Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dieviškoji proporcija. Aukso pjūvis

  PowerPoint pristatymas. Aukso pjūvis (auksinė proporcija). Aukso pjūvis. Atsiradimo istorija. Aukso pjūvio panaudojimas. Aukso pjūvis panaudojimas praktikoje. Aukso pjūvis gamtoje. Dieviškoji proporcija žmogaus kūne. Aukso pjūvio panaudojimas architektūroje. Dieviškoji proporcija dailėje. Phi santykis kosmose. Muzikoje.
  Matematika, pristatymas(22 )
  2007-01-30
 • Elektrocheminis DNR nustatymas naudojant polipirolu modifikuotus elektrodus

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Šiuo metu elektrai laidūs polimerai (ELP) jau taikomi. Perspektyvos. Kai kurių elektrai laidžių polimerų cheminės struktūros. Elektrocheminės polipirolo sintezės schema. DNR jutikliai. DNR imobilizavimas potencialo impulsais formuojant polipirolo sluoksnį. DNR imobilizacija į polipirolo sluoksnį. DNR nustatymas. Sąveikos tarp DNR pradmens ir DNR taikinio schema. Elektrocheminių signalų registravimas. Tyrimo metu naudoti metodai. Rezultatų vaizdavimas IA ir EIS metodais. Tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Genetika, tyrimas(17 )
  2008-04-14
 • Elektros energijos gamyba, perdavimas ir naudojimas

  PowerPoint pristatymas. Elektros energijos gamyba. Kintamoji elektros srovė. Generatorius. Energijos virsmai šiluminėje elektrinėje. Energijos virsmai atominėje elektrinėje. Energijos virsmai hidroelektrinėje. Didžiausios Lietuvos elektrinės. Elektros energijos panaudojimas. Elektros energijos santykinis suvartojimas Lietuvoje. Elektros energijos perdavimas. Transformatorius. Reikšmingiausi elektrotechnikos raidai teoriniai darbai.
  Fizika, pristatymas(14 )
  2008-04-17
 • Estijos socialinės raidos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Estijos ir Lietuvos užimtumo ir nedarbo lygis. Estijos ir Lietuvos bendras vidaus produktas. Estijos ir Lietuvos infliacija. Tiesioginės užsienio investicijos. Lietuvos ir Estijos importas ir eksportas. Išvados.
  Regioninė geografija, pristatymas(10 )
  2008-04-14
 • Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Europos teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindai. Paryžiaus sutartis 1951 metais. Romos sutartys 1957 metais. Vieningos Europos aktas. Mastrichto sutartis. Trijų ramsčių modelis. BUSP tikslai ir principai. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Amsterdamo sutartis. Europos Bendrijos steigimo sutarties struktūra. Teisiniai narystės pagrindai. Narystės sąlygos. Konstitucinės narystės prielaidos. Plėtros į Rytus etapo ypatybės.
  Politologija, pristatymas(16 )
  2008-04-17
 • Hipertenzinė širdies liga

  PowerPoint pristatymas. Hipertenzinė širdies liga. Sisteminė hipertenzija. Sisteminės hipertenzijos rūšys. Idiopatinė sisteminė hipertenzija. Antrinė sisteminė hipertenzija. Sisteminės hipertenzijos pasekmės. Miokardo hipertrofija. Miokardo hipertrofijos stimulai. Miokardo mizino ATF-azės izoformos. Hipertrofijos eiga. Širdies hipertrofijos grįžtamumas. Makroskopiniai radiniai. Histologiniai pokyčiai. Pokyčiai kraujagyslėse. Sisteminės arterinės hipertenzijos formos. Kraujagyslių pokyčiai "piktybinės" hipertenzijos atveju. Sisteminės hipertenzijos komplikacijos. Plaučių hipertenzija ir plautinė širdis. Plaučių hipertenzijos priežastys. Neonataliniai pokyčiai plaučių cirkuliacijoje. Lygiųjų raumenų regresija arteriolėse. Neontaliniai pokyčiai plaučių cirkuliacijoje. Morfologiniai plaučių kraujotakos ypatumai. Plaučių kraujagyslių pasipriešinimas (PVR). Fick'o dėsnis. Fick'o dėsnis širdies nuosrūvio atveju. Širdies nuosrūvio skaičiavimas. Plautinės arterinės hipertenzijos, morfologinė išraiška - pleksogeninė arteriopatija. Įgimtos širdies ydos sukeliančios plautinę hipertenziją. Histologinė plaučių arterinės hipertenzijos gradacija (Heath Edwards) - potencialiai grįžtami pokyčiai. Histologinė plaučių arterinės hipertenzijos gradacija (Heath Edwards) - potencialiai negrįžtami pokyčiai. Morfometrinė klasifikacija. Alveolių ir arterijų santykio kitimai. Heath - Edwards v.s morfometrija. Pavyzdys. Įgimtos plautinės arterinės hipertenzijos požymiai. Plautinės arterinės hipertenzijos vystimosi tempai. Plautinė hipertenzija dėl padidinto plaučių venų spaudimo. Plaučių trombinė embolija - PAH priežastis. PAH dėl lėtinės hipoksijos sąlygotos plaučių ligų ar hipoventiliacijos. Pirminė plaučių arterinė hipertenzija. Plautinė širdis. Plautinės širdies priežastys. Dešinys širdies skilvelis. Plautinės širdies vystymasis. Stazė didžiajame kraujo apytakos rate.
  Ligos ir traumos, pristatymas(61 )
  2008-04-14
 • Išlaidų valdymas

  PowerPoint pristatymas. Projekto išlaidų valdymas. Resursų planavimas. Išteklių planavimas. Pradiniai duomenys. Priemonės ir metodai. Rezultatas. Išteklių apribojimų tipai. Išlaidų įvertinimas. Pradiniai duomenys. Priemonės ir metodai. Rezultatai. Išlaidų finansavimas. Išteklių paskirstymas. Rezultatai. Išlaidų finansavimas. Išteklių paskirstymas. Vėliausia pradžia ir pabaiga. Išteklių paskirstymas. Išlaidų kontrolė. Pradiniai duomenys. Priemonės ir metodai. Rezultatas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais (10).
  Finansai, pristatymas(24 )
  2008-04-15
 • Japonijos Samurajai

  PowerPoint pristatymas. Luomo atsiradimas. Imperatorius Meidži. Samurajų ginklai. Samurajai šiandien. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12).
  Visuotinė istorija, pristatymas(11 )
  2008-04-13
 • Klasikinės organizacijos teorijos mokykla: H. Fayol vadybos principai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijų mokykla. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorija. Valdymo principai. Fayol nuopelnai. Įmonės valdymo sritys. Valdymas – bendrųjų valdymo funkcijų ciklas. Fayol principų vertinimas. Chester Bernard. Abejingumo zona. L. Gulick. Lyndall F. Urwick. E.F.L. Brech. L. Gulick, L.F. Urwick, E.F.L. Brech nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(16 )
  2008-04-21
 • Klasikinės organizacijų valdymo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Valdymo metodų poreikis. Klasikinių vadybos teorijų vystymo kryptys. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokyklos atstovai. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Objektyvi klasikinių vadybos teorijų kūrimo aplinka. Klasikinių vadybos teorijų privalumai.
  Vadyba, pristatymas(12 )
  2008-04-16
 • Lyderiavimo teorijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Lyderių tipai. Lyderiavimą lemiantys veiksniai. Lyderiavimo teorijos. Savybių teorijos. Stiliaus teorijos. Autoritarinis – demokratinis valdymas. Atsitiktinumų teorijos. Funkcinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo teorijų nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(12 )
  2008-04-17
 • Mokslinio valdymo mokykla: F. Taylor vadybos principai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Mokslinio valdymo mokykla. Prielaidos. Frederic W. Taylor. Mokslinio valdymo principai. Funkcinio valdymo ištakos. Mokslinio valdymo mokyklos nuopelnai. Darbo užduočių suskaidymas į operacijas – linijos prielaida. Diferencinė darbo užmokesčio sistema. Ribotumai.
  Vadyba, pristatymas(14 )
  2008-04-21
 • Mokslinio valdymo teorijos raida ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Mokslinio valdymo mokykla. Prielaidos. Mokslinio valdymo mokyklos atstovai. Frank ir Lillian Gilbreth. Judesių optimizavimas. Principas: one best way. Planavimas/Vykdymas. Matavimo technikos. Henry L. Gantt. Užduoties – premijos atlygio sistema. Veiklos optimizavimas, skatinant. Ganto diagrama. Henry Emerson. Dvylika našumo principų.Henry Ford. Automobilis visiems. Gamybos mechanizavimas. Modelis T. Masinės gamybos stebuklas. Mokslinio valdymo mokyklos nuopelnai. Mokslinio valdymo mokyklos trūkumai.
  Vadyba, pristatymas(30 )
  2008-04-21
 • Nukleozidai ir nukleotidai

  PowerPoint pristatymas. Nukleozidai ir nukleotidai. Nukleotidai. Purino ir pirimidino bazių struktūra ir savybės. Purino ir pirimidino bazių struktūra ir savybės. Nukleotidai. Pirimidino nukleozidai. Nukleotidai. Nukleozidų konformacija. Minoriniai nukleozidai. Svarbiausių nukleotidų nomenklatūra. Adenozino ir guanozino audiniai. Cikliniai nukleotidai. Nukleotidai, įeinantys į kofermentų sudėtį. Sintetiniai pirimidino analogai. Sintetiniai purino analogai.
  Biologija, pristatymas(22 )
  2008-04-16
 • Organizacijos kompetencija

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė organizacija. Strateginio planavimo mokyklos. Planavimo mokykla. Loginis inkrementalizmas. Portfelinis planavimas. Strateginės pozicijos ir konkurentų analizė. Išteklių, įgūdžių ir kompetencijų mokykla. Raktinė kompetencija. Verslo sistema. Vidiniai organizacijos veiksniai. Verslo procesas. Verslo procesų klasifikacija. Produkto struktūra. Raktinė kompetencija. Raktinės kompetencijos analizė. Išvados.
  Organizacinė psichologija, pristatymas(27 )
  2008-04-16
 • Pagrindiniai orlaivių geometrijos modeliavimo metodai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Orlaivių erdvinio projektavimo ypatybės. Lengvųjų orlaivių projektavimo ypatybės. Pagrindiniai paviršių projektavimo metodai. "Batoksų" metodas. Radiusografija. "Kūgio kreivių metodas". "Konuso kreivių metodas". "Splain" kreivių metodas. "Kūgio" kreivių metodas. Pritaikymas CAD-CAE programose. "Splain" kreivių metodas. Pritaikymo pavyzdžiai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Geometrija, pristatymas(15 )
  2008-04-11
 • Polimorfizmas ir virtualios funkcijos

  Polimorfizmas ir virtualios funkcijos (C++ programavimas). PowerPoint pristatymas. Kam reikalingos virtualios funkcijos? Problema. Apibrėžimai. Dinaminio pririšimo aktyvizavimas. Pavyzdys. Kodėl naudojami du polimorfizmo tipai? Virtualios ir nevirtualios funkcijos pavyzdys. Virtualus destruktorius. Daugybinis paveldėjimas, virtualios bazinės klasės. Abstrakčios klasės ir pure virtual funkcijos. Pure virtual funkcijos pavyzdys.
  Programavimas, pristatymas(15 )
  2008-04-14
 • Radijas ir jo taikymai

  PowerPoint pristatymas. Radijo išradimas. Radiotechnikos vystymasis. Radijo ryšio principai. Radiotelefoninio ryšio blokinė schema. Radijo siųstuvas. AM siųstuvo blokinė schema. Radijo imtuvas. Superheterodinio radijo imtuvo blokinė schema. Radijo bangų sklidimas. Radijo bangų atspindys nuo jonosferos. Iš radijo bangų atsiradimo istorijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4).
  Fizika, pristatymas(12 )
  2008-04-14
 • Vadybos mokslo ištakos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Teorija. Ankstyvosios valdymo prielaidos. Istorinis pagrindas vadybos teorijoms. Sun Tzu. Karinės armijos valdymo principai. Makiavelis, 1531 metai. Industrinė revoliucija. Pirmieji industrinės eros vadybos teoretikai. Pirmųjų vadybos teorinių minčių ribotumai.
  Vadyba, pristatymas(12 )
  2008-04-16
 • Vadybos mokslo mokykla: kiekybinės valdymo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Operacijų tyrimų komandos. Objektas – gamybos valdymas. Kiekybinės technikos. Tiesinis programavimas. Tiesinio programavimo efektyvinimas. Eilių modeliai. Išteklių modeliai (EOQ). Kritinio kelio metodas (CPM). PERT metodas. PERT tinklo kūrimo žingsniai. Lūžio taško metodas. Lūžio taško analizė. Lūžio taško metodas. Būsimoji vertė. Būsimosios vertės skaičiavimo pavyzdys. Gamybos ir žaliavų planavimo technikos. Nuopelnai vadybos mokslui.
  Vadyba, pristatymas(20 )
  2008-04-29
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po