Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bizantijos valstybės kultūra: Bizantijos menas ir architektūra

  Įvadas. Bizantijos architektūra. Ankstyvoji architektūra, architektūros periodizacija. Krikščionybės įtaka, architektūros raida. Bazilika. Šv. Sofijos fenomenas. Statybinės medžiagos. Puošyba. Galutinė raida. Bizantijos menas. Skulptūra. Tapyba. Mozaika, miniatiūros. Ikonografija. Pradžia. Ikonoklastų laikotarpis. Meno kūrimo kriterijai. Bažnyčios ir liaudies meno kova. Meno renesansai. Bizantijos šedevrai. Antikos palikimas.Teatras. Apibendrinimas. Priedai (6 psl.) Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-08
 • Detalus pamokos planas: Valstybės valdymo formos — parlamentinis ir prezidentinis valdymas

  Pamokos tema. Pamokos situacija. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Išplėstinis pamokos planas. Įžanginė pamokos dalis (parengimas). Pamokos temos paskelbimas (suvokimas). Naujos temos nagrinėjimas (supratimas). Probleminių klausimų mokiniams uždavimas. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo bruožai. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo palyginimas (įtvirtinimas). Apibendrinimas, rezultatų taikymas, pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2009-03-28
 • Didžiosios prancūzų revoliucijos politinės idėjos

  Didžiosios prancūzų revoliucijos eiga ir etapai. Valdžios ir valdymo formų kaita. Politinės mintys ir idėjos atskirais laikotarpiais. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Švietėjų idėjos panaudotos joje. Revoliucijos priežastys ir pasekmės.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-12
 • Išplėstinis pamokos planas: Lietuvos valstybės ir tautinė vėliava

  Pamokos planas. Tema. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Parengimo grandis. Suvokimo grandis. Supratimo grandis. Įtvirtinimo grandis. Mokymosi rezultatų taikymo grandis. Pagrindinės sąvokos. Teorinė medžiaga. Lietuvos valstybės ir tautinė vėliava. Dalijamoji medžiaga.
  Pedagogika, pavyzdys(19 puslapių)
  2009-03-28
 • Konkurencija darbo rinkoje

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Darbo jėga. Tobulosios konkurencijos darbo rinkos ypatumai. Konkurencinė darbo jėgos paklausa ir pasiūla. Netobulosios konkurencijos darbo rinkos veiksniai. Dabartinė konkurencijos darbo rinkoje situacija. Pusiausvyra darbo rinkoje.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-01-06
 • Koreliacija

  Koreliacija. Koreliacinė priklausomybė. Koreliacijos koeficientas. Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas. Koreliacijos stiprumo interpretacija. Č. Spirmano koreliacijos koeficientas. Hipotezės. Rendalio rangų koreliacijos koeficientas. Koreliacinio ryšio analizė, jos etapai.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • Moterų nusikaltimų socialiniai veiksniai

  Įvadas. Moterų nusikaltimų analizės teorinės prielaidos. Nusikalstamumas: samprata ir specifika. Nusikaltimas, kaip realiatyvi sąvoka. Nusikalstamumo ir konkrečių nusikalstamų veikų priežastys. Moterų įvykdomų nusikaltimų charakteristika ir ją aiškinančios teorijos. Moterų nusikalstamumo statistika Lietuvoje 1990-2007 metais. Moterų nusikalstamumą įtakojančių socialinių veiksnių analizė. Socialiniai veiksniai, turintys įtakos moterų nusikalstamumui. Teorijos, aiškinančios moterų padarytų nusikaltimų socialinius veiksnius. Anomijos teorijos. Nusikalstamumo priežasčių teorijos. Kontrolės teorijos. Feminizmo teorijos. Išvados.
  Sociologija, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2011-08-22
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (3)

  Įvadas. Individualaus tyrimo planas. Mokinio stebėjimo dienoraštis. Mokinio piešinio analizė. Bendros išvados apie mokinį. Suformuluotos rekomendacijos. Mano patyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-03-19
 • Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto santykiai su Lietuvos diplomatine tarnyba

  Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK). LDT ir VLIK’o santykiai.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-12