Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apsauginio įžeminimo tyrimas (7)

  Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Naudojami prietaisai ir matavimo metodai. Darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-13
 • Bankų sistema Lietuvoje (6)

  Įvadas. Bankų veikla. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų bankrotų banga. Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Kredito įstaigų priežiūros Lietuvoje suderinimas su Europos Sąjungos (ES) direktyvomis. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Bankų klasifikavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-28
 • Buldozerių ir vienakaušių ekskavatorių ekonominis palyginimas

  Užduotis: apskaičiuoti i-ojo ir i+1 modelio žemės darbų mašinomis (buldozeriu ir vienakaušiu ekskavatorium) atliekamų darbų savikainą ir galutinai parinkti ekonomiškesnio modelio mašiną iš 3, 4 uždaviniuose priimtų mašinų modelių. Uždavinio sprendimas.
  Statyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-04-28
 • Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas (6)

  Darbo tikslas: Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas. Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti. Naudojami prietaisai. Darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-11
 • Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas (7)

  Darbo tikslas. Išmatuoti apšvietą patalpoje ir lauke. Nustatyti darbo vietų natūralios apšvietos koeficientą. Naudojami prietaisai. Darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-11
 • Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai (5)

  Darbo tikslas. Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais. Nustatyti kai kurių triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-11
 • Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas (4)

  Darbo tikslas. Patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Naudojami prietaisai. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-11
 • Grunto stiprumo tikrinimas

  Užduotis: Gruntui, kurio vidinės trinties kampas x reikia apskaičiuoti: Svarbiausių įtempimų didesnę komponentę, kai mažesnioji įtempimų komponentė yra pastovi ir lygi 200kPa, jam esant ribiniame būvyje. Tangentinę ir normalinę įtempimų komponentes slydimo plokštumoje. Teorinės prielaidos ir pagrindinės formulės. Skaičiavimai.
  Statyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-28
 • Gruntų mechanika (4)

  Teorinė dalis: Įtempimai nuo paskirstytos apkrovos. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti. 2 užduotis: Apskaičiuoti įtempimų horizontaliąją komponentę σx horizontaliame pjūvyje. 3 užduotis: Nubraižyti įtempimų vertikaliosios komponentės σz vertikaliame pjūvyje ir horizontaliosios komponentės σx horizontaliame pjūvyje diagramas.
  Statyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Kerpamojo stiprumo bandymas kirpimo aparatu

  Darbo tikslas: nustatyti grunto stiprumo rodiklius: sankabumą c ir vidinės trinties kampą. Darbo priemonės. Bendrieji nurodymai. Principinė kirpimo aparato schema. Bandinio sutankinimas. Bandymo paruošimas. Kirpimo bandymas. Konsoliduotas kirpimo bandymas. Bandymo duomenų apdorojimas. Kirpimo grafikai.
  Statyba, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-28
 • Materialaus produkto gamybos proceso valdymo praktika organizacijoje: šaldyti duonos ir pyrago gaminiai UAB "Mantinga"

  Įvadas. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Metalinės konstrukcijos (4)

  Metalinių konstrukcijų istorija. Metalinių konstrukcijų taikymo sritis. Metalinių konstrukcijų trūkumai ir privalumai. Plienų savybės ir elgsena esant skirtingiems įtempių būviams. Plienų klasifikavimas ir parinkimas projektuojant metalines konstrukcijas. Plieno stipriai ir jų nustatymas. Plieno konstrukcinių gaminių sortimentas. Ribiniai plieno konstrukcijų būviai. Centriškai gniuždomų ir tempiamų elementų stiprumas. Centriškai gniuždomųjų elementų pastovumas. Centriškai gniuždomojo elemento skaičiuojamojo ilgio nustatymas, ribiniai liauniai. Skerspjūvio parinkimas centriškai gniuždomai ištisinio skerspjūvio kolonai. Skerspjūvio parinkimas centriškai gniuždomai spragotojo skerspjūvio kolonai. Spragotosios kolonos ir jungiamojo tinklelio ir antdėklų parinkimas. Centriškai gniuždomos kolonos jungties su pamatu jungimas. Lenkiamųjų elementų įtempių būvis. Sijos. Lenkiamasis ir kerpamasis atsparis, vietiniai įtempiai. Bendrasis pastovumas. Sijų stiprumo skaičiavimas įvertinant plastines deformacijas. Vietinio sienelės ir juostos pastovumo netekimas. Įtempių sijos sienelėje skaičiavimas. Sijos sąstandų parinkimas. Atraminių sijos sąstandų tipai ir jų skaičiavimai. Sijos gniuždomosios juostos pastovumo tikrinimas. Ekscentriškai tempiamų ir gniuždomų elementų įtempimų būvis. Ekscentriškai gniuždomų elementų stiprumas. Ekscentriškai gniuždomų elementų pastovumas momento veikimo plokštumoje. Ekscentriškai gniuždomų elementų pastovumas iš momento veikimo plokštumos. Ekscentriškai gniuždomojo elemento skaičiuojamojo ilgio nustatymas. Varžtinių jungčių skaičiavimas. Varžtinių jungčių įtempiamaisiais varžtais skaičiavimas. Suvirintųjų sandūrinių jungčių skaičiavimai. Suvirintųjų kertinių siūlių skaičiavimas.
  Statyba, špera(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Metalinės konstrukcijos (5)

  Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumo tikrinimas. Sijos sienelės stiprumo sąlygos tikrinimas. Juostos pastovumo tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas.
  Statyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-03
 • Metalinės konstrukcijos (6)

  Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Kolonos pamatas. Grafinė dalis.
  Statyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-04-04
 • Metalo konstrukcijos projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumo tikrinimas. Sijos sienelės stiprumo sąlygos tikrinimas. Juostos pastovumo tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Grafinė dalis.
  Statyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-03
 • Pagrindo įtempimų skaičiavimas

  Pagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Teorijos santrauka. Skaičiavimai.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-19
 • Pagrindo įtempimų skaičiavimas (2)

  Pagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Skaičiavimai. Įtempimų komponentės diagrama. 2 uždavinys.
  Statyba, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-19
 • Skysčių mechanika: vandentiekio ir nuotakyno projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas ir jo nuostolių skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Brėžiniai.
  Statyba, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-04-28
 • Statybos ekonomika (2)

  Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Statybos rinkos charakteristika. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Statybos reglamentavimas Europos sąjungoje. Statybos procesų charakteristika. Statybos procesų valdymo modelis. Projektinių sprendimų optimizavimas. Statybos procesų projektinių sprendimų įvertinimas. Daugiakriteris statybos procesų projektinių sprendimų įvertinimas. Statybos procesų projektinių sprendimų optimizavimas. Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas. Dabartinės grynosios vertės nustatymas. Vidinės pelno normos nustatymas. Investicijų rentabilumo indeksų nustatymas. Rinkos įvertinimas imitaciniu modeliavimu. Rizikos įvertinimas keičiant pinigų srautą. Rizikos įvertinimas naudojant diskanto koeficientą. Investicijų efektyvumas ir jo skaičiavimas. Grynosios diskontuotos vertės metodas. Investicijų atsipirkimo vidinės normos skaičiavimo metodas. Kapitalo analizė. Pagrindinio kapitalo susidėvėjimas. Projektinių sprendimų ekonominis efektyvumas. Statybos organizavimo projekto ekonominis efektyvumas. Darbų vykdymo projekto ekonominis efektyvumas. Statybos apimčių žiniaraštis. Darbo, medžiagų sąnaudų statyboje žiniaraščių sudarymas. Medžiagų ir mechanizmų poreikio nustatymas. Statybos objektų (darbų) kainos nustatymas. Sąmatų sudarymas personaliniu kompiuteriu. Grandies sudėties formavimas. Darbo užmokesčio apskaita statyboje. Sąmatų skaičiavimas.
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2007-04-03
 • Statybos organizavimas (5)

  Bendros sąvokos. Tradiciniai statybos darbų organizavimo metodai. Projektų vadyba statyboje. Pagrindiniai pastato statybos etapai. Procesai būdingi atskiriems funkciniams procesams (funkciniai procesai). Sutartys statyboje. Standartinės formos sutartis. Laisvos formos sudėtis. Esminiai statinio reikalavimai. Esminiai architektūriniai reikalavimai. Projektavimo sąlygos. Teisė būti statytoju ir tos teisės įgyvendinimas. Projekto sudėtis. Techninio projekto sudėtis. Darbo projektas. Statinio projekto ekspertizė. Statybos leidimas. Statybos proceso dalyviai. Statytojo teisės ir pareigos. Statinio projektuotojo teisės ir pareigos. Statinio architekto teisės ir pareigos. Rangovo teisės ir pareigos. Subrangovo teisės ir pareigos. Tiekėjas. Tyrinėtojas. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Statinio techninė priežiūra statybos metu. Statinio technine priežiūra. Pastato garantinis laikotarpis. Statybos priežiūra. Statinio projekto vykdymo priežiūra. Valstybės priežiūrą vykdo statybos inspekcija. Statybos draudimas. Statinio ekspertizė. Statinio avarija. Kalendorinis planavimas statyboje. Statinio projekto valdytojas ir statinio statybos valdytojas. Statinio pripažinimas naudoti.
  Statyba, špera(10 puslapių)
  2007-04-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po