Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 35 kV kabelių linijos Eiguliai – Centras parametrų beavariniam darbui užtikrinti

  Įvadas. Analitinė dalis. 35 kv kabelių linijų bendroji charakteristika, sandara. Objekto charakteristika, temos analizė. Movų techninių charakteristikų palyginimai. Kabelių techninių charakteristikų palyginimai. EĮĮT reikalavimai kabelių linijai. Darbo modelis. Literatūros apžvalga. Skaičiuojamoji-techninė dalis. Kabelio elektrinių parametrų skaičiavimas. Kabelio parametrų atitikties nustatymas. Tarnavimo laiko nustatymas normaliųjų ir poavarinių režimų parametrams. Kabelių linijos techninė priežiūra. Charakteringi kabelių linijos gedimai ir pažeidimai. Kabelio klojimas žiemos sąlygomis. Ekonominė dalis. Kabelių linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Movos įrengimo sąmata. Specifikacija. Projekto rezultatų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (Brėžinys: Kabelių trasa).
  Inžinerija, diplominis darbas(40 puslapių)
  2007-04-28
 • Automatinis dažninis apkrovos sumažinimas (ADN)

  Paskaitos ir pagrindiniai ADN išpildymo principai. Vartotojų apsaugojimas nuo klaidinų atjungimų trumpam sumažėjus dažniui energosistemoje. Automatinis kartoninis įjungimas po ADN. Šiluminių elektrinių savų reikmių atskyrimas sumažėjus energosistemos dažniui. Papildomas vietinis nukrovimas veikiant kitiems faktoriams. Automatinis hidrogeneratorių paleidimas sumažėjus dažniui energosistemoje.
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Automatinis rezervo įjungimas

  ARĮ paskirtis. ARĮ schemoms keliami reikalavimai. Pastočių ARĮ. ARĮ su kintama operatyvine srove. Minimalios įtampos paleidimo įrenginiai. Elektros tinklų ARĮ.
  Inžinerija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Automatins kartotinis įjungimas (AKĮ)

  Automatins kartotinis įjungimas (AKĮ). AKĮ paskirtis. Trifazis AKI vienpusio maitinimo elektros tiekimo linijai. AKĮ schemų ypatumai telemechanizuotose pastotėse. Nustatymo parinkimas vienpusio maitinimo linijose vienkartinio veikimo AKĮ schemose. Rėlinės apsaugos veikimo pagreitinimas. Dvikartis AKI. Trifazis AKĮ dvipusio maitinimo linijose (TAKĮ). AKĮ dvipusio maitinimo ETL. Nesinchroninis AKĮ. Greitas AKĮ (GAKĮ). AKĮ (kontroliuojant sinchronizmą). Šynų AKĮ.
  Inžinerija, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Challenges of XXI century: Electronic Commerce

  Darbas anglų kalba. Elektroninė komercija. Introduction. Historical development. Technical and organizational aspects. Customer-Oriented. E-commerce problems. Product suitability. Acceptance of e-commerce.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-19
 • Darbų sauga (12)

  Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). DS-000-02 Remonto darbų vykdytojų (kiekvieno brigados nario) pareigos. Blokuotės schemų (pasirinktinai) veikimo principai. "SAPFIR"-22DD veikimo principas. Kiekio matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Nukentėjusiajam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Signalizacijos schemų veikimo principai. Tenzodaviklių veikimo principas. KMP ir A įrenginiai veikiantys šiuo principu aptarnaujamame bare. Jų eksploatacijos ypatumai. KP/AP-000-12 "automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai. Pirmoji pagalba. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (Leidimas). KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas. (A-000-18). 13DD11 veikimo principas kiekio matavimo vienetai, tikrumo klasė, paklaidos. Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus. (Pagal technologinio cecho sąrašus). DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. BSS planinio remonto apimtis. Dokumentacija. (A-000-23). Difmanometro IDP konfigūravimas, techninės galimybės. Kiekis, matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos, variacija. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. Asmeninės apsaugos priemonės, jų paskirtis, laikymo ir naudojimo tvarka. DS-000-02. Darbas aukštyje. Reikalavimai kopėčioms. Vandens putų (VPG – 10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Nukentėjusiam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Nekibirkščiuojančių grandinių elementai, jų paskirtis, montažo ypatumai. II –os grupės įrangos, naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje, klasifikavimas pagal kategorijas. Filtruojančios dujokaukės, reikalavimai joms, tikrinimas. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Termoporų ir varžinių termometrų graduotės, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP—12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Temperatūrinės reguliavimo sistemos kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Megommetro veikimo principas, elektrinių parametrų matavimo vienetai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Reikalavimai elektros instrumentams ir įrankiams darbui sprogimui pavojingose patalpose. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose-gaisringose gamybose atlikimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-1 akto įforminimas. KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas (A-000-19). Valdymo stoties "FOXBORO" blokuotės schema ir veikimo principai. Reikalavimai kilnojamiems šviestuvams. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Veikiančių elektros įrengimų gesinimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų einamojo remonto apimtis. (A-245-17). Reguliuojančio pneumo vožtuvo su pozicionieriumi veikimo principas. "M" markės dujokaukės eksploatacijos taisyklės. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis. Dokumentacija (A-245-17). Reguliatorių veikimo dėsniai (P; PI; PID). Derinimo parametrai. Išvardinti organizacines priemones taikomas darbams, kuriuos atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). Saugos darbe reikalavimai dirbant su elektros įrankiais, kilnojamomis elektros mašinomis ir rankiniais šviestuvais (E-000-08). Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-2 akto įforminimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Masės matuoklių veikimo principas. Masės matavimo vienetai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Angliarūgštinių (OU-5) gesintuvų naudojimo taisyklės. Pneumopozicionieriaus paskirtis ir veikimo principas, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Išvardinti apsaugos nuo sprogimo priemones, taikomas darbams, kuriems atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Elektros įrengimų, nesukeliančių sprogimo, markiravimas, apsaugos standartai. (pvz. – 2ExiIICT6;EJ;J;T). DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (leidimas). Vandens putų (VPG-10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Aptarnaujamo baro KMP ir A brėžinių nagrinėjimas (principinės, montažinės, funkcinės schemos). Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus (pagal technologinio cecho sąrašus). Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui darbo vietoje. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Pirmoji pagalba esant cheminiam nudegimui. Prietaisų "SAPFIR-22DD" perderinimo kitam matavimo diapazonui tvarka. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. DS-000-02 Darbas aukštyje. Reikalavimai saugos diržams. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. Elektrinių parametrų tarpusavio ryšio taisyklės. Omo dėsnis. Nuoseklus ir lygiagretus elektros imtuvų jungimas. Dujų signalizatorių CBK, darbo principas. Paklaidos, tikslumo klasė. Pasekmės sutrikus matavimo priemonėms, dirbančioms aplinkosaugos pozicijose, darbui aptarnaujamame bare. Individualios apsaugos priemonės, jų paskirtis. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: darbuotojų materialinė atsakomybė. Kompiuterizuotos BSS "TRICONEX" paskirtis, valdymo principai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Vidaus darbo taisyklės: Darbo ir poilsio laikas. Prietaisų "SAPFIR" pajungimo schemos. Ypatumai. Ūkiskaitinių prietaisų diagramų keitimo tvarka. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai, pirmoji pagalba. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose – gaisringose gamybose atlikimas. Pavojaus garsiniai signalai. Pneumatinių vykdymo mechanizmų darbo principai. Aptarnaujamo baro pozicijos, kontroliuojančių pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrais. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Nelaimingų atsitikimų klasifikavimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus nelaimingą atsitikimą. Aptarnavimo zonoje naudojamos kenksmingos medžiagos, jų pavojingos savybės. Varžinių termometrų veikimo principai. Temperatūros matavimo varžiniais termometrais schemos, jų skirtumai. Automatinių išjungėjų bandymo ir tikrinimo tvarka. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Veikiančių el. įrenginių gesinimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: Atsakomybė už darbo drausmės pažeidimus. Ultragarsinių lygmačių veikimo principai ir ypatumai. Paklaidos ir tikslumo klasė. Termoporos veikimo principas, graduotės, temperatūros kompensacija.
  Sauga, konspektas(42 puslapiai)
  2007-04-27
 • Das Kernkraftwerk

  Darbas vokiečių kalba. Atominės elektrinės. Wer hat das erste Kernkraftwerk gebaut? Strom aus dem Atom. Kernkraftwerkstypen am Beispiel Philipsburg. Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor. Der Kühlturm. Kernfusion. Rohstoffe. Gefahren. Kernspaltung. Kernverschmelzung. Kernkraftwerke. Kernkraft. Brennstoff-Kreislauf.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-23
 • Der Kraftwerk

  Darbas vokiečių kalba. Elektrinės. Elektrinių rūšys. Alternative Energien. Sonnenenergie (Photovoltaik). Solarthermie. Windenergie. Bau und Funktionsweise einer Windkraftanlage. Wasserkraf. Gezeitenkraftwerke. Nachwachsende Rohstoffe. Geothermie. Brennstoffzellen. Kernkraft. Kernenergie. Kernspaltung. Kernverschmelzung. Kernkraftwerke. Vor - und Nachteile eines Atomkraftwerks. Atomwaffen.
  Fizika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Der Sonnenenergie

  Darbas anglų kalba. Saulės energija. Sonnenenergie. Die Sonne ist Grundlage aller Lebensprozesse auf der Erde. Sonnenenergie als Quelle für Wärmeenergie. Sonnenenergie für "Solarstrom". Sonnenenergie (Photovoltaik). Solarthermie. Liegt die Zukunft der Energie in der Sonne? Solarenergie auf dem Vormarsch. Vor- und Nachteile der Solarenergie. Solarthermische Energieumwandlung. Photoelektrische Energieumwandlung (Photovoltaik). Solarthermische Energieumwandlung. Energie ohne Ende. Nur ein Wimpernschlag. Energiegigant Sonne. Faszination Sonne. Solarenergie heute. Erfahrungsbericht zum EEG. Das kann die Sonne. In der Schweiz überall sinnvoll. Einfach und zuverlässig. Aktive thermische Nutzung mittels Kollektoren. Wärme und elektrische Energie aus Sonnenstrahlung. Gewinnung der Solarenergie. Speicherung der Solarenergie. Solarhausbau.
  Fizika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Ekonomika (102)

  Pagrindiniai ekonomikos sektoriai ir nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) kaip baigtinių prekių ir paslaugų kainų suma. Nominalusis ir realusis BNP. BNP kaip pajamų ir kaip išlaidų suma. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendrasis vidaus produktas (BVP), Grynasis nacionalinis produktas (GNP), nacionalinės, asmeninės bei disponuojamos pajamos. Bendrosios paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Polinkis vartoti. Taupymas. Polinkis taupyti. Taupymo funkcija. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreive. AD ir AS pusiausvyra. Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Fiskalinės (iždo) politikos priemonių naudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Pinigų kilmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis (MI, MII, MIII). Pinigų pasiūla ir paklausa. Paklausa ir palūkanų norma. Bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Būtino rezervo principas. Pinigų pasiūlos plėtimas ir mažinimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos kontrolės bei reguliavimo būdai. Monetarinė politika: esmė ir tikslai. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo rūšys. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo politika. Infliacija ir jos formos. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos kaštai ir pasekmės. Infliacijos mažinimo keliai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Ekonomikos augimo sąvoka ir pasekmės. Ekonominio augimo veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominio augimo ribos ir kaštai. Verslo ciklas. Valiutų rinka. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso elementų kitimas.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Elektrische Energietechnik

  Darbas vokiečių kalba. Elektros energija. Elektrische Energietechnik. Was ist Elektrische Energietechnik? Windenergie.
  Vokiečių kalba, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Elektros grandinių teorija

  Sprendimas kontūrinių srovių metodu. Sprendimas Kirchhofo metodu. Sprendimas dviejų mazgų metodu.
  Elektromagnetizmas, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-23
 • Elektros sistemų dažnio ir aktyviosios galios srautų reguliavimas

  Bendros žinios. Pirminiai turbinų greičio reguliatoriai. Automatinis galios srautų reguliavimas. Kompleksinis dažnio ir aktyviosios galios reguliavimas. Dažnio reguliavimo būdai energosistemoje. Dažnio reguliavimas antrinių dažnio reguliatorių pagalba. Integralinis dažnio reguliavimas.
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Elektros tinklai

  Pateikite elektros tinklų paskirtį, klasifikavimą, jų vardinęs įtampas. Kokie reikalavimai keliami elektros tinklams? Pateikite elektros tinklų skaičiavimų tikslus. Aprašykite oro linijų sandarą, laidų ir atramų tipus, vardinės ir vartotojų kategorijos įtaką atskiriems linijos elementams. Kaip klojami elektros instaliacijos laidai po tinku, virš tinko, vamzdžiuose ir kanaluose? Kaip klojami 6-10kV kabeliai miesto teritorijoje? Kaip klojami kabeliai ties posūkiais stačiomis nuokalnėmis ir pastatų sienomis? Pateikite 110/35/10kV galios transformatoriaus atstojamąją schemą naudojamą atliekant elektros tinklų skaičiavimus. Paaiškinkite kaip nustatomi jos parametrai. Kokia dvipusio maitinimo skaičiavimo tvarka? Kaip skaičiuojamas sudėtingas uždaras tinklas taikant tiesinių grandinių skaičiavimo būdus? Kaip palaikomas aktyviosios galios balansas elektros sistemoje kiekvienu laiko momentu? Koks ryšys tarp aktyviosios galios ir dažnio sistemoje? Kada elektros grandinės elementas, apkrova ar generatorius vadinamas reaktyviosios galios šaltiniu ir kada vartotoju? Koks ryšys tarp reaktyviosios galios balanso ir įtampos reguliavimo? Išvardinkite pagrindines žemo galios faktoriaus elektros tiekimo sistemoje priežastys ir pasekmes. Palyginkite sinchroninius variklius ir kondensatorių baterijas kaip reaktyviosios galios šaltinius įvertinant jų darbą normalaus ir avarinio režimo metu. Kaip įvertinamas el. tiekimo patikimumas? Kokios priežastys sukelia įtampos nuokrypas ir įtampos svyravimus elektros tinkluose ir kokia jų įtaka elektros vartotojų darbui? Išvardinkite centralizuoto ir vietinio įtampos reguliavimo priemones ir nurodykite jų naudojimo galimybes. Kokias linijas jau galima vadinti ilgomis? Kokie natūralios galios režimo privalumai? Prašome detalizuoti tuščios eigos ilgos linijos režimą pagal įtampas. Kokie kompensavimo įrengimai naudojami ilgose linijose? Kaip skaičiuojamas reikiamas apšvietimo tinklo laidų skerspjūvis? Kaip įvertinamas laidininkų įšilimas el.tinklų skaičiavimuose? Koks elektrotechninio personalo vaidmuo eksploatuojant elektros įrenginius. Kokius žinote autonominius elektros šaltinius? Kaip gali būti išpildyti vartotojų mini ir mikro tinklai?
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-04-28
 • Fizika (112)

  Slenkamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Ką vadiname atskaitos sistema? Kokias žinote koordinačių sistemas? Kuo jos skiriasi? Paaiškinkite taško padėties aprašymą Dekarto koordinačių sistemoje. Ką vadiname materialiuoju tašku? Ką vadiname poslinkio vektoriumi? Ar visada poslinkio vektoriaus modulis lygus keliui? Ką vadiname greičiu, pagreičiu? Kaip nustatomos jų kryptys? Kokia yra greičio kryptis trajektorijos atžvilgiu? Ką charakterizuoja tangentinis, normalinis pagreičiai? Kam lygūs jų moduliai? Kaip nusakomos jų kryptys? Kokiam judėjimui esant normalinis pagreitis lygus 0, o tangentinis yra pastovus? Kokiems atvejams greitis v = dr/dt gali būti išreiškiamas formule v = s/t, čia dr - poslinkis, t - laikas, s - kelias? Kodėl bet koks kreivaeigis judėjimas yra judėjimas su pagreičiu? Ką tvirtina pirmasis Niutono dėsnis? Kokia atskaitos sistema vadinama inercine? Kaip galima atskirti, kuri atskaitos sistema yra inercinė? Ar atskaitos sistema susieta su Žeme yra inercinė? Ką vadiname kūno impulsu, jėgos impulsu? Kaip šie dydžiai susieti tarpusavyje? Kokiose sistemose galioja impulso tvermės dėsnis? Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukas. Koks skirtumas tarp energijos ir darbo sąvokų? Išveskite kintamos jėgos darbo formulę. Ką vadiname galia? Kaip išreiškiama galia per jėgą ir greitį? Kokie kūnai turi kinetinės energijos? Išveskite kinetinės energijos formulę. Potencinė energija. Jos išraiška. Potencinės energijos ir jėgos sąryšis. Kokį lauką vadiname gravitaciniu? Kokiais dydžiais jis yra charakterizuojamas? Kokiomis savybėmis pasižymi gravitacinis laukas? Kam lygi didžiausia gravitacinės sąveikos potencinė energija tarp dviejų rutulio formos kūnų, kurių masės m, o spinduliai r1 ir r2? Suformuluokite mechaninės energijos tvermės dėsnį. Kokiomis sąlygomis galioja mechaninės energijos tvermės dėsnis? Kokioms sąlygoms esant atlikto darbo skaičiavimui vietoj dA=Fdr galima naudoti formulę A = Fs, čia F - jėga, dr - poslinkis, s - kelias. Išveskite potencinės energijos išraišką Wp= - Gm1m2 / r, čia mi – kūno masės, r - atstumas tarp kūnų. Sukamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Kuo skiriasi slenkamasis ir sukamasis judėjimas? Kam lygūs laikrodžio sekundinės, minutinės ir valandinės rodiklių sukimosi kampiniai greičiai? Kokia kietojo kūno inercijos momento fizikinė prasmė? Pateikite pavyzdžių. Ar pasikeis kūno inercijos momentas pakeitus jo sukimosi ašies padėtį? Kokios ašies atžvilgiu strypelio inercijos momentas yra mažiausias? Išveskite sukamajam judėjimui kinetinės energijos formulę. Kiek kartų pasikeis besisukančio kūno kinetinė energija, jeigu jo kampinis greitis padidės du kartus? Ką vadiname jėgos momentu? Kaip nustatoma jo kryptis? Kuo jis skiriasi nuo jėgos? Išveskite sukamajam judėjimui dinamikos lygtį. Paaiškinkite impulso momento tvermės dėsnį. Pateikite pavyzdžių. Kūną, kurio inercijos momentas 2 kgm2, veikia 8 Nm jėgos momentas. Kokiu kampiniu pagreičiu suksis kūnas? Dėl kokių priežasčių dviračiai gaminami su didelio skersmens ratais? Specialioji reliatyvumo teorija. Ką tvirtina mechaninis reliatyvumo principas? Galilėjaus koordinačių transformacijos. Koks yra skirtumas tarp mechaninio (Galilėjaus) ir bendrojo (Einšteino) reliatyvumų principų? Kokios priežastys lėmė specialiosios reliatyvumo teorijos sukūrimą? Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco koordinačių transformacijos. Kokie įvykiai specialiojoje reliatyvumo teorijoje yra vienalaikiai? Kokie dydžiai specialiojoje reliatyvumo teorijoje yra absoliutūs? Kodėl reliatyvumo teorijoje įvedama keturmatės erdvės sąvoka? Užrašykite dinamikos dėsnį specialiajai reliatyvumo teorijai. Sąryšis tarp masės ir energijos? Suformuluokite impulso tvermės dėsnį reliatyvistiniam atvejui. Gaukite reliatyvistinį Wk ir p sąryšį, čia Wk- kinetinė energija, p - impulsas. Svyravimai ir bangos . Kokį procesą vadiname svyravimais, laisvaisiais, harmoniniais svyravimais?Ką charakterizuoja svyravimų amplitudė, fazė, periodas, dažnis, ciklinis dažnis? Kokia yra besisukančios amplitudės vektoriaus metodo esmė? Išveskite harmoniniam svyravimui greičio ir pagreičio formules. Kam yra lygi harmoninio svyravimo kinetinė, potencinė ir pilnutinė energija? Kaip galima palyginti kūnų mases, išmatavus įtvirtintų ant spyruoklės šių kūnų svyravimų dažnius? Kokios sistemos vadinamos tiesiniu harmoniniu osciliatoriumi, matematine, spyruokline, fizikine svyruoklėmis? Išveskite matematinės, spyruoklinės ir fizikinės svyruoklių svyravimų dažnio formules. Koks reiškinys vadinamas mušimais? Kam yra lygus mušimų periodas? Kokia galima taško dalyvaujančio dviejuose statmenuose vienodo dažnio svyravimuose judėjimo trajektorija? Kokiomis sąlygomis stebima tiesė, apskritimas, elipsė? Užrašykite slopinamųjų svyravimų diferencialinę lygtį ir jos sprendinį. Kaip keičiasi sistemos svyravimų dažnis, didėjant jos masei? Kokiu dėsniu keičiasi slopinamųjų svyravimų amplitudė? Ar slopinamieji svyravimai yra periodiniai? Kodėl slopinamųjų svyravimų dažnis turi būti mažesnis už sistemos savųjų svyravimų dažnį? Kokius svyravimus vadiname priverstiniais? Užrašykite priverstinių svyravimų diferencialinę lygtį ir jos sprendinį. Paaiškinkite jos esmę. Kas lemia priverstinių svyravimų amplitudę? Paaiškinkite, nuo ko priklauso svyravimų amplitudė ir fazė rezonanso atveju. Paaiškinkite, kokiems tikslams yra taikomas rezonanso reiškinys. Kokį reiškinį vadiname rezonansu? Nubraižykite ir išanalizuokite rezonansines svyravimų amplitudės kreives? Ką vadiname banga? Paaiškinkite kaip tamprioje aplinkoje susidaro bangos. Kokios bangos vadinamos skersinėmis, išilginėmis? Kokiose aplinkose jas galima sudaryti? Ką vadiname bangos ilgiu, dažniu? Koks yra ryšys tarp bangos ilgio, greičio, periodo? Kokios bangos vadiname plokščiosiomis, sferinėmis? Kokios yra jų lygtys? Ką vadiname bangos skaičiumi, bangos faziniu greičiu? Kokios turi būti išpildytos sąlygos, kad stebėtume bangų interferenciją. Kokiomis sąlygomis stebimi bangų interferencijos maksimumai ir minimumai? Dvi bangos, kurių skiriasi tiktai amplitudė, sklinda viena prieš kitą. Ar jos sudarys stovinčiąją bangą? Kam lygus stovinčiojoje bangoje atstumas tarp gretimų mazgų?
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (4)

  Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-19
 • Informacijos technologijos ir nusikaltimai

  Paieškos internete aprašymas. Informacijos technologijos ir nusikaltimai. Įvadas. Nusikaltimų sfera informacinių technologijų įtakoje yra išplečiama. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo vieta. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo įrankiu. Iškyla naujų priemonių būtinybė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje. Kuriasi specializuotos institucijos kovai su nusikalstamumu. Kuriama atitinkama įstatyminė bazė. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Planko konstantos nustatymas remiantis molekuliniais absorbcijos spektrais (2)

  Darbo užduotis. Ištirti kai kurių medžiagų absorbcijos spektrus ir nustatyti Planko konstantą. Teorinė dalis. Aparatūros ir darbo metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-19
 • Planko konstantos nustatymas remiantis molekuliniais absorbcijos spektrais (3)

  Darbo užduotis. Remiantis visišku vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūros ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-20
 • Relinės apsaugos ir automatika

  AKI Schemos. Vienkartinio AKI veikimas. Dvikartinio veikimo ARI. ARI paskirtis ir keliami reikalavimai. ARĮ schemoms keliami reikalavimai. Bendros žinios apie įtampos reguliavimą. Automatinis galios transformatoriaus įtampos reguliatorius. AIR kondensatorių baterijomis. Bendros žinios apie aktyviosios galios ir dažnio reguliavimą. Pirminiai turbinų sukimosi dažnio reguliatoriai. Automatinis galios srautų reguliavimas. Kompleksinis dažnio ir aktyviosios galios reguliavimas. Dažnio reguliavimas antrinių dažnio reguliatorių pagalba. Bendrosios žinios apie ADN. Automatinis hidrogeneretoriaus paleidimas vykstant dažnio sumažėjimui energosistemoje. ADN ir DAKĮ schemos. Šiluminių elektrinių savų reikmių atskyrimas sumažėjus energosistemos dažniui.
  Mechanika, špera(13 puslapių)
  2007-04-23
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po