aalto). Viduržemio regionas (Pier Luigi Nervi, Eduardo Torroja, Josep Lluis Sert, Guiseppe Terragni). Britanija (Bertold Lubetkin, Erich Mendelsohn) ir Amerika (Marcel Breuer, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Richard Buckminister Fuller). Lotynų Amerika (Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Luis Barragan). Tolimieji Rytai (Frank Lloyd Wright darbai Japonijoje; Mamoru Yamada, Tetsuro Yoshida, Sutemi Horiguchi, Kunio Mayekawa, Junzo Sakakura). Totalitaristinė architektūra (hitlerinė Vokietija: Albert Speer; stalinistinė SSSR: Boris Iofan, Alexei Shchusev). Idealios bendruomenės beieškant: Kolektyvinis būstas (Karl Ehn; Moisei Ginzburg grupės darbai). Kolektyvinis būstas (Le Corbusier "Unite d'Habitation" Marselyje). Kolektyvinis būstas (Alison ir Peter Smithson‘ų ir Denys Lasdun požiūrio į daugiabučių namų architektūrą ypatumai). Kolektyvinis būstas (Minoru Yamasaki, Pruitt Igoe pigių būtų kompleksas). Universitetų planavimo teorijos (Mies van der Rohe, Technologijos Institutas Čikagoje; Walter Gropius, Harvardo dizaino mokykla; Alvar Aalto universitetai). Atviros mokyklos (Jacob Bakema, Montessori mokykla; Aldo van Eyck, Orphanage kompleksas). Aukštybinių pastatų statybos menas ir technika. Dangoraižių eros pradžia; Čikagos dangoraižiai; Louis Sullivan'o dangoraižio koncepcija. Chicago Tribune pastato konkursas (1922) – dalyviai, pasekmės. Aukštybinių pastatų statybos menas ir technika: Norman Foster "futurizmas" F. L. Wright idėjų fone. Aukštybinių pastatų statybos menas ir technika: plieno ir stiklo dėžės ( Peitro Berlluschi, Mies van der Rlohe, Gordon Bunshaft, Bruce Graham darbai). Aukštybinių pastatų statybos menas ir technika: Minoru Yamasaki Pasaulio prekybos centras. Aukštybinių pastatų statybos menas ir technika: postmodernistinės interpretacijos (Philip Johnson; I.M. Pei; Hugh Stubbins; Kohn, Pederson and Fox; Michael Graves). Globalios megastruktūros (Cesar Pelli, Helmut Jahn, Ken Yeang, Kenzo Tange; dangoraižių bumas Malaizijoje ir Kinijoje). Naujasis monumentalizmas šiuolaikinėje architektūroje. Šiuolaikinės architektūros posūkis nuo funkcionalizmo link naujojo monumentalizmo. Le Corbusier Ronšano koplyčia. Mies van der Rohe kaip naujojo monumentalizmo atstovas. Eero Saarinen‘o bei Oscar Niemeyer‘io "sparnuotasis" monumentalizmas. Kenzo Tangės monumentalusis metabolizmas. Pagalbinių patalpų "herojika" Louis Kahn kūryboje. Jorn Utzon: ant pakylos – naujojo monumentalumo transkultūrinis aspektas (King Houses kompleksas, Sidnėjaus Opera). Subjektyvioji naujojo monumentalizmo versija: Carlo Scarpa. Čandigarchas - monumentalus Le Corbusier testamentas. Tradicinės temos šiuolaikinėje interpretacijoje: neoracionalizmas (Aldo Rossi; Mario Botta; Oswald Mathias; Josef Paul Kleihues; Juhan Navarro Baldeweg). Neourbanizmas (James Stirling; Rob Krier; Leo Krier). Postmodernizmas (Robert Venturi, Charles Moore, Michael Graves, Robert Stern, Hans Hollein). Naujasis modernizmas. 10.1. Naujasis modernizmo apraiškos Niujorko penketuko (Richard Meier, John Hejduk, Charles Gwathmey, Peter Eisenman, Michael Graves) darbuose. Dekonstruktivizmas: Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Coop Himmelblau, Gunter Behnisch darbuose. Haitekas (Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Nicholas Grimshaw, Jean Nouvel). Naujasis olandų modernizmas: Rem Koolhaas, Winy Maas, Jacob van Rijs, Adriaan Geuze). Naujasis modernizmas: Losandželo avangardas (Frank Gehry, Eric Own Moss, Thom Mayne).
  Architektūra ir dizainas, konspektas(32 puslapiai)
  2007-04-27
 • Tarptautiniais maršrutais gabenamiems kroviniams įtakojančių aplinkos veiksnių tyrimas

  Įvadas. Tyrimo objektas ir problemos aptarimas. Literatūros analizė. Globalizacijos įtaka logistikos centrų formavimuisi. Regioninių makrologistinių sistemų formavimosi priežastys. Regioninių logistikos centrų funkcijos, organizacinės valdymo struktūros ir modeliavimo kriterijai. Vakarų Europoje veikiančių logistikos centrų pavyzdžiai. Lietuvos teritoriją kertančių transporto koridorių analizė. I koridorius. IX koridorius. Kauno regiono transporto sistemos apžvalga. Geležinkeliai. Oro transportas. Vandens transportas. Kelių transportas. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-04-23
 • Urbanistikos istorija ir filosofija

  Pirmųjų pastovių gyvenviečių atsiradimas pasaulyje. Jų atsiradimo priežastys, laikas ir vietos. Žemdirbystės atsiradimas ir plitimas Europoje 7-4 tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Gyvenviečių charakteris Viduržemio jūros šiaurėje. Juodosios jūros vakarinėse pakrantėse ir Šiaurės vakarų Europoje. Indoeuropiečių ateivių įtaka gyvenviečių raidai Europoje 4-3 tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Tarpupio gyvenviečių planinės struktūros evoliucija 3 tūkstantmetis prieš mūsų era - VI amžius po mūsų eros. Šumerai–Akadai, senasis Babilonas. Naujasis Babilonas. Sienų Naujasis Babilonas. Senojo Egipto sostinės, El-Lahun (Kachun) ir Tel-el Amarnos gyvenvietės. VI amžius prieš mūsų erą. Tarpupio miestų ir antikinės Graikijos miestų planinės ir funkcinės struktūrų skirtumai. Senovės Graikijos miestų planavimo principų pokyčiai V amžiuje po mūsų eros. Akropolio funkcijos ir tūrinės-erdvinės organizacijos raida 2 tūkstantmetis prieš mūsų erą - V amžius prieš mūsų erą. Antikinės Graikijos agoros ir Romos imperijos aikščių – forumų tūrinės-erdvinės organizacijos skirtumai. Naujų senosios Graikijos miestų, suplanuotų po V amžiaus po Kristaus ir naujų romėnų miestų–karo stovyklų planinės struktūros skirtumai. Miesto vystymosi sąlygos Europoje ir Mažojoje Azijoje, žlugus Romos imperijai. Miesto vystymosi sąlygos Europoje. Miestų vystymosi sąlygų ir jų planinės struktūros raida VI – XIII amžiuje vakarų ir centrinėje Europoje. Miestų gynybinės sistemos pokyčiai XIII – XVII amžiuje. Europoje. Miestų planinės struktūros pokyčiai XIII – XVII amžiuje, Romos rekonstrukcija, Versalis. Romos miesto rekonstrukcija. XVI amžiaus Versalio miestas ir parkas. Parkų ir miestų erdvės formavimo idealų raida Anglijoje XVII – XIX amžiuje. Miestų vystymosi prielaidos ir jų problemos XVIII amžiaus Europoje. "Liberalus" miestas Europoje: laikmetis, sąlygos ir ideologija. Liberalaus miesto koncepcijos taikymo pasekmės. "Postliberalus" miestas, Paryžiaus rekonstrukcija XIX amžiuje. Gyvenimo sąlygos XIX amžiaus Europos miestuose. Urbanizacijos problemos ir jų sprendimo idėjos XIX amžiaus gale. Pirmųjų žmonių atsikraustymo į dabartinę Lietuvos teritoriją laikas. Ūkio evoliucija paleolite – neolite – žalvario amžiuje ir gyvenviečių dislokacijos pokyčiai. Žemdirbystės naujovės Lietuvoje geležies amžiuje ir jų įtaka gyvenviečių tipų raidai ir paplitimo geografijai. Socialiniai ekonominiai pokyčiai Lietuvoje II-ojo mūsų eros tūkstantmečio pirmos pusės ir jų įtaka gyvenvietės formai. Lietuvos miestų istorijos periodizacija pagal A. Miškinį. Miestų bei kaimų planavimo principų pokyčiai Lietuvoje XVI amžiuje. Sąlygos miestams plėtotis XVII amžiaus Lietuvoje ir Prancūzijoje. Miestų planų bruožai XIX amžiaus Lietuvoje. Žemės ūkio teritorijų apgyvendinimo tendencijos XIX – XX amžiaus Lietuvoje.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(19 puslapių)
  2007-04-25
Puslapyje rodyti po