Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atvudo mašina (7)

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūno pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal antrąjį Niutono dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-27
 • Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (7)

  Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Tyrinėju dvipolį. Tyrinėju keturpolį. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2008-10-30
 • Dvikrūvių (bipoliariųjų) tranzistorių tyrimas (4)

  Darbo tikslas. Tyrinėti ir pagrįsti dvikrūvio (bipoliariojo) tranzistoriaus veikimo principus ir savybes, įvairių tranzistoriaus junginių VACh ir parametrus, įvertinti tranzistoriaus teorinių ar matematinių modelių ir realių tranzistorių atitikimo laipsnį. Išmokti praktiškai apriboti tranzistoriaus darbą leidžiamųjų būvių ar režimų ribose. Teorinė dalis. Eksperimentų rezultatai ir jų analizė. Dvikrūvio PNP tranzistoriaus 2SA733 bendrosios bazės grandyno tyrimas. Dvikrūvio PNP tranzistoriaus 2SA733 bendrojo emiterio junginio grandyno tyrimas. Bendrosios išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-04-24
 • Elektroninių sistemų programavimas

  Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimas. Užduotis: Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalboje. Užduotis:Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos Jūsų individualioje užduotyje. Nustatykite formulės parametrų reikšmių sritis ir pasirinkite reikšmes iš šių sričių. Parametrai, kurie turi vardus ir - sveikieji, kiti parametrai - su slankiuoju kableliu. Parametrų reikšmės, kurių vardai ir , turi būti įvedamos iš klaviatūros, kitų reikšmės - užsiduodamos kaip pradinės reikšmės, aprašant esančius kintamuosius. Leidžiama (ir netgi pageidautina) supaprastinti (išskaidyti) formules, siekiant sumažinti skaičiavimo apimtis. Sąlyginiai operatoriai C kalboje. Užduotis: Sudaryti programą, kuri įveda taško koordinates ir nustato, ar patenka šis taškas į užštrichuotą plotą paveikslėlyje. Kiekvienas variantas turi atskirą paveikslėlį. Patekimą ant ploto ribos reikia laikyti kaip patekimą į plotą. Ciklo operatoriai. Užduotis: Eilutei, kurios nariai apskaičiuojami pagal individualioje užduotyje pateiktą formulę, apskaičiuoti jos narių sumą su užsiduotu tikslumu (0.000001) bei pirmųjų 10-ties narių sumą. Esant reikalui, galima išraišką supaprastinti. Ciklo ir sąlyginiai operatoriai. Užduotis: Funkcijai , kuri pavaizduota Jūsų individualioje užduotyje, apskaičiuoti reikšmes. Papildomas reikalavimas - gauti funkcijos grafiką ekrane. Operacijos manipuliuojant bitais. Užduotis: Parašyti dvi programas. Viena iš jų turėtų išvesti duomenų struktūros sudedamąsias dalis ir suformuoti supakuotą struktūrą, antra – įvedus supakuotą struktūrą kaip 16-tainį skaičių, išvesti jos sudedamąsias dalis. Darbas su masyvais. Užduotis: Sukurti masyvą, kurį sudarytų atsitiktiniai sveikieji skaičiai. Masyvo dydis bei reikšmių diapazonas nurodyti Jūsų individualiojo varianto užduotyje. Taip pat individualiose užduotyse nurodyta, kaip apdoroti masyvą. Rodyklės ir masyvai. Užduotis: Įvykdyti 7 laboratorinio darbo užduotį su papildomomis sąlygomis: masyvo dydis nustatomas programos vykdymo pradžioje ir jis yra atsitiktinis skaičius iš 50 - 200 diapazono; programos tekste uždraudžiama naudoti indeksacijos operacijas. Grafinės vartotojo sąsajos kūrimas su Labwindows/CVI. Užduotis: Sukurti grafinę vartotojo sąsają, kuri turėtų valdymo mygtukus bei grafiką. Grafike turi būti atvaizduojami sugeneruoti duomenys. Grafinis programavimas su Labview Užduotis: Sukurti funkcinio generatoriaus modelį - grafinę vartotojo sąsają, blokinę diagramą. Realizuoti funkcinio generatoriaus modelį, kuris generuotų keturių formų signalus stačiakampio, pjūklo, trikampio, kosinuso. Vartotojo sąsajoje sukurti valdančiuosius mygtukus signalo formos, amplitudės, dažnio keitimui.
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-04-24
 • Harmoninės srovės grandinės analizė (6)

  Įvadas. Darbo tikslas – išmokti taikyti simbolinį metodą ir dėsnius, metodus kompleksinio dažnio srityje, suvokti ryšį tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Darbo eiga. Varianto Nr. 44. Duoti duomenys. Pasirenkamos šakų simbolinių srovių kryptys ir pažymimos schemoje. Remiantis pirmuoju ir antruoju Kirchhofo dėsniais, užrašomos nepriklausomos lygtys, kuriose nežinomieji yra šakų srovių kompleksinės amplitudės. Lygtys pagal I Kirchhofo dėsnį. Lygtys pagal II Kirchhofo dėsnį. Mazginių įtampų metodu apskaičiuojamos visų šakų srovių kompleksinės amplitudės: moduliai ir argumentai. Nubraižomos nepriklausomų mazgų srovių vektorinės diagramos. Nubraižomos kontūrinių įtampų vektorinės diagramos. Visos diagramos braižomos esant vidurinei Rk reikšmei. Nubraižoma kintamojo elemento šakos srovės modulio ir argumento priklausomybė nuo varžos didumo. Tikrinimas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-27
 • Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (2)

  Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinio pasirengimo klausimai. Kūno inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Laisvosios ašys. Pagrindiniai inercijos momentai. Sukamųjų harmoninių svyravimų periodas. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Matavimų ir skaičiavimo rezultatus patogu surašyti lentelėje. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-27
 • Nuolatinės srovės grandinės analizė (5)

  Įvadas. Darbo tikslas - sudaryti ir nubraižyti grandinės schemą, apskaičiuoti šakų sroves ir elementų įtampas, išmokti taikyti Omo, Kirchhofo dėsnius, ekvivalenčiąsias transformacijas, kontūrinių srovių, mazginių įtampų metodus. Darbo eiga. Grafas. Varianto nr. 44. Duoti duomenys. I Kirchhofo dėsnio lygtys mazgams. II Kirchhofo dėsnio lygtys kontūrams. Supaprastinama analizuojama schema. Atlikus pakeitimus gavau supaprastinta schema. Kontūrinių srovių metodu apskaičiuojami visų šakų srovių stiprumai supaprastintoje schemoje. Apskaičiuotos šakų srovės. Sprendiniai patikrinami, sudarius galių balanso lygti, esant vidurinei Rk reikšmei. Nubraižoma kintamojo elemento šakos srovės priklausomybė nuo varžos dydžio. Apskaičiuojamos duotosios grandinės (nesupaprastintos) schemos srovės ir įtampos. Tikrinimai. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-10-27
 • Paskirstytųjų parametrų grandinių – ilgųjų linijų parametrai (3)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti ir aprašyti banginius procesus, apskaičiuoti ir nustatyti ilgųjų linijų svarbesniuosius parametrus, išmokti naudotis apskritimine diagrama. Užduoties sudarymas. Išvados.
  Elektronika, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-10-30