Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • A. Fajolis. Administravimas

  Įvadas. Biografiniai faktai. Svarbiausi darbai. Klasikinė vadybos teorija. Svarbiausias indėlis. A. Fajolis apie administravimą. Įmonės valdymas pagal A. Fajolį. A. Fajolio 14 administravimo principų. A. Fajolis ir F. Teiloras. Požiūris į įmonės personalą. Reikalavimai vadovams. Vadovo kompetencija mūsų dienomis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Abraham Maslow

  Motyvacijos iššūkis. Poreikių teorija. Abraham H. Maslow biografija. A. Maslow motyvacijos teorijos užuomazgos. A. Maslow poreikių hierarchija. Poreikių piramidė. Savirealizacija. Save realizuojantys žmonės. A. Maslow motyvacijos teorijos pritaikymas organizacinėje veikloje.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-01-18
 • Atstovavimas (7)

  Įvadas. Atstovavimo samprata, subjektai ir reikšmė. Atstovavimo civiliniame proceso sąvoka, reikšmė ir rūšys. Atstovo procesinė padėtis. Įgaliojimas. Atstovo įgaliojimų įforminimo tvarka. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgalinimų ar juos viršijant. Atstovai pagal pavedimą civiliniame procese. Atstovavimas juridiniams asmenims. Atstovai pagal įstatymą. Byloje dalyvaujantys asmenis. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Komercinis atstovavimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-18
 • Civilinių teisių objektai

  Įvadas. Civilinių teisių objektų samprata ir rūšys. Civilinių teisių objektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Intelektinės veiklos rezultatai. Informacija. Intelektinės veiklos rezultatai. Bendrieji nuostatai. Kūriniai, kuriems taikoma autorinė teisė. Autorinė teisė netaikoma. Paskelbti kūriniai. Autoriaus teisės. Kūrinio vertimas į kitą kalbą. Autorinės teisės galiojimo laikas. Sutartys. Sutarčių rūšys. Vežimo sutartys. Pervežimas. Krovinio pervežimo sutartis. Keleivio pervežimo sutartis. Vežimo sutarties šalys. Šalių teisės ir pareigos. Vežimo sutarties dalykas. Krovinių, keleivių ir bagažo pervežimo sąlygos. Automobilių transportu pervežamų krovinių pakrovimas ir iškrovimas. Pervežėjo atsakomybė už krovinio ar bagažo praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Pervežėjo atsakomybės už krovinio ar bagažo praradimą, trūkumą ir sužalojimą dydis. Krovinių vežimas geležinkeliu. Krovinio, vežamo geležinkeliu, perdavimas. Krovinių vežimas jūra. Buksyravimo jūra sutartis. Krovinių vežimas oro transportu. Pasauga. Pasaugos sutarties sąvoka. Sutarties forma. Pasaugos terminas. Saugotojo pareigos. Atlyginimas už pasaugą ir išlaidų atlyginimas saugotojui. Saugotojo atsakomybė už turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą. Saugotojo atsakomybės dydis. Saugotojui padarytų nuostolių atlyginimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-18
 • Ekonominis augimas ir šiuolaikiniai jo aspektai

  Įvadas. Ekonominio augimo esmė. Ekonominis augimas, mokslinė techninė pažanga, mokslinė techninė revoliucija. Naujos kokybės ekonominis augimas. Ekonominės pažangos kriterijus ir varomosios jėgos. Ekonominis augimas, išplėstinė reprodukcija, gamybos intensyvinimas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas, šaltiniai ir pasaulio patyrimas juos naudojant. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, dėsningumai. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonominio augimo spartinimas. Lietuvos nacionalinio ūkininkavimo derinimas su pasaulio ekonomine pažanga. Mokslinės techninės bei socialinės pažangos ir ekonominio augimo vieningumas įgyvendinant nacionalinę ir įmonių ekonominę politiką. Ekonominis augimas ir mokslinė bei socialinė pažanga. Pinigų ir kainų vaidmuo vertinant ekonominį augimą. Ekonomikos augimo modeliavimo principai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-01-18
 • Henry Fordas

  Įvadas. Asmenybės bruožai ir biografija. Fordo vadybos idėjos. Konvejeris, masinė gamyba ir efektyvumas. Bendrieji gamybos organizavimo principai. Gamybos organizavimo principų apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Juridiniai asmenys (2)

  Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens samprata bei bendrosios žinios apie jį. Juridinių asmenų skirstymas, civilinė atsakomybė. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Indviduali įmonė. Ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos samprata. Ūkinės bendrijos narių turtinės teisės. Ūkinės bendrijos narių neturtinės teisės. Ūkinės bendrijos atsakomybė tretiesiems asmenims pagal prievoles. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės samprata. Akcinių bendrovių rūšys. Akcijos ir obligacijos. Bendrovės turtas. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) samprata. Kooperatinės bendrovės kapitalas. Žemės ūkio bendrovės. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Nepelno organizacijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-18
 • Mokslinio valdymo atstovai: H. ir L. Gilbreth, H. L. Gantt, H. Emerson

  Įvadas. Frankas B.(1868-1924) ir Lilian M. (1878-1972) Gilbrethai. Gilbreth‘ų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. Darbo našumas. Ciklografinis judesių tyrimo metodas. Terbligai. Henry L. Gantt (1861-1919). Ganto apdovanojimo sistema. Darbo planavimas ir Ganto diagramos. Konkretus Ganto diagramos pavyzdys. H.Emersonas (1853-1931) ir jo idėjos. Dvylika H.Emersono našumo principų. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-18
 • Paveikslų analizė

  Įvadas. Realizmas. Fritz Grebe. Uostas Lofotenų salose Norvegijoje. Romantizmas. August Albert Zimmermann. Neapolio vaizdas. Išvados.
  Dailė, analizė(5 puslapiai)
  2007-01-18
 • Paveikslų analizė (2)

  Įvadas. XIX amžiaus meno srovės. Romantizmas. Realizmas. Paveikslų analizė. Luois Etienne Watelet. "Peizažas". Carl Moser. "Peizažas su tiltu". Išvados.
  Dailė, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-18
 • Paveikslų analizė (3)

  Įvadas. XVII amžiaus menas – barokas. Bendri bruožai. Barokas Italijoje. Mikelandželas da Karavadžas. Aleksandras Manjaskas. Džiuzepė Marija Krespis. Dviejų XVII amžiaus italų dailininkų paveikslų analizė. Žanras. Tema ir siužetas. Detali paveikslų analizė. Bartolemmeo Schedone "Atgailaujanti Marija Magdalena". Guido Cagnacci "Atgailaujanti Marija Magdelena". Išvados.
  Dailė, analizė(10 puslapių)
  2007-01-18
 • Pragmatikas Frederickas Winslow Tayloras

  Įvadas. Biografija. F. W. Tayloro vadybos principų kūrimas. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokyklos privalumai. Mokslinio valdymo mokyklos trūkumai. Tailorizmas. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-18
 • R. Dekartas "Metafiziniai apmąstymai" (4)

  Kūrinio analizė. Įvadas. Analizė. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, analizė(3 puslapiai)
  2007-01-18
 • Tarptautinė logistika (5)

  Įvadas. Tarptautinės logistikos paslaugos. Logistikos paslaugų teikėjai. Ekspeditoriaus veiklos sritys. Ekspedijavimo paslaugos. Ekspedicinio darbo pasidalijimas. Ekspedicijų rūšys. Tarptautinė ekspeditorių veiklos orientacija. Reikalavimai paslaugų teikėjui. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-29
 • Vadyba senovėje

  Įvadas. Senovės Egiptas. Piramidžių statyba. Valstybės valdymas. Kariuomenė. Izraelitų tauta. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Makedonijos kariuomenė. Aleksandras Makedonietis. Makedonijos armijos struktūra. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos

  Įvadas. Vadyba. Valdymo samprata. Vadybos mokslo atsiradimo ištakos ir vystymasis. Vadybos mokslo atsiradimas. Vadybos mokslo ištakos ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos vystymosi istorinės tendencijos. Vadybos koncepcija . Pirmoji vadybos vystymosi stadija. Antroji vadybos vystymosi stadija. Trečioji vadybos vystymosi stadija. Vadybos mokslas Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-18
 • Valdymo stilių apžvalga

  Įžanga. Valdymas. Vadovo funkcijos. Valdymo stilius. Pagrindiniai vadovo darbo bruožai. Įvairios valdymo stilių klasifikacijos. Valdymo stiliai pagal Platoną. Valdymo stiliai pagal K. Leviną. Valdymo stiliai pagal R. Likertą. Valdymo stiliai pagal J. Zelenevskį. Valdymo stiliai pagal F. Genovą. Valdymo stiliai pagal L. Kudriašovą. Valdymo stiliai pagal R. Bleikas ir Dž. Moutonas. Valdymo stiliai pagal P. Hersį ir K Blanchardą. Valdymo stiliai pagal R. Huose’ą ir T. Mitchellą. Valdymo stiliai pagal D. Makgregorą. Vadovo darbo stiliai pagal valdžios pobūdį. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių mišrios formos ir jų priklausomybė. Koks vadovavimo stilius vyrauja įmonėse? Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • XVIII - XIX amžiaus mąstytojų idėjos

  Įžanga. Vadybos teorijos ištakos. XVIII - XIX amžiaus mąstytojai ir jų įnašas į vadybos teoriją. Adamas Smitas. Vadybos vaidmuo A.Smito ekonomikos modelyje. A.Smitas apie darbo pasidalijimą. Robertas Ovenas. Davidas Rikardo. Čarlzas Bebeidžas. Endriu Ure. Henris R. Tounas. Kiti XVIII - XIX amžiaus mąstytojai. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-18