Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Centrinis bankas (CB) ir jo įtaka ekonomikai

  Įvadas. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Lietuvos centrinis bakas. Lietuvos banko trumpa raidos istorija. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Centriniai bankai (CB) kitose valstybėse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) centrinis bankas – Federalinė rezervų sistema (FRS). Didžiosios Britanijos centrinis bankas – Anglijos bankas. Vengrijos nacionalinis bankas. Prancūzijos centrinis bankas. Japonijos centrinis bankas. Naujosios Zelandijos centrinis bankas – Naujosios Zelandijos rezervų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados.
  Bankininkystė, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Darbas komandoje ir rangų sistema

  Įvadas. Nuo grupės iki komandos. Komandos formavimas. Darbas komandoje. Rangų sistemos būtinumas. Interviu analizė. Išvados. Priedas (3).
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-01-03
 • Duomenų išvesties įrenginiai

  PowerPoint pristatymas. Išvesties įrenginių paskirtis. Išvesties įrenginiai. Vaizduoklis. Kolonėlės, ausinės. Spausdintuvas. Braižytuvas. Balta lenta. Projektorius.
  Kompiuteriai, pristatymas(8 )
  2007-01-05
 • Eutanazija (8)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Eutanazija. Tam, kad mediko veiksmas būtų pavadintas eutanazija, būtini šie elementai. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neoficialioji eutanazija Lietuvoje. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Argumentai "už" ir "prieš" eutanazija. Atlikta visuomenės apklausa.
  Sociologija, pristatymas(9 )
  2007-01-12
 • Integruotas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Integracija. Visiška integracija. Dalinė integracija. Įvairios specialiojo ugdymo formos. Ugdymas specialiose įstaigose ir namuose. Integruotas ugdymas pagal bendrą ugdymo vietą. Socialinė integracija. Funkcinė integracija. Inkliuzyvus ugdymas. Inkliuzija. Kaitą lemiantys veiksniai. Kita bendravimo kokybė. Sentencijų pavyzdžiai. Klinikinis-korekcinis modelis. 2 požiūriai. Pagalbos esmė. Tokį vaiką ugdantis pedagogas. Ugdymo proceso tikslai. Specialiųjų poreikių turinti asmuo, mokinys. Socialinis interakcinis požiūris. Sąvokos. 1991 metų švietimo įstatymas. Teisiniai aktai susiję su specialiųjų poreikių vaikų ugdymu.
  Specialioji pedagogika, pristatymas(34 )
  2008-08-04
 • Lietuvos importo ir eksporto ekonominis vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas: Lietuvos eksporto ir importo rodikliai. Darbo metodai. Tarptautinė prekyba. Tarptautines prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos formos. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos importo ir eksporto partneriai. Eksportas ir importas pagal makroekonomikos kategorijų klasifikatorių. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(13 )
  2008-01-11
 • Marketingo strategijos (2)

  Įvadas. Įmonės marketingo orientacija. Marketingo komplekso strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Marketingo strategija įvedimo stadijoje. Marketingo strategijos augimo stadijoje. Marketingo strategijos brandos stadijoje. Marketingo strategijos smukimo stadijoje. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-03
 • Microsoft Word (5)

  Teksto rinkimas ir formatavimas. Pastraipų tvarkymas. Teksto sudalinimas stulpeliais. Informaciniai simboliai ir tabuliacija. Tekstinis rėmelis. Grafinės informacijos tvarkymas. Lentelės sudarymas ir tvarkymas. Išnašos. Antraštės. Laukai. Turinys. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-11
 • Mokytojas kūrybingos asmenybės menų kūrėjas, panaudojant krepinio popieriaus galimybes

  Santrauka. Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kaip krepinio popieriaus pagalba atskleidžiamas mokinių kūrybiškumas. Darbo uždaviniai, objektas, metodai. Popierius visuomenės ugdymo procese. Įrankiai, reikmenys ir darbo vieta. Krepinio popieriaus galimybės ir savybės. Darbeliai iš krepinio popieriaus. Mokytojas kūrybinio proceso saugotojas. Mokytojo vaidmenys. Mokytojo dvasinių ir fizinių savybių svarba ugdymo procese. Visuomenės keliami reikalavimai mokytojui. Mokytojo asmenybė jos pažinimas. tyrimo metodika. tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (5psl.)
  Dailė, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-08-04
 • Mokomosios praktikos ataskaita: darbo sauga UAB "VP Market" prekybos centre "Maxima"

  Įvadas. Darbo sauga. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Darbuotojo pareigos. Salės darbuotojo saugos ir sveikatos taisyklės darbo metu. Įmonės steigimo tvarka. Įmonės aplinka. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės techninis įrengimas, apipavidalinimas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės kainų politika. Įmonės buhalterinė apskaita. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-01-11
 • Optiniai duomenų kaupikliai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Optinių kaupiklių sistemos. CD įtaiso struktūrinė schema. Schemos paaiškinimas. Kompaktinio disko pjūvis. CD ir DVD fragmentų padidinti vaizdai. Optinio saugojimo įrenginiai.
  Kompiuteriai, pristatymas(8 )
  2007-01-15
 • Pedagoginis darbas

  Įvadas. Kūrybiškumo mokytojo darbe apraiškos. Pedagoginis darbas – ypatinga kūrybinės veiklos forma. Psichologai ir pedagogai apie mokytojo kūrybiškumą. Pageidaujami reikalavimai mokytojui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-03
 • Sanitarinio, higieninio stovio įvertinimas: krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais UAB "Nostrada"

  PowerPoint pristatymas. Įmonės charakteristika. Bendrovėje taikomos higienos normos. Bendrovės teritorija. Darbo vietos aprašymas. Darbas su videoterminalu. Darbo vietos apšvietimas. Darbo vietos šildymas. Darbo vietos vėdinimo sistema. Gamybinės – buitinės patalpos. Patalpų valymas ir dezinfekavimas (4). Graužikų, vabzdžių naikinimas bei profilaktika. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, pristatymas(15 )
  2009-01-30
 • Siuvinėjimo technikų įvairovė tekstilės užduotyse

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokias siuvinėjimo technikas galima panaudoti tekstilės užduotyse, kuriomis būtų atskleidžiamas mokinių savarankiškumas. Siuvinėjimo tradicijos aspektai istorinėje raidoje. Siuvinėjimo pradžia ir tradicijų tęstinumas Lietuvoje. Drabužiai ir jų trumpa istorija. Siuvinėjimo mados ir stiliai. Siuvinėjimas. Siuvinėjimo kompozicijas ir ornamentas. Siuvinėjimo medžiagos ir įrankiai. Piešinio ant audinio perkėlimo būdai. Siuvinėjimo technika. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Išvados. Priedai: anketa. Priedai: PowerPoint pristatymas (12 psl.)
  Dailė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-08-04
 • Televizijos laidos stebėjimas ir analizė: "Spaudos klubas"

  Informacija apie laidą. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas. Komunikacijos priemonės ir elgesys. Vertinimas. Komentaras. Apranga, šukuosena, makiažas. Mimika. Gestai. Poza. Akių kontaktas. Balso stiprumas. Intonacija. Tartis. Kalbėjimo tempas, pauzės. Teiginių aiškumas ir tikslumas. Argumentacijos rišlumas ir struktūruotumas. Įsitraukimas į diskusiją. Kritikos konstruktyvumas. Ekspresyvumas. Emocionalumas. Analizė.
  Žiniasklaida, analizė(4 puslapiai)
  2008-01-14
 • Viešieji ryšiai (ryšiai su visuomene)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išanalizuoti "ryšių su visuomene" (RSV) vaidmenį bei reikšmę įmonėje. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodas. RSV — kas tai? RSV vystymosi etapai. RSV procesas. Kas atsakingas už RSV? 2 galimybės. Kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Kas yra "įvaizdis"? Organizacijos įvaizdis. Įvaizdžio reikšmė šiandien. Norint sukurti gerą įmonės įvaizdį, reikia... Geras organizacijos mikroklimatas sąlygoja. Įmonės įvaizdį gali sugadinti. Išvados.
  Rinkodara, pristatymas(23 )
  2008-06-03