Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bibliografinė heuristika

  Informacinės heuristikos samprata Informacija informacinės visuomenės kontekste. Informacinės ir žinių visuomenės samprata. EK programa "Baltoji knyga" ir Lisabonos strategija. Europos komisijos informacinė politika. Informacinės ir žinių visuomenės sampratos raida Lietuvoje. Informacinės visuomenės plėtros kryptys planavimas Lietuvoje. Žmogaus poreikių teorija. Informacijos vartotojai ir jų poreikiai. Informacijos poreikiai T. Wilsono informacijos ieškos ir vartojimo būdai. Informacijos vartotojo sprendimai. Vartotojo ir informacijos specialisto komunikacija. Bibliotekos vaidmuo informacinėje visuomenėje. Bibliotekų informacinės funkcijos. Informacijos išteklių savybės. Informacijos išteklių struktūra. Lietuviškų bibliografinių išteklių sandara. Elektroninės informacijos ištekliai. Biblioteka informacijos išteklių integracijos sąlygomis. Informacijos vadybinė funkcija bibliotekose ir informacijos įstaigose. Informacinės paslaugos žinių visuomenėje.
  Bibliotekininkystė, konspektas(8 puslapiai)
  2010-10-29
 • Bibliotekininko profesinė etika (2)

  Terminai: etika, etiketas; jų kilmė. Konsekventinės ir deontologinės teorijų esmė. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos kodeksai: raida, esmė. Darbo etikos ir profesinės doros problemos. Valdymo etika: bendravimo kultūra, profesinis taktas, profesinis autoritetas, profesinė sąžinė. Profesinė etika ir konfliktinių situacijų valdymas. Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etikos kodeksas, jo etinės pareigos turinys. Bibliotekininkų etikos raiškos sritys ir dilemos. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai ir jų kultūra. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Bibliotekos įvaizdis. Profesijos atstovo įtaka bibliotekos įvaizdžio formavimui.
  Etika, konspektas(8 puslapiai)
  2009-04-27
 • Dokumentotyra

  Dokumentotyros raida. Dokumentotyros objektas. Dokumentotyros ryšiai su kitais mokslais. Dokumentų klasifikavimas. Pirminiai ir antriniai dokumentai. Dokumentavimas ir dokumentų kaupimas. Dokumentų apdorojimas. Dokumentų platinimas. Dokumentų paieška. Knygotyros raida. Knygotyros struktūra. Knygotyros ryšiai su kitomis disciplinomis. Knygotyros tyrimų metodologija. Knygos apibrėžimai. Knygos socialinės funkcijos. Knyga kaip dokumento tipas. Knygos elementai. Iškiliaspaudė. Plokščiaspaudė grafika. Spaustuvinis šriftas. Knygų prekyba. Knygų reklama. Knyga ir masinės komunikacijos priemonės. Leidiniai Brailio raštu. Skaitmeninės/elektroninės/virtualios knygos. Optiniai dokumentai. Norminiai techniniai dokumentai. Patentinė dokumentacija. Kartografiniai leidiniai. Gaidų leidiniai. Izografiniai dokumentai. Nepublikuoti dokumentai. Archyviniai dokumentai. Raštvedybos dokumentai. Garsiniai(nekompiuteriniai) dokumentai, jų rūšys. Vizualiniai (nekompiuteriniai) dokumentai. Skaidrės. Mikroformos, jų rūšys. Garsiniai ir vaizdiniai (nekompiuteriniai) dokumentai. Vaizdajuostės. Holografija.
  Bibliotekininkystė, konspektas(22 puslapiai)
  2009-08-19
 • Informacijos ištekliai

  Informacijos išteklių teorija. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo principai, kriterijai ir fondo branduolio. formavimas. Bibliotekos dokumentų fondas kaip sistema. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo planavimas. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo metodai. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai. Bibliotekos dokumentų apskaita. Dokumentų išdėstymo būdai: pagal turinį. Bibliotekos fondų sauga - bibliotekos fondo kaita. Bibliotekos fondų patikimumas. Vieningų bibliotekų fondų ir informacijos išteklių kūrimas. Bibliotekų fondų komplektavimo koordinavimas. Įvairių tipų (viešųjų, akademinių, mokslinių, vaikų ir mokyklų, specialiųjų, valstybinės reikšmės) bibliotekų fondai, jų turinys ir formavimo ypatumai. Atviri ir uždari fondai. Sovietmečio specfondai, jų likimas. Bibliotekų dokumentų fondų senėjimo dėsningumai Skaitmeninių bibliotekų kūrimas. Lietuvos bibliotekų fondų nuostatai ir standartai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(8 puslapiai)
  2009-06-04
 • Informacinės technologojos ir sistemos

  XXI a. informacinės problemos ir jų sprendimo galimybės. Informacinės visuomenės samprata ir kūrimo bruožai. Lietuvos informacinė politika ir informacinės visuomenės kūrimo strategija. Informacinė teorija. Informacinių technologijų objektas, samprata ir tipizacija. Mikrografija – informacinė technologija: samprata, raida mikroformų rūšys, gamybos technologija. Mikrografija: spręstos bibliotekose problemos, neintensyvaus panaudojimo faktoriai. Mikrografija: mikroformų bibliotekose ištekliai, darbo su mikroformomis techninės priemonės, panaudojimas. Mikrografija: darbo su mikroformomis sistemos, mikroformų panaudojimo bibliotekoje perspektyva. Videografija informaciniame darbe. Fonografija informaciniame darbe. Optografija informaciniame darbe: samprata, raida, CD rušys, gamybos technologija. Optografija: CD ištekliai bibliotekose, panaudojimas, techninė įranga, integracija su kitomis informacinėmis technologijomis, perspektyva. Kompiuterinės technologijos informaciniame darbe (kopiuteriografija): samprata,raida, rūšys. Skaitmeninės bibliotekos – informacinių technologijų darinys:sampratų įvairovė, skaitmeninių bibliotekų tipai. Skaitmeninių bibliotekos: Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Nanografija informaciniame darbe. Informavimo eteriu technologijos (eteriologija). Holografija. Multimediją informacinė technologija. Kriptografija. Informacinės sistemos, jų tipai, projektavimas ir vadyba. Informacinių technologijų ir sistemų negatyvus veiksniai. Informacinės tarnybos ir tinklai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(14 puslapių)
  2009-08-18
 • Spausdintos knygos pradžia Lietuvoje

  Dokumentotyros referatas. Įvadas. Spaudos atsiradimas Pabaltyje. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Pirmoji LDK spausdinta lietuviška knyga. Išvados. Priedai (1).
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2009-08-18
 • Užsienio bibliografija (2)

  Pasaulinės bibliografinės raidos apžvalga nuo seniausių laikų iki 19 amžiaus. raidos etapai: pinakografinis, poligrafinis, elektroninis. Valstybinės ir nacionalinės (tautinės) bibliografijos samprata. Jos atsiradimas ir raida. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Jungtinėje Karalystėje XVII amžiuje. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Prancūzijoje. Bendroji bibliografija Jungtinėse Amerikos Valstijose. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Vokietijoje. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Rusijoje. Lenkijos bibliografija. Latvijos bibliografija. Estijos bibliografija.
  Bibliotekininkystė, špera(6 puslapiai)
  2010-11-16
 • Žiniasklaida (5)

  Populiarėjanti internetinė žiniasklaida – privalumas ar nelaimė?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2007-04-23