Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitos procesas ir jo organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Pirminiai dokumentai. Apskaitos registrai. Tipiniai apskaitos registrai. Sąskaitų planas. Pavyzdinis sąskaitų planas Lietuvoje. Apskaitos proceso organizavimas.
  Apskaita, pristatymas(15 )
  2007-04-03
 • Apskaitos sąvoka

  PowerPoint pristatymas. Apskaitos apibrėžimas. Apibendrinimas. Apskaitos funkcijos. Apskaitos tikslas. Apskaitos procesas. Apskaitos informacijos vartotojai. Informacijos vartojimo priežastys. Apskaitos rūšys. Finansų ir valdymo apskaitos palyginimas. Apskaitos sistema. Ryšiai tarp apskaitos rūšių ir mokymosi tikslas.
  Apskaita, pristatymas(14 )
  2007-04-04
 • Atidėjimų apskaita

  PowerPoint pristatymas. Atidėjimo samprata. 1 kriterijus. 2 ir 3 kriterijus. Atidėjimų įvertinimas. Atidėjimų pavyzdžiai. Atidėjimo užregistravimas. Atidėjimų panaudojimas.
  Apskaita, pristatymas(7 )
  2007-04-03
 • Augančios rinkos

  PowerPoint pristatymas. Verslas pereinamosiose ekonomikose. Istorinė apžvalga. Ekonominių pokyčių tikrovė (problemos). Vokietijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pramonėje dirbančiųjų gyventojų procentas. Trys sritys, kuriose kompanijos susiduria su valstybinėmis įmonėmis. Valstybinių įmonių egzistavimo priežastys. Valstybinių įmonių egzistavimo trūkumai. Tiesioginės užsienio investicijos Kinijoje ir likusiose Azijos šalyse. Reikalavimai paskoloms gauti Kinijoje. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(13 )
  2007-04-05
 • Darbo jėgos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Prancūzų požiūris į darbą: "labas, tinginyste". Darbo mobilumas. Imigracija. Federaliniai įstatymai. Darbininkai emigrantai. Nedarbas (Bedarbystė). Darbo jėgos našumas. Darbo politikos sprendimai: socialinė padėtis, moterų diskriminacija, rasizmas, visuomenės mažumos ir augančios šalys. Indija. Japonija. Moterų diskriminacija. Moterų galimybės tarptautiniame versle. Mažumos. Darbas besivystančiose šalyse. Tinkamo pasirengimo svarba prieš įeinant į rinką. Darbo Sąjungos: Europa, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Japonija. Tarptautinė darbo veikla. Ar suderinti darbo standartai pakels aukštyn prekybos ir pajamų lygį? Darbininko dalyvavimas valdyme. Darbo tarybos Europos Sąjungoje. Vystymasis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados.
  Vadyba, pristatymas(23 )
  2007-04-13
 • Dvejybinis įrašas ir pagrindinė apskaitos lygybė

  PowerPoint pristatymas. Dvejybinis įrašas pasižymi tuo, kad jame naudojama. Apskaitos sistemos. Pagrindinė apskaitos lygybė. Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje. Finansinės atskaitomybės tikslas. Finansinės atskaitomybės klasifikacija. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. Balansas-ataskaita apie įmonės finansinę būklę paskutinę finansinių metų dieną. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita - ataskaita apie įmonės veiklos rezultatus per finansinius metus. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita.
  Apskaita, pristatymas(16 )
  2007-04-04
 • Ekonominiai ir socialiniai ekonominiai veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Ekonominės analizės. Ekonominės prognozės poveikis įmonės funkcinėms sritims. Svarbiausi ekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Asmeninis vartojimas. Darbo jėgos kaštai. Vidutinis valandinis atlygis 2002 metais. Telefonai - ekonominis rodiklis. Užsienio skolos. Bendras gyventojų skaičius. Amžiaus pasiskirstymas. Vidutiniai metiniai gyventojų populiacijos augimai. Ekonomiškai išsivysčiusių šalių nerimas. Suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje. Gyventojų tankumas ir jų pasiskirstymas. Megapoliai 1970 – 2015 metais. Kiti socialiniai ekonominiai aspektai. Pramonės aspektai. Išvados.
  Ekonomika, pristatymas(26 )
  2007-04-07
 • Eksportas ir importas: pagrindiniai aspektai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės eksporto priežastys. Problemos, su kuriomis susiduria Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) eksportuotojai. Užsienio rinkų paieška. Mokėjimo ir finansavimo procesas. Eksporto apmokėjimo terminai. Eksporto finansavimas. Gabenimo dokumentai. Eksporto procedūros. Atsiėmimo dokumentai. Krovinių eksportavimas. Eksporto oru pranašumai, lyginant su jūriniu krovinio gabenimu. Importo šaltinių identifikavimas. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos eksportuotojams paramą teikia. Eksporto plėtros ir skatinimo strategija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(15 )
  2007-04-13
 • Finansinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Finansinės jėgos. Valiutos kursai. Plaukiojantis arba fiksuotas valiutos kursas. Užsienio valiutų keitimo kursai. Finansinės rizikos rūšys. Mokėjimų balansas. Kitos finansinės jėgos veikiančios tarptautinį verslą. Tarifai ir muitai, mokesčiai. Apmokestinimas. Skirtingi mokesčiai skirtingose valstybėse. Infliacija. Infliacijos poveikis palūkanų normai. Monetarinės ir fiskalinės politikos poveikis infliacijai. Infliacijos svarba tarptautiniam verslui. Infliacija ir tarptautinis verslas. Infliacija Lietuvoje. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Besiformuojantis infliacijos konvergencijos Mastrichto kainų stabilumo kriterijus. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams: infliacijos stebėjimas. Apskaitos pritaikymas. Tarptautinė bankininkystė. Namų ūkio taupymas. Didėjančio įsiskolinimo besivystančiose šalyse priežastys. Įsiskolinimo problemos sprendimas. Trumpalaikiai sprendimai. Ilgalaikiai sprendimai. Besivystančių šalių skolos rinkos augimas. Ilgesnio laikotarpio sprendimai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(34 )
  2007-04-07
 • Finansinės rinkos

  PowerPoint pristatymas. Valiutų rinkos. Skirtingi kursai. Trišalis arbitražas. Valiutos kursų paskirtis. Vienos kainos teisė. Dvidešimtojo amžiaus monetarinės sistemos. Aukso standartas. Europos monetarinė sistema ir euras. Europos monetarinės sistema. Euras. Euro simbolis. Euro banknotų ir monetų dizainas. Makroekonominė euro įvedimo nauda. Mikroekonominė euro įvedimo nauda. Tarptautinės pinigų rinkos. Eurovaliutos rinkos.
  Finansai, pristatymas(21 )
  2007-04-04
 • Finansų apskaita

  PowerPoint pristatymas. Apskaitos apibrėžimas. Apskaitos funkcijos. Apskaitos procesas. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos tikslas. Apskaita kaip profesija. Apskaitos rūšys. Finansų ir valdymo apskaitos palyginimas. Apskaitos sistema. Finansų apskaitos ribotumai.
  Apskaita, pristatymas(12 )
  2007-04-03
 • Finansų valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Svyruojantys valiutos kursai. Transakcinė rizika. Vertimo rizika. Mainai. Kapitalo didinimas ir investavimas. Pardavimai be pinigų. Tarptautinis finansų centras.
  Finansai, pristatymas(10 )
  2007-04-13
 • Įėjimas ir plėtra

  PowerPoint pristatymas. Įėjimas ir plėtra. Eksportas. Motyvacijos. Iniciatyvios motyvacijos. Pasyvios motyvacijos. Įėjimo ir vystymosi strategijos. Eksporto vadybos kompanijos. Prekybos kompanijos. Privataus ir viešojo sektoriaus pagalbininkai. Licenzijos. Frančizė. Bendradarbiavimo tarp įmonių tipai. Neoficiali korporacija. Kontraktinis susitarimas. Ne pelno siekiantys konsorciumai. Bendra įmonė. Valdymo svarba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(17 )
  2007-04-08
 • Įėjimo į naujas rinkas modeliai

  PowerPoint pristatymas. Eksportavimas. Eksportuotojai vadinami įvairias pavadinimais. Netiesioginis eksportas. Perdavimas. Frančizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Bendra įmonė. Susiliejimai ir įsigijimai. Valdymo kontraktai.
  Rinkodara, pristatymas(10 )
  2007-04-13
 • Ilgalaikio materialaus turto remonto ir rekonstrukcijos apskaita

  PowerPoint pristatymas. Remonto ir rekonstravimo darbų išlaidos. Nuosavo arba lizingu valdomo turto remonto bei rekonstravimo finansinė apskaita. Išnuomoto ir išsinuomoto IMT eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Išsinuomoto turto remonto ir rekonstravimo išlaidų finansinė apskaita. IMT remonto ir rekonstravimo išlaidų mokestinė apskaita.
  Apskaita, pristatymas(9 )
  2007-04-03
 • Ilgalaikio materialaus turto veiklos nuomos ir lizingo apskaita

  PowerPoint pristatymas. Nuomos rūšys: nuoma ir panauda. Apskaita nuomininko įmonėje. Apskaita nuomotojo įmonėje. IMT panaudos apskaita. Lizingas. Apskaita lizingo davėjo įmonėje. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje.
  Apskaita, pristatymas(9 )
  2007-04-03
 • Ilgalaikio turto apskaita (4)

  PowerPoint pristatymas. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. IMT nusidėvėjimo metodai. Tiesinis nusidėvėjimo metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas. Dvigubas- mažėjančios vertės nusidėvėjimo metodas. Nusidėvėjimo ir eksploatavimo sąnaudos. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos ypatumai. Ilgalaikio turto nurašymas. Ilgalaikio turto likvidavimo apskaita. Ilgalaikio turto perleidimo apskaita. Ilgalaikio turto praradimo apskaita.
  Apskaita, pristatymas(17 )
  2007-04-03
 • Informacinio pagrindo kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinis ir vietinis tyrimas. Nauji aplinkos faktoriai. Rinkos plėtra. Aptarnavimo, paslaugų teikimo organizacijos. Elektroninės informacijos tarnybos. Duomenų slaptumas. Tyrimų metodika. Apklausos. Apklausų tipai. Tinklo technologijos. Tarptautinės informacijos sistemos. Informacinės sistemos. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(19 )
  2007-04-05
 • Kultūra

  PowerPoint pristatymas. Kultūra. Kultūrą sudarantys elementai. Kalba - kultūros veidrodis. Nežodinė (neverbalinė) kalba. Religija. Dovanotina. Nedovanotina. Rinkų apibūdinimas, pagal kultūrinius tipus. Kultūriniai mokymai. Apmokymai gali būti šių rūšių. Kultūros išnaudojimas verslo sėkmei. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 )
  2007-04-04
 • Mokėjimų balansas (2)

  PowerPoint pristatymas. Einamoji sąskaita. Kapitalo bei finansinė sąskaita. Kapitalo sąskaitą sudaro. Kapitalo srautai. Išvados.
  Apskaita, pristatymas(8 )
  2007-04-05
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po