Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bastutinių šeimos vaistiniai ir maistiniai augalai

  Įvadas. Bastutinių šeimos maistiniai augalai. Gūžinis kopūstas. Raudongūžis kopūstas. Garbanotasis kopūstas. Briuselinis kopūstas. Žiedinis kopūstas. Ropinis kopūstas. Griežtis. Rapsas. Ropė. Turnepsas. Valgomasis ridikas. Bastutinių šeimos vaistiniai augalai. Sareptinė garstyčia, Baltoji garstyčia. Valgomasis krienas. Pilkasis tvertikas. Trikertė žvaginė. Išvados.
  Botanika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Ekologija (24)

  Ekologijos terminų žodynėlis. Abiotiniai. Populiacijos dydis. Abisalė. Aerobiniai organizmai. Akvakultūra. Anabiozė. Anglies dioksidas. Antrinė produkcija. Apytakos ciklas. Aplinka. Aplinkos veiksnys. Ardas. Asimiliacija. Atmosfera. Augalija. Augmenija. Autekologija. Autotrofai. Bendroji biomasė. Bendroji pirminė produkcija. Bentosas. Betipelaginė zona. Biogeocheminė apytaka. Biologinių sistemų herarchija. Biologinė įvairovė. Biomas. Biomasė. Biomasės prieaugis. Biosfera. Biota. Biotiniai veiksniai. Buveinė. Demografija. Detritas. Dirvodara. Dirvožemio erozija. Disimiliacija. Draustiniai. Drėgnumas. Dvinamiai augalai. Ekologinė niša. Ekologinė piramidė. Ekosfera. Ekosistema.Ekosistemos. Ekosistemos produkcija. Ekosistemos stabilumas. Ekosistemos sukcesija. Ekotopas. Eliminacija. Emigracija. Endemai. Epocha. Etologija. Eufotinė zona. Euribiontai. Eurifagai. Eurifotai. Eutrofizacija. Evoliucija. Faktorinė ekologija. Fenotipas. Fitoplanktonas. Fotoperiodizmas. Fotosintezė. Gamtinės juostos. Gamtosauginis karkasas. Genotipas. Gimstamumas. Grynoji pirminė produkcija. Halobiontai. Halofilai. Halofitai. Herbicidai. Heterotrofai. Hidrobiontai. Hidrosfera. Insekticidai. Klonavimas. Kryžmadulka. Litosfera. Medžiagų apytaka. Medžiagų apykaita. Mikroartropodai. Mirtingumas. Mitybos grandinė. Monokultūra. Mortmasė. Natūralioji atranka. Neoekologija. Paleoekologija. Panmiksija. Parcelė. Pedobiontai. Populiacija. Populiacijų ekologija. Populiacijos homeostazė. Prevencija. Prisitaikymas. Rūšis. Savidulka. Selekcija. Sinekologija. Stresas. Šiltnamio reiškinys. Tolerancijos sritis. Transpiracija. Trąšos. Vienanamiai augalai. Zooplanktonas.
  Ekologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-31
 • Fermentai biotechnologijos pramonėje

  Biotechnologijos mokslo ištakos. Fermentų naudojimas biotechnologijoje. Žinduolių ir augalų ląstelių kultūros. Biopolimerai. Fermentų naudojimas biotechnologijos pramonėje. Fermentų gamyba ir pritaikymas. Medicina. Maisto pramonė. Žemdirbystė. Farmacija. Mikrobiologinis pavojingų atliekų perdirbimas. Biologinio kuro gavimas. Miškininkystė. Gyvulininkystė. Trečiojo pasaulio šalys genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) taikinys. Apibendrinimas.
  Biologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-31
 • Kiaulių veisimo ypatumai

  Įvadas. Veisimo metodai. Atranka ir paranka. Reprodukcinės savybės. Paršavedžių vislumo didinimas. Paršiavimasis. Veislininkystės sistema. Lietuvos senųjų vietinių kiaulių genetinių išteklių išsaugojimas. Veislės. Apibendrinimas.
  Veterinarija, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-27
 • Molekulinė biologija

  Nukleosoma – chromatino struktūrinis ir reguliacinis vienetas. DNR polimerazių struktūra. Bakterinės (E.coli) polimerazės. tRNR antrinė ir tretinė struktūra. Antrinė tRNR molekulių struktūra. DNR ir RNR antrinė ir tretinė struktūra. Chromatino ir DNR transkripcija. Transkripcija prokariotuose. Rentgenostruktūrinės analizės principai. DNR IR RNR pirminė struktūra. Transliacijos terminacija. DNR replikacija eukariotuose. RNR redagavimas ir redagavimo tipai. DNR polimerazė. RNR transkriptų brendimas. Transliacijos dekodavimas. Bakterinės RNR polimerazės. Transkripcijos terminacija bakterijose. Nukleosomos šerdinės dalelės struktūrinės savybės. Transkripcijos komplekso susimontavimas ties promotoriais. Bakterinės DNR polimerazės. DNR sintezė (elongacija). Replisomos susimontavimas ties replikacijos sritimi. Centrinė molekulinės biologijos dogma. DNR Polimerazių struktūra. DNR replikacija prokariotuose. DNR Replikacijos "fabriko" hipotezė. Slankiosios sankabos ir šerdinės dalelės prijungimas prie DNR. Eukariotų DNR replikacinės šakutės komponentai. Chromatinas ir DNR transkripcija. Chromatino fibrilės. Ribosomos. RNR susimontavimas į ribosomas. DNR replikacija. Linijinių DNR molekulių replikacija. DNR organizacija prokariotuose. Bakterijų nukleoidas. Okazaki fragmentų sujungimas vėluojančioje grandinėje.
  Biologija, špera(8 puslapiai)
  2008-06-18
 • Pedagogika (28)

  Pedagogika. Žmogaus ugdymas. Pedagogikos mokslo ištakos. Ugdymas. Ugdytinis ir ugdytojas. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdytojo bruožai. Pedagogikos mokslų schema. Pedagogika ir kiti mokslai. Lietuvos švietimo sistema. Ugdymo principai. Didaktika. Mokymo teorijos raida. Mokytojas ir mokinys. Svarbiausios mokymo sąvokos. Mokymo procesas. Skirtingi požiūriai į mokymo turinį. Mokymo turinys kaip medžiaginės ir dvasinės kultūros vertybių sistema. Mokymo tobulinimo kryptys. Mokymo metodai. Aktyvieji mokymo metodai. Mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Mokymo organizavimo raida. Mokykla – mokymo institucija. Pamokų planavimas. Papildomas ugdymas. Auklėjimas. Vertybes. Auklėjimo metodai. Dorinis mokinių ugdymas. Tautinio ugdymo esmė. Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo.
  Pedagogika, špera(17 puslapių)
  2007-05-04