Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administravimas (2)

  Kas yra organizacija? Kas apibūdina organizaciją kaip visuomenės darinį? Formalių organizacijų tipai. Kriterijai, kuriais remiamasi skirstant įstaigas į biudžetines ir nebiudžetines? Kriterijai, kuriais remiamasi skirstant įstaigas į atviras, uždaras, viešąsias ir specializuotas? Įmonių tipai. Į kokias grupes skirstomos operacijos, vykdomos įmonėse? Kokią vietą valdyme užima administravimo funkcija? Kokie pagrindiniai gebėjimai reikalingi vadybininkui? Kokius etapus apima vadybos teorijos raida? Kokios teorijos priklauso modernioms teorijoms? Fayolio efektyvaus valdymo principai. Pagrindiniai klasikinės organizacijų teorijų mokyklos atstovai. Kas sugalvojo "biurokratijos" terminą ir ką jis reiškia. Biurokratijos pozityvios pusės. Biurokratijos negatyvios pusės. Biurokratijos įvedimo keliai. Ką reiškia idealusis biurokratijos tipas? Valdžios tipai pagal Weberį. Kas yra etika? Kas sudaro etikos teorija? Pagrindiniai akcentai iš deontologijos pusės, vertinant sprendimus ar veiksmus. Kokias žinote pagrindines etikos teorijas? Teleologija. Kokie pagrindiniai principai apibūdina utilitarizmo teoriją? Teisingumo teorijos principai. Etikos problema. Pagrindinis administracinio gyvenimo bruožas. Į kokias grupes apjungtos etikos problemos. Etikos kodeksai. Kodeksų tikslai. Kam skirti yra etikos kodeksai? Organizacijos kultūros struktūra pagal Robbins. Kuo skiriasi viena organizacija nuo kitos? Kas dar, be krašto istorijos, organizacijų tradicijų, formuoja organizacijos kultūra? Kas sudaro W. G. Ouchi modelį? A teorija. J teorija. Z teorija. Pagrindiniai kultūros tipai. Kuo skiriasi vykdytojas nuo vadovo? Kas yra organizacijos struktūra? Pagal ką gali būti vykdomas darbo vietų jungimas? Organizacijos struktūros tipai. J.A.Z. apibūdinimas. Koks strategijos poveikis įstaigai, strategijos nauda. Kokie įstaigos tikslai yra strateginiai?. Organizacijos struktūros vaidmuo. Centralizacija ir decentralizacija. Planavimo ir organizavimo skirtumai. Planų tipai, jų apibūdinimas ir panaudojimas. Vadovų tipai. Kokie yra valdžios šaltiniai. Kuo skiriasi individuali atsakomybė nuo kolektyvinės? Vadovas ir pavaldinys – skirtumai ir panašumai. Pagrįsti pareigybinės instrukcijos poreikį. Kaip suprantat kompetenciją. Kas naudotina darbo laiko paskirstymo gerinimui. Planų skirstymas pagal laiko terminus. Integravimas ir harmonizavimas – vienodumas. Kaip skirstomos motyvacijos teorijos. Kuo turinio teorijos skiriasi nuo proceso teorijų? Kokia pagrindinė teisingumo teorijos mintis? Kas yra komunikacija? Koks jos vaidmuo vykdant vadybos funkcijas? Kuo skiriasi verbalinė ir neverbalinė komunikacija? Kokie gali būti informacijos kanalai; apibūdinkite juos.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2007-05-17
 • Administravimo pagrindai

  Kas yra organizacija? Formalių organizacijų tipai. Į kokias grupes skirstomos operacijos, vykdomos įmonėse? Kokius etapus apima vadybos teorijos raida? Kokios teorijos priklauso modernioms? Kas sugalvojo biurokratijos terminą ir ką jis reiškia? Biurokratijos pozityvios pusės. Biurokratijos negatyvios pusės. Biurokratijos įvedimo keliai. Valdžios tipai pagal Weberį. Idealusis biurokratijos tipas: sąvoka ir konstravimas. Idealiojo biurokratijos tipo bruožai. Kas sudaro etikos teoriją? Pagrindinės etikos teorijos. Utilitarizmas. Teisingumo teorijos principai. Į kokias grupes apjungtos etikos problemos? Kodeksų tikslai. Kuo skiriasi viena organizacija nuo kitos? Kas dar, be krašto istorijos, organizacijų tradicijų, formuoja organizacijos kultūrą? Kas sudaro W. G. Ouchi modelį? Kas yra organizacijos struktūra? Pagal ką gali būti vykdomas darbo vietų jungimas? Organizacijos struktūros tipai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2007-04-08
 • Apimties ir kainų indeksai

  PowerPoint pristatymas. Apimties ir kainų indeksai. Apimtis, kaina, vertė. Iš indeksų istorijos. Laspeyres ir Paasche kainų indeksai. Laspeyres ir Paasche indeksai. VKI. VKI svoriai. Infliacija. GKI. GKI svoriai. SKI. Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksai.
  Statistika, pristatymas(18 )
  2006-11-30
 • Biudžeto deficitas

  Įvadas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės. Pagrindiniai 1991-1999 metų fiskalinės politikos bruožai. Biudžeto deficito dinamika 2002-2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Darbuotojų adaptacija

  Įvadas. Adaptacijos procesas (teorinė dalis). Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Adaptacijos programa. Darbuotojo adaptavimo organizacijoje klaidos.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Finansai (61)

  Ketverių metų trukmės 100 lt nominaliosios vertės vyriausybės obligacijos kasmet suteikia teisę į 4% nominalios vertės atkarpas (išmokas), o rinkoje tokių obligacijų kaina yra 96,5 lito. Apskaičiuokite obligacijos pajamingumą. Pasitelkdami diskontuotų dividendų modelį, nustatykite teorinę bendrovės vertę, jei bendrovės pelnas einamuoju laikotarpiu yra 1000 lt, prognozuojamas pastovus jo augimo tempas yra 4% per metus, palūkanos yra 6%, 40% pelno kasmet skiriama tolesnei plėtrai, o likusi dalis išmokama dividendais. Vartotojo preferencijas apelsinams ir obuoliams rodo naudingumo funkcija. Pirmame krepšelyje yra 3 apelsinai ir 2 obuoliai, antrame – 2 apelsinai ir 3 obuoliai. Kurį krepšelį pasirinks vartojimo naudingumą maksimizuojantis vartotojas? Tarkime, individo vartojimo naudingumo funkcija yra Biudžeto apribojimas standartinis, tik pradinis finansinis turtas yra lygus nuliui. Individo nefinansinės veiklos pajamos bei palūkanų norma r yra žinomi dydžiai. Rasti optimalų pirmo ir antro periodo vartojimą. Kurio periodo vartojimo išlaidos bus didesnės ir kodėl? Kokios bus vartojimo išlaidos, jei palūkanų norma lygi nuliui? Firmos vadovybė ir akcininkai nusprendžia pirmąjį periodą dividendais išmokėti visus turimus resursus, tačiau firmos veiklą vykdys vadovaudamiesi rinkos vertės kriterijumi. Kokios atkarpos žymės firmos išorinį finansavimą, išorės investuotojų bei akcininkų pajamas antrąjį periodą. Kurį iš variantų pasirinks individas, kurio naudingumo funkcija yra kur x yra išlošis: (a) 5 tūkst. garantuotą išlošį ar (b) ruletės lošimą, kuris suteikia galimybę su vienoda tikimybe laimėti 15 tūkst. arba 0. Kodėl negali kirstis indiferentiškumo kreivės? Kurią vartotojo pasirinkimo teorijos aksiomą tai pažeidžia?
  Finansai, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-09-16
 • Finansinė rizika ir jos valdymo pagrindai

  Veiklos neapibrėžtumo lygiai. Veiklos rizika ir jos suvokimo ypatumai. Subjektyvioji ir objektyvioji rizika. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimo bruožai ir ypatumai. Rizikos tipai pagal klasifikavimo požymius. Finansinės rizikos suvokimo ir sudėties įvairovė. Projektinės rizikos sudėties ir suvokimo ypatumai. Rizikos valdymas ir jo etapai. Rizikos dydžio ir pasiskirstymo nustatymo ypatumai. Rizikos šaltiniai. Rizikos valdymo metodai ir priemonės.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2007-01-31
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizavus AB "Vilkyškių Pieninė" finansinę būklę 2007-2008 metais, nustatyti "tikrąją" akcijos vertę ir pateikti rekomendacijas dėl akcijų pirkimo ar pardavimo įmonės akcininkams ir potencialiems investuotojams. Trumpas įmonės ir šakos pristatymas. Įmonės apibūdinimas. Šakos apibūdinimas. Finansų analizė: horizontalioji, vertikalioji ir santykinių rodiklių analizė. Finansinių ataskaitų ateities prognozavimas. Prielaidos prognozėms. Pajamų ir sąnaudų prognozė 2009–2013 metams. Turto ir investicijų prognozė. Apyvartinio kapitalo prognozė 2009 – 2013 metams. Finansinių ataskaitų prognozė 2009 – 2013 metams. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-14
 • Finansinių rodiklių sistema (2)

  Finansinių rodiklių sistema. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansų valdymas (2)

  Įstaigų finansų valdymo dalyko užduotys. 1. Tarkime, vartojimu pagrįstame vertybinių popierių įkainojimo modelyje vertybinio popieriaus išmoka turi tendenciją būti didesnė kuomet stochastinio diskonto daugiklio reikšmė yra didesnė. Jo kaina bus didesnė ar mažesnė už nerizikingo vertybinio popieriaus, suteikiančio teisę į tokio pat dydžio tikėtiną išmoką, ir kodėl? 2. Ar akcijų rinka, kurioje akcijų kainos pasižymi sezoniniais svyravimais yra informaciniu požiūriu efektyvi ir kodėl? 3. Iš Markowitz teorijos žinome, kad dviejų rizikingų vertybinių popierių portfelio grąžos standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę. Parodykite, kad portfelio standartinis nuokrypis bus lygus atskirų jį sudarančių vertybinių popierių grąžų standartinių nuokrypių svertiniam vidurkiui tik tuo atveju, jei tų vertybinių popierių grąžos tobulai teigiamai koreliuotos (pritaikykite koreliacijos koeficiento apibrėžimą). Visais kitais atvejais portfelio standartinis nuokrypis bus didesnis ar mažesnis? 4. Kuo pasižymi investiciniai portfeliai esantys ant rizikingų investicijų aibės Markowitz efektyviosios ribos? Investuotojai rinksis portfelius ant teigiamą ar neigiamą nuolydį turinčios kreivės dalies ir kodėl? 5. Paaiškinkite CAPM modelio dviejų fondų atskyrimo teoremos principą. Kodėl investuotojai turėtų rinktis portfelius ant kapitalo rinkos tiesės, o ne bet kurį atskirą rizikingą vertybinį popierių? 6. Tarkim, dviejų vertybinių popierių tikėtinos išmokos yra vienodos, tačiau pirmojo išmokos standartinis nuokrypis yra didesnis, o antrojo – beta didesnė. Kurio rinkos kaina (ir kurio grąža) turėtų būti didesnė ir kodėl, jei galioja CAPM modelis? 7. Apskaičiuokite teorinę reikalaujamą (tikėtiną) grąžą šiems vertybiniams popieriams. 8. Kodėl daugiafaktoriniuose vartojimo optimizavimu ir SDF teorija pagrįstuose modeliuose rizikos veiksniai turėtų būti makroekonominiai, o ne specifiniai įmonės lygmens kintamieji? 9. Pasiūlykite empirinio daugiafaktorinio modelio pavyzdį, kuris turėtų CAPM, SDF ir APT teorijų elementų. Paaiškinkite. 10. Kodėl spot normų modelis tiksliau atspindi faktinę obligacijų vertę negu dabartinės vertės ar pajamingumo obligacijų vertinimo modeliai? 11. Tarkim, rinkoje stebima apversta pajamingumo kreivė (inverted yield curve), t.y. trumpo termino nulinės atkarpos vertybinių popierių pajamingumas didesnis negu ilgo termino. Ką analitikai, besiremiantys lūkesčių teorija, galvoja apie tolesnius centrinio banko žingsnius keičiant bazines palūkanų normas? 12. Didesnės ar mažesnės modifikuotos finansinės trukmės obligacijas rinksis investuotojas, jei tikimasi, kad centrinis bankas ženkliai sumažins bazines palūkanų normas (tačiau poveikis infliacijai, tikimasi, liks ribotas)? Iš kokios formulės tai išplaukia ir kodėl?
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-16
 • Įmonės projektavimas: logistikos paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Įmonės veiklos charakteristika. Ekonominė veiklos sritis. Įsteigimo tikslai ir veiklos uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Vykdomos funkcijos. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įmonės ūkio poreikio nustatymas. Patalpos. Baldai. Įranga. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: kooperatyvas "Kėdainių konservai"

  Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Įmonės steigimo dokumentacija

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Juridinio asmens steigimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 )
  2007-04-08
 • Įmonės steigimo dokumentacija (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimas. Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB). AB ir UAB steigimas. AB ir UAB registravimas. Individuali įmonė (IĮ). Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB ir KŪB steigimas. TŪB ir KŪB registravimas. Žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio bendrovės steigimas. Žemės ūkio bendrovės registravimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės registravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-08
 • Inžinerinės medžiagos

  Įvadas. Metalai ir jų lydiniai. Aliuminis ir jo lydiniai. Varis ir jo lydiniai. Polimerai. Nesočių angliavandenilių polimerai ir kitos polimerinės plastmasės. Plastmasės pagamintos iš polikondensacijos ir pakopinės kondensacijos produktų. Guma ir jos gaminiai. Lakai, tepalai, dažai. Metalų ir lydinių milteliai. Įrankinės miltelinės medžiagos. Antifrikcinės medžiagos. Užpildai ir plastifikatoriai. Miltelinės konstrukcinės medžiagos. Miltelinės elektrokontaktinės ir elektromagnetinės medžiagos. Mediena. Išvados.
  Mechanika, referatas(19 puslapių)
  2006-09-18
 • Kainodara (14)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė (diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Rinkos segmentavimo esmė. Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Kainodara (15)

  Įvadas. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Kainodara (16)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Rinkos segmentavimo esmė. Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Kainodaros strategijos (2)

  Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Kainų nustatymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo galimybės. Kainos lygiai, kurie yra reikšmingi gamintojui. Kaina nustatoma orientuojantis į kaštus. Kainos nustatymo metodai: savikaina plius antkainis. Privalumai. Trūkumai. Kainos nustatymo metodai: kintamųjų kaštų. Kainos nustatymo metodai: nenuostolingumo. Lygties metodas. Kainos nustatymo metodai: prekyboje remiantis kaštais. Kainos nustatymo metodai: orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymo metodai: remiantis paklausa. Kainos nustatymas pagal paklausą. Kainos nustatymo metodai: remiantis vartotojo suvokiama verte. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymo metodai: orientuojantis į konkurentus. Kainos nustatymo metodai: einamų kainų. Kainos nustatymo metodai: į lyderį orientuotos. Kainos nustatymo metodai: konkurencinių pasiūlymų.
  Mikroekonomika, pristatymas(43 )
  2007-05-17
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po