Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 2006 metų pranešimas apie žmogaus socialinę raidą

  PowerPoint pristatymas. 2006 metų pranešimas. Nepaisant stygiaus. Galia, skurdas ir pasaulinė vandens krizė. Vandens stresas pasaulyje. Vandens sunaudojimas pasaulyje. Veiksmų planas ateičiai. Reitingai pagal ŽSRI. Šalys lyderės. Reitingai pagal ŽSRI. Lietuva ir jos kaimynės. Silpnosios šalys.
  Ekonomika, pristatymas(9 )
  2007-01-25
 • Afrika (6)

  Mažosios Afrikos šalys. Mažosios Afrikos šalys. Sacharos dykumos šalys. Pusiaujo Afrikos šalys. Salos prie Afrikos.
  Makroekonomika, pristatymas(14 )
  2007-01-26
 • Albinas Rimka

  Įvadas. A. Rimkos gyvenimo kelias. A. Rimkos politinės pažiūros. A. Rimkos darbai statistikos srityje. A. Rimkos darbai demografijos srityje. A. Rimkos požiūris agrariniu klausimu. A. Rimka – universiteto profesorius. Išvados. Santrauka (anglų kalba).
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-25
 • Alternatyvieji energijos šaltiniai (2)

  Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Atsinaujinančios energijos naudojimas Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos šaltinių ypatybės. Saulės energija. Saulės energetika Lietuvoje. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. Hidroenergija. Biomasės panaudojimas. Būsto energetinio apsirūpinimo galimybės. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2006-02-20
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo matavimas

  Įvadas. Nacionalinis produktas. Nacionalinio produkto rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Bendrasis vidaus produktas. Skaičiavimo metodai. Bendrasis vidaus produktas. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bendrasis vidaus produktas. Dydis ir dinamika. Sukurtas instituciniuose sektoriuose. Sukurtas ekonominėse veiklose. Bendrojo vidaus produkto struktūra ir jos pokyčiai. Struktūra. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūra skaičiuojant pajamų metodu. Struktūros pokyčiai. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant gamybos metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant išlaidų metodu. Bendrojo vidaus produkto struktūros pokyčiai skaičiuojant pajamų metodu. Išvados. Priedai (14).
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-01-25
 • Biotechnologijos

  PowerPoint pristatymas. Biotechnologijų apibrėžimas. Biotechnologijų panaudojimo sritys. Privalumai vs. Trūkumai. Poveikis žmogui. GMO Lietuvoje. Biotechnologijos Europos Sąjungoje (ES) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Biotechnologijų pramonė. Pasaulio milžinės. Pasiekimai.
  Ekonomika, pristatymas(14 )
  2007-01-26
 • Budizmo filosofija ir religija

  Budologijos istorija. Ankstyvoji budologija. Budologinės mokyklos. Naujoji budologija. Budizmo hermeneutika. Tekstų tipologizavimo būdai. Ankstyvasis pali kanonas. Mantrinis giedojimas. Kanono struktūra. Buda. Budos gyvenimas kaip budistinių vertybių modelis. Pirmasis Budos pamokslas (Mokymo rato įsukimo pamokslas). Keturios tauriosios tiesos. Aštuonialinkis kelias. Filosofiniai budizmo aspektai. Budistinė kosmologija. Budistinės bendruomenės raida.
  Budizmas, konspektas(22 puslapiai)
  2006-02-17
 • Central American Bank of Economic Integration (CABEI)

  PowerPoint pristatymas. Central American Bank of Economic Integration. Įkūrimas, veiklos kryptys, finansiniai ištekliai ir finansavimas. Skurdas pasaulyje. CABEI - BCIE. Atsiradimas ir šalys narės. Pagrindiniai valdymo organai. Kova su skurdu. Globalizacija. Integracija. Finansai. CABEI finansavimo mechanizmas. Finansiniai ištekliai. Pabaiga.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 )
  2007-01-26
 • Duomenų bazių technologijos vystymasis

  Duomenų bazių technologijos vystymasis. Duomenų bazė Ms Access, jos pagrindiniai objektai. Lentelių projektavimas. Pirminis raktas. Lentelės laukų tipai ir savybės. Įvedimo kaukės sudarymas. Lentelių sąryšiai. Formų projektavimas. Formos projektavimo įrankiai. Formos darbo ypatumų nustatymas. Užklausų projektavimas. Užklausų tipai. Ataskaitų projektavimas.
  Programavimas, konspektas(54 puslapiai)
  2006-02-17
 • Euras ir infliacija

  PowerPoint pristatymas. Infliacijos matavimai Europos Sąjungoje (ES). Mastrichto konvergencijos kriterijai. Šalių planai įsivesti eurą. Lietuvoje prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (SVKI). Kuo įstojimas į euro zoną Lietuvai naudingas. Kuo įstojimas į euro zoną Lietuvai nenaudingas. Euro įvedimo įtaka infliacijai. Kainų kilimą galėjo sąlygoti. Skirtingas kainų padidėjimas. Infliacijos tempai (1997-2005). Po euro įvedimo kainų pakilimas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(18 )
  2006-04-02
 • Filipso kreivė: nuo teorijos prie praktikos

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Filipso lygtis. Ekonomistų siūloma politika. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Trumpasis laikotarpis. Ilgasis laikotarpis. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Lietuva. Antiinfliacinės priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(12 )
  2006-04-02
 • Finansai (31)

  Finansai. Finansų kilmės teorijos. Finansų mokslas. Privatūs finansai. Viešieji finansai. Finansų funkcijos. Finansinė politika. Finansų teisė. Finansiniai ištekliai. Finansų sistema. Nacionalinis, vyriausybės, savivaldybių biudžetai. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų rinkos. Fondų tiekėjai. Finansiniai tarpininkai. Fondų vartotojai. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Valiutų rinka. Namų ūkių finansai. Santaupos. Santaupų ir kredito ryšys. Santaupos ir investicijos. Teorijos apie santaupas. Finansų planavimas. Investicinės strategijos. Portfelio valdymas. Bankų indėliai. Akcijos. Obligacijos. Investiciniai fondai. Pagrindinės investicinių fondų rūšys. Nekilnojamasis turtas. Taurieji metalai ir meno kūriniai. Investicijos į valiutų rinką. Įmonių finansai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. AB ir UAB. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacija. Europos bendrovė.
  Finansai, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-25
 • Gyvenimo trukmė, gyventojų sveikata

  PowerPoint pristatymas. Gyvenimo trukmė ir gyventojų sveikata. Faktai. Gyvenimo trukmė ir demografiniai klausimai. Laukiama gyvenimo trukmė Lietuvoje. Sergamumas priklausomybėmis nuo alkoholio pagal lytį. Mirtingumas nuo alkoholio vartojimo. Gyventojų sveikata. Sveikatos politika. Tūkstantmečio tikslai.
  Makroekonomika, pristatymas(11 )
  2007-01-26
 • Gyventojai, plėtra ir aplinka: kiek žmonių gali išmaitinti Žemė?

  Įžanga. 1 skyrius: gyventojų skaičiaus augimas pasaulyje. Dabartinės situacijos įvertinimas ir prognozės. Didėjantis vartojimas išsivysčiusiose šalyse. Vartojimas, ligos bei epidemijos besivystančiose šalyse. 2 skyrius: žmogaus sąveika su aplinka: kaip gyventojai įtakoja gamtos išteklius? Sausumos ištekliai ir žmogaus santykis su žeme. Ryšys tarp žmogaus veiklos ir senkančių gėlo vandens išteklių. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo tempas ir senkantys energetiniai ištekliai. Žmonių populiacija – pagrindinė griaunamoji jėga, naikinanti aplinkoje egzistuojančią biologinę organizmų įvairovę. 3 skyrius: diskusijos, skirtingi požiūriai į gyventojų skaičiaus augimą ir su juo susijusius reiškinius. Tomo Roberto Maltuso teorija ir neo - maltusistų požiūris. Anti - maltusistai ir jų optimistinis požiūris. Tvari ir subalansuota plėtra. Modeliai, aprašantys gyventojų ir aplinkos tarpusavio priklausomybę. Išvados. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-25
 • Gyventojų išsilavinimas: raštingumas, švietimas, žinios

  PowerPoint pristatymas. Gyventojų raštingumas. Tendencijos. Gyventojų raštingumas. Funkcinis neraštingumas. Mokymosi aprėptis. Švietimas besikeičiančioje visuomenėje. C. Rodgers. Žinios - pasaulinė viešoji gėrybė.
  Makroekonomika, pristatymas(11 )
  2007-01-26
 • Hiperinfliacija: priežastys, pasekmės, antiinfliacinės priemonės

  PowerPoint pristatymas. Hiperinfliacijos samprata. Hiperinfliacijos priežastys. Hiperinfliacijos pavyzdžiai pasaulyje. Hiperinfliacija Lietuvoje. Hiperinfliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės.
  Makroekonomika, pristatymas(16 )
  2006-04-02
 • Infliacijos procesų analizė naujose Europos Sąjungos (ES) narėse

  Įvadas. Infliacija kaip ekonominis ir socialinis reiškinys. Infliacijos matavimai ir jų taikymai. Naujų Europos Sąjungos (ES) narių infliacijos raidos tendencijos 2000-2005 metais. Infliacijos raidos apžvalga šalyse. Išvados. Priedai (11).
  Makroekonomika, kursinis darbas(88 puslapiai)
  2007-01-25
 • Jupiteris (3)

  Jupiteris. Neįsižiebusi žvaigždė. Teleskopiniai stebėjimai. Didžioji Raudonoji Dėmė. Jupiterio sandara. Jupiterio palydovai. Kelionė į Jupiterį. Pirmasis Jupiterio žvalgas. "Pionierių laimėjimai". Vėlesni atradimai. Bendrieji Jupiterio duomenys.
  Astronomija, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-17
 • Kaip gyvena skurstantys žmonės Lietuvoje?

  PowerPoint pristatymas. Kas tai yra skurdas? Skurdas. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Skurdo riba. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Santykinio skurdo lygio dinamika. Skurdo atsiradimo priežastys. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Išsilavinimo įtaka nelygybei. Nelygybė tarp socialinių-ekonominių grupių. Santykinio skurdo lygis skirtingose socialinėse-ekonominėse grupėse. Santykinio skurdo lygis skirtingų tipų namų ūkiuose. Santykinio skurdo lygis namų ūkiuose su vaikais. Skurdo mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(22 )
  2007-01-26
 • Komercinių bankų operacijos

  Komercinių bankų operacijos. Finansų sistema ir jos vaidmuo ekonomikoje. Finansinės priemonės. Finansų rinkos. Finansų įstaigos bei institucijos. Finansų sistemos veikimo motyvai. Besikeičiantis komercinių bankų vaidmuo finansų rinkose. Komercinių bankų pasyvų klasifikavimas. Bankų nuosavas kapitalas ir jo funkcijos. Pirmo ir antro lygio kapitalai. Kapitalo pakankamumas ir jo rodikliai. Indėliai, jų rūšys. Sąskaitų rūšys. Hibridinės sąskaitos. Indėlių multiplikacija. Indėlių draudimo sistema. Korespondentinės sąskaitos. Skolinimasis tarpbankinėje rinkoje ir centriniame banke. Aktyvinės bankų operacijos. Jų grupavimas. Pinigai kasoje. Paskolų klasifikavimo požymiai. Kreditavimo principai, metodai ir paskolinės sąskaitos. Paskolų grąžinimo užtikrinimas: turto įkeitimas, garantijos, laidavimai ir draudimas. Kreditavimo organizavimo pagrindai. Skolininkų kreditavimo įvertinimas. Paskolų sutartys. Vekselių diskontas ir įkeitimas. Prekinės paskolos. Investicijos. Išperkamoji nuoma, faktoringas ir forfeitingas. Komiso operacijos (nebalansinės operacijos). Jų esmė ir rūšys. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais dokumentai ir formos. Komercinių bankų operacijų naujovės. Mokslo ir technikos revoliucijos poveikis bankų operacijų technikai. Naujos informacinės technologijos bankininkystėje. Bankų likvidumas, jį lemiantys veiksniai. Bankų likvidumo atsargos. Bankų likvidumo reguliavimas: tikslai ir priemonės. Bankų likvidumo pasikeitimo dabartinėmis sąlygomis priežastys. Bankų pelnas ir jo šaltiniai. Pelno paskirstymas. Universalus bankas – ateities bankas. Naujos komercinės bankininkystės užduotys, įvertinant globalizaciją bei informacinių technologijų vystymąsi. Stipriosios ir silpnosios Europos bei Amerikos komercinių bankų veiklos pusės. Šiuolaikinės komercinės bankininkystės strategijos variantai.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-01-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po