Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui pradžios mokykloje

  Įvadas. Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Dailės pamoka. Tarpdalykinė integracija. Mokytojo vaidmuo dailės ir etnokultūrinio ugdymo procese. Integruoto dailės ir etnokultūrinio ugdymo galimybės. Etnokultūrinis ugdymas dailės integruotose pamokose. Šventės tradicijos papročiai. Velykiniai papročiai. Verbos tautodailės mene. Tyrimas. Nustatyti integruotos pamokos įtaką, mokinių etnokultūros sampratos formavimuisi. Ištirti mokytojų požiūrį į integruotas dailės ir etnokultūros pamokas. Vaikų kūrybinių darbų analizė. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-02-19
 • Edukacinės veiklos vadybiniai aspektai Lietuvos krašto muziejuose

  Santrauka. Įvadas. Muziejaus reikšmė ir paskirtis. Edukacinė veikla muziejuje. Muziejaus edukacinės programos. Edukacinės veiklos formos. Muziejų vadyba. Ką turi žinoti kiekvienas muziejininkas apie projektų vadybą. Vadybininko veiklos ypatumai. Lietuvos muziejų edukacinės veiklos formos ir jų vadybiniai aspektai. Tyrimo metodika. Edukacinės veiklos populiarumas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedas (1).
  Vadyba, diplominis darbas(41 puslapis)
  2007-02-19
 • Girdimasis suvokimas ir lingvistiniai procesai

  Ugdytinio teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymo būdai. Ugdymo: nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ar pažintinių procesų ugdymas. Kompensavimo: ugdytinio negalės "apėjimas" taikant specialius mokymo būdus ir metodus. Mokymo turinio keitimas. Vertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-15
 • Kultūrinio turizmo veiklos aspektai kultūrines paslaugas teikiančiose įstaigose Klaipėdoje

  Įvadas. Turizmo ir kultūrinio turizmo samprata. Turizmo klasifikavimas. Kultūrinio turizmo svarba. Turizmo poveikis. Kultūrinio turizmo produktai. Kelionių organizatoriai, agentūros. Turistų informavimo būdai. Kultūrinio turizmo objektas - muziejai. Kultūrinio turizmo veiklos aspektai kultūrines paslaugas teikiančiose įstaigose Klaipėdoje tyrimas. Tyrimo metodika. Kultūrinio turizmo aspektai miesto savivaldybės strategijose. Biudžetinių įstaigų teikiančių kultūrines paslaugas turistams vadybos ypatumus. "X" ir "Y" muziejų lankomumas. Muziejų edukacinė veikla. "X" ir "Y" muziejų reklamos platinimo būdai.
  Turizmas, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-19
 • Kūno kultūra. Teminis planas II klasei

  Tikslai. Uždaviniai. Vertybinės nuostatos. Slidinėjimas.
  Pedagogika, pavyzdys(15 puslapių)
  2007-02-15
 • Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas

  Magistro darbo tezės. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Trumpa investicijų finansavimo metodų apžvalga. Lizingo samprata, atsiradimo prielaidos, pagrindinės charakteristikos. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. A metodas. B metodas. Lizingo potencialios naudos nuomininkui įvertinimo metodai. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Lizingo potencialios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo (IRR) metodas. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Tyrimai ir jų rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-02-19
 • Matematikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Pamokos aprašymas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Muzikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos eigos aprašymas. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-02-19
 • Neįgaliųjų sportas

  Įvadas. Parolimpinės žaidynės. Neįgaliųjų sporto pradžia Lietuvoje. Neįgaliųjų sportas (1990 – 1994). Kauno krašto invalidų sporto klubas "Santaka". Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-02-15
 • Renginio scenarijus: "Abėcėlės šventė"

  Tema. Tikslai. Forma. Metodai. Priemonės. Pasiruošimas renginiui. Apdovanojimas. Renginio eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-05-23
 • Renginio scenarijus: rudenėlio šventė

  Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Trukmė. Auditorija. Priemonės. Vieta. Pasirengimas šventei. Šventės eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-02-19
 • Teatrinės raiškos kūrybiniai darbai

  S. Poškaus pasakaitės "Žiurkėno Vido ir Žvirblaitės Monikos nuotykiai" veiksminė kūrinio analizė. Etiudų aprašymas.
  Teatras, referatas(3 puslapiai)
  2007-02-15
 • Vadovo valdymo modeliai

  Įvadas. Vadovavimo stilius. Vadovavimo stilius. Autokratinis modelis. Globos modelis. Skatinimo modelis. Kolegialus modelis. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-15
 • Vadovų vadovavimo stiliaus įtaka kultūrinės institucijos veiklai

  Vadovų vadovavimo stiliaus įtaką kultūrinės institucijos veiklai. Organizacijos samprata ir veikla. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Valdymo modeliai. Autokratinis modelis. Globos modelis. Skatinimo modelis. Kolegialus modelis. Problemos, aktualios organizacijai. Tyrimas. Darbuotojų apklausa raštu. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-19
 • Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumas

  Įvadas. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo teorinė apžvalga. Papildomas popamokinis ugdymas. Vaikų užimtumo tendencijos. Laisvalaikio kultūra. Socializacija. Papildomas ugdymas. Vaikų globos institucijos auklėtiniai. Vaikų globos institucijos. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimas. Tyrimo metodika. Vaikų globos institucijų auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimo rezultatų aptarimas.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(16 puslapių)
  2007-02-15