Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrosios žinios apie kompiuterius ir informacines technologijas

  Įvadas. Informacinės visuomenės kūrimas ir jos plėtros procesai Lietuvoje. Informatikos mokslas ir jo objektas.Kompiuterinės sistemos, informacinės sistemos ir informacinės technologijos samprata. Kompiuterio techninė įranga. Kompiuterių galimybės. Informacijos sistemos samprata. Informacinės technologijos samprata.
  Kompiuteriai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Kūno kultūros mokytojo dorovingumo svarba, ugdant mokinį

  Dorovinio auklėjimo pagrindai. Dorovinio auklėjimo esmė. Mokymas doroviškai vertinti savo ir kitų elgesį. Dorovinis auklėjimas. Dorovinės sąmonės formavimas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-12-07
 • Lietuvos darbo rinkos raida 1991-2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinkos atsiradimas. Pagrindiniai darbo rinkos veikėjai. Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo rinkoje. Bedarbių skaičiaus kitimas. Bedarbio portretas. Įdarbinimas į laisvas darbo vietas. Įtraukimas į aktyvias darbo rinkos programas. Įtraukimas į profesinio mokymo programą. Darbo rinkos ir užimtumo tendencijos. Pagrindinės darbo rinkos problemos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyti darbo biržos tikslai 2006 m.
  Makroekonomika, pristatymas(11 )
  2007-03-26
 • Oro ir vandens tarša

  Įvadas. Oras ir jo tarša. Atmosferos struktūra bei oro sudėtis. Deguonis. Azotas. Anglies dioksidas. Ozonas. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Transportas. Energetikos objektai. Pramonės įmonės. Pagrindiniai oro taršos komponentai, jų įtaka sveikatai. Sieros oksidai (SOx). Azoto oksidai (NOx). Anglies monoksidas (CO). Dulkės. Lakūs organiniai junginiai. Vanduo ir jo tarša. Vandens reikšmė. Vandens užteršimo šaltiniai, komponentai, jų įtaka sveikatai. Vandens užteršimas Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2007-12-07
 • Tarptautinis marketingas (3)

  Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo reikšmė. Tarptautinio marketingo funkcijos ir uždaviniai. Tarptautinio verslo užsienio rinkose formos ir modeliai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Užsienio rinkų analizavimas (ekonominė ir kultūrinė aplinkos). Politinės sistemos tyrimas. Teisinės aplinkos analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2007-12-07