Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Adresacija tinkluose

  Darbo tikslas. Susipažinti su TCP/IP protokolų šeima ir pagrindiniais IP-adresacijos principais. Bendros teorijos žinios. IP adresas. IP-adresų klasės. IP-adresų skyrimas. IP adresų priskyrimo metodika. Tinklo kaukė (net mask). Tinklo kaukė, užduodamą pagal nutylėjimą. Paketo gavėjo buvimo vietos nustatymas. Darbo eiga. Išvados.
  Internetas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-17
 • Bangų sklidimo režimų bangolaidyje tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Išstudijuoti bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išsiaiškinti kokiomis sąlygomis susidaro bėgančių, stovinčių ir mišrių bangų rėžimai. Išmokti nustatyti stovinčių bangų koeficientą. Bangolaidžio modelių paveikslai. Grafikai. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-11-17
 • Bendrosios tinklų sąvokos. Tinklų vaizdavimas

  Darbo tikslas: susipažinti su laboratorijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir saugaus darbo tvarka. Susipažinti su bendrosiomis tinklų sąvokomis, tinklų vaizdavimo būdais. Sudaryti hipotetinio tinklo struktūrinį brėžinį. Tinklo samprata. Tinklų vaizdavimas (schemos, mazgų ir elementų simboliai, programinė įranga). Hipotetinio tinklo schema (12 variantas). Darbo rezultatų apibendrinimas.
  Internetas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Duomenų bazės (7)

  Duomenų bazių projektavimo fazės. Kanoninės schemos ir reliacinis modelis. Duomenų pavaizdavimas lentelinėje formoje. Duomenų bazių kanoninės schemos. Duomenų bazių valdymo sistemos. Kanoninių schemų klasifikavimas. Kanoninių schemų transformavimas. Reliacinės algebros operacijos. Reliacinio skaičiavimo kalba SQL. Duomenų bazės deklaravimas. Duomenų lentelių sukūrimas. Paprastosios užklausos. Veiksmų su duomenimis (manipuliavimo) operatoriai. Lentelių struktūros modifikavimas. Virtualios lentelės ir sinonimai. Indeksų sukūrimas. Išraiškų panaudojimas. Agreguotų funkcijų panaudojimas. Predikatai BETWEEN, IN ir LIKE operatoriuje SELECT. Rezultatų rūšiavimas. Eilučių grupavimas. Sąlygotos eilučių grupės. Lentelių sumavimas. Lentelių sujungimas. Rezultatų lentelių rūšiavimas ir grupavimas. Vidinis lentelių sujungimas. Sub-užklausos su pavienėmis grąžinamomis reikšmėmis. Sub-užklausos su grupe grąžinamų reikšmių. Apibrėžimai.
  Programavimas, špera(18 puslapių)
  2007-05-08
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. VACH grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-22
 • Elektrinių principinių schemų analizė PSpice (2)

  Tikslas: susipažinti su elektrinių principinių schemų sudarymo ir analizės principais PSpice. Duotam tranzistoriui paskaičiuoti voltamperines charakteristikas, parinkti darbo tašką, sudaryti stiprinimo laipsnį ir atlikti jo dažninių ir pereinamųjų charakteristikų analizę. Tranzistoriaus voltamperinių charakteristikų radimas. Tranzistorinio stiprinimo laipsnio tyrimas. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-17
 • Elementariųjų simetrinių ir strypinių antenų charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su elementariosiomis plataus kryptingumo antenomis. Išnagrinėti dviejų pagrindinių tipų elementariųjų antenų- simetrinės ir strypinės- charakteristikas. Išmokti modeliuoti antenų parametrus paketu "CST Microwave Studio". Simetrinės antenos konstrukcijos paveikslai. Parametro S1,1 priklausomybė nuo dažnio pagal šio aprašymo 9 punktą. Trimačiai elektrinio, magnetinio laukų ir paviršinių srovių modeliavimo rezultatai pagal aprašymo 10 punktą. Kryptingumo diagramos pagal aprašymo 12 punktą. Kryptingumo diagramų tyrimo lentelė. Grafikai, pagal aprašymo 14 punktą. Strypinės antenos konstrukcijos paveikslas. Strypinės antenos parametro S1,1 priklausomybė nuo dažnio. Strypinės antenos trimačiai elektrinio, magnetinio laukų ir paviršinių srovių modeliavimo rezultatai. Strypinės antenos paveikslai pagal šio aprašymo 11 punktą– laukai tolimojoje zonoje kai dažnis lygus 900 MHz, 1800 MHz ir 3000 MHz. Strypinės antenos kryptingumo diagramos. Strypinės antenos kryptingumo diagramų tyrimo lentelė. Strypinės antenos priklausomybės, pagal aprašymo 14 punktą. Atsakymai raštu į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Ethernet tinklo protokolų ir paketų analizė

  Darbo tikslas: susipažinti su protokolais, veikiančiais Ethernet technologijos tinkluose; Ethernet kadro struktūra; išmokti perimti srautus tinkle ir juos analizuoti. HTTP užklausa perimtų kadrų protokolų sąrašas su paskirties paaiškinimu. HTTP srauto diagrama. Laikinės srautų diagramos ping ir tracert užklausų metu. ICMP kadro struktūra. Ethernet DNS protokolo kadro analizės rezultatai. Išvados.
  Internetas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-17
 • Fiskalinė politika (7)

  Įvadas. Fiskalinės politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas - fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Lietuvos fiskalinės politikos analizė. Surinktų pajamų analizė. Pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai. Kiti mokesčiai. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. Ekonominių rodiklių projekcijų skaičiavimo prielaidos. Ekonominės raidos rizikos aspektai. Prekių ir paslaugų rinkos. Vartotojų kainos. Darbo rinka. Naudojami ekonominių rodiklių projekcijų rengimo metodai. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-02-22
 • Garso failų formatai ir glaudinimo būdai

  Darbo tikslas: rasti informacijos apie garso failų formatus. Rezultatai. WAVE (plėtinys .wav) formatas. MPEG-1 Layer 3 (.mp3) formatas. Ogg Vorbis formatas. WMA formatas. MIDI (.mid) formatas. MOD (.mod) formatas. IFF formatas. AIFF formatas. AU (.au, .snd) formatas. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-15
 • Garso failų glaudinimo būdų palyginimas

  Darbo tikslas: palyginti garso failų glaudinimo būdus MP3 ir WMA. Palyginimui taikyti vieną ir tą patį etaloninį failą sugeneruotą "Cool Edit Pro" programa. Etaloninio failo sukūrimo aprašymas. MP3 ir WMA failų glaudinimo aprašymas. MP3 ir WMA failų palyginamoji spektrinė analizė. MP3 ir WMA failų dydžio priklausomybė nuo kokybės. Apibendrinimas.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-17
 • Integrinių grandynų elementų konstrukcijų analizė

  Darbo tikslas: Atlikti naudojamų integriniuose grandynuose (IG) elementų konstrukcijų analizę. Darbo rezultatai. IG elementų konstrukcijos plane ir pjūvyje. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-11-17
 • Įvadas į tinklų stebėjimą ir perimtų paketų analizę

  Darbo tikslas: susipažinti su programomis vietinių tinklų diagnostikai ir paketų srautų juose stebėjimui bei išmokti su jomis dirbti ir taikyti tinklo analizei. Kompiuterio "tinklinių" parametrų nustatymas. Ipconfig programos aprašymas (su raktų sąrašu) ir gauti rezultatai. Ryšio su kitais kompiuteriais tyrimas ping komanda. Gauti rezultatai ir ping aprašymas (nurodant raktus). Programos veikimas. Ryšio su kitais kompiuteriais tyrimas tracert komanda. Gauti rezultatai ir tracert aprašymas (nurodant raktus). Programos veikimas. Paketų stebėjimas windump programa. Glaustas programos aprašymas ir gauti rezultatai (atlikus ping komandą ir užkrovus svetainę). Rezultatai gauti atliekant ping iš gretimo kompiuterio. Paketų stebėjimas Ethereal programa. Glaustas programos aprašymas ir gauti rezultatai (atlikus ping ir tracert komandas ir užkrovus svetainę). Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-11-17
 • Kintamosios srovės nuoseklios elektros grandinės tyrimas (3)

  Užduotis. Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinę iš nuosekliai sujungtų R, L ir C elementų. Sudaryti ir nubraižyti priklausomybes X, cosφ, Uc, UL, UR, I=f(Xc). Apskaičiuoti nuoseklios kintamosios srovės grandinės parametrus: Z, XL, Xc, X, ∑R, cosφ, UR, UL. Iš bandymo duomenų, parinkus reikiamą mastelį, nubraižyti 3 vektorines įtampų diagramas, kai φ>0, φ=0 ir φ<0. Matavimų ir skaičiavimų rezultatų lentelė. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-22
 • Kirchhofo dėsniai

  Darbo tikslas: susipažinti su "Electronics Workbench" programa ir patikrinti Kirchhofo dėsnių galiojimą; Darbo eiga. Pagrindinės skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-22
 • Koaksialinių linijų tyrimas

  Darbo tikslas. Išstudijuoti koaksialinių linijų savybes ir taikymą mikrobangų technikoje. Ištirti koaksialinių linijų darbo režimus. Susipažinti su koaksialinių kabelių konstrukcijomis. Koaksialinių linijų konstrukcijų paveikslai. Grafikai. Stovinčių bangų koeficientai kiekvienu tirtu atveju. Rezultatai. Mišrių bangų režimas. Stovinčiųjų bangų režimas. Bėgančių bangų režimas. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2008-11-17
 • Kompiuterio garso sistemos charaktesistikos ir konfigūravimas

  Darbo tikslas: sukonfigūruoti kompiuterio garso sistemą ir nustatyti jos charakteristikas (keitiklių skilčių skaičių, dinaminį diapazoną, gamintoją ir kt). Laboratorinio kompiuterio garso sistemos charakteristikos ir jų palyginimas su asmeninio kompiuterio charakteristikomis. Garso sistemos konfigūravimas signalo įrašymui iš mikrofono. Apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Mikroschemos topologijos sudarymas programinio paketo "Tanner Tools Pro" pagalba (3)

  Darbo tikslas. Išmokti sudaryti integrinio grandyno (IG) topologiją programų paketo "Tanner Tools Pro" pagalba pagal pateiktą elektrinę principinę schemą. Integrinio grandyno principinė schema. Integrinio grandyno topologija. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • MP3 failų spektrinė analizė (2)

  Darbo tikslas: palyginti skirtingos kokybės MP3 failų spektrus. Palyginimui taikyti vieną ir tą patį etaloninį failą sugeneruotą "Cool Edit Pro" programa. Etaloninio failo sukūrimo aprašymas. MP failų glaudinimo aprašymas. MP3 failų palyginimo spektrinė analizė. Apibendrinimas.
  Programos, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Nuolatinės srovės linijos tyrimas (5)

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklausomybių U2, ΔU, P1, P2, η = f(I) grafikus. Iš bandymo duomenų apskaičiuoti linijos varžą Rl ir jos ilgį l. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Bandymų ir skaičiavimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po