Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sauga (13)

  Lietuvos Respublikos (LR) žmonių saugos darbe įstatymo pagrindinės sąvokos. Kas yra žmonių sauga ir kuo ji svarbi. Darbdavių ir dirbančiųjų pareigos, teisės ir atsakomybė. Darbuotojų apmokymas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų tyrimai ir apskaita. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Darbo patalpų šiluminės aplinkos parametrai. Darbo sunkumų kategorijos. Oro užterštumas žalingomis dujomis. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas (DLK). Gamybinės dulkės. Oro valymas nuo kenksmingų medžiagų. Patalpų vėdinimas ir oro kondicionavimas. Vibracija ir vibracinė liga. Triukšmas. Garso slėgis ir intensyvumas. Garso intensyvumo superpozicija. Triukšmo neigiamas veikimas. Triukšmo mažinimo būdai ir priemonės. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos normos ir reikalavimai. Specialus apšvietimas. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogui, normavimas ir apsaugos priemonės. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Jonizuojančio spinduliavimo normavimas, poveikis žmogaus organizmui, apsaugos priemonės. Saugus žemės darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų skaičiavimas. Mechanizmų pastatymas priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Saugūs surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Betono ir gelžbetonio darbai. Mūro darbai. Pastolių ir klostinių tinkamas sumontavimas ir saugos reikalavimai juos eksploatuojant. Pavojingų statybos zonų apsauga. Kėlimo įrenginių parinkimas ir saugus eksploatavimas. Apdailos ir dažymo darbai. Slėginių indų ir aparatų saugus eksploatavimas. Kompresoriai. Elektros pavojingumas. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Elektrotechninės apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiam nuo elektros. Suvirinimo darbų saugumas. Suvirinimas elektra ir dujomis. Dujas naudojančių įrenginių eksploatavimas. Savaime užsidegančios medžiagos. Statybinių medžiagų ir pastatų suskirstymas degumo požiūriu. Gaisrinė signalizacija. Gaisrų gesinimo organizavimas. Gaisrų gesinimo medžiagos ir technika.
  Sauga, špera(11 puslapių)
  2007-02-22
 • Elektros ir elektronikos grandinės

  Pradiniai duomenys. Pirmoji dalis. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines varžas. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines sroves. Apskaičiuojame kompleksines įtampas. Apskaičiuojame pirmos šakos ir visos grandinės galias. Apskaičiuojame visos elektrinės grandinės ekvivalentines varžas ir trečios šakos laidumus. Antroji dalis. Apskaičiuojame fazines sroves. Apskaičiuojame C fazės ir trifazio imtuvo galias.
  Elektronika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Elektros ir elektronikos grandinės (2)

  Pradiniai duomenys. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines varžas. Apskaičiuojame atskirų šakų kompleksines sroves. Apskaičiuojame kompleksines įtampas. Apskaičiuojame pirmos šakos ir visos grandinės galias. Apskaičiuojame visos elektrinės grandinės ekvivalentines varžas ir trečios šakos laidumas. Apskaičiuojame fazines sroves. Apskaičiuojame C fazės ir trifazio imtuvo galias.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Gruntiniai vandenys (2)

  Įvadas. Svarbiausios gruntinių vandenų ypatybės. Gruntinio vandens tekėjimas. Gruntinių vandenų paviršiaus forma. Gruntinių vandenų ryšys su paviršiniais vandenimis. Gruntinių vandenų maitinimas.
  Statyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Metalinės konstrukcijos (2)

  Normalaus sijyno skaičiavimas. 1 sijynas, 2 sijynas. Sudėtingo sijyno skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. 4 sijynas. Pakloto sijos skaičiavimas. Techniniai – ekonominiai sijynų rodikliai.
  Statyba, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-22
 • Santvaros gamyba

  Gamybos technologijos dalis. Charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Gamybos organizavimo dalis. Santvarų gamybos kaštų sąmata. Darbo saugos reikalavimai.
  Statyba, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Slėgio matavimo prietaisai (manometrai)

  Įvadas. Hidrostatinio slėgio matavimo prietaisai. Skystiniai manometrai. Sunkaus skysčio manometras. Susisiekiančių indų manometras. Pasviręs skystinis manometras. Skystinis vakuumetras. Diferencinis manometras. Mechaninis manometras (membraninis, spyruoklinis). Stūmoklinis manometras. Elektrinis manometras. Prieš istorinė raida. Išvada.
  Inžinerija, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-19
 • Statybinė mechanika (4)

  Pradiniai duomenys. Atraminių reakcijų, lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Metalinių dvitėjinių profilių skerspjūvių parinkimas. Atraminės reakcijos ir pirmo pjūvio M ir Q reikšmės nuo pastovios apkrovos, panaudojant jų infliuentes, tikrinimas. Antro pjūvio lenkimo momento ekstreminės reikšmės nuo paslankaus vienodai išskirstyto krūvio skaičiavimas. Sijos įlinkių kreivė.
  Mechanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Statybinė mechanika (5)

  Pradiniai duomenys. Kinematinė analizė. Atraminių reakcijų ir ašinių jėgų skaičiavimas. Trijų ašinių jėgų infliuenčių braižymas. Ašinių jėgų tikrinimas pagal jų infliuentes.
  Mechanika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Statybinių gaminių ir konstrukcijų technologija

  Šiuolaikinės gamybos aplinka ir jos įtaka gamybos organizavimui. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos specializavimas. Gamybos srautiškumas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos integravimas. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos procesų projektavimo pagrindai. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Gamybos proceso struktūra. Pagrindinių elementų judėjimas gamybos procese. Statybinių gaminių ir konstrukcijų gamybos organizavimas. Srautiniai gamybos būdai. Produkcijos techninės kontrolės organizavimas. Darbo vietų išplanavimas. Medienos apdirbimo pramonės struktūra. Medienos džiovinimas. Medienos apdirbimo technologinio proceso struktūra. Medienos apdirbimo kokybė. Metalo gaminių ir konstrukcijų gamybos technologijos pagrindai. Žmogaus sauga darbe. Triukšmas gamyboje. Virpesiai gamyboje. Apšvietimas gamyboje.
  Statyba, špera(9 puslapiai)
  2007-02-22
 • Vadyba (71)

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2007-03-19