Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Analitinių sistemų metrologinis įvertinimas

  Darbo tikslas: Išmokti atlikti biocheminės analitinės sistemos metrologinę patikrą. Darbo eiga. Iš bazinio gliukozės tirpalo paruošėme 2, 5, 10, 15, 20, 25 ir 30 mol/L gliukozės tirpalus. Analizės tikslumas. Analizės teisingumas. Gliukozės nustatymas kraujo serume priedų metodu. Gliukozės analizatoriaus gradavimo tiesės ribų nustatymas. Gliukozės analizatoriaus gradavimo kreivės apatinės ribos nustatymas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Biologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-10-08
 • Atgimimo literatūra

  Renesansas pasiskirstė į III periodus. Ankstyvasis. Brandusis. Vėlyvasis. Pasaulėjauta, literatūros bruožai. Renesanso literatūra. Poezija. Žymiausi kūrėjai: Petrarka, Ronsolas, Šekspyras. Viljamo Šekspyro (William Shakespeare) tragedijos "Hamletas" siužeto ištakos. Proza. Drama. Lietuvos Renesanso raštija. Martynas Mažvydas (1520-1563 metais). Pirmoji lietuviška knyga. Mikalojus Daukša (1527-1613 metais).
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2008-04-14
 • Biochemijos raida ir jos sąlytis su kitais mokslais

  Biochemijos tyrimo objektas. Biochemijos raida. Statinės biochemijos etapas. Fermentų era. Molekulinės biologijos etapas. Biochemijos istorija Lietuvoje. Biochemijos sąlytis su kitais mokslais.
  Biologija, referatas(5 puslapiai)
  2008-10-08
 • Chromosomos ir genai

  20 klausimų biologijos testas. Teisingi atsakymai.
  Genetika, testas(3 puslapiai)
  2007-04-20
 • Druskos, indikatoriai, metalai, chemijos terminai, oksidai

  Druskos. Druskų gavimo būdai. Indikatoriai. Rūgštys. Rūgščių gavimas. Metalai. Oksidai. Sąvokos.
  Cheminiai junginiai, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-07
 • Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas (8)

  Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-26
 • Filtravimas chemijoje

  Darbo tikslas: susipažinti su dažniausiais chemijos laboratorijoje naudojamomis operacijomis ir išmokti jas. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-04-26
 • Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (9)

  Tikslas : Stovinčiosios bangos metodu išmatuoti garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir nustatyti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Bandymo eiga. Formulės. Sprendimas. Paklaidų skaičiavimas. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-25
 • Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (10)

  Tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Paklaidų skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-26
 • Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (8)

  Tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-25
 • Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (9)

  Tikslas: Kundto metodu išmatuoti garso greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-26
 • Istorija (38)

  Istorijos testai. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918 – 1922m. Steigiamasis seimas. Komunistų judėjimas ir Kominternas. Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Kalbos kultūra (36)

  Kalbos kultūra. Leksika. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Gramatinės žodžių formos. Kalbos dalys ir jų formos. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Senybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Naujybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimo klaidos. Sudėtinio sakinio vartojimo klaidos
  Kalbos kultūra, konspektas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Kūno kultūra (9)

  Kultūros ir kūno kultūros samprata. Šalkauskio požiūris. Vydūno sveikatos filosofija. Kūno kultūros ir sporto funkcijos. Kūno kultūros ir sporto vertybės. Olimpizmas. Judamasis aparatas. Kaulai. Raumenys. Kvėpavimo sistemos funkcijos. Kraujas. Kvėpavimo sistema. Hipokinezė. Hipokinezės poveikis sveikatai. 3 jėgos ugdymo metodai. Ištvermės ugdymo metodai. Kaip nustatyti aerobinės treniruotės intensyvumą. Išvardinti ir apibūdinti sveikos gyvensenos principus. Išvardinti ir apibūdinti sveikos mitybos principus. Kūno masės indeksas. Apibūdinti pagrindines maisto medžiagas ir jų reikšmę organizmui. Apibūdinkite asmens higieną.
  Sportas, konspektas(4 puslapiai)
  2007-02-06
 • Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (6)

  Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-14
 • Literatūra (4)

  Lietuvių tautosaka. Pasakojamoji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Mito ir mitologijos samprata. Antikinė literatūra. Baltų religija ir mitologija. Viduramžiai. Viduramžių pasaulėjauta. Literatūra. Dantė Aligeris. Fransua Vilonas. Atgimimas. Renesanso literatūra. Poezija. Viljamas Šekspyras. Proza. Drama. Lietuvos Renesanso raštija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga. Mikalojus Daukša. Barokas. Klasicizmas. Proto amžius. Literatūros bruožai. Švietimas Lietuvoje. Kristijonas Donelaitis. Romantizmas. Romantizmo atstovai. Džordžas Baironas. Robertas Bernsas. Simonas Stanevičius. Antanas Strazdas. Simonas Daukantas. Viktoras Hugo. Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Jonas Mačiulis-Maironis. Henrichas Heinė. Realizmas. Vincas Kudirka. Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė/Žemaitė. Gi de Mopasanas. Drama. Vydūnas/Vilhelmas Storasta. Oskaras Fingalis Vaildas. Modernizmas. Impresionizmas. Ignas Šeinius-Jurkūnas. Vincas Krevė. Simbolizmas. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Baltrušaitis. Avangardizmas. Neoromantizmas. Balys Sruoga. Antanas Vaičiulaitis. Egzodo literatūra. Tremties ir lagerių kūryba. Jonas Biliūnas.
  Literatūra, konspektas(32 puslapiai)
  2007-03-06
 • Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas (8)

  Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-26
 • Modernios politinės sistemos formavimasis XIX amžiuje

  20 klausimų istorijos testas. Politinės srovės ir socialinės XIX amžiaus teorijos. Revoliuciniai sąjūdžiai. Partijų atsiradimas. Darbininkų judėjimas. Atsakymai.
  Visuotinė istorija, testas(5 puslapiai)
  2007-03-06
 • Multimedija

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Trumpai apie multimedijos plėtros raidą. Kam naudojama multimedija? Mikrofonai. Vaizdo kameros. Skaitmeniniai fotoaparatai. Telefonai. MP3 grotuvai. Kompiuteris ir dirbtinė (virtualioji) erdvė. Kompiuteris. Internetas. Laikraščiams dar liko gyventi maždaug dvidešimt metų.
  Kompiuteriai, pristatymas(16 )
  2007-04-13
 • Multimedija (2)

  Įvadas. Trumpai apie multimedijos plėtros raidą. Techninės įrangos plėtra. Programinės įrangos plėtra. Vaizdų suspaudimo technologijos plėtra. Optinių diskų technologijų plėtra. Kam naudojama multimedija? Mikrofonai. Vaizdo kameros. Skaitmeniniai fotoaparatai. MP3 grotuvai. Kompiuteris ir dirbtinė (virtualioji) erdvė. Kompiuteris. Internetas. Laikraščiams dar liko gyventi maždaug dvidešimt metų. Telefonai. Apklausa. Firmos, užsiimančios multimedijos įrangos gaminimu ir pardavimu. UAB "Tercija. AVG. VDO. TED. 3M (Minessota mining & manufacturing). Išvados.
  Kompiuteriai, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po