Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Anglų kalba

  Namų darbas anglų kalba: Tests. Answering the questions. Privatization. Investments. The role of the market. Microeconomics and Makroeconomics. Grammar checking.
  Anglų kalba, namų darbas(15 puslapių)
  2005-11-09
 • Company analysis: "Avelyn"

  Darbas anglų kalba apie kompaniją "Avelyn". Logo and slogan. Company profile. Company structure. History. Advertising campaign. Advertisement for a new product. Advertising campaign. Launching a new product. Market research. Guestionnare. Process. Graphs statistic. Income statement and valance sheet. Conclusions.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-09
 • Cosmetics company: Favourite

  Presenting the company Favourite. Logo, slogan. Company history. Company profile. Company structure. Advertising and advertisement. Plan of office building. Company balance sheet. Liabilities and stockholders equity. Assets from 1983-2003. Who use company cosmetics. Company colour.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2005-11-09
 • Garbingai kovokite, nuolat tobulinkite save tik dėl meilės sportui

  Taekwondo. Garbinga kova. Dvasinis susikaupimas. Fizinis apkrovimas. Faktai ir poveikis. Kodėl vartojamas dopingas? Preparatas ir jo vartojimas. Anaboliniai steroidai. Išvaizda ir forma. Poveikis.
  Sportas, rašinys(4 puslapiai)
  2005-11-09
 • Greitumo lavinimas TaeKwonDo treniruotėse

  Greitumas. Greitumo formos. Greitumo ištvermė. Psichomotorinės reakcijos greitis. Raumens, jų grupės susitraukimo greitis, arba atskiro judesio greitis. Judesio dažnis. Išvados.
  Sportas, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-09
 • Įmonių rūšys

  Įvadas. Individualioji verslo įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Mišriosios organizacijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-03
 • Industry in Lithuania

  Textiles. Food industry. Forestry and wood processing. Basic indicators of the forests of Lithuania. Energy sector. Transport. Conclusions.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-09
 • Integration of Lithuania into European Union (EU)

  Darbas anglų kalba Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą (ES): The integration into the European Union (EU). A few types of the positive consequences could be singled out. Economical consequences.
  Anglų kalba, rašinys(4 puslapiai)
  2005-11-09
 • Makroekonomika (12)

  Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius ekonominio vystymosi ciklus? Išvardinkite šalies vyriausybės ekonominio reguliavimo pagrindinius ciklus? Vyriausybės ekonominio reguliavimo pagrindinės funkcijos? Išvardinkite pagrindines ekonominės aplinkos liberalizavimo sritis? Išvardinkite ir apibūdinkite vyriausybės poveikio ekonomikai pagrindines priemones? Kas yra BNP ir kaip jis apskaičiuojamas? Kas yra BVP ir išsamiai paaiškinkite jo skaičiavimą išlaidų skaičiavimo metodu? Parašykite ir paaiškinkite visuminės (bendros) paklausos formulę? Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindinius visuminius paklausos pokyčius? Išvardinkite pagrindinius šalies makroekonomikos rodiklius? Paaiškinkite koks yra pinigų ryšys su palūkanų norma. Parašykite mainų lygties lygybę ir paaiškinkite? Kas yra rinka ir išvardinkite pagrindines rinkos funkcijas? Išvardinkite pagrindinius laisvos rinkos veiksnius, kurių motyvacija priklauso nuo naudos principo? Išvardinkite rinkos sistemos formavimo pagrindinius organizavimo principus? Paaiškinkite Keinsistų požiūrį apie monetarinę politiką? Kas yra monetarinė politika ir išvardinkite jos pagrindines funkcijas? Koks yra monetarinės politikos tikslas ir išvardinkite pagrindines monetarinės politikos funkcijas, kurias vykdo šalies centrinis bankas? Kas yra fiskalinė politika ir išvardinkite pagrindines fiskalinės politikos funkcijas? Išvardinkite mokesčių teisinės bazės sutvarkymo programos pagrindinius principus? Pagrindiniai rodikliai, kurie atspindi tarptautinę prekybą?
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-11-03
 • Narkotinių medžiagų poveikis organizmui

  Įvadas. Kas yra narkotikai? Narkotikų rūšys, jų poveikis organizmui. Amfetaminas. "Ecstazy"/Estazė. Dopingas. Hašišas ir marihuana. Heroinas ir kiti opiatai. Kokainas. Toksinės medžiagos. Alkoholis. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (18).
  Fiziologija, referatas(30 puslapių)
  2005-07-22
 • Rankinio raida Lietuvoje

  Įvadas. Rankinis Lietuvoje 1927m. – 1992m. Prieškaris. Pokaris. Rankinis Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1992m. Žaidėjai, treneriai, vadovai. XX amžiaus Lietuvos simbolinė rinktinė. Lietuviai tarptautinėse organizacijose. Rankinio taisyklės ir teisėjai.
  Sportas, referatas(6 puslapiai)
  2005-07-22
 • Smulkaus ir vidutinio verslo vieta šalies ūkinėje sistemoje

  Turinys. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas ir jo subjektai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra ir kryptys. SVV pranašumai prieš stambesnes įmones. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. SVV vieta šalies ūkinėje sistemoje. Šalies bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta įmonėse, kuriose dirba iki 250 darbuotojų. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (pagal apskritis). Bendroji pridėtinė vertė 1999–2002 m., mlrd. Lt. Kai kurių ekonominės veiklos rūšių įtaka sukuriant bendrąją pridėtinę vertę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė. Bendrosios pridėtinės vertės, sukurtos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, struktūra pagal įmonių grupes. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė pagal įmonių teisines formas Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-11-03
 • Techninis ir taktinis sportininkų rengimas

  Technika. Techninis sportininko rengimas. Bendrasis techninis rengimas. Specialusis techninis rengimas. Pagrindinių judesių technikos veiksmai. Papildomųjų judesių technikos veiksmai. techninio rengimo sąlygos. Taktinis sportininkų rengimas. Taktika. Sportinė taktika. Taktiniai veiksmai. Treniruočių proceso valdymas, kontrolė, modeliavimas. Treniruotės kontrolė. Treniruotės valdymo kontrolė. Treniruotės modeliavimas. Fizinių ypatybių charakteristikos.
  Sportas, konspektas(13 puslapių)
  2005-11-09
 • Teenagers crime in Lithuania

  Darbas anglų kalba apie paauglių nusikalstamumą Lietuvoje. Anglų kalbos kalbėjimo įskaitos tema.
  Anglų kalba, rašinys(1 puslapis)
  2005-11-09
 • Teenagers criminals

  Crime in Lithuania 1995-2003. Teenagers criminals. How a teenager can become a criminal? Drugs and crime. What kind of teenager criminals are in Lithuania. Police account.
  Baudžiamoji teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Transport economics in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Transporto ekonomika Lietuvoje. Introduction. Macroeconomics and microeconomics theory application in transport sector. Demand and supply. Road transport companies’ economics. The essence of road transport production. Competitiveness of transportation services. Railway transport economics. Railway transport maintenance expenses. Water transport economics. sea transport expenses elements. Transportation expenses conception. Sea transport organizing and load owner’s expenses. Multimodal transportation. Sea transport productivity. Repairs and technical service. Port duty. Distinguishing features of the air transport. Air transport expenses and revenue. Maintenance expenses.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-11-09
 • Trenerio etika

  Įvadas. Profesinės dorovės specifika. Trenerio autoritetas. Trenerio darbo etika. Pavardės, titulai ir kreipiniai. Darbo drabužiai. Išvados.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2005-07-22
 • Verslo ekonomika (4)

  Išlaidos ir jų planavimas. Išlaidų klasifikavimas. .Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina. Kas sudaro savikaina? Veiklos sąnaudos. Tiesioginių išlaidų skaičiavimas. Gamybos pridėtinės (netiesioginės) išlaidos. Veiklos sąnaudų paskirstymas. Pajamos. Nenuostolingumo lūžio taškas. Pelno formavimo schema. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Išlaidų klasifikavimas individualiose įmonėse ir ūkinėse bendrijose. Tiesioginės darbo išlaidos. Darbuotojų poreikių planavimas ir darbo apmokėjimas. Dirbančiųjų poreikio apskaičiavimas. Laiko struktūra. Veiksniai lemiantis darbo apmokėjimo lygį. Atlyginimo už darbą sudėtis. Laikinė darbo laiko forma. Vienetinės apmokėjimo formos sistemos. Įkainis. Vienetinė darbo užmokesčio forma.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-03
 • Verslo ekonomika (5)

  Verslo ekonomikos uždaviniai. Atskirų gaminių mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Darbininkų, administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamos darbininkų atlyginimas tenkantis 1m3 dailylenčių bei visiems gaminiams. Tiesiogiai priskirtas socialinis draudimas. Medžiagų poreikis ir išlaidos metiniai gamybos programai vykdyti. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė. Gamybinės paskirties plotas. Sandėlių plotas. Bendras pastatų plotas bei vertė. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Įplaukos už parduotą produkciją. Per metus parduodamos produkcijos savikaina. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Išvados.
  Makroekonomika, uždavinys(25 puslapiai)
  2005-11-03
 • Vidutiniai ir ilgi nuotoliai, šuoliai žirklėmis, ieties metimas

  Lengvosios atletikos pratimų klasifikacija. Lengvaatlečių savaitinio treniruočių plano sudarymo pagrindai. Metikų technikos pagrindai. Paruošiamojo laikotarpio ieties metikų treniruočių struktūra ir pratybos. Ieties ir kamuoliuko metimo technika ir mokymo metodika. Ieties ir kamuoliuko metimo teisėjavimo taisyklės. Šuolių technikos pagrindai. Šuolių technika. Mokymo metodika. Šuolis į tolį žirklėmis. Nušokimas. Mokymo metodika. Vidutinių ir ilgų nuotolių bėgimo technika ir mokymo metodika. Lietuvos lengvaatlečiai – olimpiečiai.
  Sportas, referatas(10 puslapių)
  2005-11-18
Puslapyje rodyti po